Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties- Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Bweyeye Rwanda 2010
Varkenskwekerij
Opvolging project sept.
December 2010.
September 2011
Mei 2012
November 2012
Fotoreportage

 

 


 


Varkenskwekerij – Bweyeye – Rwanda

INLEIDING

Het varkenskweek project heeft als doel de ontwikkeling van de mensen in de landelijke Bweyeye regio te verbeteren. Bweyeye Sector is een van de 18 sectoren in het Rusizi District in de Western provincie van Rwanda. Bweyeye sector bevindt zich naast het Forest of Nyungwe National Park op 98km van Kamembe luchthaven, tegen de grens tussen Rwanda en Burundi, Bweyeye genaamd.
De Bweyeye Sector wordt als volgt begrensd:

 • In het noorden door de Cyato sector van het Nyamasheke district ;
 • In het westen door de Butare sector van het Rusizi district;
 • In het zuiden door de Mabayi commune in Burundi;
 • In het oosten door Katabi van Nyamagabe en Kivu van Nyaruguru district, beiden deel van de Southern Province.

Overige informatie:

 • Meer dan ¾ van de Bweyeye sector is ingenomen door het regenwoud van het Nyungwe National park van 34,981vierkante km.
 • Bweyeye heeft 14728 inwoners.
 • Bweyeye sector bevindt zich op 12km van Mabayi en op 7.5km van Gitukura.
 • De hoogte in de Bweyeye regio is tussen range 1560m en 2050m.

PROJECT STUDIE

I. HOOFDINFORMATIE VAN HET PROJECT

1.  Naam van het project: Varkens boerderij project
2.  Begunstigden: Project deelnemers
                       Rusizi bevolking
                       Het land in het algemeen
3.  Adres: Varkens boerderij project

4. Te contacteren persoon: GATETE Eustache

5. Type van project: Local Technical Fund (LTF)

6. Locatie van het project:
Cell: Kiyabo
Sector: Bweyeye
District: Rusizi
Western: Province

7. Aantal en types van begunstigden

Er zijn 10 leden in dit project, zijnde 3 vrouwen en 7 mannen.

8. Duur van het project

Dit project is een korte termijn project dat 36 maanden gaat lopen waar elke 12 maanden een project evaluatie zal gemaakt worden om de inkomsten en verliezen van het project te checken en om het budget voor het volgende jaar op te maken.

9. Totale kost van het project

De totale kost van dit project is 4’813’386RWF

10. Fondsen die het project heeft en zoekt

De bron van fondsen is eigen kapitaal van 705’808 RWF (904,88 euro) in ons gedeeld budget en de lening aan Vleugels van Hoop is 4'107’578 RWF. (= 5266,12 euro aan een koers van 780 RwFr voor 1 euro)
Dit geeft de totale fondsen van 4’813’386RWFR. (= 6171,00 euro)

II. SAMENVATTING VAN HET PROJECT.

Dit project wordt het “Varkens boerderij project” genoemd en is gebaseerd op het kweken van varkens op een geavanceerde manier. Het bevindt zich in de Bweyeye Sector, Rusizi District, en de Western Provincie. De leden van dit project wensen varkens te kweken omwille van algemene achteloosheid van mensen in het houden van deze dieren. Deze achteloosheid leidde tot een tekort aan varkens, fijne voedingsmest voor grondbemesting en plaats voor wetenschappelijk onderzoek vooral naar varkens. De geplande activiteiten omvat huisvesting van deze dieren, voeding, verzorging, genezing en de verkoop van varkensproducten. Deze activiteiten zullen 28 maanden duren. De coördinatie van dit project verwacht te werken met alle mensen rondom de varkenskwekerij, voornamelijk jeugd.

III. ACHTERGROND EN PROBLEEM ANALYSE.

Omwille van de klimaatfactoren en de geografische ligging van de streek waarin dit project zal uitgevoerd worden, zal geopteerd worden voor varkens die van een koudere hoogte houden. Omwille van de hoge bergen in deze regio zullen geen varkens gekweekt worden die normaal gekweekt worden op laagvlakten.
 
