Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Bweyeye Burundi 2013
November 2012
Opvolging mei 2013

Verslag augustus 2013

Eindrapport december 2013
Fotoalbum‘Verbeterde bijenteelt en opstelling van een moderne eenheid van
100 korven die elk 25kg honing kunnen opbrengen per jaar
in de regio van het Nyungwe woud.’

Ligging:
 
Cellule : Gikungu
Secteur : Bweyeye
District : Rusizi
Province de l’Ouest

Duur : 10 jaar

Aanvrager: Ir. GATETE Eustache                                         

Beschrijving van het project :

Opstelling van een moderne eenheid van 100 korven rond het Nyungwe woud.

Objectieven :

(i) verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van de honing op de lokale en nationale markt.
(ii) Verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking van het FNN.
(iii) Aanplanten van honing gevende planten en fruitbomen rond de eenheid van de geplaatste honingkorven.

Begunstigden: Lokale bevolking van het FNN (+/- 12.567 inwoners)

Budget: 5.286.480 RwFr

Risico’s:

- Natuur (Klimaatverandering, natuurlijke catastrofes, ….)
- Tekort aan financiële middelen om het project te starten

2. Onderdelen van het projet

N° 

Naam

Geschatte kost

Beschrijving

1

Bosbeheer en duurzame praktijken

856.070

•  Productie van honinggevende planten
    en fruitbomen
•  Informatie-Sensibilisering
•  Vorming en verbetering van de
    kapaciteiten
•  Promotie van de bijenkweek

2

Bestaansmogelijkheden en economische ontwikkeling

2.960.500

• Verbetering van de kwaliteit en de
   kwantiteit van de honing
  (Aankoop van moderne korven)
•  Steun bij de verwerking, stockage
•  Steun bij de commercialisering.

Beheer van het project 

1.124.065

• Uitrusting en werking van het team
   die het project beheert : ‘beekit’
  (handschoenen, botten, rooktoestel,
   lamp, …)
•  Verwerven van goederen, diensten
    en de nodige werken om het project
    uit te voeren.
•  Administratief en financieel beheer
    van het project.

4

  Basiskost

4.940.635

 

5

  Onvoorziene kosten  7%

345.845

 

6

  Algemeen totaal 

5.286.480

 

Top


Rapport november 2012

Bijenteelt

 • Gebruik van de varkensstal voor de bijenteelt
 • Verwerven van 100 korven en aanstellen van 6 imkers
 • De nodige opleidingen tbv het  bewaren van de omgeving
 • Ideale locatie
 • de kwaliteit van de honing dankzij het nabije Nyungwe woud
 • grote afzetmarkt voor honing
 • bijkomende financiële steun is nodig om dit project verder uit te breiden

BESLUIT

Uiteindelijk werden de  activiteiten in de hierbovengenoemde projecten uigevoerd nà overleg met de kern van Vleugels van Hoop en aan de hand van raadgevingen van de plaatselijke verantwoordelijken.

De versterking van capaciteit in het nieuwe project 'Bijenteelt' zal een zeer belangrijke rol spelen in de regio zowel op economisch, sociaal als op vlak van het milieu, een oprechte samenwerking tussen alle depothouders kan de kern vormen om goede resultaten te behalen van alle op poot gezette activiteiten.

Noteer dat alle lopende projecten degelijk (wekelijks) worden opgevolgd wat hoopvol is voor een toekomstig, goed resultaat en een belangrijke rol speelt i.v.m. menselijk voedselbeheer in de bescherming tegen gronderosie teneinde duurzame ontwikkeling met gegarandeerde winst te behalen.

Top


Opvolging van het project Rapport mei 2013.

Bereikt resultaat

Probleem

Commentaar

- Aanplanting van granen en plantjes
- Aankoop van 30 Langstroth-korven
- Fabricatie van 20 Kenyane-korven
- Plaatsen van 50 traditionele korven

- Overvloedige regen 
van maart tot mei
- zeer beperkte kennis
in het kweken van bijen

Teneinde ons objectief te halen deden we 2 studiereizen naar coöperatieven gespecialiseerd in deze materie

 - Aankoop van materialen o.a. :

 • Handschoenen
 • Laarzen
 • Rasters
 • Extractor,
 • Honingopvangrecipiënten,…

Er is slechts één winkel in Kigali. Om het probleem kostprijs op te vangen dienen we in te voeren aan aanneembare prijzen

- Aankoop materiaal dient te gebeuren in Dubai of in Kenya, waar de prijs merkelijk lager is dan in Api Business Developm. Cy.
De uitrusting zal ons bereiken einde mei

 • Opleiding imkers
 • Opstellen kalender activiteiten
 • Aanpassingen en verbeteringen

     bij de evaluatie

- Er is geen enkele andere moderne unit nabij Bweyeye
- Ligging van onze unit is eerder afgelegen wat duur transport met zich meebrengt

Dankzij de medewerking van de leden, kon een kalender opgemaakt worden ifv orde van belangrijkheid der uit te voeren activiteiten in de regio van het Nyangwe woud

Ter beschikkingstelling van de korven
en het materiaal

 

Het plaatsen der korven alsmede de inplantingscriteria zijn gebaseerd op hoogte, windrichting en op- en ondergang van de zon

Aankoop boek “praktische gids voor imkers/basiskennis bijenkweek”

Onvoldoende kennis terzake bij de kwekers

De aankoop van dit boek was noodzakelijk om ons te helpen bij onze dagdagelijkse taken

Top


Fotoalbum

Bekijk hier de eerste foto's.

Top


Verslag augustus 2013.

