Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Kabale Uganda 2013
Opvolging project
Juni 2013
Juli 2013
Augustus 2013
November 2013
FotoalbumWaterproject op huishoudniveau

Locatie: Kabale en omliggende heuvels

Looptijd:6 maanden

Aanvrager: Leonard Tumwesigye voor Children Rescue Voluntary Organisation

Omschrijving van het project:

Water is leven. Proper water is een belangrijke noodzaak in het leven en zou de eerste prioriteit moeten zijn in een betekenisvol en gezond leven. Kabale is een dichtbevolkte stad in een heuvelachtige omgeving. Als gevolg van de schaarste van het land leven de meeste mensen in de heuvels en moeten daarom lange afstanden afleggen om proper water te halen. In de meeste gezinnen zijn veel kinderen en zij zijn diegenen die de lange afstanden moeten afleggen om water te zoeken, tesamen met hun moeder die de broodwinner is in de meeste families. Omwille van een tekort aan proper water om te drinken, te koken en te wassen, wassen de meeste kinderen zichzelf niet regelmatig genoeg; hun kleding als ook hun schooluniform wordt nauwelijks gewassen. De jongens en meisjes die de lange afstanden moeten afleggen om proper water te halen lopen gevaar daar ze hun tocht meestal starten na school en dus zeer laat terug thuis komen. Sommige kinderen werden verkracht, mishandeld en geslagen. Als gevolg van dit probleem drinken sommige kinderen nu verontreinigd water vanuit de rivieren, wat gezondheidsproblemen veroorzaakt en ziektes zoals malaria, dysenterie en cholera als gevolg van het vuile water. In de meeste families gaat de alleenstaande moeder samen met de kinderen water halen. Omwille van het gebrek aan proper water zijn de meeste families zeer arm daar het weinige geld dat ze hebben naar medische rekeningen en medicatie gaat. Dit geeft ook problemen voor de kinderen die thuis een klein project hebben en water nodig hebben voor de kippen of varkens.

Doelstellingen:

Het aanleveren van proper water om de levenskwaliteit te verbeteren, door aan 60 van de 100 huizen in de doelgroep een watertank te plaatsen. De andere 40 families zullen ook het opgevangen water kunnen gebruiken.
Dit project zal toelaten de kinderarbeid aan te pakken, ziektes te vermijden, kinderen te laten genieten van een propere thuis, kinderen steeds naar school te laten gaan en de armoede aan te pakken. Dit zal de kinderen hoop geven op een positieve toekomst en de levensverwachtingen van hun zorgverleners (alleenstaande ouders die extra kinderen opvangen) die HIV positief zijn, zullen toenemen. 

Begunstigden:

Dit project zal de gemeenschap helpen om regenwater op te vangen waardoor de families voldoende water zullen hebben. Het wenst 100 families/huishoudens te helpen, families met minstens 5 gezinsleden welke hiervan rechtstreeks voordeel zullen hebben.

Huizen waarop dit project gericht is:

  • Alle huizen van de weeskinderen onder de vleugels/zorg van CRVO
  • Huizen van kinderen waarvan de opvoeders chronisch ziek zijn
  • Huizen waar andersvalide kinderen wonen
  • Huizen van kinderen waarvan de opvoeders oud zijn

Het betreft 60 van de 100 huizen in de doelgroep; de families in de overige 40 huizen kunnen water halen bij 1 van de huizen voorzien van een watertank.

Budget:

Het totale budget is 46.594.000 Oeganda shillings (+/- € 14.000 (wisselkoers 13 april 2013).

Risico’s:

Onderhoud van de tanks, daar deze bestaan uit een houten constructie waarin een zeer stevige plastiek zak geplaatst wordt. Duurzaamheid wordt geschat op minstens 10 jaar.

Top


Opvolging van het project
Juni 2013

Algemene status:

De constructie van de water opvang tanken bij de families is goed van start gegaan door het mobiliseren van de opvoeders en de kinderen, als ook door de aankoop en het transporteren van de materialen naar de huizen. Op heden zijn 20 tanken klaar en zijn alle materialen ter plaatse.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project is goed gestart, alle begunstigden nemen actief deel in de opvolging en het dragen van de materialen vanaf de plaats waar de weg stopt. Elke week worden er nu 4 tanken voltooid.

Financiële status:

Alle fondsen voor de aankoop van materialen en een deel van het werk werden betaald (zie bijgevoegde documenten).

Problemen/knelpunten:

  • Tekort aan water tijdens de constructie
  • Slechte wegen

Top


Juli 2013

Algemene status:

Het project verloopt momenteel op zeer hoge snelheid. 80% is volledig en het project is zeer succesvol en aanmoedigend.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Sinds het vorige rapport is er een zeer grote vooruitgang gemaakt en 13 bijkomende tanken zijn klaar. De kinderen begonnen de tanken te gebruiken daar er water in stond.

Financiële status:

Alle nodige materialen werden aangekocht zoals voorzien, tot nu alles goed.

Problemen/knelpunten:

-De activiteiten waren zeer arbeidsintensief daar er veel water nodig was en de te overbruggen afstanden waren groot.
-Anderzijds hebben de mensen die geen tank kregen, er worden er slechts 60 voorzien, zich zeer positief opgesteld. De eigenaars van de tanken zijn te benijden.

Top


Augustus 2013.

Algemene status:

Het project aangaande wateropvang-tanken op huishoudniveau is gestart op 19 mei en verloopt goed. Het project is vlot verlopen tot nu toe. Op 9 juli waren er 13 tanken klaar, op 14 juli 20 en vandaag, 12 augustus, 31 extra tanken zijn volledig.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Sinds het laatste rapport zijn er 21 extra tanken geïnstalleerd, wat het totaal op 51 voltooide tanken brengt.

Financiële status:

Alle materialen zijn aangekocht. Er rest nog 3 miljoen shillings om de laatste betaling van de aannemer te betalen, zoals afgesproken in de overeenkomst van 18 mei.

Problemen/knelpunten:

- Tekort aan water
- Het zand aanbrengen over grote afstand
- Water probleem
- Teveel zon dus een hoger nood aan wateropvang

Top


November 2013

Algemene status:

De 60 water tanken zijn volledig nu, waarvan de inwoners van de 60 woningen voordeel hebben. De kinderen kunnen nu gewoon regenwater aftappen en alle tonnen zijn in orde.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Sinds het laatste status rapport is het wateropvang project, gestart op 19 mei 2013, voltooid en is een vervolg project gestart om de overige 40 tanken te voorzien.

Financiële status:

De constructie van de 60 wateropvangtanken is vervolledigd binnen het voorziene budget.

Problemen/knelpunten:

- Water diende ver weg gehaald te worden
- Sommige materialen dienen van ver aangebracht te worden
- Topografie van het land (heuvelachtig)

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Alle documenten aangaande de 60 tanken werden reeds verstuurd bij vorige status rapporten.

Top


Fotos

Bekijk hier de foto's van de opbouw van de tanken.

Top