Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Bukavu Congo
Opvolging december 2017
Fotoalbum


Kippenkweek Bukavu Congo Uitbreiding project 71

Locatie:               RD Congo – Zuid Kivu – Bukavu – psychiatrisch centrum
                            Sosame

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          Jean-Jacques Chishibanji voor ANUPF vzw

Omschrijving van het project:

Op 8 februari 2017 tekenden we een overeenkomst inzake gekregen steun van 1.000€ teneinde de, meest behoeftige, patiënten te laten genieten van medische zorgen. Hiermee hebben we kippen, een elektrische broedmachine, eten en een onderdak voor de kippen aangekocht. Het project evolueert positief. De broedmachine bezorgt ons maandelijks kuikens en de kippen geven ons eieren. Een deel ervan wordt verkocht om medicatie aan te kopen voor enkele patiënten en eten voor de kippen (zie maandelijkse verslagen).
Hoofddoel is dat de meest behoeftige patiënten hun eigen kippenkweek zouden kunnen opstarten. Vandaar dat we kuikentjes uitbroeden (momenteel 29), die we willen uitdelen aan de families eens ze 4 maand zijn. Uiteraard vergt dit een en ander: voeding, de families opleiding geven inzake het kweken opdat de kippen goed zouden ontwikkelen en eieren produceren, om nadien te verkopen en zodoende medicamenten en eten aan te kopen. De huidige productie volstaat amper om 4 ambulante patiënten op te vangen, kippeneten te kopen, en elk weekend een maaltijd te verschaffen aan vier internen die van niemand hulp krijgen.
We hopen om dankzij deze uitbreiding meer patiënten te kunnen helpen en families te voorzien van kippen zodat ze hun eigen kweek kunnen opstarten.

Door zelf kippenvoer te kweken zullen we enorm besparen.  Onkosten remmen immers de ontwikkeling van het project (zie onze rapporten).

Dit project omvat:
- De aankoop van een terrein om voedsel te verbouwen voor patiënten en kippen,
- Het aantal kippen verhogen om meer eieren te kunnen verkopen,
- Een groter kippenhok (met omheining) om ze in openlucht  uit te laten,
Na 4 maand en bovenstaande te hebben verwezenlijkt kunnen we aan de families kippen te bezorgen (individueel kweken).

Doelstellingen:

- De productie versnellen en verhogen tot 60 eieren per dag.
- Meer kuikens en kippen kweken in het vooruitzicht medische en andere hulp te verhogen
van 4 naar 25 patiënten.
- Eieren en kippen produceren in de strijd tegen de ondervoeding en het verschaffen van goede voeding (o.a. door ieder weekend een eiergerecht aan te bieden aan alle gehospitaliseerden).
- Iedere trimester drie behoeftige families helpen door kippen (5 kippen per familie) en startvoeding te geven om hun eigen kippenkweek te starten.
- Aankoop van een terrein (1 ha) om voedsel voor kippen én behoeftige patiënten te verbouwen.

Begunstigden:

Anupf-rd congo en hun doelgroep, de patiënten van de psychiatrische afdeling, hun families en de bevolking van zuid-Kivu in het algemeen.

Budget:

5.195 US$, zijnde 4.350 €

Risico’s

Epidemie en een tekort aan eten; onvoldoende onderhoud van de rennen

Bijgevoegde documenten:

Zie bijlagen

Top


Opvolging

Datum:  RD Congo, Bukavu, 26 december 2017
 
Naam project: 76 uitbreiding kippenproject Bukavu

Algemene status:

Op 30 september werden we de gelukkige begunstigden van een financiering ad 4350€ (uitbreiding kippenhok). Het doel is de om de productiviteit te verbeteren en al- doende de hulp aan psychiatrische patiënten te verhogen. We kochten een veld (teelt van bonen en maïs), we bouwden een nieuw ruimer kippenhok en kochten 20 extra kippen. We doen nu een test met 12 cavia 's en 10 konijnen. Al onze kuikens waren slachtoffer van een roofdier. Maar de heropstart heeft weldra plaats in beveiligde kooien. Recent kwamen 11 kuikens uit van de 20 eieren die we geplaatst hadden. In het algemeen verloopt alles goed en de zieken hebben goede hoop.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

-Kippen leggen regelmatig: we verkopen een deel aan het personeel van sosame en een ander deel gaat naar de keuken van het centrum (elk weekend eiermaaltijd). Merk daarbij op dat de nieuwe kippen, cavia's en konijnen nog niet productief zijn.
-We hebben van ons eigen veld reeds 123 kilo bonen. Hiervan schonken we 25kilo aan de sosame-keuken en het resterende deel werd verdeeld aan 33 (dag)patiënten in ruil voor hun medicatie.  Een klein deel behouden we als zaad voor het seizoen B (januari).
-De maisoogst is binnen. We hebben echter nog geen kennis van de opbrengst want er moet nog gepeld en gemalen worden. Wordt dus vervolgd.
-De maniok oogst gebeurt in de loop van de maand Juli
-Half-januari ’18 zaaien we bonen (seizoen B).
-De medicatie voor 5 patiënten is betaald en we maken ons sterk dat we tegen eind januari een groter aantal patiënten kunnen ten laste nemen.
-We betaalden de voeding, de dierenarts en de medicatie voor de kippen en hebben 12 cavia’s en 10 konijnen gekocht (test rendabiliteit).

Financiële status:  

Activiteiten versus uitgaven in bijlage

Problemen/knelpunten:

- De roofdieren stelen/vernietigen de kuikens
- De verbale bedreiging van de nieuwe directeur om ons op straat te zetten. Volgens hem   kan de ene instelling geen onderdak bieden aan andere... terwijl al wat wij doen ten voordele van de patiënten van het psychiatrische centrum is.
- Het  probleem voor de follow-up van het veld (vervoer oogst naar Bukavu,  het pellen, malen  en de verpakking). Deze kosten hadden we niet gebudgetteerd!
- Gebrek aan financiële middelen  voor de wettelijke registratie (inzake bescherming als privé-eigendom).
- De vragen om hulp worden hoe langer hoe talrijker; bovendien krijgt het Centre Sosame momenteel geen  financiering en verhoogden zij de zorgkostprijs.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Uitgavenstaat en foto’s.

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top