Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Varkenskweek
Kabale 2011 Uganda

Opvolging project
Verslag 10.08.2011
Verslag 27.09.2011
Verslag 08.01.2012
Verslag 05.05.2012
Fotoreportage

 

 


 

 

 

'KWEKEN VAN VARKENS' t.v.v. VERLATEN-KWETSBARE KINDEREN
door CHILD RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION, KABALE, UGANDA

SAMENVATTING

Bedoeling is om een varkenskwekerij op te starten in Kabaledistrict (zuidwest-Uganda).  Vooral de kinderen, in de meeste gevallen wezen, zijn kwetsbaar. Ze lijden veelal aan
Aids en de armoede is er schrijnend. Basisbehoeften (voedsel, onderdak, kleding, medicatie) worden amper vervult.  De kinderen leven ‘op straat’  en worden er blootgesteld aan vele risico’s  (o.a. ongewenste zwangerschappen bij jonge meisjes die hun baby achterlaten op een vuilnisbelt).

We willen een varkensboerderij opzetten ter ondersteuning van al deze kinderen. We willen hen liefde en goede zorgen geven,  hen een beetje hoop bieden.

Het idee ontstond nadat 2 kinderen werden achtergelaten in de onherbergzame natuur.  Bezorgde  mensen vonden hen en brachten ze, onder politiebegeleiding, naar onze organisatie. Eerder kwamen veel kinderen in gelijkaardige omstandigheden vroegtijdig aan hun einde. Hoog tijd dus om voor hen een onderdak te vinden, voor hen een tehuis te bouwen waar ze terecht kunnen. Grootste uitdaging voor ons werd het aantal straatkinderen te reduceren en hen bescherming te bieden tegen psychologische, fysieke en emotionele wreedheden.

Dit project heeft, om succesvol te worden, nood aan zowel directe als indirecte steun van diverse hulpverleners.
De totale kost bedraagt 13.765 €.
Deze kwekerij komt er  ter ondersteuning van het  lopende kippenproject, dit laatste heeft trouwens reeds vele kinderen geholpen.

ACHTERGROND INFORMATIE

Children’s Rescue Voluntary Organisation (CRVO) is een geregistreerde NGO, met vestiging te Kabale. De organisatie streeft er naar om kinderen, tussen 0 en 17 jaar, een slaagkans te bieden. Ze schenkt vooral aandacht aan hen die alle hoop verloren hebben ten gevolge van fysieke, sociale, economische en emotionele martelingen.

Kabale is dichtbevolkt en kinderen vormen er de grootste populatiegroep. Er heerst grote armoede waardoor vele kinderen op de straat terecht komen.  Kinderarbeid, kinderhandel en ruwe levensomstandigheden maken deel uit van het dagdagelijkse.

Het plan van CRVO om een varkensboerderij op te zetten, kadert in een opleiding te geven en zekerheid te bieden aan deze  kwetsbare groep kinderen.
Het zal een centrale rol spelen in hun sociaal economische ontwikkeling en hopelijk een antwoord/uitkomst bieden op hun psychologisch kwellingen.

OBJECTIEVEN

 Verlaten kinderen opvangen en hen een basiskennis aanbieden :                    

 • door hun basisbehoeftes te vervullen
 • door hen ouderlijke zorg aan te bieden
 • door hen opnieuw hoop te geven
 • door hen het recht op een betere toekomst te bieden

BEGUNSTIGDEN EN VOORDELEN

Eens dit project gestart, zullen de 10 zeugen tijdens de 4 eerste maanden biggen baren (tussen 4 en 8 biggen per worp).
De verkoop van biggen kan starten vanaf de 5de maand, aan een prijs van 4000 Ugandese Shillings. Wanneer de beer te oud wordt zal hij geslacht worden, met een opbrengst tussen 400.000 en 600.000 Ugandese Shillings, afhankelijk van het gewicht.
      
Dit project zal zelfbedruipend zijn na 6 maanden. We hopen dat voor dit project het risico op ziekten onder dieren klein blijft.  Naast het kippenproject betekent dit een vooruitgang voor het centrum en haar beschermelingen.
Eens gestart,zal dit project meer dan 100 kinderen kunnen ondersteunen enerzijds en anderzijds ook steun bieden aan CRVO om een aantal mensen tewerk te stellen.

RECHTVAARDIGING

De gemeenschap heeft samen met haar leiders steun geboden bij het redden van verlaten kinderen door ze bij ons te plaatsen. We kunnen rekenen op de morele steun van zowel het ministerie van arbeid en sociale zaken alsook van het politie-apparaat.

VERWACHT RESULTAAT

 • lagere kindersterfte
 • betere levensomstandigheden-en verwachtingen voor de kinderen
 • de straatkinderen krijgen een thuis en een opleiding

STRATEGIE TIJDENS DE UITVOERING VAN HET PROJECT

Om dit project succesvol te laten evolueren wordt een organisatie met verantwoordelijken opgesteld. Elke verantwoordelijke krijgt specifieke taken en/of plichten. In deze fase is de belangrijkste verantwoordelijkheid het inzamelen van de nodige fondsen.

