Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Kabale Uganda 2012
Snit en Naad
Opvolging project 2012
Maart - Juni 2012
Rapport 04.2012
Rapport 07.2012
Fotoreportage

 

 

Beroepsopleiding in vaardigheden

Twee onderdelen : Snit en Naad  en Computer opleiding

Vaardigheden zijn een kracht in armoede bestrijding.

Het voorgestelde project is a beroepsopleiding in vaardigheden. Dit zal gestart worden in Kabale, in het zuidwesten van Uganda. Kabale is een dicht bevolkt gebied met vele kwetsbare kinderen als resultaat van armoede, kindarbeid en kindermisbruik. Vele kinderen zijn benadeeld omdat hun familie niet kan voldoen in hun basisbehoeften. Dit heeft het leven van vele jonge kinderen in gevaar gebracht en deze armoede heeft tot als gevolgen een toename in criminaliteit, prostitutie, verkrachtingen, diefstal en zelfmoord onder jonge kinderen omwille van de frustraties, drug gebruik, een hoog risico op HIV/Aids omdat kinderen (zowel meisjes als jongens) ronddwalen in de stad en op gevaarlijke plaatsen.

De begunstigden van dit project zijn de kwetsbare kinderen en alleenstaande moeders (beschermers van de kinderen) welke een zeer laag inkomen hebben omwille van het gebrek aan vaardigheden. Dit project zal reeds lopende projecten helpen in het bestrijden van armoede op familiaal vlak, welke een belangrijke factor is in de kwetsbaarheid van de kinderen. Het geschatte budget voor dit project is 24.325.000 Ugandese shilling.
 
Dit project zal, eens het gestart is, een cruciale rol spelen in de sociaal economische ontwikkeling.
    
Het voorgestelde project zal de organisatie toelaten om de kinderen te helpen als ook andere kinderen die niet slagen op school, door hen vaardigheden aan te leren die hun armoede verhelpen en kinderarbeid zal beëindigen, waaronder vele van de kwetsbare kinderen geleden hebben. Als dit project start zullen kinderen die niet mee kunnen op school terug hoop krijgen in het leven door bepaalde vaardigheden te leren.

Eens het project start zullen kinderen en alleenstaande moeders tijdens 6 maanden een opleiding krijgen. Dit zal hen toelaten vaardigheden aan te leren binnen hun mogelijkheden. Dit zal trage studenten een kans geven om bepaalde vaardigheden aan te leren. Eens de opleiding afgelopen is zullen de opgeleiden aan het werk kunnen; ze zullen sweaters en uniformen krijgen, die ze zelf gemaakt hebben, om te verkopen welke ten goede komt van de kinderen en hen laat voorzien in een eigen inkomen. Voor elk gemaakt product zullen de kinderen een bedrag krijgen na verkoop zodanig dat dit een inkomengenererend project is. Na de 6 maanden opleiding zal elke student voorzien worden van het nodige materiaal om 2 sets van afgewerkte producten te vervaardigen welke zullen verkocht worden als ondersteuning van het project.

We hopen dat de beste leerlingen binnen dit project in de toekomst andere kinderen en moeders kunnen opleiden. Dit project steunt minder begunstigde kinderen, inclusief deze die niet slagen op school, en alleenstaande moeders. Het doel is 400 kinderen en moeders op te leiden.

Budget raming voor een beroepsopleiding als inkomengenererend project op
huishoudniveau.

TOPIC

HOEVEELHEID

EENHEIDSPRIJS

TOTALE KOST

Naai machines

20

300.000

3.000.000

Sweater machines

3

450.000

1.350.000

Machines om knoopsgaten te maken

1

350.000

   350.000

Scharen

10

15.000

   150.000

Computers

2

1.500.000

3.000.000

Printer

1

    400.000

   400.000

Naai haken

40

           1.500

     60.000

Kaders voor haakwerk

20

       10.000

   200.000

Schoolbord

3

       30.000

     90.000

Stabilisator

4

        90.000

   360.000

Stoelen / Krukken

40

        20.000

800.000

Stand-by generator

1

2.000.000

2.000.000

Draad voor sweaters

60 dozijn

      34.000

2.040.000

Verlengkabels

5

       15.000

        75.000

Boeken

50 dozijn

          5.000

      250.000

Voorraad

40 riemen

        10.000

      400.000

Brandstof voor  generator

50 liter

          3.950

      197.500

Stoffen

15 rollen

        123.000

   1.845.000

‘model’ papier

300 kg

             600

      180.000

Bewaker

1

120.000 x 6 maanden

      720.000

Handleidingen

70

      15.000

   1.050.000

Jerrycan met verf

4

       30.000

      120.000

Instructeurs/trainers

2

150.000 x 6

   1.800.000

Baby lock machine

1

1.500.000

   1.500.000

Bekabeling

 

 