3.1. Problemen die door dit project worden opgelost.

 • Armoede onder de deelnemers van het project;
 • Tekort aan varkensvlees en mest op de markten in de regio;
 • Het ontbreken van wetenschappelijk onderzoek naar varkenskweek in de regio;
 • Het ontbreken van kennis aangaande de varkenskweek bij de mensen rondom de varkensboerderij;
 • Tekort aan meststoffen omwille van het ontbreken van mest welke de agrarische productiviteit laag houdt;
 • Werkloosheid bij de mensen rondom de varkensboerderij.

De bovenvermelde problemen in de Western Provincie bestaan reeds lang omwille van traditionele gewoonten, religie voornamelijk moslims en het ontbreken van kennis aangaande de kweek van varkens en zullen deels opgelost worden door dit project.

3.2. Oplossingen verwacht door dit project

3.2.1. Oplossingen voor de eerder vermelde problemen zijn:

 • De armoede onder de deelnemers zal opgelost worden door de verkoop van biggen, varkens en mest waardoor zij een inkomen hebben.
 • Bemesting van bewerkte akkers en land zal gebeuren met het mest van de varkensboerderij;
 • Na het uitvoeren van dit project in het Rusizi District, zal de verworven kennis gebruikt kunnen worden door andere mensen in andere boerderijen;
 • Mensen rondom de boerderij zullen kennis verwerven en leren zorg te dragen voor varkens en leren hoe winstgevend ze zijn;
 • Een aantal mensen rondom de boerderij zullen een job hebben rond de boerderij.
IV. OBJECTIEVEN EN OMSCHRIJVING
4.1. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:
 • Het verbeteren van de bodem vruchtbaarheid en bodem productiviteit;
 • Het verbeteren van landbouw technieken;
 • Het bestrijden van dierenziekten;
 • Het bestrijden van de armoede van de leden en varken productie op de markt in de regio en het ganse land.

Bovenstaande objectieven zullen bekomen worden door:
Mensen rondom de varkensboerderij zullen aangemoedigd zijn om varkens te kweken en leren hoe bruikbaar en belangrijk dit voor hen kan zijn. De coördinatoren van de varkensboerderij zullen met alle middelen proberen de varkensproducten op de markt te brengen, vooral voor hotels, bars en restaurants.
Mensen rondom de varkensboerderij welke werkloos zijn hebben een kans om werk te vinden binnen dit project, waardoor hun levensstandaard zal verbeteren.

V. STRATEGIE EN PLANNING VAN DE ACTIVITEITEN

Volgende activiteiten dienen te gebeuren in het project:

 1. Aankoop van land.
 2. Omheining van het land.
 3. Bouw van de varkensboerderij.
 4. Aankoop van biggetjes.
 5. Aankoop van varkensfokkerijmateriaal.
 6. Voedsel.

 

VI. DETAILS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Aankoop van land

 

 

 

SN°

Grootte

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

1ha

1

650000

650000

 

Totaal

 

 

650000

 

 

 

 

 

 

6.2. Omheining van het land

 

 

SN°

Materiaal

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

Palen

30

500

15000

2

Nagels

20 kg

1000

20000

3

Weerhaken

_

_

26500

4

Werk kost

10 man

2000

20000

5

Hout

_

_

100000

 

Totaal

 

 

181500

 

 

 

 

 

 

6.3. Bouw

 

 

 

SN°

Materiaal

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

Hout

150

800

120000

2

Stenen

25 m3

2500

62500

3

Zand

30 m3

2000

60000

4

IJzeren panelen

60

6000

360000

5

Cement

30 zakken

9500

285000

6

Nagels

15 kg

1200

18000

7

Metalen buis

4

12000

48000

8

Draad netwerk

30 m

1100

33000

9

Houten deuren

2

7000

14000

10

Water tank

1

100000

100000

11

Latrine

1

80000

80000

12

Timmerman

5

2500

12500

13

Grillage

_

_

65000

 

Totaal

 

 

1258000

 

 

 

 

 

 

6.4. Varkensfokkerijmateriaal

 

 

 

