Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

Vleugels van Hoop vzw.
Nieuwsbrief

April 2008

 

nb

 

 

 

 

Af en toe zou ik een vlinder willen zijn,
hoog vliegen en zien wat er gebeurt ...
over de hele wereld.

ik zou ...
de lucht hemelsblauw willen kleuren,
geen onrecht hoeven vast te stellen ...
wel de intensiteit van vrede.

ik droom ...
over een eindeloos firmament boordevol sterren,
om door het oneindige schitteren ...
verdriet en zorgen te helpen dragen.

Ik wens ...
een wereld oprechte mensen, zielsgenoten om samen,
naast en voor mekaar een betere toekomst te boetseren...
over de hele wereld.

ik wil ...
blijven geloven,
gedreven op ...
VLEUGELS van HOOP

 

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten en willen van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

U geeft zovelen VLEUGELS!!

Twese Hamwe 2008

  Verslag van activiteiten 2007        

Inleiding

De activiteiten van 2006 werden, op uitzondering  van de alfabetisering van –15 jarigen, verlengd. Men mag niet uit het oog verliezen dat het hoofddoel van het Centrum er in bestaat  jeugd te begeleiden, vooral uit kansarme middens.
Zo willen wij veel energie investeren in beroepsopleidingen.

Activiteiten 2007
Alfabetisering van volwassenen

Het Centrum blijft alle volwassenen (ouder dan 15) die het wensen alfabetiseren.
In  2007 hebben wij 15 certificaten afgeleverd.
Wij hebben vastgesteld dat na de alfabetisering bij de begunstigden de drang ontstaat om meer te kennen. Zo vindt  men in alle opleidingen (snit & naad, huishoudkunde, textielverven) personen die in het Centrum leerden lezen & schrijven. De ambitie van deze jongeren, nadat ze het lezen & schrijven onder de knie hebben, is een ware  aanmoediging voor het Centrum om ermee door te gaan.

Opleiding Snit & Naad

In 2007 werden 14 certificaten uitgereikt. Datzelfde jaar had het Centrum moeilijkheden met  de uitbetaling van de lesgever; het AFCD zette immers een eind aan haar hulp. Dit heeft het Centrum ertoe aangezet om een kleine bijdrage aan haar leerlingen (3.000frw/maand) te vragen voor aankoop van klein materiaal (naalden, draad…), elektriciteit (strijk). UTEXRWA blijft wel enkele stoffen leveren t.b.v. de praktijklessen.

Project Groene Brigades

Dit project bestaat 3 jaar. Het begon allemaal met een brigade (10 pers.) en vandaag telt het er 5 (50 personen). Elke brigade werkt zelfstandig: heeft  eigen klanten, beheert haar inkomsten en tijdsgebruik. Dit alles met bijstand van het Centrum teneinde hen competitief te maken.
In het verslag 2006 dachten we het maandloon van de brigades te kunnen optrekken door aan behandeling van afvalstoffen te doen om aldus te kunnen besparen op de prijs van brandstof, belastingen, onderhoud en reparatie voertuig. We bekwamen  een financiering van “Wereld Solidariteit” om de loods, bestemd voor de behandeling van afvalstoffen, te beëindigen. Deze taak werd afgewerkt, doch de behandeling zal niet in het Centrum gebeuren nav een beslissing van de regering (vanaf heden moet dit soort activiteiten buiten de stad gebeuren).

Project textielverven

40 vrouwen volgden bij „Women for Women“ (verslag 2006)  een vorming (1 jaar), en nam een eind  in 09/2007. Onder hen,  12 vrouwen die de cursus textielverven hebben gevolgd. Zoals voor de Brigades, begeleidt het Centrum hen om, hun zaken goed te beheren, klanten te zoeken, goed  werk te leveren. Het Centrum drukt vooral op de geest van solidariteit en het belang van de groep. Uiteraard heeft dit project nood aan bijkomende fondsen.

Seminarie

Het Centrum organiseerde een seminarie van 15 dagen voor de teelt van paddestoelen. Deze opleiding, door AJADEJAR gegeven, leverde 12 certificaten op. De 12 personen, afgevaardigd door 5 verenigingen  van de Sector Kacyiru, kozen Twese Hamwe als „projectleider“. Aan de vrouwen die  deelnamen aan het seminarie werd gevraagd deze kennis in hun respectievelijk milieu te verspreiden.

Ontspanning

Het Socio Cultureel Centrum ‘Twese Hamwe’ blijft een ontmoetingsplaats voor de jeugd van de wijk en omgeving voor manifestaties en spelen allerhande (vooral tijdens de vakanties).

