Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Bweyeye 2011 landbouw

 

Bweyeye 2011 Rwanda
Opvolging project
Juni 2011
September 2011
Mei 2012
November 2012
Fotoreportage

 Bweyeye Rwanda 2010 Landbouw

CONTACTPERSONEN

ZIRANDORERA Modeste & GATETE Eustache 

LOCALISATIE  PROJECT
Oost Provincie  - District Rusizi -  Sector Bweyeye - Cel : Kiyabo & Gikungu

BEGUNSTIGDEN

 1. 54 leden van de  coöperatieve COPAEPE-Bweyeye  (16 vrouwen  en 38 mannen)
 1. De bevolking van Bweyeye et de sectoren van Butare  (oosten) en Mabayi  (grens Burundi) 

Duurtijd: 3jaar
Kost  : 1.207.500 RwFr
Bijdrage begunstigden : 263.700 RwFr
Gevraagde steun aan vzw ‘Vleugels van Hoop’ : 943.800 RwFr

1. INLEIDING

Voornaamste bron van inkomsten is de landbouw. In orde van belangrijkheid betekent dit : bonen, zoete aardappelen, bananen, sorgho, manioc, erwtjes, maïs en soja.
De dagdagelijkse productie heeft af te rekenen met problemen, niet alleen te wijten aan de middelmatige vruchtbaarheid ten gevolge van de bodemzuurtegraad  in Bweyeye maar eveneens
aan de onophoudelijke herverdeling der percelen. De bij de landbouwers heersende armoede maakt het voor hen onmogelijk om in om het even welke verbetering van hun toestand te investeren.

Bijkomende nefaste factoren zijn :

 1. Zware bodemerosie als gevolg van de veelvuldige neerslag en het wispelturig klimaat
 2. De uitputting  van de bodem en het  gebruik  van onaangepaste meststoffen
 3. De reductie van de verbouwbare oppervlakte
 4. Het gebrek aan goed zaaigoed
 5. De slinkende veestapel

Al deze factoren leiden tot ondermaats rendement en de landbouw komt er niet toe om haar primaire taak, de bevolking van voedsel te voorzien, te vervullen.
 

2. RECHTVAARDIGING  PROJECT

Basis van het  landbouwproject in de sector Bweyeye wordt de tuinbouw om zodoende het project ‘kweken van varkens ‘ te ondersteunen. Dit is noodzakelijk inzake voedingsmiddelen voor de boerderij en voor de bevolking in het algemeen.

Bovenop de bijdrage aan het nationaal objectief van zelfredzaamheid inzake belangrijk voedings- element voor het gros van de bevolking, speelt de maracuja, in de eerste plaats, met daarnaast groenten zoals wortelen, tomaten, ajuin, kool, …een voorname rol in ’s lands economie.
 
Vorming op het terrein wordt voorzien voor de leden van de coöperatieve en voor de landbouwers inzake tuinbouw. Dit kan bijdragen om tot een oplossing te komen wat het oneindig herverdelen betreft en het beter beheren van de schaarse grond.

3. OBJECTIEF VAN HET PROJECT

3.1. Algemeen Objectief

Aan de leden van de coöperatieve een stevige basiskennis bijbrengen teneinde :

 • De kwalitatieve en kwantitatieve productie te verhogen
 • De armoede te bestrijden

3.2. Verwacht resultaat

Bij het beëindigen van het project moet de coöperatieve in staat zijn om :

 • De boerderij van voldoende voedsel te voorzien en onverwachte uitgaven op te vangen
 • De tuinbouwmarkt beheersen
 • Kwaliteitszaaigoed kunnen onderscheiden van andere granen

4.  HUIDIGE SITUATIE

4.1. Kwekerij van de coöperati
eve  (2000  maracuja planten)
 
DSC00046      DSC00047

4.2. Culturen op de boederij  PIG FARM PROJECT  ( ‘maracuja’)
      
DSC00089     DSC00093

4.3. Terrein
       
Frontaal zicht,  de aanleg en  de zoete aardappelen (voeding voor de varkens)

DSC00058   DSC00099   DSC00070

4.4. Kiemruimtes  van kool, paprika’s, aubergines en wortelen

DSC00077   DSC00073

4.5. Situatie  ‘Pig Farm Project

Goed verzorgde zeugen bij de families (hoeders) lid van de coöperatieve
 
DSC00051   DSC00055

4.5.1. De landbouwers – leden van het project

Bij de families ‘hoeders’ thuis en op de boederij

DSC00081   DSC00102   DSC00084

4.5.2. De comitéleden van de coöperatieve

Uitvoerende en raadgevende leden tijdens een bezoek op het terrein

DSC00112   DSC00117

4.5.3. Verwacht resultaat voor de noodlijdende families

Deze mensen een zeug bezorgen is hen helpen om kleding te vinden voor hun kinderen en de mutualiteit te betalen. Daar bovenop wordt het probleem van ondervoeding opgelost.
Tevens bekomen de families  organische meststoffen om hun akkers vruchtbaar te maken.