SN°

Materiaal

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

Voedsel container

4

5000

20000

2

Houten bedekking voor biggen

3

6000

18000

3

Afval container

_

_

25000

4

Big voeders

6

1000

6000

5

Spaden

2

2000

4000

6

Schoffels

2

2000

4000

 

Totaal

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

6.5. Voedsel

 

 

 

SN°

Materiaal

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

Voedsel

_

_

80000

2

Water

100 m3

112

11200

3

Werk kost

_

_

35000

4

Geconcentreerd voedsel

_

_

100000

 

Totaal

 

 

226200

 

 

 

 

 

 

6.6. Andere uitgaven

 

 

SN°

Items

Aantal

Prijs/eenheid (RwFr)

Kost (Rwfr)

1

Aankoop van biggen

40

20000

800000

2

Medicijnen

_

_

100000

3

Vaccinaties

_

_

30000

4

Transport

_

_

60000

5

Communicatie

_

_

15000

6

Bewaker

2

15000

30000

7

Caution money

_

_

50000

8

Dierenarts

1

40000

40000

9

TVA 18%

 

 

613746

10

Conceptie kost 10%

 

 

340970

11

Onvoorziene kost 10%

 

 

340970

 

Totaal

 

 

2420686

 

 

 

 

 

 

6.7. Totaal Budget

Euro

 

Type

Kost (Rwfr)

 

 

1

Aankoop van land

650000

   833,33

 

2

Omheining van het land

181500

   232,69

 

3

Bouw

1258000

 1612,82

 

4

Varkensfokkerijmateriaal

77000

    98,71

 

5

Voedsel

226200

  290,00

 

6

Overige uitgaven

2420686

3103,44

 

 

Totaal

4813386

6170,99

 

VII. MONITORING EN OPVOLGING

De geplande activiteiten volgend zal een winst bekomen worden door efficiënt te werken waardoor varkensvlees en -mest kunnen verkocht worden een boeren en beenhouwers.
Wegens de verschillende diensten die geboden worden aan diverse personen zal het project de varkensproductie verhogen en de armoede verminderen.
Bovenop het verwerven van de kennis aangaande varkens zal de boerderij open gesteld worden voor iedereen die ze wil bezoeken.

VIII. DE CAPACITEIT VAN DE INSTELLING

Het project is samengesteld uit:

 • De algemene vergadering
 • De uitvoerende commissie
 • De controle
 • De adviseurs

8.1. Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, de paraplu leden en de stichtende leden.
Er zijn 10 leden in dit project:

 • 3 vrouwen
 • 7 mannen
8.2. Uitvoerende commissie

Deze omvat:
 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Schatbewaarder

Deze coördineren alle activiteiten in en rond het project.

8.3. Controle

De controle wordt uitgevoerd door 3 controleurs die verantwoordelijk zijn voor controle van het budget en het project. Dit betreft mensen die gekwalificeerd zijn in financiën en accounting. Zij superviseren de inkomsten en uitgaven; het betreft 2 mannen en 1 vrouw.

8.4. De raadgevers

Zij zijn verantwoordelijk voor de controle van fouten die gebeuren tijdens het project. Dit betreft 4 gekwalificeerde mannen. De bovenstaande organisatie heeft dus voldoende administratief en technisch gekwalificeerde mensen voor de varkens kwekerij.

VIII. HAALBAARHEID EN STABILITEIT

Indien dit project financieel en fysiek voldoende stabiel is, zullen de beoogde objectieven behaald worden en als de nodige fondsen voorhanden zijn zullen de leden van het project alle activiteiten kunnen uitvoeren en opvolgen.
Als de nodige fondsen er zijn zal dit project financieel stabiel zijn. De medewerking van jonge mannen en vrouwen geeft het project de nodige fysieke stabiliteit.

IX. PROJECT BUDGETTEN EN RENTABILITEITSSTUDIE

Een zeug kan 2 maal per jaar baren en kan 10 tot 15 biggen baren. Het duurt 3 maanden voor een zeug om te baren. Om de opbrengst van het project over 3 jaar te kennen werd de volgende berekening gemaakt aangaande de geschatte opbrengst van de varkenskwekerij.

