Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Mabayi DAB 2008
DAB - Burundi 2008

Project DAB 2008
Opvolging van het project
Financieel rapport 2008
Meer foto's

 

 

 

Project DAB - Burundi 2008

Achttien vrouwelijke leden, landbouwsters en lagere staatsambtenaren,
van de Burundese vereniging
“DUSHIGIKIRE AMAHORO I BURUNDI”
(D.A.B.*)
* 'Samenwerken aan de Vrede in Burundi'
wensen alles in het werk te stellen om een professionele vorming ‘snit en naad’ te geven aan jongeren uit hun dorp Mabayi ten noorden van Burundi.

Het objectief van de vereniging is om de jongeren, die vroegtijdig de schoolbanken (lees lagere school) verlieten, voor te bereiden om in hun eigen levensonderhoud, alsook in dat van hun familie, te voorzien.
Vele jonge leerlingen slagen niet in het nationale examen en zetten ten gevolge daarvan een einde aan hun schoolloopbaan.
Anderen moeten opgeven omwille van de schrijnende armoede van hun ouders of omdat ze de broodwinner zijn.
Indien ze al niet op het slechte pad terechtkomen, moeten ze dikwijls als niet gevormde werkkracht verder met een bijzonder karig leefloon.
Deze jongeren een vorming bieden, door hen een stevige basis snit & naad eventueel gevolgd door een cursus huishoudkunde, zal hen in staat stellen hun levensniveau en dat van hun naastbestaanden aanzienlijk te verbeteren.

Globaal:

Voorzien in eigen socio-economisch onderhoud tvv gedescholariseerde jongeren

Specifiek:

a) Omkadering van jongeren
b) Vormen van handige, gekwalificeerde medewerkers
c) Jongeren voorbereiden om een huisgezin te leiden
d) Nieuwe activiteiten creëren dankzij de opbrengsten

Op die manier zijn de begunstigden van het project:

- Direct : jonge mensen – niveau 6de leerjaar lagere school
- Indirect: de families van de jongeren en de omringende bevolking

Het personeel bestaat uit:

- Een gekwalificeerde leerkracht snit & naad
- Een supervisor
- Een nachtwaker

De vereniging beschikt thans over:

- 130.000 BuFr bij COSPEC Mabayi
- een klein atelier
- een miniuitrusting & naaimateriaal (een naaimachine, een kniptafel, 2 stoelen, een krukje,
1 schaar, een strijkijzer).

De vereniging ‘Vleugels van Hoop’ vzw wenst te realiseren:

1. Installatie van het naaiatelier: meubels & materiaal.
2. Versterking van het personeel door aanwerving van een nachtwaker.
3. Selectie der jongeren adv voorgelegde resultaat 6de leerjaar
4. Start opleiding.
5. Uitvoering van het programma.
6. Formatie der jongeren ifv productie-entiteiten.

Verwachte resultaten:

Vorming van 10 jonge mensen.
Formatie der productie-eenheden.
Schenking van een degelijke vormingskit in het kader van de opstart van hun voorzien in eigen onderhoud.

Duurtijd project: 1 jaar (12 maand)
Start & einddatum: Januari 2008 – December 2008
Totale kost van het project: 4.402.090 Burundese Franken of ongeveer 3522,00€ ***
Locatie: Provincie CIBITOKE, Gemeente Mabayi, Zone Mabayi, Kabere Heuvel.
Wettelijk vertegenwoordiger: Joséphine BARARWENDERA
Projectverantwoordelijke: Ivette NIYIZOMPA

De opvolging/evaluatie wordt verzekerd door het Uitvoerend Comité van de Vereniging
“DUSHIGIKIRE AMAHORA I BURUNDI” ‘afgekort DAB’.
Deze laatste zal er over waken dat de begunstigden van deze vorming/opleiding zich verenigen teneinde maximale opbrengsten te halen uit de verworven kennis en opgedane ervaring.

