Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Terrassen Kitabi 2018
Opvolging 2018
Fotoalbum


Naam project: Terrassen Kitabi                                                           

Locatie: Cel Kagano, Sector Kitabi, District Nyamagabe

Aanvrager:  Zusters St. Franciscus van Assisi

Omschrijving van het project:

Heraanleg radicale terrassen in Kitabi                        

Doelstellingen:

Behoud van de gronden. Wateroverlast en wegvloeien van meststoffen, in het kader van duurzaam beheer, bestrijden :

  • Topografie normaliseren, adh van specifieke apparatuur, van de progressieve terrassen
  • Agro-bosbeplanting en aanplanten van bodem fixerende grassen op de hellingen
  • Creatie van anti-erosie grachten
  • Bewustmaking van de bevolking inzake goed grondbeheer

Begunstigden:

Het centrum, haar andersvalide kinderen en de omliggende bevolking

Budget:

5.015.000 RwFr

Risico’s:

Natuurrampen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerde prijsopgave

Top


Opvolging

Datum:  november 2018
 
Naam project:  87 – Kitabi terrassen

Algemene status:

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De porositeit van de grond maakt het mogelijk, door een techniek van het verplanten van de terrassen, de structurele textuur te veranderen zodat de terrassen tegen erosie bestand zijn. Voor bemesting hebben we organische mest en compost toegevoegd; enkel de sanering van de dijken dient nog te gebeuren. Dit is de enige plaats waar kruiden beschikbaar zijn voor voeding en mulch voor het vee. We hebben alles gedaan aan de winstgevendheid van terrassen over een aanzienlijk gebied. Nu worden alle terrassen gecultiveerd en ingezaaid (aardappelen, erwten, ...).

Financiële status:

Problemen/knelpunten:

De beweging van de grond van hellingen is een langzaam glijden (Creep),
dit is een verschuiving van de oppervlaktelagen, meestal zonder te breken, wat altijd wordt waargenomen op steile hellingen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Fotos

A

Top