Eerste productie jaar.

Winst = Totale opbrengsten – Totale uitgaven
Daarom: 1 beer bevrucht 20 zeugen dus 2 beren 40 zeugen
Aantal varkens = 40 varkens – 2 beren = 38 zeugen
1 zeug baart 10 tot 15 biggen
38 zeugen baren = 38 x 10 = 380 biggen/3 maanden

Na 3 maanden worden de biggen verkocht

1 big kost = 25’000 RWF
Dus totale verkoop = 25’000 RWF x 380 = 9’500’000 RWF
Totale verkoop per jaar = 9’500’000 RWF x 2 = 19’000’000RWF
Winst = Totale opbrengsten – Totale uitgaven
Winst = 19’000’000RWFR – 4’813'386RWFR = 14’186’614rwf

Tweede jaar

Winst = Totale opbrengsten – (land + aankoop biggen)
Totale uitgaven = Totaal budget – (land + bouw + aankoop biggen)
                           = 4’813’386 RWF – (650’000 + 1’258’000RWF + 800’000 RWF)
                           = 2’105’386rwfr
Winst = Totale opbrengsten – Totale uitgaven
          = 14’186’614RWF – 2’105’386RWFR
          = 12’081’228RWFR

Derde jaar

Winst = Totale opbrengsten – (land + aankoop biggen)
Totale uitgaven = Totaal budget – (land + bouw + aankoop biggen)
                           = 4’318’386 RWFR – (650’000RWFR + 1’258'000RWFR + 800’000 RWFR)
                           = 2’105’386RWFR
Winst = Totale opbrengsten – Totale uitgaven
          = 14’186’614RWF – 2’105’386RWFR
          = 12’081’228RWFR

Netto winst over 3 jaar = 14’186’614RWFR+12’081’228RWFR +12’081’228RWF=38’349’070RWFR

X. ANNEXES

10.1. Activiteiten kalender
1st JAAR


MAANDEN

ACTIVITEITEN

Dagen

1

Aankoop van land
Personeel vinden
Omheinen van het land

1
5
15

2

Bouw van de varkensboerderij

25

3

Aankoop van biggen
Arriveren van biggen
Voederen

5
5

4,5,6

Voederen
Voederen
Copulatie
Genezing

60
30

7,8

Baren
Zorgen voor de biggen
Voederen
Genezing

30

9

Baren
Zorgen voor de biggen
Voederen

30

10

Voederen

30

11

Verkopen van mest
Verkopen van biggen

30

12

Evaluatie & budget opmaak 2de jaar

25

 

2de JAAR

 

1,2,3

Start van het nieuwe jaar
Uitvoeren van het project
Voederen en baren

80

4,5,6

Voederen
Zorgen voor de biggen
Verkopen van de biggen

90

7,8,9

Voederen
Copulatie
Baren

90

10,11

Zorgen voor de biggen
Budget voorbereiding 3de jaar

60

12

Evaluatie maken

20

 

3de JAAR

 

1,2,3

Start 3de jaar
Uitvoeren van het project
Voederen

 

4,5,6

Voederen
Verzorging
Verkopen van de biggen

 

7,8,9

Voederen
Copulatie
Baren

 

10,11

Evaluatie

 

12

Evaluatie
Beslissing (Verder zetten of stopzetten)

 

N.B: Voederen en verzorgen zijn continue activiteiten

10.2. Kaart van de Rwanda Sector

Rwanda Bweyeye

De Rusizi sector waarin Bweyeye zich bevindt is aangeduid in het geel. 

10.2.1 Rusizi sectoren en hun namen

Rwanda Bweyeye2

De Bweyeye sector waar dit project zal uitgevoerd worden is aangeduid met het # teken op de kaart.

