Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

 

Vleugels van Hoop vzw.
Nieuwsbrief

Juli 2008

Op 16 augustus 2008 Heikenskermis te Moerbeke Waas

Zet nu alvast deze datum in je agenda en vooral…….Wees van de partij!!

We gaan er een lap op geven, letterlijk en figuurlijk!

Het wordt een hele dag feesten!!

Beginnende met een aperitief (16u)
Eetfestijn (18u) lekkere kip en ribbekes mét frietjes.
Wie al een keer aanwezig was, weet dat het van begin tot einde ‘smullen’ wordt!
Na het opdoen van krachten, moeten we natuurlijk die extra calorietjes verbranden
en hoe doe je dat?

Met een muziekfestijn (21u) je laat je meevoeren op het ritme van de groep 'Djem Slam' die een spetterende percussie act zal brengen.

Het wordt een interactief reisverhaal:
 
starten in Afrika bij de Boenka Boenka’s,
landen in Australië bij de Aboriginals,
komen in Amerika bij de indianen,
eindigen in Europa voor we will rock you…

nb j1

 

Maar wat meer is, laat het:
TERUGKEREN NAAR AFRIKA, want de opbrengst van het eetfestijn gaat, zoals ieder jaar, nà aftrek van onkosten, integraal terug naar projecten in Rwanda - Afrika.

Ronden we die dag af met een groots dansfeest ???

Hoe inschrijven ?

1. Vul bijgaand formulier in
2. Stuur het ons door vóór 14.08.2008
3. Stort het bedrag van Uw inschrijving
op dit speciaal rekeningnummer voor de actie: 737 - 0211176 – 50
met vermelding: ‘Water voor Kinderen’
     HEIKEN 2008
                         c/o  familie GACAS
                         Meester Antoniusdreef 24 – Moerbeke-Waas
4. Uw storting geldt als inschrijving
5. Uw gereserveerde kaarten zullen aan de ingang klaarliggen!
6. U kan natuurlijk ook reserveren/kaarten bekomen via telefoon 09/3467891
7. of mail uw reservatie door naar info@vleugelsvanhoop.be

De opbrengsten van deze activiteiten zullen, zoals ieder jaar, geschonken worden aan een ontwikkelingsproject.

We stellen U het schoolproject voor in Munyinya – Rwanda.

Aanvrager: KAMUYUMBU Emerita                                        
Leerkracht aan de lagere school van Munyinya- Rwanda

Schoolproject Munyinya  Opvang van regenwater

Inleiding
Het Ministerie van Onderwijs in Rwanda spoort ouders aan om actief deel te nemen aan de opvoeding van hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid dient zich te uiten in materiële, technische of morele steun van elke ouder tov de instelling aan dewelke hij zijn kind toevertrouwt.
Vanuit dit kader zagen ouders, wiens kinderen naar de lagere school van Munyinya gaan, zich verplicht om een project opvang van regenwater onder ogen te zien.  Gezien hun armoede kunnen ze echter niet voldoen aan de talrijke noden.  Aan de hulp voor het schooltje,  kwam bij het overlijden in juli 2007 van hun weldoenster, de Zwitserse Marguerite Fuchs, plots een eind. Nochtans verdient deze steun navolging. Ouders en leerkrachten bleven “hoop” koesteren. 

Initiatiefnemers

De idee een dergelijk project uit te werken kwam tot stand tijdens mijn bezoek aan België, op uitnodiging van mijn vrienden van de vereniging “Vleugels van hoop” vzw,  in september 2007. De bevestiging kwam er tgv hun wederbezoek naar Rwanda  in januari 2008.

Locatie

De school van Munyinya is een der lagere schoolinstellingen van het district Muhanga, in de sector Shyogwe, meer bepaald in cellule Ruli aan de heuveltop van Munyinya. Op de weg van Gitarama naar Kigali volstaat het om rechts af te draaien, op 300 meter van de hoofdbaan ben je ter bestemming.

Zoals eerder vermeld werd deze school onlangs in ere hersteld door de lezers van de Zwitserse krant “kanton Argovie”.  De gebouwen, opgetrokken in duurzame materialen, zijn echter niet voorzien voor opvang van regenwater. Dit is nochtans onontbeerlijk tbv een schoolpopulatie van 1.058 leerlingen!

Objectieven
Algemene:

Eenmaal gerealiseerd, onderhoud van de school mogelijk

Bijzondere:

Opgevangen regenwater (daken) maakt het volgende mogelijk:

 1. Beperking tijdsverlies (water halen naar de bron)
 2. Onderhoud lokalen en sanitair van de school
 3. Besproeien der schooltuinen tijdens droog seizoen
 4. Handen en voeten wassen na tuin en onderhoudwerkzaamheden
 5. Bescherming van het milieu
Begunstigden

Direct begunstigd zijn de leerlingen en leerkrachten die dit water zullen gebruiken voor de hiervoor geciteerde zaken.  Maar ook  naburige families, vooral zij die belast zijn met de veiligheid tijdens onze afwezigheid, zouden van dit voorrecht kunnen genieten, als teken van erkenning en goed buurtschap.

