Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Byimana Coin d'art
Opvolging april 2014
juni 2014
augustus 2014
december 2014
FotoalbumKunstencentrum ‘Coin d’Art’

Locatie: District: Ruhungo – Cell: Kamusenyi – Sector: Byimana- Zuid Prov.- Rwanda

Duurtijd

Aanvrager  : Gustave Nshizirungu                                                               

Beknopte omschrijving :

Vele jongeren volgen een studierichting die maar al te vaak geen zicht heeft op een toekomstige broodwinning. Anderen die talent hebben, slagen er niet in om vooruit te geraken door gebrek aan vorming. Bedoeling is om aan de jongeren, die vast bereid zijn om te werken, een kans te bieden om een opleiding op hun eigen niveau te volgen.

Objectieven :

- Kunst en ambachten ontwikkelen
- de omgeving en de rwandese cultuur beschermen dankzij de kunst
- strijd leveren tegen armoede en delinkwentie

Begunstigden :

- De jongeren en de kunstenaars van Byimana
- De mede-burgers van Byimana

Budget:  3.500 Euro

Materiaal

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totaal RwFr

Uitrusting klaslokaal

Bord

2

15.000

30.000

Stoelen

32

9.000

288.000

Werktafels

16

15.000

240.000

Bureel lesgevers

2

30.000

60.000

S/TOTAAL

 

 

618.000

Uitrusting atelier

Tekentafels

8

25.000

200.000

Kasten

4

40.000

160.000

Tabletten

4

10.000

40.000

S/TOTAAL

 

 

400.000

 

 

 

 

Materiaal

 

 

 

Rol katoen

2

60.000

120.000

Rol popeline

5

15.000

75.000


Verf voor tekeningen

Wit

10

2.900

29.000

Zwart

10

2.900

29.000

Rood

10

2.900

29.000

Blauw

10

2.900

29.000

Zeef voor seligrafie

5

30.000

150.000

Batic verf

15

5.000

75.000

S/TOTAAL

 

 

341.000

Steunen voor tekeningen

Triplex

5

12.000

60.000

Planken voor kaders

5

15.000

75.000

S/TOTAAL

 

 

135.000

Uitrusting voor  coördinator

Bureel

1

 

 

PC + printer

1

 

 

S/TOTAAL

 

 

355.000

Uitrusting slaapzaal

Stapelbedden

12

20.000

 

S/TOTAAL

 

 

240.000

Uitrusting  Studio

Fototoestel

1

400.000

 

S/TOTAAL

 

 

400.000

 

 

ALGEMEEN  TOTAAL

2.684.000 RwFr

  = 3.500 Euro

Top


Opvolging van het project

Datum: 05/04/2014
 
Naam project: Coin d’Art

Algemene status:

Praktijklessen:

  • Tekenen
  • Schilderen
  • Collages
  • Beeldhouwkunst
  • Fotografie
  • Cinematografie
  • Kunstcultuur vorming

Strategieën om onze objectieven te bereiken:

  • De kunstopleidingen verspreiden bij zowel  jongeren als volwassenen
  • Interesse opwekken bij de jeugd om een nieuw beroep, waarvan de arbeidsmarkt nog helemaal niet aangekaart is en waarvoor weinig startkapitaal nodig is, aan te leren

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De opleidingen werden opgestart met  :
- 5 leerlingen (4 jongens en een meisje)
- 2 formateurs: 1 in loonverband en 1 vrijwilliger

Het eerste trimester, volgens de door het Ministerie van Onderwijs opgestelde kalender, is achter de rug. Het tweede trimester vangt aan op 20/04/2014.

Financiële status:

In bijlage het gedetailleerde rapport van de verbruikte som en de facturen dienaangaande.
U zal merken dat er een positief restsaldo is. We reserveren deze som voor de aankoop van materiaal dat we zullen nodig hebben op het ogenblik dat volgende opleidingen van start gaan : tekenen (verf),  cursus batik (stoffen) en  het hout voor de beeldhouwlessen.

Problemen/knelpunten:

Het grootste probleem is het gebrek aan leerlingen! Dit heeft een enorme impact op het project aangezien het bedrag dat de leerlingen aan inschrijfgeld betalen niet volstaat om de onkosten (o.a. lonen, water en elektriciteit, … die niet door vzw Vleugels van Hoop worden ten laste genomen) te dragen.

Het risico bestaat dat we dit project noodgedwongen zullen moeten stopzetten in het geval we volgend schooljaar onvoldoende leerlingen vinden.

Een ander probleem is het gebrek aan materiaal.
Kunstopleiding is niet populair in Rwanda, gevolg hiervan is dat men het schaarse werkmateriaal in het artistieke milieu zelf moet gaan zoeken.
De bestaande artiesten verkopen hun werkmateriaal dan weer door aan een veel te hoge prijs. Immers willen zij zelf ook winst maken.

Tenslotte is er de moeilijke manier, het gebrek aan communicatiemiddelen.
Het project situeert zich in landelijk gebied, daar waar toegang tot het internet zeer moeilijk verloopt; ik moet dan ook telkenmale gaan onderhandelen met de buurtbewoners!

