Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 


Gezondheidscentrum Mbogora 2011 Burundi
Opvolging project
Maart 2012
Fotoreportage
 

 

Gezondheidscentrum  MBOGORA

CONTEXT VAN HET  PROJECT

Medische steekkaart van het gezondsheidscentrum van Mbogora

Het gezondheidscentrum situeert zich in het centrum van Mbogora, gemeente Nyabihanga, provincie  Mwaro in centraal Burundi op 84 Km van de hoofdstad Bujumbura et op 28 Km van Gitega de 2de stad van het land.

Rond het centrum vinden we de parochie van Mbogora, een kloostergemeenschap van zusters die het centrum houden, verschillende lagere scholen, een secundaire school, een onderhandelingsplaats, een kleine markt, het bureel van de zoneverantwoordelijke, de veiligheidsdiensten, een sociaal buurthuis, ….
 
De zieken die het centrum aandoen zijn vooral afkomstig van 9 heuvels :  Mbogora, Muhaganya, Nyarubayi, Migera, Muyange, Kivomya, Butegeyi, Gihoma, Kavumu, de 8 lagere scholen uit de streek en van het Lyceum Mbogora, dat meer dan  900 leerlingen telt.
De bevolking van de medische steekkaart Mbogora telt 19 295 personen  (januari 2011).

Het waarom van dit project

Het centrum is een van de 3 gezondheidscentra in de gemeente Nyabihanga.

Meer dan 98% van de 19 295 inwoners van Mbogora zijn landbouwers.

De meest voorkomende ziektes in  de streek zijn : moeraskoorts, longontsteking, diarree, AIDS, wormen, ….

Aantal behandelde zieken (van april tot november 2010)

Ziektes/
Maand

moeraskoorts

longontsteking ˂ 5ans

diarree ˂ 5ans

   - 15 jaar

+ 15 jaar

April 2010

438

639

102

21

Mei 2010

399

753

221

80

Juni 2010

481

569

244

91

Juli 2010

277

551

122

52

Aug. 2010

258

427

130

48

Sept. 2010

282

509

55

30

October ‘10

486

819

88

36

November ‘10

548

1056

84

41

Totaal

3 169

6076

1038

399

Tevens heeft het centrum een schrijnend tekort aan uitrustingsmateriaal.

De start der activiteiten vond plaats in de jaren 60 (= 43 jaar ten dienste van de bevolking). Heden, is het materiaal verouderd, versleten of simpelweg onbestaand. Regelmatig is er slechts  een minimum dienstverlening ten gevolge van het ontbreken van medicijnen en het gebrek aan aangepast materiaal.
 
De oorlog die Burundi heeft gekend (duurde meer dan 10 jaar) heeft als gevolg dat het centrum van Mbogora slachtoffer is van verlies en vernieling van het broodnodige materiaal.

Hospitalisatie, bevallingen en opsporing HIV/AIDS (april 2010 tot januari 2011)

Maand/
reden

April
2010

Mei
2010

Juni
2010

Juli
2010

Aug.
2010

Sept.
2010

Oct.
2010

Nov.
2010

Dec.
2010

Jan.
2011

Totaal

Hospitalisatie

42

37

46

24

30

18

31

32

23

21

304

Bevallingen

32

40

35

36

31

40

85

84

74

80

537

opsporingen
HIV/AIDS

66

23

78

133

106

77

48

120

101

120

872


DOELSTELLINGEN  v/h  PROJECT

Algemeen

  • Verbeteren van de hygiëne bij de plaatselijke bevolking
  • Reduceren van de af te leggen afstand naar het centrum
  • De opvang van de zieken optimaliseren
  • Onthaal & verzorging voor elke zieke die zich in het centrum aanmeld
  • Het verzorgend personeel zal over het nodige materiaal beschikken met doelgericht werk als logisch gevolg.

Verwachtingen

  • Verbetering van de raadplegingen
  • Stijging van het aantal  gehospitaliseerden dankzij de extra bedden en toebehoren
  • Goede opvang en verzorging voor vrouwen in de kraamafdeling
  • Daling van het aantal gevallen ‘moeraskoorts’ dankzij de mogelijkheid/snelheid der onderzoeken
  • De opnamecondities voor de zieken in het gezondheidscentrum van Mbogora gaan er sterk op vooruit

TECHNISCH BESTEK

Uitrustingsmateriaal

Aard

Eenheid

Aantal

Eenheidsprijs

Totaal

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Microscoop
Poupinelle
Operatietafel
Oorspiegel
Bloeddrukmeter    
+  stetoscoop
Bed
Matras
Lakens
Deken
Kast
Stoel
Bank
Opbergrek
Chronometer
Etui voor pincets
Verbandtrommel
Onderzoekstafel
Plastic schort
Ambu bébé
Masker
Nachttafel

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
paar
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

1
1
1
1
3
25
25
50
50
10
10
10
2
1
2
3
1
3
1
20
5
10

1 680 000
600 000
1 900 000
50 000
100 000
15 000
65 000
12 000
12 000
25 000
7 000
8 000
40 000
100 000
78 000
50 000
50 000
5 000
15 000
1 000
10 000
5 000

1 680 000
600 000
1  900 000
50 000
300 000
375 000
1 625 000
600 000
600 000
250 000
70 000
80 000
80 000
100 000
156 000
150 000
50 000
15 000
15 000
20 000
50 000
50 000

 

Totaal 1

 

 

 

8 816 000

Gebruiksmateriaal

aard

eenheid

aantal

eenheidsprijs

Totaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elastisch verband
Rouleau de gaz
Bande de gaz
Sparadraps
Naalden
Perfuusleidingen
Catheters IV
Kaliumpermangaan
Methyleenblauw
Hechtingsdraad