DSC00059     DSC00062               

BESLUIT

Het landbouwproject in de Sector Bweyeye heeft als voornaamste objectief,
ruggesteun te bieden :

 1. Aan het  « PIG FARM PROJECT”
 2. Aan het Nationaal Plan ter Bestrijding van de Armoede

Dit zal toelaten om een evenwicht te bereiken wat voeding betreft, om de koopkracht te verhogen en het aantal consumenten op te drijven.

Dit project zal inderdaad een aanzienlijke bijdrage leveren aan de promotie van de landbouwketen, aan de groei van de koopkracht van  de land- en tuinbouwers,  aan de hongersnood van de bevolking, aan het creëren van werk (verschillende jobs op de velden), en als laatste  aan de verbetering van de betalingsbalans.

Top


Opvolging project

Kwartaal rapport van het landbouwproject in Bweyeye


DATUM

GEPLANDE ACTIVITEITEN

VOLTOOIING

OBSERVATIE

 

Hoofdactiviteit

Sub activiteit

 

 

10/februari- 15/maart 2011

Scheuten voorbereiden

-Maracuja(Passiflora edulis
-Wortelen (Daucus carota subsp)
- Kolen (capitata var. alba L., Brassica oleracea var. botrytis)
-Allium polyanthum
-Europese aubergine
- Capsicum annuum

- 1 scheuten van Maracuja;
- 1 scheuten van Aubergine;
- 1 scheuten van  prei;
- 2 scheuten van kolen;
- 4 scheuten van wortelen
- 1 scheuten van pepers

voor passiflora edulis hebben we de scheuten gekregen vanuit de locale regering (Sector administratie); andere gewassen groeiden goed behalve de pepers die geleden hebben van het regenseizoen.

20 maart- 2 mei 2011

Klaar maken van het terrein voor het planten van de scheuten

Zaaien

- ½ ha Maracuja werd aangeplant,  650 Maracuja planten;
- ½ ha wortelen werd aangeplant, 6300 wortelplanten;
- 200m2 of Allium polyanthum werd aangeplant, 1000 planten.

Deze activiteiten werden uitgevoerd door leden van het team en werden financieel ondersteund door Vleugels van Hoop, voor 100%.


9 mei- 28 mei 2011

Wieden

2 beurten; toevoegen van chemische meststoffen (N46;0;0)

100 Kg ureum werd ingebracht op een oppervlakte van 1 ha.

Deze activiteiten dienen constant te gebeuren omwille van het klimaat. Ureum wordt toegevoegd als stikstof bron om het project een succes te maken.

27april – 12 mei 2011

Bouwen van  Maracuja ‘riser’

Verzamelen van bouwmaterialen

Transport van 150 eucalyptus bomen, 2 kg nagels en draad

Deze activiteit is nog bezig daar we een toelating nodig hebben voor de bomen.

16 mei – 4 juni 2011

Compost bereiding

Aanleren aan de boeren en de leden van het project; Verzamelen van compost materiaal (residus van gewassen, grassen, afval van wieden, andere delen van planten, dieren mest en urine. Meng de vaste koe mest, urine, …met een schop en hoop het op. Verzamel as van de keuken of kippen mest, grond, mest en compost van vorige bereiding, verzamel bamboo en maak noodzakelijk zijgaten tot op 1 m hoogte

4 composteringen werden gedaan met een total waarde van 300,000Rwf;
- Het composteren in het Bweyeye landbouwproject gebeurt volgens de ‘hoop’methode.

- Deze activiteit is nieuw. We hebben deze technologie gebruikt om betere organische meststoffen te bekomen.
- In de ‘hoop’methode worden volgende componenten opgestapeld, van beneden naar boven:
- planten en kruiden(10 cm),
- koe mest (3 cm),
- as (~2 cm), and
- grond 10 cm.  

januari

Aanplanten van agrobosbouw species

Gaten maken

560 planten  Leucaena leucocephala werden gepland tegen de hekken van de project locatie.

Deze activiteiten waren mogelijk met de hulp van de milieubescherming en werden voor 80% voltooid; Het onderhouden van de species is een continue taak, door te wieden en andere landbouw activiteiten.