      500.000

Krijt

15 dozen

        2.500

        37.500

Metalen kist

3

     60.000

      180.000

Werkuren

 

   1.000.000

   1.000.000

Strijkijzer

 2

      45.000

        90.000

Strijktafel

2

      70.000

      140.000

Computer tafels

2

      120.000

      240.000

Manila papier

200

           1.000

      200.000

TOTAAL

 

 

 24.325.000

Dit is 7.751 euro (wisselkoers 26 februari 2012 : € 1,00 = 3138,46 Ugandese Shilling)

Top


Opvolging
Maart - Juni 2012

WERKPLAN VOOR DE BEROEPSOPLEIDING IN VAARDIGHEDEN VOOR DE EERSTE 3 MAANDEN
20 MAART – JUN1, 2012 (OP WEEK BASIS)

DAG

ACTIVITEIT

OBJECTIEF

DOELGROEP

INPUT

INDICATOR

VERANTW.

DINSDAG

Begeleiding en het adviseren van kwetsbare kinderen en beschermers

Om de beschermers en de kinderen te helpen en team werk te bevorderen

Kwetsbare  /straat kinderen,  beschermers

Arbeids
kracht,
tijd

Verandering in gedrag en de kinderen zullen bij hun beschermers blijven

CRVO personeel

WOENSDAG

Opleiding in conflict  behandeling

Om armoede te bestrijden op gezins niveau

Alleenstaande weduwe / weduwenaar ouders

Materiaal voor haakwerk

Materialen beschikbaar

Trainers

DONDERDAG

Opleiding in naaien

Om de alleenstaande moeders meer slagkracht te geven om de kwetsbare kinderen te ondersteunen

Alleenstaande moeders

Documenten
Tape
Patronen
Potloden
Pennen
Boeken
Scharen enz.

Materialen beschikbaar

Trainers

VRIJDAG

Opleiding in breien en weven

Om opgeleide mensen te hebben en vechten tegen kinder arbeid

Kwetsbare kinderen
Straat
kinderen

Draad
Tape Patronen
Tijd
enz

Materialen beschikbaar
Straatkinderen die naar het centrum komen

Trainers

ZATERDAG

Opleiding informatica, naaien en breien

Om kinderen te helpen vechten tegen armoede

Kinderen die niet meer naar school gaan
Kwetsbare kinderen

Boeken
Pennen
Documenten
Tape Patronen
Kleding
Naalden
Draad
enz

Aanwezige kinderen
Materialen beschikbaar

Trainers en CRVO personeel

Om dit opleidingsprogramma succesvol te maken moet elke partij zijn rol spelen voor het goede doel.

  1. TRAINERS: Alle trainers worden verwacht hun opleidingstaak ernstig op te nemen en moeten steeds het administratieve personeel consulteren als er problemen zijn. We verwachten ook dat de trainers het nodige opleidingsmateriaal hebben als ook nota’s om tot een maximale samenwerking te komen.

  2. LEERLINGEN: Naast de kinderen uit het centrum zullen ook andere straatkinderen, beschermers/opvoeders en andere kinderen die op school niet meekunnen ook voordeel hebben bij deze opleiding.

  3. THE ORGANISATIE: De organisatie moet de beste trainers aannemen, welke veel ervaring hebben om onze leerlingen op te leiden zodanig dat ze de nodige vaardigheden onder de knie zullen krijgen. De organisatie moet ook de kosten dragen van de opleiding, inclusief de salarissen van de trainers, en zal ook de activiteiten van het programma opvolgen, als ook aan het einde van de opleiding certificaten geven aan de geslaagde leerlingen.              

Opmerking: Alle andere activiteiten en programma’s naast deze opleiding zullen blijven verder doorlopen.

Top


Rapport 04.2012

Rapport Beroepsopleiding 19 april 2012

Wij bevestigen de ontvangst van € 7.752 op 3 maart welke onze budget volbrengt.
Na de aankoop van nodige zaken werden interviews gepland om de instructeurs te selecteren. Ik ben blij jullie te melden dat 2 instructeurs geselecteerd werden, Evelyn en Mereth.
Er vond een stafvergadering plaats om de start van de opleidingen voor te bereiden. Een vergadering vond plaats met alle begunstigden om hen te mobiliseren deze opleidingen te volgen.
Nadien is het project van start gegaan met, in de 1st fase, 40 kinderen van CRVO, 10 door de gemeenschap ‘opgegeven’ kinderen en 11 opvoeders.
De opleiding vindt dagelijks plaats van maandag tot zaterdag.
Na de eerste, korte periode ben ik blij u te melden dat alle deelnemers veel interesse tonen en reeds enkele sweaters en haakwerken zijn reeds op de markt gebracht. Dit programma trekt vele kinderen aan, die uit school gestapt zijn en dergelijke opleiding nodig hebben. We hopen dat met de gemotiveerde instructeurs en deelnemers deze opleiding een grote rol zal spelen in het bestrijden van de armoede op gezinsniveau.
Ondanks de reeds vastgestelde successen blijkt de huidige ruimte niet voldoende voor deze opleidingen. Daarom zal er in de toekomst een nood zijn aan meer ruimte voor deze opleidingen. Desondanks geven de eerste waarnemingen hoop op goed opgeleide mensen en een manier om de armoede te bestrijden. Daartoe wensen wij onze oprechte dank uit te spreken naar alle leden van jullie vereniging toe, welke het mogelijk maakte deze opleidingen te starten. Er is hoop voor een goede toekomst voor vele arme gezinnen, daar vaardigheden een goed strijdmiddel zijn tegen de armoede. Wij zetten ons volledig in om dit project een succes te maken, na zijn vruchtbare start.