Rol
stuk
stuk
stuk
doos
stuk
stuk
Cés
liter
stuk

30
10
100
20
20
500
150
100
2
10

5000
20 000
1000
2000
9 000
3 00
600
50
15 000
3 000

150 000
200 000
100 000
40 000
180 000
150 000
90 000
50 000
30 000
30 000

 

Totaal 2

 

 

 

1 290 000

 

IV.  REALISATIE (termijn) van het PROJECT


Activiteit

verantwoordelijke

Duurtijd

Periode

Plaats

1

Aankoop uitrustings- materiaal

Titularis van het centrum

2 dagen

April 2011

Bujumbura

2

Aankoop benodigdheden

Titularis van het centrum

2 dagen

April 2011

Bujumbura

3

In gebruikstelling van het centrum van Mbogora

Personeel van het Centrum van Mbogora

1 dag

April 2011

Mbogora

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT

III. 1

Kostprijs uitrustingsmateriaal

8 816 000

III. 2

Kostprijs  gebruiksmateriaal

1 290 000

Totaal III (1+2)

 

10 106 000

III. 4

Onvoorziene uitgaven 10%  van  total III

1 010 600

III. 5

Transport v/h materiaal

 500 000

III. 6

Frais de recherche et de conception 

500 000

TOTALEN

 III+III.4+III.5+III.6

12 116 000

Wij zeggen twaalf miljoen honderdzestienduizend Burundese Franken,
aan de huidige wisselkoers 1650BuFr/Euro =  7.343,oo €

Top


Opvolging project

Donderdag 29.12.’11: de dag voordien, laat aangekomen en we zijn al op weg naar Mbogora. Désiré, onze contactpersoon, is flink op tijd en het startsein wordt gegeven. Wat een ontvangst alweer door alle verantwoordelijken ter plaatse. Het project ‘kweken van koeien’ loopt vlot. De koeien worden in verschillende gezinnen ondergebracht en het eerste kalfje dient teruggegeven aan het project om het dan opnieuw door te geven in een ander gezin.
Aan het ‘Centre de Santé’ wordt materiaal overhandigd. Het betreft perfuuspompjes en medisch materiaal, dat we als gift ontvingen. Er  is duidelijk grote nood aan dergelijk materiaal. Zodus blijdschap alom bij het zien van deze pakketten. In de toekomst is verdere hulp hier zeker noodzakelijk.

Top


Maart 2012

REPUBLIEK VAN BURUNDI – MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN DE STRIJD TEGEN AIDS
GEZONDHEIDSDISTRICT VAN KIBUMBU – GEZONDHEIDSCENTRUM VAN MBOGORA

EVOLUTIE VAN DE STAAT VAN OPVOLGING VAN PATIËNTEN IN HET GEZONDHEIDSCENTRUM VAN GEZONDHEID MBOGORA

In het algemeen stellen we een duidelijke verbetering vast in de zorg voor patiënten die een beroep doen op de diensten van het gezondheidscentrum Mbogora.
1.  Geneeskundige dienst
De banken waarop de patiënten rusten zijn in voldoende aantal aanwezig wat hen in staat stelt om goed te rusten in afwachting van de raadpleging.
Bel : materiaal dat we ontvingen van de delegatie van Vleugels van Hoop ter gelegenheid van hun bezoek op 29/12/2011. Hierdoor kunnen de patiënten, zonder gedrang , één na één ontvangen worden in de consultatieruimte.  
 2. Materniteit
Hoewel het aantal zwangere vrouwen dat een bezoek brengt aan onze materniteit is verminderd door een ander gezondheidscentrum in NYAKARAYE, worden diegenen die wij ontvangen goed behandeld omdat bedden, lakens, dekens, kleding voor baby's en kasten, in voldoende aantal aanwezig zijn dankzij de steun van Vleugels van Hoop. De opvolging van  moeders neemt af.
3. Onthaal
Momenteel hebben we geen enkel probleem in de opvang van patiënten, ook niet als het aantal zou toenemen. De opvangcapaciteit is optimaal.
4. Laboratorium
Na ontvangst van de binoculaire microscoop en ander laboratoriummateriaal, ontvangen wij een aanzienlijk aantal patiënten die een onderzoek nodig hebben, wat we gemakkelijk aankunnen terwijl we ze vroeger ergens anders moesten heen sturen.
Enkele voorbeelden :


Maand

Ziekte

Type onderzoek

Aantal gekende  patiënten

Aantal nieuwe patiënten

Oktober 2011

malaria

dikdruppel

221

104

November 2011

malaria

dikdruppel

207

99

December 2011

malaria

dikdruppel

166

80

Januari 2012

malaria

dikdruppel

211

108

Februari 2012

malaria

dikdruppel

201

89

Oktober 2011

-

parasieten

86

75

November 2011

-

parasieten

73

54

December 2011

-

parasieten

43

43

Januari 2012

-

parasieten

61

46

Februari 2012

-

parasieten

86

76

Hoewel wij verheugd zijn met de verbetering in de opvang, het onderzoek, de verzorging en ondersteuning van de zieken, zijn er nog belangrijke elementen die we missen. Het betreft een verbrandingsoven en (stro)matrassen. Doordat deze belangrijke elementen ontbreken, werden we door de gezondheidsinspecteurs minder gunstig beoordeeld, ondanks het feit dat we nu over relatief voldoende medische apparatuur en materialen beschikken.
Van ganser harte dank aan Vleugels van Hoop voor hun bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van de bevolking van onze regio en omgeving.

Zuster NIBARUTA Consolatrice.

Top


Fotoreportage

Bezoek 29 december 2011 algemeen Meer....

Bezoek aan het Verzorgingscentrum Meer....

Top