Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Brakel 2013
Aankondiging actie
Verslag
FotoreportageSolidariteitsmaal

In het kader van de vastenwerking houden wij een solidariteitsmaal waarvan de opbrengst volledig gaat naar ‘VLEUGELS VAN HOOP‘.

Zuster Germaine van de zusters van Opbrakel is met dit werk begaan en we willen haar steunen, samen met de vele medewerkers.
Er wordt steun gevraagd om electriciteit te voorzien in een opvangcentrum in Kitabi. Het is een project dat kadert in het terugdringen van de armoede in het district Kitabi. De zusters van Opbrakel hebben daar een opvangcentrum. Rwanda is één van de armste landen van de wereld. Kinderen met een handicap zijn er nog altijd slachtoffer van diepgewortelde vooroordelen in de samenleving. Dit werk is een goed werk aan de minsten van de mijnen. !!!
Voor de installatie van de electriciteit is 1386 euro nodig, en voor de inrichting van het centrum 5903 euro, en voor een project om water op te vangen en te gebruiken is nog eens 3069 euro nodig.
Kom naar het solidariteitsmaal en help dit opvangcentrum leven geven. Het lijkt ons een mooi veertigdagendoel!
Hoe deelnemen aan het solidariteitsmaal?
Koop een kaart bij één van de medewerkers voor 10 euro. U krijgt daarvoor exotische kip met rijst door een zuster van Opbrakel geserveerd!!
Die middag zit u met anderen aan tafel, u hebt geen voorbereidingswerk of afwas en steunt een fantastisch werk!!

Lagere school Driehoekstraat
op zondag 10 maart vanaf 11h30
volwassenen: 10 €
kinderen 5 €

Top


Verslag

Hartelijk dank aan de organisatoren! Een extra dank aan de dappere medewerkers voor en achter de schermen.
Ook 'dank u wel' aan de velen die via het etentje (en het was lekker) onze projecten in Rwanda steunden. De talrijke opkomst heeft ons deugd gedaan.
We klagen wel eens over de liefdeloosheid in de wereld van vandaag en de media spreidt die wel ferm uit. Op 10 maart hebben we echter met velen een band van liefde gesmeed.... onder elkaar en met velen over tijd en grens.

Werken aan een wereld vol liefde is Jezus volgen en met Hem, via inzet en pijn, naar de verrijzenis toe leven. Nogmaals dank en zalig Pasen.
Zr. Germaine.

‘Vleugels van Hoop’ heeft samen met zuster Germaine een band van Solidariteit gesmeed om projecten in hun dierbare Rwanda te steunen. De mensen uit Brakel en omgeving hebben een groot hart, dat is geweten. Door deelname aan het feest (10 maart) hebben jullie, opnieuw, bewezen uit het goede hout te zijn gesneden.
Genegen dank voor de sponsoring van 2095,02 euro.
Met deze Afrikaanse spreuk in gedachten wil het ganse team van ‘Vleugels van Hoop’ iedereen danken die, van dichtbij of veraf, haar of zijn hart heeft gelegd in deze activiteit.

Top


Fotos

Klik hier voor het fotoalbum.

Top