Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Kabale Uganda kippen voor kinderen

Kabale Uganda 2010
Opvolging project
Februari 2011
Fotoreportage

 


Kabale2

 

 

 

 


Childrens Rescue - Kippen voor kinderen – Kabale – Uganda
 

SAMENVATTING

Het houden van gevogelte is het voorgestelde project. De bedoeling is dit te doen in Kabale Town in het zuidwesten van Uganda. Dit project zal 2 jaar looptijd hebben. Het doel van het project is het verbeteren van de financiële staat van de organisatie wat hen een financieel inkomen zal geven ter ondersteuning van de kwetsbare straatkinderen onder Rehabilitatie.
Dit project zal de kinderen leren hoe een kleinschalige onderneming te runnen, want zij zullen deelnemen in het voorgestelde project. Ze zullen vaardigheden aanleren. Eens dit project gestart is zullen de kwetsbare kinderen de begunstigden zijn door de verkoop van eieren,  wat de organisatie zal toelaten geld te krijgen voor de aankoop van schoolmateriaal, kleding, voedsel, geneesmiddelen, schoolkosten alsook voor het betalen van de huur van het rehabilitatie centrum. 
Om dit project te doen slagen zullen vele mensen betrokken worden, rechtstreeks of onrechtstreeks. De Total kost is 17260000 Uganda Shilling. Het project zal na het opstarten zijn eigen kosten dragen binnen de eerste 6 maanden en zal een duurzame activiteit zijn.  

ACHTERGROND INFORMATIE.

Children Rescue Voluntary Organization is een geregistreerde NGO gevestigd in Kabale Town.
De organisatie heeft als doel het vervullen van de laatste hoop van kwetsbare kinderen, welke de hoop hadden verloren omwille van fysieke, sociale, economische en emotionele martelingen.
De organisatie heeft als intentie om 200 leerlingen te helpen door hen kennis en vaardigheden aan te leren om hun sociaal economische status te verbeteren. Kabale is een dicht bevolkte plaats met 40000 inwoners, waarvan merendeel kinderen. De meeste inwoners leven in extreme armoede wat de kinderen genoodzaakt heeft thuis weg te lopen en op de straat te leven omwille van gebrek aan levensnoodzakelijke dingen.

Om de toename van kwetsbare straatkinderen tegen te gaan wil de organisatie inkomengenererende projecten starten in welke later ook gezinnen kunnen betrokken worden.

Het voorgestelde project aangaande het houden van gevogelte is een zichzelf onderhoudend project dat ook een inkomen kan creëren voor gezinnen in de stad met een minimum aan nodige goederen. De doelgroep is bepaald gebaseerd op de sociaal, economische achtergrond van de kwetsbare kinderen welke nu hun voeding vinden op de vuilnisbelten van de stad. Daarom zal dit project een cruciale rol hebben in de sociaal economische ontwikkeling van deze kinderen. Dit zal een antwoord zijn aan die kinderen welke psychologisch mishandeld werden.  

PROBLEEM STELLING

Dit project is een inkomstengenererend project als antwoord op de armoede. De idee van de toename in het aantal straatkinderen is gebaseerd op onder andere de armoede, de weeshuizen, het gebrek aan basisch levensmiddelen, de buitenechtelijke relaties, veel dronkenschap,…  Dit project vecht de sociaal economische status van de kwetsbaren aan. De start is belangrijk want eens het project loopt zal het een inkomen genereren dat de organisatie zal toelaten de levensstandaarden van de straatkinderen te verbeteren door hen basis levensmiddelen zoals onder andere voedsel te geven.

We hopen dat door het starten van dit project de levensstijl van de kwetsbare kinderen en gezinnen zal verbeteren.

Het niet kunnen starten van inkomstengenererende projecten zal ons niet toelaten de kinderen de basisch levensnoodzakelijke middelen aan te reiken.

 Doelstelling: Verbeteren van sociaal economische ontwikkeling

 Objectieven:

  • 200 kinderen ondersteunen met inkomstengenererende projecten
  • Het betrekken van gezinnen in deze projecten
  • Verdere inkomstengenererende projecten toelaten
  • Kinderen vaardigheden aanleren
  • Het voorzien van de kinderen in basisch levensbehoeften zoals voedsel, kleding, geneesmiddelen, ...

Werkwijze: Om het beoogde doel te halen zal dit project een  commissie hebben die verantwoordelijk is voor het betrekken van de gemeenschap en de kinderen.
 Om het positieve effect te bekomen zal een “down-top” benadering genomen worden.

De implementatie zal gebaseerd zijn op de ontwikkelde kostenramingen en de veterinaire diensten zullen verleend worden door een ervaren persoon.

De project commissie zal de bankrekening opvolging op zich nemen ten voordele van de organisatie.

De kinderen zullen betrokken worden, als een leerproces.  

  • Het project zal verslagen hebben die ten alle tijden kunnen geraadpleegd worden.
  • Er zal een ononderbroken opvolging zijn
  • Er zal een aankoopcommissie zijn.

CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANIZATION - CRVO -
PROJECT TOT HET HOUDEN VAN GEVOGELTE, VOOR 1000 VOGELS TIJDENS EEN PERIODE VAN 6 MAANDEN NA AANKOOP VEN HET GEVOGELTE.


 

Hoeveelheid

Eenheidskost

Totale kost

Bouw van een werf (structuur)

 

 

 

Nagels
Off cuts
Ijzeren panelen
Palen
Cement
Aggregates
Zand
Deuren
Draad
Werk

50kgs
1500
100
100
15 zakken
2 lories
3 lories
5
2 rollen

3500 x 50
2000 x 1500
20000 x 100
3000 x 100
30000 x 15
35000 x 2
40000 x 3
40000 x 5
150000 x 2
300,000

175,000
3,000,000
200,000
300,000
450,000
70,000
120,000
200,000
300,000
300,000

 

 

Subtotaal

5,115,000

Vogels (gevogelte)

1000

7000@

7,000,000


Elektriciteit

 

 

 

Draden
Lampen
Contactdozen
Lampenhouders
Werk

1 rol
8
8
8
1

90,000
1000 x 8
3000 x 8
1500 x 8
50,000

90,000
8,000
24,000
12,000
50,000

 

 

Sub totaal

7,184,000

Benodigdheden voor gevogelte

 

 

 


Drinkbakken
Eetbakken
Vaccins
Legbakken
Bladen
Grond
Ontwormers
Vitamines

40
40
2
10
100
30 zakken per maand

20,000
10,000
100,000
20,000
1000
50,000 x 30
100,000
100,000

800,000
400,000
200,000
200,000
100,000
1,500,000
100,000
100,000

 

 

Sub total

3,400,000

Toevallige arbeid
Veterinair personeel
Transport
Gummi laarzen
Overall goats
Handschoenen
Jericannen 20 liters
500 liters container voor water
Rekken
Spades

4
1

 

3
2
4
4
1
2

30,000= x 6 monthly
30,000
400,000
15,000
25,000
5,000
3,000
100,000
10,000
7,000

720,000
180,000
400,000
45,000
50,000
20,000
12,000
100,000
20,000
14,000

 

 

Subtotaal

1,561,000

Totale kost in Ugandese shilling

 

 

17,260,000

Totale kost in euro     6350

Dit betreft een kort project met een stabiel inkomen. Hoe meer gevogelte hoe meer inkomsten in de korst mogelijke tijd.

  • Dit project voorstel is voor 6 maanden en het project zal zichzelf verder steunen.
  • Als we starten met 1000 vogels rekenen we op 50 bladen met eieren per dag eens de leg is gestart. Daardoor zal het project ongeveer 300.000 Uganda Shillings per dag opbrengen. Dit ter ondersteuning van de kwetsbare kinderen.

Top


Opvolging

Een eerste ontmoeting met deze organisatie vond plaats in december 2009. We hoorden tromgeroffel en gingen een kijkje nemen. Straat- en weeskinderen gaven ons een optreden dat het hart doet daveren.
De verantwoordelijke nodigde ons uit voor een kennismaking en van het een kwam het ander. We waren nog maar net terug in België en een projectvoorstel wachtte ons op. Na overleg wordt besloten deze kinderen te steunen.

Top


Februari 2011.

Mail 07.02.2011

'Beste mevrouw,

Vele groeten vanwege de vereniging.
Van harte dank voor al het prachtige werk dat jullie doen om de kwestbare kinderen te steunen.
Op deze moment hebben we 750 kippen, ondanks de ziektes die hen blijven treffen. We hebben nog niet volledige onze verwachtingen kunnen vervullen maar toch zeker al een gedeelte: dit project ondersteunt nu 89 kinderen, in school materiaal, voeding en medicatie. Dit bevestigd dat onze doelstellingen gedeelte behaald zijn.
We voelen aan dat indien we een ander project hadden om dit kippenproject te ondersteunen dat we onze doelstellingen voor 100% zouden kunnen halen. Dit project zou ons toelaten om voeding te kopen voor alle kippen en zou alle kindernoden inlossen. Indien mogelijk zouden wij een varkensproject willen starten om de kippenboerderij te ondersteunen, wat ons zou toelaten om schoolkosten, kleding en rekeningen van water en elektriciteit te betalen. Dit is een ‘gezond’ idee omdat we nog niet all kwetsbare kinderen kunnen ondersteunen met het huidige project.

Onze oprechte appreciatie aan alle leden van jullie vereniging, voor het prachtige werk dat jullie doen om de kinderen te steunen. Wij bidden dat jullie ons verder zullen blijven steunen tot je ons ziet ‘vliegen naar zelfbedruipzaamheid’.

Leonard.'

Top


Fotoreportage

Kabale1 Kabale3

Voor de fotoreportage van juli 2010 kan u hier klikken.

Top