Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

 

TH2008
Twese Hamwe 2008

Project Twese Hamwe 2008
Opvolging van het project
Meer foto's

afwatering

 

 

 

Met genoegen stellen wij U een project voor waaraan wij in 2008 onze medewerking verlenen

Zuivering & kanalisatie van regenwater
in het socio-cultureel centrum
' Twese Hamwe'*
*Allen Samen

 

1. Voorstelling project

1.1.Begunstigde organisatie Socio-Cultureel Centrum
'Twese Hamwe'
KIGALI - RWANDA
1.2.Benaming Zuivering & canalisatie van regenwater  
1.3.Lokatie District van Kacyiru - Agglomeratie Kigali stad  
1.4.contactpersonen Bernadette UMURERWA Evariste NIKOLAKIS
  Wally NYINAWAYUHI Jean-Paul VAN STEEN

2. Beschrijving

De stad Kigali heeft aan Twese Hamwe een terrein van circa ½ ha toegewezen teneinde er verschillende omkaderingsprojecten uit te bouwen ten behoeve van een kwetsbare bevolkingsgroep.
Dit perceel is gelegen op een heuvel met een hellingsgraad van +/- 5%.
Regenwater, voor het merendeel afkomstig van de 200 omliggende woonentiteiten, heeft hier totaal vrij spel met alle catastrofale gevolgen van dien.

Het door erosie aangetaste terrein, vormt hierdoor bovendien een bedreiging voor spel & sport van de kinderen.

Het streven van huidig project bestaat er in al het regenwater op een lengte van120 meter te canaliseren (zie schema)
en zal hiervoor gebruik maken van buizen met een diameter van 90cm op 1m lengte.

3. Duurtijd

Voorziene duurtijd realisatie project 3 maanden.

4. Kostprijs
Bestemming   eenheid hoeveelheid eenheidsprijs Totaal RwFr
  I. grondwerken   doorzoeken & afgraven     500.000
  II. metselwerk   plaatsen buizen / 4 regards      
1   Buizen in gewapend beton 120 50.000 6.000.000
2     Vervoer     200.000
3   Moellons camion 6 45.000 270.000
4   Zand camion 4 40.000 160.000
5   Grint camion 4 40.000 160.000
6   Cement zak 150 11.000 1.650.000
7   Planken stuks 100 4.500 450.000
8   nagels kg 12 1.000 12.000
  Uurloon         2.000.000
  Sub-totaal         10.902.000
  Algemeen Totaal         11.402.000
  Totaal in Euro         15.000 Euro

wij danken U oprecht bij voorbaat voor :

uw gift : groot of klein ….. op rekening 001-5300142-41 van vzw Vleugels van Hoop
mededeling : Twese Hamwe 2008 – project regenwater

Top


12.04.2008

Actieplan 2008

1. Inleiding

In 2008 bestaat Twese Hamwe 10 jaar.
Wij konden tot op heden meer dan 400  families bereiken :

  1. alfabetisering van kinderen jonger dan 15 jaar
  2. alfabetisering van volwassenen
  3. de opleiding snit & naad
  4. teelt van geiten
  5. project groene brigades
  6. project textielverven

 

Wij citeren eveneens het project 2005 atelier snit & naad  voor 10 finalisten. Elke finalist had een naaimachine op krediet ontvangen. Deze zijn inmiddels allemaal terugbetaald.  Deze groep bleef echter niet  samenwerken. Dit feit leerde ons dat het werk in team eveneens moet omkadert worden. Zo werkt de groep textielverven onder de vleugels van
het Centrum.

2. Voorziene activiteiten

  1. verlenging van de projecten 2007
  2. de vorming snit & naad
  3. alfabetisering van volwassenen
  4. groene brigades: wij denken in 2008 met de afvalverwerking te kunnen starten, op voorwaarde dat we een geschikte  plaats buiten de stad vinden.
  5. verven van stoffen: dankzij  het project snit & naad denken we de  financiering te bekomen  om stoffen te verven en een verkooppunt voor deze stoffen uit te baten
  6. huishoudkunde/hotelwezen: aanvang  januari 2008 in 2 groepen:
   1. voormiddag : voor de jongeren die niet werken en  een beroep willen leren
   2. namiddag : degenen dien het  beroep uitoefenen en die hiervoor geen opleiding genoten
   zullen een bijscholingscursus volgen.

   3. Begroting 2008

1. Werkingskosten

Nr
Rubriek
Jaarlijks bedrag

1

Personeel

3.200.000

2

Gemeenschappelijke kosten

720.000

3

Administratie

500.000

4

Bankkosten

20.000

5

Kantoor & secretariaat materiaal

1.200.000

6

Water, elektriciteit

500.000

totaal

 

6.140.000

2. Projecten 2008

Nr
Project
Bedrag
Bron financiering

1

Huishoudkunde

12.478.900 frw

financiering gedeeltelijk afgerond

2

Kanalisatie van regenwater

11.402.000 frw

nog steeds op zoek naar financiering

3

Textielverven &
confectie # artikelen

5.000.000 frw

op zoek naar financiering

Top

Terug naar projectenarchief