Werkingskosten  2007

Nr
Rubriek
Voorzien
Ontvangsten-uitgaven

1

Personeel

3.200.000

1.464.000

2

Gemeenschappelijke lasten

720.000

280.000

3

Administratie

1.800.000

100.000

4

Bankkosten

20.000

20.000

5

Bureelbenodigdheden

1.200.000

100.000

6

Water, elektriciteit

240.000

240.000

Totaal

 

7.180.000

1.964.000

Besluit

In vergelijking met de vorige jaren kregen we in 2007  geen steun van buitenaf  om de betaling van de lesgever te financieren. Het district  Kacyiru nam de alfabetisering van volwassenen voor haar rekening, de vrouwelijke kaders voor de ontwikkeling (AFCD) staat deze van de vorming snit & naad.
Dankzij kleine zelfbedruipende projecten kon het Centrum blijven functioneren (o.a. verschillende manifestaties in de polyvalente zaal).

Het jaar 2007 leverde aan 62 families een maandelijks inkomen. Dat  laat hen toe om  het schoolgeld en de gezondheidsverzekering voor hun kinderen te bekostigen.
Voor 2008  hoopt men dat nog meer families hiervan zullen kunnen genieten.

Actieplan 2008

 1. Inleiding

 

In 2008 bestaat Twese Hamwe 10 jaar.
Wij konden tot op heden meer dan 400  families bereiken :

  1. Alfabetisering van kinderen jonger dan 15 jaar
  2. Alfabetisering van volwassenen
  3. De opleiding snit & naad
  4. Teelt van geiten
  5. Project groene brigades
  6. Project textielverven

Wij citeren eveneens het project 2005 atelier snit & naad  voor 10 finalisten. Elke finalist had een naaimachine op krediet ontvangen. Deze zijn inmiddels allemaal terugbetaald.  Deze groep bleef echter niet  samenwerken. Dit feit leerde ons dat het werk in team eveneens moet omkadert worden. Zo werkt de groep textielverven onder de vleugels van het Centrum.
 

 1. Voorziene activiteiten
  1. Verlenging van de projecten 2007
  2. De vorming snit & naad
  3. Alfabetisering van volwassenen
  4. Groene brigades :

 

wij denken in 2008 met de afvalverwerking te kunnen starten, op voorwaarde dat we een geschikte  plaats buiten de stad vinden.

  1. Verven van stoffen :

dankzij  het project snit & naad denken we de  financiering te bekomen  om stoffen te verven en een verkooppunt voor deze stoffen uit te baten

  1. Huishoudkunde/hotelwezen :

aanvang  januari 2008 in 2 groepen :
voormiddag : voor de jongeren die niet werken en een beroep willen leren,
namiddag : degenen dien het beroep uitoefenen en die hiervoor geen opleiding genoten zullen een bijscholingscursus volgen.

 1. Begroting 2008

 

   1. Werkingskosten
Nr
Rubriek
Jaarlijks bedrag

1

Personeel

3.200.000

2

Gemeenschappelijke kosten

720.000

3

Administratie

500.000

4

Bankkosten

20.000

5

Kantoor & secretariaat materiaal

1.200.000

6

Water, elektriciteit

500.000

Totaal

 

6.140.000

   1. Projecten 2008

 

Nr
Project
Bedrag
Bron financiering

1

Huishoudkunde

12.478.900 frw

Financiering gedeeltelijk afgerond

2

Kanalisatie van regenwater

11.402.000 frw

Nog steeds op zoek naar financiering

3

Textielverven &
confectie # artikelen

5.000.000 frw

Op zoek naar financiering

 

Opstarten van project Naaiatelier
‘Dushigikire Amahoro i Burundi’

Op 12.01 vertrokken we met zijn twaalven richting Rwanda. Alles verliep tamelijk vlot en we kwamen, met de jeeps via de weg, op 15.01 aan in Mabayi-Burundi.

16 januari werden we rond 10 uur verwacht in het kleine atelier voor de Ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen ‘Dushigikire Amahoro i Burundi’, wat betekent: ‘Samenwerken aan de vrede in Burundi’ en ‘Vleugels van Hoop’ vzw.

In het geroezemoes van een Afrikaanse marktdag en door de opwinding van het zien van die ganse groep blanken kwamen we pas rond 10u30 op de afspraak.
De voettocht vanuit ons logement naar het dorp was er een van veel gerucht en verwondering. Het lokale schooltje wist zich geen blijf met de uitbundige reactie van de kinderen en dus lieten ze de leerlingen vertrekken om ons te vergezellen naar het dorpscentrum. In een stroom van al die krullenbollen lieten we ons meedrijven.
In het kleine naaiatelier deed de snijtafel dienst als vergadertafel en de contracten werden, in aanwezigheid van alle leden en belangstellenden, uitgespreid.