Opgemaakt te Mabayi, op 21/09/2007
Voor DAB
Joséphine Bararwendera
Wettelijk vertegenwoordiger

Top


Opvolging Project
TWEEMAANDELIJKS RAPPORT Februari – Maart 2008
NAAIATELIER ‘DUSHIGIKIRE AMAHORO I BURUNDI
Te MABAYI – BURUNDI

Joséphine BARARWENDERA
Wettelijk vertegenwoordiger
21 maart 2008

1. Algemeen verslag.

Naar opvolging van het samenwerkingsakkoord tussen de verenigingen
‘Dushigikira Amahoro I Burundi’ uit Burundi en ‘Vleugels van Hoop’ uit België begon de opleiding in het naaiatelier op 18 januari 2008.
Maar de voorbereidende werkzaamheden begonnen al op 18 januari 2008.

Enkele jongeren konden de opleiding niet volgen zoals gewenst:

1 meisje door ziekte aan de ogen, anderen omdat ze te ver van het centrum wonen,
1 alleenstaande moeder, anderen omdat zich ongeschikt vonden of niet geïnteresseerd waren: twee jongens.

Aangezien er verschillende andere aanvragen zijn worden de plaatsen vlug ingevuld door andere kandidaten.

Bewijzen van de vooruitgang van de werken worden geleverd aan de hand van
foto’s.

2. Financieel verslag

Aanpassingswerken atelier + aankoop materialen 711800 Fbu
Coördinatieonkosten 133000 Fbu
Vergoeding voor opleidingspersoneel 37500 Fbu
Bankkosten 4500 Fbu
Totaal van de kosten 886800 Fbu

3. Foto van het atelier.

cursist DAB atelier

Top                                                                       


Tweemaandelijk verslag
DAB op 22 MEI 2008


Opgemaakt D.A.B, MABAYI, BURUNDI 10 juillet 2008
  1. Activiteiten.

Naam van de cursisten

Afgewerkte stukken

 

 

 

 

Kleedjes

Kinderhemdjes
Brassières

Hemden

Broeken

NSENGIMANA Anathalie

1

2

2

1

NTIRENGANYA Pétronille

1

1

 

 

NIZIGIYIMANA Yvonne

1

1

 

 

KWIZERA Aline

1

1

 

 

DUSHIMIRIMANA Jacqueline

1

1

2

 

BARAMPENDA Damien

1

1

1

 

NIRERA Maxime

1

1

1

 

NIZIGIYIMANA Crescence

1

1

 

1

BIZOMENYIMANA Edmond

 

1

1

1

IRAMBONA Claudine

 

1

 

 

IRANKENGURUTSE Saïdi

 

 

 

 

INEZAYIMANA Jeanne d’Arc

 

 

 

 

NTIRENGANYA Pélagie

 

 

 

 

De drie laatste zijn nieuw en hebben dus nog geen afgewerkte stukken.
Cursisten 2,3,4, zijn dikwijls afwezig gezien ze voeding moeten aanhalen voor hun kleuters. Cursist 10 had een probleem met de ogen in het begin, we lieten haar verzorgen en nu volgt ze de opleiding met veel toewijding en voldoening.
De vereniging D.A.B dankt van ganser harte de mensen die deze opleiding mogelijk maken.

2.     FINANCIEEL RAPPORT, voorgesteld door schatbewaarder  Antoinette NIYIBIGIRA

2.1 Financiering
 
Bedrag ontvangen in nationale valuta : 3.497.870FrBu

2.2 Uitgaven tot mei 2008


Verrichting

Totaal

1. Bankverrichting

 

Opening rekening

7.000

Bankonkosten

11.850

2. Uitrusting atelier

 

Tafel

23.000

Stoel

13.000

Krukjes

20.000

Herstellingsonkosten atelier 

95.950

Uitrusting nachtwaker 

7.600

3. Startbenodigdheden

 

Aankoop machines 

910.000

Stoffen en andere benodigdheden

95.200

Andere benodigdheden

66.700

4. Communicatie- en verplaatsingsonkosten

55.000

5. Onderhoud machines

63.000

6. Onkosten begeleiders

203.500

7. Onvoorziene uitgaven

345.200

Totaal aan uitgaven 

1.917.000

SALDO

3.497.870
-1.917.000
=1.580.870

Saldo eindigt op een miljoen vijfhonderdtachtig duizend achthonderdzeventig Burundese Franken.