Leonard Tumwesigye - Voor Children Rescue Voluntary Organisation

Top


Rapport Juli 2012

Kort rapport van de beroepsopleiding vaardigheden juli 2012

CRVO (Children rescue voluntary organization) is begonnen met een programma voor beroepsopleiding met behulp van vrienden van Vleugels van Hoop. Dit project is gestart als een strategie om gemarginaliseerde kinderen en hun zorgverleners een opleiding aan te bieden met als doel de armoede te bestrijden op huishoudelijk niveau. Dit project beoogde alle kinderen van het CRVO, opvoeders en ouders van dezelfde kinderen, alleenstaande moeders van wie sommige HIV-positief zijn,  dus met gezondheidsproblemen, kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die niet naar school konden blijven gaan omwille van geldgebrek.
We zijn begonnen met 46 kinderen aan wie de eerste prioriteit werd gegeven om de opleiding te volgen in de maanden april t/m 30 juni 2012. Dan hadden we overleg met leiders van de gemeenschap die enkele schoolverlaters en alleenstaande moeders aanduidden in hun gebied, we zijn begonnen met 5 kinderen, 10 alleenstaande moeders, 12 voogden en 46 kinderen die worden ondersteund door CRVO.
Overeenkomstig ons programma planden we een twee maanden durende cursus die begon op 1 mei en eindigde op 30 juni 2012 voor de eerste groep. Tijdens de cursus kwamen volgende onderwerpen aan bod : kennismaking met computer speciaal voor sommige schoolverlaters, breien en naaien waar ze werden onderwezen over de delen van de machine, hoe de machine te beschermen, en tenslotte hoe truien met verschillende dessins te maken. Tijdens de opleiding werden zij onderwezen hoe de machines te gebruiken, de onderdelen van de machines, het onderhoud en bescherming van de machine en het voorbereiden van wat je wilt doen met deze machine, knippen. Ze leerden jurken, broeken, shorts en t-shirts maken.
Als een manier om hen nog meer kennis bij te brengen, werden zij onderwezen om tafelkleden te maken. Bovenop al deze begeleiding wordt een belangrijke inleiding op een dagelijkse basis gegeven rekening houdend met het feit dat we opleiding geven aan mensen die psychisch gemarteld zijn. Deze opleiding heeft hoop en vertrouwen gegeven en deze mensen beginnen te beseffen dat ze kunnen vechten tegen armoedebestrijding door het verwerven van vaardigheden. Dit programma heeft hen de kans gegeven uit de armoede te komen, vandaar dat dit heeft gewerkt als een stem. Bovendien heeft dit ervoor gezorgd dat meer mensen uit verschillende plaatsen socialiseren, uitdagingen delen en heeft het ook het teamwerk bevorderd onder de leden van de gemeenschap. Dit programma biedt mogelijkheden aan kansarme jongeren en opvoeders, kinderen kunnen zelf hun uniformen maken, de kinderen hun verloren hoop heeft een nieuwe dynamiek gekregen voor herstel.
Ondanks al deze uitdagingen hebben we te maken met gebrek aan voldoende machines, gebrek aan voldoende ruimte. we zitten nu in gehuurde plaats, gebrek aan voldoende leermiddelen, het ontbreken van voldoende trainers(docenten) vanwege geld.
We willen graag hulde brengen aan alle leden van Vleugels van Hoop voor deze steun en ik dank onze trainers voor de enorme hoeveelheid werk dat ze hebben gedaan. We hopen dat we de tweede fase zal kunnen beginnen op de 10de van deze maand en hoop van harte dat degenen die reeds hebben deelgenomen onze ambassadeurs worden in de bestrijding van armoede op huishoudelijk niveau ondanks hun gebrek aan machines.
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat kinderen hun toestand zal blijven verbeteren door de hoogste graad van transparantie in al onze programma's.
We zullen jullie snel een dankbrief bezorgen van onze begeleiders.
Leonard voor CRVO

Top


Fotoreportage

Klik hier

Top