Na de voorstelling van de beide partijen werd door Mevrouw Josephine Bararwendera, voorzitter van DAB, het Franstalige samenwerkingsakkoord voorgelezen en vertaald naar het Kirundi, gezien een deel van de leden niet eigen zijn met de Franse (of Engelse) taal.

De ondertekening zelf, door beide voorzitters, enerzijds   Josephine Bararwendera voor DAB en Bernadette Verhoye voor ‘Vleugels van Hoop’ vzw werd bezegeld met een vreugdezang van de Burundese leden en dan kon de overhandiging van de geschenken van de bezoekers beginnen.

         

Tientallen confectie- en andere scharen, giften verzameld naar aanleiding van het krantenartikel van 07 december 2007, bobijnen stikgarens, druk- en gewone knopen, markeerkrijt en andere benodigdheden voor het uit te breiden naaiatelier werden aangeboden.
Het enthousiasme is groter dan we ons konden voorstellen en al gauw worden pen en papier erbij gehaald om een inventaris op te maken.

Volgens de Burundese voorzitter hadden, sinds de bekendmaking in het dorp dat een naaiatelier zou worden gesponsord, verschillende vrouwen een aanvraag gedaan om te mogen aansluiten. Het directe contact van ons opzet geeft meer verbondenheid met het hele gebeuren.

De honderden ‘Murakoze’ (dank je wel) en Amahoro (Vrede) werden wederzijds gedeeld, ook toen we na het officiële gedeelte in het naaiatelier, over de marktplaats werden vergezeld.

Rond de middag vertrokken we, vergezeld van Josephine en haar echtgenoot, Léandre, naar de Rwandese grens om te overnachten in het drielandenpunt (Congo-Rwanda-Burundi) Cyangugu.
Aan die grens namen we afscheid van onze vrienden en we zijn er vast van overtuigd dat onze samenwerking heel positief zal verlopen.
Eind maart kregen we, zoals overeengekomen, het eerste verslag uit Mabayi, mét bijhorende foto’s.

TWEEMAANDELIJKS RAPPORT Februari – Maart
NAAIATELIER ‘DUSHIGIKIRE AMAHORO I BURUNDI
Te MABAYI – BURUNDI
1. Algemeen verslag.

Naar opvolging van het samenwerkingsakkoord tussen de verenigingen ‘Dushigikira Amahoro I Burundi’ uit Burundi en ‘Vleugels van Hoop’ vzw uit België begon de opleiding in het naaiatelier op 18 januari 2008.
Maar de voorbereidende werkzaamheden begonnen al op 18 januari 2008.
Enkele jongeren konden de opleiding niet volgen zoals gewenst:
1 meisje door ziekte aan de ogen (nota: er zal nagegaan worden of dit meisje kan worden verzorgd, teneinde haar toe te laten de studies te volgen) anderen omdat ze te ver van het centrum wonen, 1 alleenstaande moeder, anderen omdat zij ongeschikt werden bevonden of niet geïnteresseerd waren: twee jongens.
Aangezien er verschillende andere aanvragen zijn worden de plaatsen vlug ingevuld door andere kandidaten.
Bewijzen van de vooruitgang van de werken zullen geleverd worden aan de hand van foto’s die in de paasvakantie zullen doorgestuurd worden door César, zoon van de verantwoordelijke.

2. Financieel verslag

Aanpassingswerken aan het atelier + aankoop van materialen

711800 Fbu

Coördinatieonkosten

133000 Fbu

Vergoeding voor opleidingspersoneel

37500 Fbu

Bankkosten

4500 Fbu

Totaal van de kosten

886800 Fbu

3. Eerste foto’s

Vooraanzicht atelier Mabayi                                         Cursiste oefent eerste lessen snit en naad

 


 Op 16 augustus 2008 Heikenskermis te Moerbeke Waas

Noteer deze dag al in je agenda als je er bij wilt zijn.
Meer info in de volgende nieuwsbrief.

De opbrengsten van deze activiteiten zullen, zoals ieder jaar, geschonken worden aan een ontwikkelingsproject.
We stellen U alvast het schoolproject voor in Munyinya – Rwanda.