Commentaren:
De activiteiten van het landbouw project gebeuren continue, er worden geen overbodige activiteiten uitgevoerd en elke activiteit wordt als toegevoegde waarde gezien. We hebben de composteringstechnologie toegepast om over te gaan op organische landbouw, welke een duurzame vorm van landbouw is. We hopen dat onze inspanningen bijdragen aan het betere toekomst voor de begunstigden van het project.
Uw steun en ideeën zijn aanzienlijk en wij wachten op jullie suggesties voor het welzijn van het landbouw project.

Top


Juni 2011

TRIMESTRIEEL RAPPORT SAMENVATTING LANDBOUW PROJECT JUNI 2011

bw1 bw2 bw3

Kolenveld in Bweyeye – landbouwproject met de steun van Vleugels van Hoop (foto genomen door Eustache op 23 juni 2011)
De bovenstaande afbeelding toont de verschillende stadia van de kolen vanaf de jonge plantjes, de activiteiten worden voortgezet zoals afgebeeld op deze foto hieronder van de teelt:

bw4 bw5

Foto genomen door Eustache op 23 juni 2011: deze foto toont het begin van de teelt van de kolen en van prei (Allium polyanthum).

bw6 bw7

Foto genomen door Eustache op 23 juni 2011: toestand van het Bweyeye landbouw project met de steun van de vzw : wortelveld ( Daucus carota subsp)

bw8 bw9

Foto genomen door Eustache op 23 juni 2011: met de steun van Vleugels van Hoop heeft het Bweyeye landbouw project geïnvesteerd in tuinbouwgewassen, bovenstaande foto toont passiflora edulis planten (maracuja); het doel van het Bweyeye landbouw project is de productie, voornamelijk uit tuinbouw, op de markt te kunnen brengen, de afbeelding hieronder toont het gehele veld van passiflora edulis (maracuja).

bw10 bw11

Foto genomen door Eustache op 23 juni 2011: enkele van de begunstigden verkennen het passiflora edulis veld.

bw12 bw13

Foto genomen door Eustache op 23 juni 2011: de bovenstaande foto’s tonen de situatie op het veld van  Allium polyanthum (prei), het betreft nog jonge plantjes in vergelijking met andere gewassen, dit tengevolge van de weersomstandigheden.

bw14

Foto genomen door Eustache: op het gebied van de milieubescherming zijn wij begonnen met de omheining (agro bosbouw -Leucaena leucocephala)
De afbeelding hieronder toont de deelname van de begunstigden aan de bijeenkomst die de oplossing van voorkomende problemen bespreekt : een team van leden van het Bweyeye landbouw project en van het varkensproject.

bw15 bw16

Bijeenkomst van de begunstigden : 9 vrouwen en 21 mannen. Verschillende suggesties en ideeën werden in overweging genomen ter verbetering van de projecten (landbouw en varkensproject).

Commentaar: het landbouwproject omvat het risico dat zich voordoet tijdens de uitvoering van varkensbedrijf project en met de ervaring afkomstig van het varkens boerderij project kennen we een project verbetering in de tweede fase van het tweede jaar.

Top


September 2011

'Ik ben naar Bweyeye geweest om het landbouwseizoen 2012 voor te bereiden.
We hebben een oppervlakte van 1ha mais kunnen oogsten.
Dankzij de steun van 'Vleugels van Hoop' kunnen we hopen op het welslagen van de twee Bweyeye-projecten.
Wat betreft het varkensproject melden we u een aangroei van 32 biggetjes.
Inzake  het landbouwproject, voldoen we aan de vraag van de begunstigden ivm voeding.
Tevens is  het probleem van het varkensvoer opgelost.'

Eustache Gatete

Top


Mei 2012

under construction

Top


November 2012

Tuinbouw

 • Reductie van voedseltekort  
 • Bestrijden van hongersnood 
 • Verdelen van zaden voor de tuinbouw 
 • Naast tuinbouw, andere culturen promoten
 • Opleiding voorzien voor de RAB-begunstigden

Uitdagingen & Voorstellingen

Activiteit

Huidige situatie

¶Uitdagingen

¶Aanbevelingen

Vervolg-evaluatie van de door Vleugels van Hoop gefinancierde activiteiten

Supervisie van op afstand,
omwille van moeilijk en duur vervoer  

Gebrek aan transport en communicatie

Uw economische en mentale interventie

Bezoek op het terrein

2 dagen voorzien om ter plaatse te geraken + een bijdrage leveren in dagdagelijkse bezigheden

Gebrek aan materiaal om foto’s te nemen

Hulp bij het vinden van een digitaal fototoestel  en ander noodzakelijk materiaal.

Top


Fotoreportage.

under construction

Top