De realisatie van het project zou ook een riem onder het hart zijn voor de leerkrachten voor wie het elke vrijdagnamiddag bang afwachten is wanneer de kinderen met zijn allen tegelijk water moeten ophalen, nodig voor het onderhoud, bij de bron.

Het zou ook een lastvermindering zijn voor de volwassenen die telkenmale dienen te wachten omdat ze de kinderen laten voorgaan en bovendien zou er een einde komen aan de beschuldigingen aan het adres van  enkele  kwajongens die verantwoordelijk zijn voor de oogstvernielingen in de buurt van de bron.

School Munyinya en lerares Emerita, aanvrager van het project, met de schriftjes, geschonken door de vereniging. 

nb j2        nb j3

Aan ons allen nu om 1058 schoolkinderen water te geven ! 

Vleugels van Hoop’ vzw dankt U voor Uw groot nb j4


Twese Hamwe 2008

 

nb j5           nb j6

VORMINGSPROJECT

Benaming
Huishoudkunde

Er wordt door ‘Vleugels van Hoop’ vzw gesteund voor een bedrag van 2074,00€
voor gereedschap (bereiding/koken)(zie verder)

Rechtvaardiging
Het objectief van Twese Hamwe, ongeschoolde jongeren omkaderen, brengt ons er toe hen deze professionele vorming aan te bieden. De alfabetisering en de cursus snit & naad kwamen reeds eerder aan bod.

Nà 6 jaar ervaring op het terrein stellen we vast dat het volgen van 1 jaar alfabetisering in het centrum, leergierigheid en de wens om een beroep aan te leren aanwakkert bij de jongeren. Een jonge man (26 jaar) begon er zelfs aan in 2OO6. 

Het socio-cultureel centrum Twese Hamwe wenst om in 2OO7 met een vorming huishoudkunde te starten. Er is grote nood aan goed opgeleid personeel : hotels, huisgezinnen, wijkrestaurants en snacks zijn vragende partij. Hierbij denken we eveneens aan het nationaal programma ter promotie van het toerisme in het ganse land.

Begunstigden
Jaar I van de vorming (effectief 12 mnd.) zal uit 2 teams bestaan :
a) Ploeg van 20 jongeren i/d voormiddag
b) Ploeg van 20 jongeren i/d namiddag

Deze werkwijze laat aan kinderen toe, die overleven door het uitvoeren van kleine dagelijkse taken, een beroep aan te leren.

Programma
Deel 1 (duurtijd 5maand.)

 • Op peil brengen lezen, schrijven & rekenen
 • Notie hygiëne (voeding)
 • Wasserij/linnen

Deel 2 (duurtijd 7maand.)

 • Cursus restauratie
 • Praktijk: het centrum voorziet een klein restaurant (2O couverts)
 • 1 maand stage

Rapport 1ste Trimester:
Start cursus Januari 2OO8.

21 Jongeren met # opleidingsniveau volgen dagelijks les van 8 tot 13u3O.
Inhaallessen (rekenen, Engels & Frans) werden voorzien.

Lessenpakket bestaat uit:
Noties boekhouding 1 u/week
Restaurant technieken 2 u/week
Frans 4 u/week
Engels 4 u/week
Patisserie 2 u/week
Onthaal 1 u/week
Etiquette 2 u/week
Wasserij/linnen 1 u/week
Praktijk 12 u/week

Besteding 8.294 € (6.246.8OO RwFr) gift van CSA/Alimentatie & Services:
Dit bedrag liet ons toe te starten met de vorming.

In orde van belangrijkheid ging onze voorkeur uit naar :
Keuken met opslagruimte                                3.250.000 RwFr
Aanrecht (toog)                                                 375.900 RwFr
Gereedschap restaurant & keuken (zie bijlage)  2.634.000 RwFr

TOTAAL =                                                       6.259.000 RwFr

Werking:

Het Centrum neemt de allerarmsten ten laste, zij genieten gratis onderwijs. De anderen dragen een kleine som ad 15.OOO RwFr bij. Dit bedrag wordt gebruikt om de lesgever te vergoeden en ter betaling van enkele ingrediënten nodig voor de lessen praktijk.

Besluit:

Het centrum zet zich ten volle in zodat haar weldoeners fier mogen zijn op de behaalde resultaten.
We maken van de gelegenheid gebruik om hen uit te nodigen in Kigali, zodat ze zelf kunnen zien wat we met hun giften realiseren.