Top


Opvolging juni 2014

Algemene status:

Zoals ik je eerder al gezegd heb, hebben we weinig studenten. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de optie kunst nieuw is. Mensen kijken er anders tegen aan dan naar andere beroepen. Daarom zouden we andere opties zoals elektriciteit, lassen, haartooi, metsen, … willen aanbieden, maar tot hiertoe hebben we nog geen beslissing genomen, omdat alles afhangt van de mogelijkheid om de uitrusting over deze bijkomende opties aan te schaffen. Gelukkig mag de school minstens 5 studierichtingen organiseren en tot hiertoe richten we maar 1 optie in.

De belangrijkste kwestie op dit ogenblik betreft de salarissen. Zelf geef ik op vrijwillige basis 5 cursussen, namelijk batik, fotografie, informatica, kunst via de computer, Swahili. Voor sommige cursussen zoals, decoratie en ondernemerschap doe ik beroep op stagiairs die gratis werken.
Wij denken er aan om kunstvoorwerpen te verkopen, maar momenteel is de voorraad onvoldoende om een winkel te kunnen openen en we weten ook niet of er wel een markt voor is. We trachten ook andere kunstenaars voor dit project te interesseren, zodat ze hun werk tegen een kleine vergoeding in onze winkel te koop zouden kunnen aanbieden. Dit zou, in afwachting dat we zelf over voldoende kunstwerken beschikken, onze winkel ten goede kunnen komen.

Er zijn ook kunstwerken waarvoor er niet gemakkelijk klanten te vinden zijn, zoals monumentale werken. We denken er aan om deze werken permanent ten toon te stellen in een klein bos nabij de school. Aldus zou een soort kunsttuin kunnen ontstaan waar mensen zich zouden kunnen laten fotograferen naast mythische personages uit de Rwandese geschiedenis.

Dit zijn de plannen die we graag zouden uitvoeren om zelf een inkomen te genereren. Nochtans blijft de belangrijkste kwestie waar we mee geconfronteerd worden de oprichting van bijkomende erkende studierichtingen. Hierdoor zou het aantal leerlingen fors kunnen stijgen. Als we echter er niet slagen deze bijkomende studierichtingen te organiseren, dan is er weinig hoop dat de school volgend jaar nog zal kunnen voort bestaan.

Top


Opvolging augustus 2014

Algemene status:

Aangaande het project zelf is er niet veel nieuws.  Het 3de trimester is zopas gestart ; nà deze periode hopen we nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen.
In bijlage bezorg ik u onze schoolkalender.

Wat de tuin betreft : we zijn nog niet gestart omwille van het droogseizoen:
bloemen zijn momenteel alles behalve mooi.
Bovendien zoeken we een manier om zoveel mogelijk beelden te plaatsen … hopelijk wordt het geheel aantrekkelijk !

De verkoop van kunstvoorwerpen loopt alles behalve vlot.
Bovendien gebeurt het dat we beslissen om niet te verkopen.
Geziende de eerder « rare » reputatie van onze stiel, verkiezen we om verschillende voorwerpen te houden met de bedoeling bezoekers nieuwsgierig te maken en hen proberen uit te leggen waarover het eigenlijk allemaal gaat.

Als de verbinding het toelaat, stuur ik u de foto’s van enkele kunstvoorwerpen alsmede die van de leerlingen.

Top


Fotos

Album augustus 2014 klik hier

Top


Opvolging december 2014

Datum: 04/12/2014                                  
 
Naam project: Project 48 - Coin d’Art

Algemene status:

Op 4 december bezocht het bestuur van Vleugels van Hoop het kunstencentrum Coin D’Art in Byimana, Rwanda. Dit bezoek werd gecombineerd met het uitreiken van de certificaten na het eerste academiejaar aan de 5 studenten.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het eerste academiejaar wordt succesvol afgesloten door 5 van de 6 studenten.

Financiële status:

De voorziene fondsen werden eerder volledig gebruikt zoals voorzien.

Problemen/knelpunten:

Het grote probleem is een tekort aan studenten. De secundaire scholen (staatscholen) zijn gratis. De opleiding bij Coin d’Art kost 105.000 RwFr per student (+/- 120 euro). Dit weerhoudt vele studenten ervan de opleiding te (kunnen) starten.
Naast de kunstopleiding wordt gedacht aan het opstarten van 2 andere opleidingen (bouw en lassen) daar het centrum erkenning heeft om tot 5 studierichtingen aan te bieden.
Er is een grote onzekerheid aangaande het aantal studenten voor het 2de academie jaar, dat van start gaat in januari 2015, omdat de meeste jongeren eerst zullen trachten te starten in een staatsschool, indien zij  toegelaten worden.

Er werden verschillende ideeën uitgewisseld om inkomsten te generen door bvb verkoop van gemaakte kunstvoorwerpen, om het schoolgeld voor de studenten te kunnen verlagen. Dit zal leiden tot een groter aantal studenten en een beter toekomst voor Coin d’Art

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Top