Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

 

Gezondheidscentrum Rusizi 2011 Rwanda
Opvolging project
Fotoreportage


 


REPUBLIEK RWANDA

WESTPROVINCE DISTRICT RUSIZI
GEZONDHEIDSCENTRUM St FRANÇOIS RUSIZI

HULPPROJECT VOOR HET  GEZONDHEIDSCENTRUM St FRANÇOIS RUSIZI

1. OMSCHRIJVING EN HISTORIEK

Het gezondheidscentrum in Rusizi is een erkende gezondheidsvormingsinstelling van de
Orde van St. Franciscus van Assisi (1).
Het centrum is operationeel sedert 1989 en het bedient een bevolking van naar schatting  
20 624 inwoners. Het bevindt zich in het administratief district van Rusizi in de Westprovincie.
Sedert 2004 biedt het centrum ook medische hulp aan HIV/AIDS-patiënten.
Momenteel behandelen wij maandelijks 1700 ambulante zieken en hospitaliseren wij gemiddeld een 80-tal zieken. Hun verblijf wordt echter beperkt tot maximaal 3 dagen. Als er beterschap optreedt binnen die periode keren zij terug naar huis, zo niet worden zij naar het ziekenhuis overgebracht. Bovendien volgen wij nog 456 mensen op, van wie 154 anti-retrovirale medicijnen (2) krijgen en 286 patiënten behandeld worden met cotrimoxazole (3).
In meer dan 60% van de oude gevallen gaat het om vrouwen, van wie het merendeel weduwen zijn.
Het gezondheidscentrum was weleer goed uitgerust, maar het heeft tijdens de oorlog erg
te lijden gehad onder plunderingen en andere problemen. Momenteel hebben wij dringend
60 lakens voor dertig bedden nodig.  Veel besmette zieken lijden aan diarree, bijgevolg
zouden 10 rollen halflederen matrasbeschermers voor 30 matrassen ook zeer van pas komen.

Het gezondheidscentrum zou zichzelf moeten financieren. Helaas, de nieuwe politiek verplicht de mensen om zich bij een mutualiteit aan te sluiten. Het remgeld bedraagt echter 1000rwfr,
wat bij velen tot armoede leidt. Dit is ook de reden waarom de mutualiteit niet meer in staat
is om de nodige medicamenten voor onze zieken aan te schaffen. Voor Caritas wordt de
situatie stilaan onhoudbaar en het failliet dreigt.
Tot op heden kunnen wij nog het personeel betalen. We slagen er echter nog amper in om
de werking van het centrum te waarborgen, en de zorgen, de hygiëne en de netheid te verzekeren.
Wij hebben dringend zeep, borstels, schrobschuivers, lakens, handdoeken, steeklakens en hospitaaldoeken voor de materniteit, en een ketel om het linnen in te koken, enz. nodig.

2. BEGUNSTIGDEN


De bevolking waarvoor het project bestemd is, bestaat uit weduwen, weeskinderen en armen voor wie het centrum de zorgen op zich neemt en die op het grondgebied van Rusizi en omgeving wonen.

Aantal leden:

456 mensen besmet met HIV/AIDS
1500 tot 1700 / maand,  waarvan 70 à 80 hospitalisaties / maand

Doelstellingen / Missie :
·    De strijd aanbinden tegen HIV/AIDS en de gevolgen ervan
·    De hygiëne en de netheid van de zieken in het centrum verzekeren
·    Getuigenis afleggen
·    Het lot van de armen verlichten

3. VERANTWOORDELIJKE VOOR HET PROJECT

Het gezondheidscentrum draagt de verantwoordelijkheid voor dit micro project,
dat de strijd wil aangaan tegen armoede en ziekenhuisinfecties.

4. CONTEXT EN VERANTWOORDING VAN HET PROJECT

Factoren die vooral betrekking hebben op de socio-economische toestand van de zieken,
inzonderheid van zij die aan aids lijden, nopen ons er toe vooral aandacht te schenken aan
de primaire zorgen. Immers, netheid kan troost geven, maar tevens voor verlichting van de
fysieke klachten zorgen.

5. BEGROTING


ARTIKEL

AANTAL

EENHEIDSPRIJS/RwFr

TOTAL KOST/RwFr

Handdoeken 60 567 34 000

Lakens

60

10 000

600 000

Toiletzeep

60

3 000

18 000

Schrobschuivers en borstels

50

1 600

80 000

Halfleders of  matrasbeschermers

10

30 000

300 000

Steriliseer ketel

 

van 150 tot 500 liters

1 000 000

TOTAAL

 

 

2 032 000 RwFr
= 2.900 Euro

Opgesteld, de 22/12/2010
Titularis van Gezondheidscentrum Rusizi
Donata KANZAYIRE

(1) Franciscanessen

(2) HIV/AIDS-medicijnen

(3) antibiotica

Top


Opvolging van het project

Maandag 02.01.’12:  een kennismaking met de mindervaliden, de materniteit laat ons toe te zien dat hier al veel vooruitgang is, in vergelijking met het ‘Centre’ in Mbogora – Burundi. Maar noden zijn er zeker en de pakketten met medisch materiaal worden ook hier erg geapprecieerd.
We toeven er een moment met Donata, de verantwoordelijke voor het centrum. Het is opvallend dat er ook noden zijn waar we geen weet van hebben. Verbandmateriaal, medicatie en ander medisch materiaal voor kiné ontbreken massaal om een goede werking te verzekeren.

Top


Fotoreportage

Bezoek aan het Gezondheidscentrum 02 januari 2012 - Klik hier .....

Top