Top


TWEEMAANDELIJK VERSLAG Juni - Juli 2008
Naam van de cursist Broeken Hemden Rokken Bloezen Kleine rokjes Shorts
1. NSENGIMANA Anathalie 1 1 1 1 1 1
2. NIZIGIYIMANA Yvonne 1 1 1 1 - -
3. DUSHIMIRIMANA Jacqueline 1 1 1 2 1 1
4. BARAMPENDA Daniel 1 1 1 1 - 1
5. NIRERA Maxime 1 1 1 1 - 1
6. NIZIGIYIMANA Crescence 1 1 1 2 - 1
7. BIZOMENYIMANA Edmond 1 1 2 1 - 1
8. NTIRENGANYA Pélagie 1 1 1 1 - -
9. IRANKENGURUTSE Saïdi 1 1 2 1 - -
10. NTIRENGANYA Pétronille - - - - - -
11. KWIZERA Aline - - - - - -
12. IRAMBONA Claudine - - - - - -

Observatie

Nummers 10 - 11 - 12 zijn gestopt met de opleiding omdat ze dienen te zorgen voor hun zuigelingen en zichzelf. De negen deelnemers die blijven zijn zeer toegewijd en vervaardigen mooie kledingstukken.

Voor de vereniging DAB - Burundi

Mevrouw Joséphine Bararwendera
Wettelijk vertegenwoordiger.    

Financieel verslag voor de maanden juni en juli 2008.

I. Bedrag ontvangen in nationale munt tweede schijf 2.527.336 FrBu
  Vorig saldo op 22.05.2008 1.580.870 FrBu
  Totaal aan ontvangsten *4.108.206 FrBu
     
II. Aankoop stoffen voor het atelier 348.900 FrBu
  Kleine benodigdheden 4.100 FrBu
  Herstelling van de deur 20.000 FrBu
  Aankoop rollen kant en knopen 200.000 FrBu
  Bankonkosten 3.850 FrBu
  Onkosten personeel 249.000 FrBu
  Onvoorziene uitgaven 120.000 FrBu
  Totaal aan uitgaven *945.850 FrBu
  Saldo op 31.07.2008 (*4.108.206 - *945.850) 3.162.356 FrBu

Het saldo van het project eindigt op drie miljoen honderd tweeënzestig duizend, driehonderd zesenvijftig Burundese Franken.

Top


Activiteitenrapport Augustus en September 2008                                                                                                                               

Naam van de cursist

Hemd twee stuks

Hemd

Hemd met kraag

Hemd met open kraag

Hemd met lange mouwen

Rechte rok

Rok met elastiek

Broek

1. NSEGIMANA Anatolie

-

-

2

-

-

1

4

1

2. NIZIGIYIMANA Yvonne

-

-

1

-

-

1

3

1

3. DUSHIMIRIMANA Jacqueline

-

2

1

-

-

1

3

1

4. BARAMMPENDA Daniel

1

-

-

1

2

1

5

-

5. NIRERA Maxime

-

-

2

-

-

-

2

-

6. NIZIGIYIMANA Crescence

1

-

-

-

-

1

2

1

7. BIZOMENYIMANA Edmond

1

-

1

-

1

2

5

1

8. NTIRENGANYA Pélagie

-

-

1

-

-

-

2

1

9. IRANKENGURUTSE Saïdi

-

-

-

-

-

-

1

-

Commentaar :  

  • De rokken met elastiek worden veel gevraagd door de leerlingen van het lyceum alsuniform.
  • De lege vakjes staan voor ‘traagheid’ en afwezigheid van de cursisten, door het feit van de activiteiten op het land om te voorzien in de noden van hun kinderen en zichzelf.
  • Alle anderen realiseren mooie werkstukken.

