Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Gahoro varkenskweek
Opvolging 2013
Opvolging dec. 2014
Fotoalbum
Uitbreiding project 2015


 

Gahogo - Varkensteelt

Locatie: District Muhanga, Sector Nyamabuye, dorp Gahogo - Rwanda

Looptijd: 1 jaar en 5 maanden

Aanvrager: Especiose Uwizeyimana                  

Omschrijving van het project:

In het dorp Gahogo (mijn dorp), als ook in het hele district, groeien varkens niet goed op.
De meeste boerderijen gebruiken nauwelijks de traditionele methodes.
Daarom is de idee gegroeid om een varkensboerderij op te zetten in deze streek. De meerderheid van de inwoners van Gahogo houden van en hebben varkensvlees nodig.

Doelstellingen:

* Bestrijden van inefficiëntie
* Creëren van jobs
* Verbeteren van de levensstandaarden
* Aanbieden van varkensvlees
* Bestrijden van armoede en hongersnood in mijn streek

Begunstigden:

* Verschillende families (inclusief mijn familie)
* Menig verbruikers van varkensvlees
* Alle mensen die in en voor het project werken

Budget:

343.200 + 60.000 voor medicatie = 403.200 RwFr

Nodig

Hoeveelheid

Eenheidsprijs (RwFr)

Totale prijs (RwFr)

Stal

3

60.000

180.000

Varkens

3

40.000

120.000

Voeder

720

60

  43.200

* Voeder voor 8 maanden
* Medicatie is niett inbegrepen in bovenstaande tabel en de kost voor medicatie is 60.000 RwFr
* De families zullen hierbij voordeel hebben door:
         *Verdeling van de winst na verkoop
         *Elke familie zal een big krijgen uit de 2de reproductie/leg
* De verbruikers zullen voordeel hebben bij aankoop van varkensvlees aan een eerlijke prijs
* Mensen die helpen in bvb de bouw van de stallen zullen hiervoor financieel vergoed worden

Risico’s:

Geen

Top


Opvolging van het project

Datum: 30 december 2013

Algemene status:

Het project is goed gestart. De stallen zijn klaar en de varkens zijn 3 weken geleden toegekomen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De stallen zijn gebouwd en de varkens aangekocht.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Fotos
47 47
47 47

Top


Opvolging december 2014

Datum: 5 december 2014
 
Naam project: Project 47 – Gahogo - varkenskwekerij

Algemene status:

Het project verloopt goed en de 3 varkens (zeugen) zijn bijna klaar geslachtsrijp.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

In augustus zijn 3 van de 4 varkens overleden aan een ziekte en werd het 4de varken verkocht. Later werden 3 nieuwe varkens aangekocht wat het project tot nu toe verlieslatend maakt. Daar de huidige varkens sterk en gezond zijn geloven we in een positieve opbrengst in de toekomst, daar de varkens bij verkoop een goede winst zullen geven.

Financiële status:

De fondsen werden volledig gebruikt bij de opbouw van de stallen en de aankoop van de eerste varkens.

Door de ziekte en de aankoop van nieuwe varkens is het project tot nu toe verlieslatend.

Problemen/zaken waarover men zich zorgen maakt:

De opbrengst van het project zou merkbaar groter zijn door de aankoop van een beer en nadien het verdelen en verkopen van de biggetjes. Gezien de ziekteproblemen wordt geopteerd om geen beer van een andere kwekerij te laten overkomen.

De begunstigden zullen een project voorstel opmaken voor de aankoop van een beer en het bouwen van 2 stallen (1 voor de beer en 1 voor biggetjes).

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Top


Uitbreiding van het project 2015

Naam project: Gahogo – Varkensteelt - Uitbreiding

Locatie: District Muhanga, Sector Nyamabuye, dorp Gahogo - Rwanda

Looptijd: 3 maanden

Aanvrager: Especiose Uwizeyimana
                  
Omschrijving van het project:

Het varkensproject verloopt positief, ondanks de aankoop van nieuwe varkens na een ziekte.
De huidige varkens zijn sterk en gezond.

Doelstellingen:

De opbrengst van het project zou merkbaar groter zijn door de aankoop van een beer en nadien het verdelen en verkopen van de biggetjes. Gezien de ziekteproblemen wordt geopteerd om geen beer van een andere kwekerij te laten overkomen.

Begunstigden:

* Verschillende families (inclusief mijn familie)
* Menig verbruikers van varkensvlees
* Alle mensen die in en voor het project werken

Budget:

Totaal budget: 292.000 RwFr

Nodig

Eenheidsprijs (RwFr)

Totale prijs (RwFr)

Materialen voor reparaties

70.000

70.000

Beer

65.000

65.000

Voeder

100

17.000

2 stallen

70.000

140.000

Totaal

 

292.000

Risico’s:

Varkensziektes: de risico’s worden sterk beperkt door de aankoop van een eigen beer.

Bijgevoegde documenten:

Geen

Top