Onze dank is oprecht en we hopen dat we op hen mogen blijven steunen. Een ding staat als een paal boven water, dankzij onze weldoeners bestaat voor deze jongeren “het geloof in hun eigen toekomst”.

Het Socio-Cultureel Centrum Twese Hamwe is op zoek naar financiering
voor de volledige uitrusting van dit project ad 12.478.OOO RwFr (17.827€)

VORMINGSPROJET HUISHOUDKUNDE & HOTELERIE

Apparaten & uitrusting
Koelkast, diepvries, kookvuren,…                                     8.25O €
Meubelen & huisraad
Tafels, stoelen, vaatwerk, opbergkasten,…                        5.782 €
Gereedschap (bereiding/koken)
Kookpotten, pannen, messen, slakommen, vleesplanken,… 2.O74 €
Gereedschap (opdienen)
Vaatwerk, borden, glazen, kommen, …                              1.O69 €
Aanpassingen water & electriciteit
Werkuren, divers material, …                                               652 €


WEILANDEN  2008’

We zegden ook onze gedeeltelijke steun toe voor een bedrag van 5809,00€ aan het project ‘Weilanden 2008’ voor de aanvrager Damas Gisimba van het ‘Centre Mémorial Gisimba – Kigali’.

De aanvraag voor dit project gebeurde reeds twee jaar geleden en we zijn dan ook zeer blij ons steentje te kunnen en mogen bijdragen, gezien de belangrijkheid van dit project.

VOORSTELLING VAN HET PROJECT 

Doelstellingen van het project :
Algemeen :
      Vestiging van weilanden voor kweken voederplanten teneinde een inkomen te   
      genereren voor de initiatiefnemers
Specifiek :
     Produceren & vermenigvuldigen zaden van diverse voedersoorten 
     Aanleg van permanente weides (droge ondergrond)
     Verbeteren  kwaliteit  voederplanten
     Creëren van arbeidsplaatsen voor jongeren


‘Dushigikire Amahoro I Burundi’

We waren gedurende  drie dagen in Mabayi, waar het naaiatelierproject ‘Dushigikire Amahoro I Burundi’ loopt, én ….  ‘het loopt formidabel’.

We waren er te gast voor een namiddag om ons de productie voor te stellen, maar het werd een echt vriendschapsfeest, hetgeen zeker zo  belangrijk is.

Meer nog, ze hadden zelfs gewacht om een deel van hun naaiwerk te verkopen om het ons eerst te kunnen tonen.

Iedere medewerker was aanwezig. De gouverneur kwam langs en zijn echtgenote, die steunend lid is van ‘Dushigikire Amahoro I Burundi’ bleef de ganse middag op het feest.

nb j7      nb j8

Het project is volledig gesponsord voor een bedrag van 3522,00€ en loopt zelfstandig. Opvolging via tweemaandelijks verslag.


Cyangugu

Cyangugu is een dorp op de grens tussen Burundi en Congo in het uiterste zuid-westen van Rwanda.

Daar is een klein Zorgcentrum en er is nood aan een koe en een paar geitjes.
De melk van de koe moet dienen om, bij elke consultatie, een kommetje melk aan de kleinsten te geven, van wie de mama’s verzwakt zijn.
De geitjes om te kweken.

Maar Benedicte, die dit vraagt, heeft ook grote plannen om een ‘Naaiatelier’ te bouwen.We wachten ongeduldig op de voorstelling van het project.


Oproep voor onze jonge vriendjes

Wij zijn op zoek naar knuffels, groot of klein…
 
Wil  jij ook iets  delen met een vriendje in Afrika ?

Breng dan een knuffel mee naar het feest in Moerbeke-Waas op 16 augustus.

Vleugels van Hoop vzw zorgt dat jouw knuffel-cadeau terecht komt !!!
_________________________________________________________

Volg alle nieuws op  www.vleugelsvanhoop.be

Mail ons uw mening info@vleugelsvanhoop.be

Steunen kan via rekeningnummer 001-5300142-41

U ontvangt deze nieuwsbrief per post, maar hebt een mailadres
stuur dit dan aub  door naar info@vleugelsvanhoop.be
met de eenvoudige vermelding: JA Nieuwsbrief ‘Vleugels van Hoop’ 
 
Wil U deze nieuwsbrief niet ontvangen, noch per mail, noch per post,
deel ons dit gerust mee, we hebben er alle begrip voor.

Al uw post kan naar :

Vleugels van Hoop vzw
p/a Ninoofsesteenweg 200
9600 Ronse
055217092

Top

Terug naar Nieuwsbrief Archief