Financieel rapport voor augustus – september 2008

  1. Saldo van vorig rapport:  3.162.356 FrBu
2. Uitgaven voor augustus– september 2008  
Aankoop van kaki stoffen 370.000
Verplaatsingsonkosten 30.000
Onkosten voor communicatie 28.200
Onderhoud en herstelling van de naaimachines 75.000
Aankoop van verschillende benodigdheden 15.770
Personeelsonkosten 166.000
Rekeningonkosten 2.950
Onderhoud en herstelling van atelier 55.000
Totaal uitgaven 742.920

Resterend saldo : A-B= 3.162.356 F - 742.920 F = 2.419.436 F
Wij zeggen : twee miljoen vierhonderd negentien duizend vierhonderd zesendertig Burundese Frank.

Opgemaakt en getekend door de schatbewaarder van DAB
Mme Antoinette NIYIBIGIRA

Top


Activiteitenrapport Oktober – November 2008

Tijdens deze twee maanden hebben de cursisten hun werkstukken, die ze in september begonnen, afgewerkt. De lesgeefster bracht de nodige verbeteringen aan.

Maand december.

Deze maand werd een soort examen ingevoerd. De cursisten moesten elk, bij middel van  ‘lotje-trek’ van de onderwezen werkstukken, het ‘getrokken’ onderwerp van begin tot afwerking kunnen voorleggen, zonder uitleg of hulp van de lesgeefster.

Deze werkstukken kregen punten en dit liet toe de cursisten te valoriseren.

Maand januari 2009.

De cursisten zijn bezig de gemaakte werkstukken te verkopen.
Ze zullen worden opgeleid in de manieren van het reinigen van textiel en in het vormen van een vereniging (vzw.)

Opgemaakt te  MABAYI, le 09-01-2009, door
BARARWENDERA  Joséphine                                                        
Wettelijk vertegenwoordiger van DAB


Financieel rapport oktober – november 2008.

1. Saldo van vorig rapport: 2.746.436 BuFr

2. Uitgaven voor de maanden augustus en september 2008.  
Aankoop stagemateriaal 801.000
Vergoeding lesgeefsters 166.000
Verplaatsingen en communicatie 8.500
Verscheidene benodigdheden voor het atelier 7.370
Rekeningonkosten 2950
Totaal uitgaven 985.820

Resterend saldo van het project : 1-2=2.746.436-985.820 BuFr= 1.760.616 BuFr.
We zeggen een miljoen zevenhonderd zestigduizend zeshonderd zestien Burundese Franken.

Opgemaakt en getekend door de schatbewaarder van de vereniging
Mme Antoinette NIYIBIGIRA op 20/12/08

Top


Financieel rapport 2008 Boekjaar 2008

I. Financiering van het project in Burundese Franken: 6.025.206,-

Onkosten voor uitrusting van het atelier 1.197.650
Verplaatsings- en communicatieonkosten 284.000
Vergoeding voor de opleiders 818.200
Onderhoud en herstelling van de naaimachines 70.000
Aankoop van stoffen voor het atelier 1.525.350
Kosten voor opleiding 967.000
Allerhande naaigereedschap 59.400
Onkosten voor boekhouding 27.650
Gezondheidsonkosten van een leerlinge (VvH zie: oogzorgen en bril) 52.500
Aankoop van stoffen voor het opstarten van een samenwerking 1.023.400
Totaal uitgaven 6.025.150
Saldo van het project 56

Top

Terug naar projectenpagina.

 

 

naaimachine

bobijn