Top


Opvolging
TRIMESTRIEEL RAPPORT PROJECT VARKENSKWEKERIJ  02/07-10/9/2010
NO Artikel/Activiteit Soort Aantal Eenh.prijs Totaal Beoordeling
1 Voeding          
  Geconcenteerde voedingsprodukten maïs, rijstvlokken,dierlijk restafval 3kg/j/big*25/x4=2400kg 60rwfr 144000 zeer goed
  Follage   ff 80000rwfr 80000 zeer goed
  S/Totaal       224000  
2 Médicatie          
  Antibiotica oxytetracycline20% 1/2 van 4 dozijn 2400rwfr 9600 zeer goed
    Tetracycline 1% 1/2 carton van 25 2300rwfr 2300 zeer goed
    oxy vit 100g  10 2300rwfr 23000 zeer goed
  Sulfamides en Anti Diarree Exadine 25 comprimés 600rwfr 15000 zeer goed
  Antisepticum Teinture d'Iode 2 liters 2500rwfr 5000 zeer goed
  Antipyretiques & ontstekingsremmers Colvazone 4 dozijn 3500rwfr 13500 zeer goed
  Hormonen Oxytocine 2 flacons 7600rwfr 15200 zeer goed
  Anti parasieten Olymicide 1gr 50 bolus 350rwfr 16500 zeer goed
  Versterkers Likblok 2kg 10 3000rwfr 30000 zeer goed
  S/Totaal       130100  
3 Materiaal voor de boerderij          
  Emmers plastic 3 2200rwfr 6600 zeer goed
  Bezems merk Kiaka 1 2500rwfr 2500 zeer goed
  Jericans plastic 2 1100rwfr 2200 zeer goed
  Tafel hout 1 3000rwfr 3000 zeer goed
  Stoel hout 1 2500rwfr 2500 zeer goed
  Tablet hout 1 1500rwfr 2500 zeer goed
  Controle register   1 1800rwfr 1800 zeer goed
  Steekkaarten voeding voor de biggen    100 50rwfr 5000 zeer goed
  bics   1/2 pak 100rwfr 2500 zeer goed
  Alimentatie steekfiches   100 50rwfr 5000 zeer goed
  Notaboek   2 500rwfr 1000 zeer goed
  Olieverf   1 2800rwfr 2800 uitstekend
  S/Totaal       37400  
4 Uniformen          
  Laarzen   3 4000rwfr 12000 zeer goed
  Schorten   2 7500rwfr 15000 zeer goed
  Overal   1 10000rwfr 10000 zeer goed
  S/Totaal       37000  
5 Aanleg hof   1 30000rwfr 30000 zeer goed
             
6 Salarissen          
  Wachter    3 maand 15000frw 75000 zeer goed
  Dierenarts   3 maand 40000frw 120000 zeer goed
  S/Totaal       195000  
7 Transport & Communicatie   3 maand 1000frw 30000 zeer goed
  Totaal       683500  

In de periode van 02/07 tot 10/09 hebben we de som van 683 500 FRW uitgegeven.
Wellicht zult u denken dat we veel hebben uitgegeven aan voeding en medicamenten. Dit is vooral te wijten aan klimaatomstadigheden. We hebben te kampen gehad met een ongewoon lang droog seizoen en ziektes van de dieren. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen om de boerderij te beschermen door een uniform te geven aan onze medewerkers en door onze dieren geconcentreerd voedsel te geven om aldus te vorkomen dat ze besmet zouden raken door ziekten afkomstig van andere boerderijen. 
Conclusie: We kunnen stellen dat onze werkwijze vruchten afwerpt. Immers alle zeugen werden gedekt. Dus 23/23 zeugen zullen in de loop van de maanden november, december en januari moeten werpen. Zodra het zover is, zal ik u een evaluatie zenden.

Top


Opvolging december 2010.

Semestrieel verslag betreffende de evaluatie van het project

Dit verslag omvat de vergaderingen van 17 november 2010, 6 december 2010, alsook de vergadering die we gisteren, 25.01.2011, gehouden hebben teneinde de evolutie van het "project Varkenshouderij" gefinancierd door 'Vleugels Van Hoop' te evalueren, alsook om na te gaan in welke mate de beslissingen die genomen werden ter gelegenheid van de vorige vergaderingen werden uitgevoerd. Op de agenda van deze laatste vergadering stonden de volgende punten:

 1. Nagaan in welke mate het "project varkenshouderij" gezond is.
 2. De capaciteit van de kwekerij vergroten, andere activiteiten ontwikkelen, zoals landbouw, aquacultuur, bijeenteelt en bescherming van het milieu.
 3. Efficiënt beleid van het "project varkenshouderij".
 4. Evaluatie van de aanwending van de fondsen van de VZW.
 5. Allerlei.

