Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 


Vleugels van Hoop vzw

Nieuwsbrief mars1

 

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten en willen van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

Immers  …U schenkt aan  zo velen VLEUGELS !!!

Juni 2009

 

UITNODIGING HEIKENSKERMIS 2009

Op 15 augustus 2009 bent U vanaf 17 uur WELKOM om deel te  nemen aan ons groot zomerfeest  op ’t Heiken te Moerbeke Waas.
Zoals ieder jaar gaan de activiteiten door ten voordele van projecten van vzw ‘Vleugels van Hoop’.
Dit jaar zet iedereen zijn schouders onder het project ‘Onderdak voor kinderen’
in Shyorongi.

Ongeveer 480 leerlingen (meisjes) van de secundaire school verblijven intern op het domein en keren pas elk kwartaal huiswaarts. Momenteel doen 2 grote klaslokalen dienst als slaapzaal. Met de bouw van een grote, nieuwe slaapruimte zullen deze klaslokalen vrijgemaakt worden en zal meer ruimte geboden worden. Dit is zeker geen overbodige luxe, enkel pure noodzaak!
De start van de bouw van deze slaapruimte is gepland voor 1 juli 2009.
Binnen dit grote bouwproject wil ‘Vleugels van Hoop’ instaan voor de inrichting van de slaapzaal.
U kan daar, indien U dit wenst, opnieuw aan meehelpen!!

Inschrijven voor de mega-barbecue van deze dag kan via :

  1. 09/346 78 91 bij Bernadette en François Gacas
  2. 09/346 99 23 bij Betty en Albert de l’Arbre  
  3. via mail info@vleugelsvanhoop.be
  4. verkoop inkomkaarten : Meester Antoniusdreef nr 24 & nr 3 te Moerbeke-Waas

Vermeld naam, adres, aantal personen en leeftijd, bedrag
Kinderen tot en met 7 jaar : GRATIS
Jongeren van 8 tot 12 jaar : 10 euro
Volwassenen : 15 euro
 
Kaarten worden voorbehouden aan de ingang

Uw inschrijving is pas geldig bij storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 737-0211176-50 van vzw Vleugels van Hoop, project 2009

 

a

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL HEIENDE
HEIENDESTRAAT 2, 9160 LOKEREN

Tel 09 348 56 34 = Fax 09 339 01 89
www.basisschoolheiende.be
www.kabaolok.be
vbs.heiende.lok@telenet.be

 a

De leerkrachten en leerlingen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Heiende’ Lokeren wilden tijdens de vastenactie de projecten steunen van ‘Vleugels van Hoop’ vzw.
De opbrengst zal integraal toegevoegd worden aan de som die het project ‘Onderdak voor kinderen’ zal steunen.
Hierbij nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen van deze school.
Het werd een actie ‘Kinderen voor Kinderen’ waar deze keer de kleineren (basisschool) zorgen voor de groten (secundaire school) !!!


Opvolging projecten ‘Twese Hamwe’

‘Huishoudkunde’

2de jaar huishoudkunde opgestart met 18 leerlingen.

GROOT NIEUWS:

De leerlingen van vorig jaar zijn allemaal geslaagd en inmiddels tewerkgesteld !

De 2de taal is heel snel en onverwacht gewijzigd van Frans naar Engels. Dit geeft problemen betreffende het vinden van de juiste leerkrachten. ‘Twese Hamwe’ zocht en vond een leerkracht Engels. Gemiddeld loon bedraagt RwFr 70.000 per maand (i.e. 89€). Ter plaatse werd € 100 geschonken. Na overleg met de leerkracht, is dit bedrag voldoende om 3 maanden te overbruggen.

a                                a

‘Groene brigades’

De stad Kigali vond dit initiatief zeer interessant en hadden de groene brigades ‘overgenomen’. Dit werd lokaal niet aanvaard.  Inmiddels werken de groene brigades terug vanuit ‘Twese Hamwe’ en worden ze bij gelegenheid door de stad gevraagd.                  


Opvolging project ‘Opvang van regenwater’ in de lagere school van Munyinya

Amper 10 maanden na aanvang van de werken is alles operationeel en we mogen dit project dus als zeer geslaagd beschouwen.

Vlijtig worden de aanplantingen rond de school besproeid. Klaslokalen en sanitair worden onderhouden. Kinderen leren de eerste begrippen van hygiëne. Handjes worden ingezeept en gewassen. Omwonenden van de school genieten mee van de overvolle reservoirs. Tijdwinst voor iedereen. Er hoeft niet meer over en weer gesleurd met zware bidons door de kinderen. Ze kunnen die tijd dus welgezind gebruiken om te studeren. Moeders en vaders kunnen vroeger naar de akkers. Het plaatsen van goten en reservoirs, voor de opvang van het regenwater, betekent voor de school en de omgeving een welgekomen zegen !! Dit alles werd mogelijk dankzij Uw hulp gedurende de voorbije maanden!

a                    a


 

Opvolging project ‘Weilanden 2008’

Tijdens een werkbezoek in mei 2009 werd vastgesteld dat ook dit project tot een goed einde werd gebracht. Tot hiertoe werden de grassen tweemaal geoogst en verkocht als voeding aan de kwekers van runderen. De opbrengst kan hierdoor opnieuw geïnvesteerd worden.

 a


Dank aan de vele mensen die zich, van ver of dichtbij,
in de ideeën van  ‘Vleugels van Hoop’ vzw kunnen vinden en deze ook steunen.

Wil U 'Vleugels van Hoop'vzw steunen?
rekeningnummer 001-5300142-41
Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons je mening en ideeën  info@vleugelsvanhoop.be

Top

Naar Nieuwsbrieven Archief