Aanvrager: KAMUYUMBU Emerita                                         Maart 2008
Leerkracht aan de lagere school van Munyinya- Rwanda

Project voor opvang van regenwater

Inleiding:

Het Ministerie van Onderwijs in Rwanda spoort ouders aan om actief deel te nemen aan de opvoeding van hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid dient zich te uiten in materiële, technische of morele steun van elke ouder tov de instelling aan dewelke hij zijn kind toevertrouwt.

Vanuit dit kader zagen ouders, wiens kinderen naar de lagere school van Munyinya gaan, zich verplicht om een project opvang van regenwater onder ogen te zien.  Gezien hun armoede kunnen ze echter niet voldoen aan de talrijke noden.  Aan de hulp voor het schooltje,  kwam bij het overlijden in juli 2007 van hun weldoenster, de Zwitserse Marguerite Fuchs plots een eind. Nochtans verdient deze steun navolging. Ouders en leerkrachten bleven “hoop” koesteren. 

Initiatiefnemers

De idee een dergelijk project uit te werken kwam tot stand tijdens mijn bezoek aan België, op uitnodiging van mijn vrienden van de vereniging “Vleugels van hoop” vzw,  in september 2007. De bevestiging kwam er tgv hun wederbezoek naar Rwanda  in januari 2008.

Locatie

De school van Munyinya is een der lagere schoolinstellingen van het district Muhanga, in de sector Shyogwe, meer bepaald in cellule Ruli aan de heuveltop van Munyinya. Op de weg van Gitarama naar Kigali volstaat het om rechts af te draaien, op 300 meter van de hoofdbaan ben je ter bestemming.

Zoals eerder vermeld werd deze school onlangs in ere hersteld door de lezers van de Zwitserse krant “kanton Argovie”.  De gebouwen, opgetrokken in duurzame materialen, zijn echter niet voorzien voor opvang van regenwater. Dit is nochtans onontbeerlijk tbv een schoolpopulatie van 1.058 leerlingen!

Objectieven

Algemene
eenmaal gerealiseerd, onderhoud van de school mogelijk

Bijzondere
Opgevangen regenwater (daken) maakt het volgende mogelijk:

 1. Beperking tijdsverlies (water halen naar de bron)
 2. Onderhoud lokalen en sanitair van de school
 3. Besproeien der schooltuinen tijdens droog seizoen
 4. Handen en voeten wassen na tuin en onderhoud werkzaamheden
 5. Bescherming van het milieu
Begunstigden

Direct begunstigd zijn de leerlingen en leerkrachten die dit water zullen gebruiken in functie van de hiervoor geciteerde zaken. 
Maar ook  naburige families, vooral zij die belast zijn met de veiligheid tijdens onze afwezigheid, zouden van dit voorrecht kunnen genieten, als teken van erkenning en goed buurtschap.

De realisatie van het project zou ook een riem onder het hart zijn voor de leerkrachten voor wie het elke vrijdagnamiddag bang afwachten is wanneer de kinderen met zijn velen tegelijk water moeten ophalen, nodig voor het onderhoud, bij de bron.

Het zou ook een lastvermindering zijn voor de volwassenen die telkenmale dienen te wachten omdat ze de kinderen laten voorgaan en bovendien zou er een einde komen aan de beschuldigingen aan het adres van  enkele  kwajongens die verantwoordelijk zijn voor de oogstvernielingen in de buurt van de bron.

Foto’s: school Munyinya en lerares Emerita, aanvrager van het project, met de schriftjes, geschonken door de vereniging. 


        Fiscale attesten

Info ivm. Fiskale Attesten.

Na veel checken van gegevens en wetten hebben wij moeten meedelen dat het uitreiken van Fiscale Attesten voor onze vereniging, in zijn prille begin, nog niet mogelijk was.
We hebben U, als schenker, persoonlijk gecontacteerd en wensen ieder persoonlijk van harte te danken voor het begrip, de giften en de onnoemelijk veel steun op alle gebied.
U kan ons steunen via rekeningnummer 001-5300142-41

Volg alle nieuwsjes op www.vleugelsvanhoop.be

Mail ons je mening info@vleugelsvanhoop.be

U ontvangt deze nieuwsbrief per post, maar U heeft een mailadres:
stuur ons aub. Uw mailadres door naar info@vleugelsvanhoop.be
met de eenvoudige vermelding: JA Nieuwsbrief ‘Vleugels van Hoop’ 
 
Wil U deze nieuwsbrief niet ontvangen, noch per mail, noch per post,
deel ons dit gerust mee, we hebben er alle begrip voor.

Alle post kan op volgend adres:
Vleugels van Hoop vzw
p/a Ninoofsesteenweg 200
9600 Ronse
055/217092

Top

Terug naar Nieuwsbrief Archief