Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Kabale Uganda 2013
Opvolging project
FotoalbumUITRUSTING VAN HET CRVO HUIS MET BASIS BENODIGDHEDEN
(Januari 2013)

Algemene samenvatting

Het voorstel betreft het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in het huis van Children’s Rescue Voluntary organization (CRVO), aangepast aan de publieke standaard.
CRVO is een project met doel het herstellen van de hoop van de kwetsbare kinderen, welke de hoop verloren hadden omwille van fysieke, psychologische en emotionele kwellingen. CRVO steunt kinderen met leeftijden van enkele weken tot 17 jaar, zowel meisjes als jongens. Na de aankoop van een huis, met hulp van Vleugels van Hoop, blijkt het noodzakelijk om de faciliteiten te verbeteren door een aankoop van extra bedden, matrassen, dekens en een septische tank te installeren alsook een watertank om een reserve aan water te hebben. De huidige watervoorziening (waterleiding) is regelmatig niet beschikbaar omwille van elektriciteitsonderbrekingen.
Elektriciteit is 1 van de grootste uitdagingen daar deze regelmatig onderbroken is waardoor de kinderen veel kaarsen gebruiken wat een onveilige situatie geeft. Daarom is het installeren van een zonnepaneel het beste alternatief en kost effectieve faciliteit.
Daar muziek belangrijk is in het leven en we de kinderen willen betrekken in het maken van muziek zouden wij graag een klein keyboard aankopen.
Eens bovenstaande faciliteiten voorhanden zijn zal dit de levensomgeving van de kinderen verbeteren daar er steeds water en elektriciteit beschikbaar zal zijn.
Dit gebudgetteerde kost voor dit project is 6 miljoen Uganda Shillings

Management

CRVO wordt gemanaged door de algemene vergadering als hoogste bestuursorgaan. Het heeft een Raad van bestuur waaronder een financiële groep hun activiteiten uitvoert.

Probleemstelling

De voorgestelde faciliteiten zullen de organisatie toelaten om de levensomstandigheden voor de kinderen te verbeteren, hen een beter leven aan te bieden, de kinderen toe te laten te genieten van het leven ondanks hun miserabele verleden.
De beschikbaarheid van zonne-energie zal ook een vermindering betekenen van de maandelijkse elektriciteitskosten, welke tegenwoordig zeer sterk gestegen zijn (van 200 shilling naar 600 shilling per eenheid).

Doelgroep

De doelgroep is vooral de kansarme straatkinderen gesteund door CRVO.

Doel

Een verbetering van de levensomstandigheden van de CRVO kinderen

Doelstellingen

Het verbeteren van de levensomstandigheden van de CRVO kinderen
De CRVO kinderen veiligheid aanbieden
De kinderen helpen hun vroegere ontberingen te vergeten en hun hoop te herstellen.

Motivering van de voorgestelde faciliteiten

Dit project voorstel wordt als meest dringende verbetering gezien in de sanitaire voorzieningen en de gezondheid in de leefomgeving van de kinderen. Kinderen die een bed en beddengoed delen hebben een hoger risico op huidaandoeningen. Dit probleem kan opgelost worden door de aankoop van meer bedden.
De kinderen in het huis hebben leesmateriaal nodig met verschillende onderwerpen (Engels, wiskunde, wetenschappen en geografie) als ook leeskaarten, wat hun omgeving meer educatief zal maken.

Tijdsbestek

Eens het voorstel financieel ondersteund wordt zal onmiddellijk gestart worden daar de kinderen reeds in het huis wonen. Het installeren van de faciliteiten zal kunnen uitgevoerd worden binnen de periode van 1 maand.

Verwachte resultaten

De kinderen zullen ten volle genieten van de faciliteiten. 
De hoop van de kinderen zal hersteld worden.
De elektriciteitskosten zullen minimaal zijn en de kinderen zullen altijd licht hebben in het huis.
De kinderen zullen altijd water beschikbaar hebben daar in tijden van schaarste het water in reserve tank kan gebruikt worden.
Een leescultuur zal geboden worden aan de jonge kinderen wanneer ze thuis zijn.
Kinderen moeten geen lange afstanden meer afleggen om water te halen.

Uitvoeringsstrategie

Met de hulp van het personeel en de technische nutsverleners zijn we overtuigd dat de faciliteiten op de beste manier zullen worden geïnstalleerd.

Project budget


Item

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totaal

Zonnepaneel

1

2.000.000

2.000.000

Installatiekosten

1

300.000

300.000

Stapelbedden

5

120.000

600.000

Matrassen

10

50.000

500.000

Laken sets

10

12.000

120.000

Plastieken septische tank

1

1.000.000

1.000.000

Transport

1

100.000

100.000

Metalen watertank houder

1

250.000

250.000

Dekens

10

24.000

240.000

Klein keyboard

1

500.000

500.000

Leeskaarten

15

2.000

30.000

Engelse boeken

10

12.000

120.000

Wiskundeboeken

10

15.000

150.000

Wetenschapsboeken

10

15.000

150.000

Aardrijkskundeboeken

10

15.000

150.000

Totaal

 

 

6.210.000

Duurzaamheid

Intensieve supervisie en monitoring door het personeel en de directeur zal leiden tot de duurzaamheid van de geïnstalleerde faciliteiten. De uitvoerende comités van het CRVO zullen ondersteund en begeleid worden door de administratie van het CRVO. De kinderen zal geleerd worden om de faciliteiten correct te gebruiken.

Besluit en aanbeveling

De organisatie verwacht dat, na goedkeuring van dit project voorstel, dat de kinderen kunnen opgroeien in een betere en veiligere omgeving.

Top


Opvolging van het project

Datum: 15 mei 2013
 
Naam project: Project 40: CRVO - Inrichting van het huis

Algemene status:

Het project is vlot gestart na het verkrijgen van de nodige fondsen midden januari.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Alle materialen en zaken zijn aangekocht (bedden, water opvangtank, zonnepanelen en keyboard) en de water opvangtank en zonnepanelen zijn goed geïnstalleerd.

Financiële status:

Het volledige budget van 6.210.000 Oegandese Shillings is gebruikt voor de aankoop en installatie van de aangekochte zaken. Alle reçu’s zijn per mail verstuurd.

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Alle reçu’s en enkele foto’s van de aankopen zijn verstuurd.

Top


Fotoalbum

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top