Naam project: Verbeterde bijenteelt en de installatie van een moderne eenheid van 100 bijenkorven die minstens 25Kg van honing per bijenkorf kunnen produceren per jaar rond het Nyungwewoud (Project No.42)

Algemene status:

In het algemeen verbetert de staat van het project Bijenteelt en de installatie van een moderne eenheid van de bijenkorven zijn van aanzienlijk niveau zowel de traditionele als de moderne zwermen. Momenteel wordt het project door middel van activiteiten geconcentreerd rond namelijk:
Ø Samenbrengen van de zwakke kolonies;
Ø Inleiding van de gegaufreerde was in de bijenkorven wanneer de honingbijen beginnen te bouwen;
Ø Verdeling van de bijenkorven.
Voegen we eraan toe dat de opgeleide bijenhouders die van de dag tot dag in de bijenstal werken, hervormingen van hun bijenstal kunnen uitvoeren buiten de moderne bijenteelteenheid op de citrusvruchten of de Eucalyptussen om de productie te intensiveren.

 

Mei

Juni

Juli

Augustus

Traditioneel

26

31

48

59

Modern

10

17

25

35

Totaal

36

48

73

94

2. Opleiding en studiereizen

Na overdracht van het eerste verslag hebben wij twee opleidingen gehad:
Ø Kwaliteit van de honing is gezondheid van de honingbijen;
Ø Criterium van productie van een honing van kwaliteit;
Ø Conditie en behoeften van de honingproducenten.

De financiële staat:
 
Volgens de activiteiten hierboven vermeld en anderen in eerste maand van de start van het project is de financiële staat gekomen tot 71% van de totale bedrag van het project No.42 zijnde 3.507.850Frws

Problemen/knelpunten:
 
Ø Geringe beheersing van de moderne technische leiding van de bijenkorven door de bijenhouders;
Ø De geringe kennis van de landbouwers over de rol van de honingbijen in de pollinisation en de onvoldoende toegang van de bijenhouders tot de aanplantingen met name in de boomgaarden van citrusvruchten;
Ø de hogere prijs van de materialen van bewaren en stockeren van de honing en winning van de honing in vergelijking met de prijzen voorgesteld in het project.
Ø het gebrek van het digitale apparaat om foto's van de verschillende gebeurtenissen van het project te nemen om de verslagen op te maken.

Documenten in bijlage : foto’s en ontvangstbewijzen

api1 api2


Foto’s van de bijenhouders die de traditionele bijenkorven onderhouden en in het oog te houden en moderne bijenkorven bouwen, de gewafelde was aanbrengen wanneer de honingbijen beginnen te bouwen.
  
N.B: Afgiftebewijzen die de kosten in het project tonen en die ik nog niet heb bezorgd, zal ik in een later verslag over Bweyeye toevoegen.

Top

Eindrapport december 2013

Verslag van het bezoek aan Bweyeye door Vleugels van Hoop  (van Eustache Gatete)
De reis van Kitabi naar Bweyeye begon om 8u55. Ter hoogte van Pindura omstreeks 11u, verlieten we de asfaltweg. We reden sedert het begin van deze  reis doorheen het Nyungwe woud (huidige naam  Nationaal Park van Nyungwe).

Van Pindura tot Bweyeye, legden we 30 km af alvorens het Nationaal Park te verlaten. Vanaf dan konden we de prachtige heuvels rondom Bweyeye aanschouwen. Uur van aankomst in Bweyeye was omstreeks 12u30. De verwelkoming was bijzonder hartelijk. Ook was de weg naar de familie van Joseph aan weerszijden versiert met bananenbladeren.
In onze cultuur betekent dit zoveel als 'wees welkom'.

Na aankomst bood de familie van Joseph ons iets te drinken aan. Hierna begonnen wij aan de voornaamste activiteit van deze dag: het bezoek aan het project bijenteelt. Op weg naar de korven kwamen we Joséphine tegen waarna we allen samen aan het bezoek begonnen.
Eens ter plaatse, trokken we beschermkledij aan en het avontuur kon beginnen. Van Damien, die instaat voor de dagdagelijkse opvolging, kregen we een algemene uitleg.  Nadien, waren we getuige van de oogst uit een traditionele korf. Spijtig genoeg werd Bernadette gestoken! Het was Jean de Dieu, de bewaker, die haar kon redden. Spijtig genoeg kon ze, gezien de omstandigheden, de honingoogst niet meer volgen. Anderzijds werd ook Lut, die een handschoen had uitgetrokken om foto’s te kunnen nemen, uiteindelijk ook gestoken. Volgens mij gebeurde dit in het teken van verwelkoming ;-)  Niemand anders werd immers gestoken.

Klik op de foto om het project te bezoekenWe keerden terug met de wagen en namen de oogst mee naar de familie.  Bij aankomst konden we onze handen wassen en van de honing proeven. Naderhand hebben we allen samen van het middagmaal genoten. Rekening houdend met hun zeer beperkte middelen, hebben deze mensen zichzelf overtroffen. We kregen zelfs honingbier aangeboden. We voerden gesprekken en wisselden van gedachten. Mijn vader nam het woord en sprak de wens uit dat God de mensen van Vleugels van Hoop zou zegenen in al wat ze ondernemen (met vooraan op hun weg God en de Engelen achter hen).

Het is goed geweest, wat een ongelooflijke ervaring …  maar de tijd vliegt voorbij en we moeten terugkeren.  Ondanks, de hevige regenval,  konden we ons verheugen omwille van de koe. Deze werd nl. door de vereniging geschonken aan deze familie. Alvorens onze terugweg aan te vangen, namen we nog veel foto’s. We verlaten Bweyeye rond 17u om bij de Zusters in Rusizi aan te komen om 19u30.

Top