Agendapunt 1: nagaan in welke mate het "project varkenshouderij" gezond is

Wij hebben van gedachten gewisseld over het leven van de dieren in het algemeen.
Er zijn negatieve, maar ook positieve opmerkingen:

 • Zeugen en biggen vermageren als gevolg van zowel  onvoldoende voeder als van de slechte kwaliteit van het voer. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de nalatigheid van de boeren.
 • De onverantwoordelijkheid van de dierenarts die de opvolging en de evaluatie van de boerderij onvoldoende in acht neemt, met als gevolg onbekwaamheid van de boeren, slecht gebruik van de medicamenten van de boerderij en tenslotte rivaliteit tussen de boeren of varkenshouders onderling en die vervolgens  tegen de dierenarts samenspannen.
 • Een aanzienlijk bedrag, zoals blijkt uit de hiernavolgende tabel, dat maandelijks wordt uitgegeven voor het veevoer en de veiligheid van de boerderijen.
 • Abortus, vroegtijdig werpen, doodgeboren biggen als gevolg van allerlei gebreken en de quarantaine.
Activiteit

Type

Rantsoen

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totale prijs

Veevoeder

Geconcentreerd
veevoeder

3kg/dag/dier

75kg/dag

200rwf

15.000 rwf of 450.000 rwfr / maand

 

Ongeconcentreerd
veevoeder

4kg/ dag/dier

100kg/dag

60rwf

6.000 rwf of 180.000 rwf

 

Voedergewassen

ff

ff

ff

Taak van de  varkenshouders

Veiligheid + voederen

-

-

2 wachters +
dierenarts

15000fr+40000fr

70000frw

N.B : Nadat we dit item besproken hebben, zijn de nodige beslissingen genomen om tot een beheersing van de maandelijkse uitgaven te komen en om de algemene gezondheid op de boerderij te verzekeren:

 • We gaan op zoek naar een bijkomende werknemer om de 2 anderen bij te staan op de boerderij. Gedurende de maanden december en januari zal er iemand op proef worden aangenomen.
 • De dieren worden onder de leden van coöperatieve verdeeld. De varkens worden bijgehouden tot de begunstigden de overeenkomsten zullen hebben getekend. In januari moet dit van de baan zijn. Twee of 3 dieren blijven op de boerderij om de hierboven genoemde problemen op te lossen.
 • De samenwerking met de huidige dierenarts wordt opgezegd. We trachten een samenwerking tot stand te brengen met de dierenarts van de sector Bweyeye.

Agendapunt 2 : De capaciteit van de kwekerij vergroten, andere activiteiten ontwikkelen zoals landbouw, aquacultuur, bijeenteelt en bescherming van het milieu.

Onder dit punt hebben we andere activiteiten besproken die inkomsten zouden kunnen genereren voor de coöperatieve, i.p.v. ons uitsluitend op de varkenshouderij te concentreren:

 • landbouwactiviteiten,
 • aquacultuur,                                 
 • bijenteelt,
 • bescherming van het milieu.

In dit verband zijn we begonnen met het aanplanten van voedergewassen, heesters  (carriandra sp) en passievruchtenplanten.
We hebben ook mensen aangesteld die verantwoordelijk zullen zijn voor het project en die zullen instaan voor de opvolging ervan. Tevens zullen zij de beslissingen genomen door de vergadering in de praktijk moeten brengen.

Uitvoerend comité


Functies

Namen

Studieniveau

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris :
Boekhouder:
Schatbewaarder :

ZIRANDORERA Modeste
KOMEZUBUTWARI Bienvenu
KUBWIMANA Angeline
KUBWIMANA Damien
KWIZERA Phoebe

A2
A2
A2
A2
A2

                  
Raadgevend comité


Functies

Namen

Studieniveau

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris :

NTIBAZIYAREMYE Martin
MUSABYIMANA Anaclet
IRAMBONA Daniel

P8
P8
A0

De raadgevers

 • HABINSHUTI Thomas
 • TWAGIRAYEZU Joseph
 • KANYABASHI Thomas
 • NKURIKIYIMANA Ladisilas

Agendapunt 3 : Efficiënt beleid van het "project varkenshouderij"

Hieronder hebben we het volgende besproken:
de aanwending van het terrein van de boerderij om de probleem i.v.m. het voeder op te lossen, alsook de eventuele problemen die zouden kunnen rijzen bij het in de praktijk brengen van de genomen beslissingen.

Agendapunt 4 : Evaluatie van de aanwending van de fondsen van de VZW.

Onder dit punt heb ik getracht klaarheid te scheppen in de financiële bijdrage van de VZW in het "project varkenshouderij", zoals uit de tabel hieronder blijkt:

Fondsen in €

Wisselkoers RWF

Fondsen in RWF

Investering in:

5,266.12

765.3

4, 030,199

 • De bouw van de boerderij.
 • De aanschaf van de dieren.
 • Aankoop van het voer.
 • Aankoop van medicamenten en ander materieel voor de boerderij.
 • Andere uitgaven.

350

785,71

275,000

Loon van de werknemers

-

-

917.400

Landbouwprojecten

Agendapunt 5:  Allerlei

Onder dit punt hebben alle deelnemers hun mening kunnen geven over de wijze waarop de ideeën die besproken werden kunnen worden toegepast en hoe de eenheid binnen de coöperatieve bewaard kan worden. Ook de evolutie van, de toename van de varkens en het gebruik van de producten van de boerderij (organische mest) kwamen aan bod.


Varkens

Aantal worpen

Dode dieren

Overleven-de dieren

Doodsoorzaak

Preventie

Observatie

Hok 1-11 links

31

20

11

 • doodgeboren
 • gebrekkige grote speen
 • dood na 3 dagen
 • abortus

Bescher-ming van de omgeving van de boerderij

Gemiddeld

Hok 1-12 rechts

40

17

23

 • doodgeboren
 • gebrekkige grote speen
 • dood na 3 dagen
 • abortus

Idem

Idem

N.B : Tijdens een periode van quarantaine stierven er twee varkens (1 zeug en 1 beer) als gevolg van nalatigheid van de werknemers.

Top

 

September 2011

Ik ben naar Bweyeye geweest om het landbouwseizoen 2012 voor te bereiden.
We hebben een oppervlakte van 1ha mais kunnen oogsten.
Dankzij de steun van 'Vleugels van Hoop' kunnen we hopen  op het welslagen van de twee Bweyeye-projecten.
Wat betreft het varkensproject  melden we u een aangroei van 32 biggetjes.
inzake  het landbouwproject, voldoen we aan de vraag van de begunstigden ivm voeding.
Tevens is  het probleem van het varkensvoer opgelost.'

Eustache Gatete

Top


Mei 2012

under construction

Top


November 2012

Varkenskwekerij in de boerderij van Bweyeye

 • Een productie van 40 biggetjes verdeeld in 20 gezinnen en aan weeskinderen-gezinshoofden
 • 20 biggen verkocht ten voordele van  de omringende bevolking (andere dan de noodlijdende families) 
 • Betalen bijdrage Mutualiteit voor 45 personen verdeeld over 12 gezinnen
 • Betalen schoolgeld voor 3 leerlingen

De klimaatwissel bij de aanvang van het project, met de dood der zeugen als gevolg bracht ons op het idee om alle varkens te verkopen en over te schakelen op koeien. Dankzij de raad van Vleugels van Hoop slaagden wij er echter in om te weerstaan aan dit risicivol idee, binnenkort  schakelen we over ten voordele van het project  bijenkweek.

Top


Fotoreportage
Klik hier om de foto's van de voorbereiding van het terrein en varkenshokken te bekijken.

Verantwoordelijke van het project Eustache Gatete.

Bweyeye project Eustache Gatete

Top