BUDGET

Om dit project te kunnen verwezenlijken is de aankoop van o.a. bouwmaterialen, alsook zaken zoals troggen, waterbakken, voeder, vaccinaties,… noodzakelijk.
De totale kost wordt geraamd op 37.655.000 Ugandese Shilling

OPVOLGING EN EVALUATIE

Dit project zal van nabij (vooruitgang & status)  worden gadegeslagen door een groep professionele mensen.   Alle activiteiten zullen stipt worden opgevolgd met feedback  aangaande problemen, uitdagingen, successen, het goed opvolgen van de benodigdheden en de resultaten, het opmaken van status en financiële rapporten,…
Teneinde de omgeving te verbeteren  zal de organisatie, in samenwerking met officiële instanties, bomen aanplanten rondom het kindertehuis.

BESLUIT

Children Rescue Voluntary Organization garandeert de duurzaamheid en continuïteit van dit project.  Children Rescue Voluntary Organization zal blijven vechten tegen kindermishandeling.

Children Rescue Voluntary Organization wil zich blijven inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van  kwetsbare-verlaten kinderen.

Top


Opvolging project

RAPPORT VAN HET VARKENSPROJECT – UITGAVEN VAN € 8000.

Children Voluntary Organization is een NGO die probeert nieuwe hoop te geven aan verlaten kinderen, door langs verschillende wegen een rehabilitatie programma aan te bieden. Dit rapport geeft de status van het varkensproject, gesteund door  Vleugels Van Hoop VZW.

Op 7 maart 2011 werd het samenwerkingsakkoord tussen Vleugels van Hoop vzw en Children Rescue Voluntary Organization ondertekend.
 
Op 15 april 2011 werd het eerste gedeelte van de fondsen in ontvangst genomen,
zijnde € 8000, die ons toeliet om te starten met het project.

 1. Op 16 april kochten we het terrein aan, aan 9.000.000 Ugandese Shillings.
 2. Op 18 april werd de start genomen in het bouwen van de varkensboerderij met volgende kosten:
Aankopen  Kostprijs
A-Hout 750,000
B-Golfplaten 50 i.p.v. 30 1,200,000
C-Nagels 50kg i.p.v. 25 175,000
D-Cement 600,000
E-Aggregaten 700,000
F-Palen 100,000
G-Werkuren 300,000
H-Deuren 60,000
I-Transport 250,000
J- Water aansluiting 200,000
Sub-Totaal 4,335,000

Na het bouwen van de varkensboerderij werden andere zaken aangekocht en geplaatst:

Troggen  400,000
Water containers 320,000
Rubber laarzen 45,000
Handschoenen 15,000
Vaccinaties 60,000
Sub-Totaal 840,000

Op 27 mei was alles klaar en de eerste 4 varkens werden aangekocht:

1 beer 300,000
3 zeugen 900,000
Sub-Totaal 1,200,000

Tot heden (1 juni 2011) hebben we enkel 50 zakken voeder gekocht, aan een prijs van 58,000 i.p.v. 45,000 Uganda Shilling met een totaal van 2,900,000 Shillings.

De totale uitgaven tot op heden zijn 18,275,000 Ugandese Shillings.

Volgens het opgemaakte budget hebben we nog 350 zakken voeder nodig, waarvan de prijs gestegen is, zullen we nog 7 extra zeugen aankopen en de maandelijkse waterkosten en vaccinatiekosten moeten kunnen dragen om dit project tot een succes te maken.

Uitdagingen.

Ondanks alle eerder vermelde successen hebben we enkele uitdagingen gehad daar de prijs van een aantal zaken gestegen is. We zijn ondanks alles zeer dankbaar voor de inspanning die de leden van deze organisatie hebben gemaakt om dit project goed te laten starten.

Eens het project volledig voltooid is zal een zeker een goed inkomen genererend project zijn om de kwetsbare kinderen te kunnen steunen.

We groeten nederig alle leden welke een grote rol hebben gespeeld, langs beide zijden, voor het reeds grotendeels realiseren van dit project.

Wij zetten ons ten volle in voor deze samenwerking door een goede verwezenlijking en door het nemen van de nodige verantwoordlijkheid. We blijven uitkijken naar jullie waardevolle advies en tips.

Met hartelijke groeten,

TUMWESIGYE    LEONARD              
For Children Rescue Voluntary Organization.

Cc TINDIMWEBWA    DENNIS

Top


Verslag 10.08.2011

Rapport aangaande het varkenskwekerij project – 10 augustus 2011


Het varkenskwekerij project werd gestart in april 2011 met de bouwwerken, met de steun van Vleugels van Hoop vzw.

De organisatie heeft het eerste deel van de fondsen ontvangen op 15 april waarna onmiddellijk gestart werd met het project. Het belangrijkste doel van dit project is het verbeteren van de sociaal-economische ontwikkeling van de kinderen, welke de hoop van de verwaarloosde kinderen herstelt.
We hebben 8000 euro ontvangen welke de realisatie van de eerste fase van het project toeliet. Het project startte met 3 zeugen en 1 beer.
Einde juni 2011 hebben we het tweede gedeelte van de fondsen ontvangen, zijnde 5675 euro. Dit liet ons toe om 7 extra zeugen aan te kopen. Ik ben blij jullie te melden dat het project goed verloopt en dat de eerste zeug 5 biggen gebaard heeft, allemaal sterk en gezond.
De kinderen helpen ook in het project, begeleid door de leden van onze organisatie. We hebben water en kunnen de water facturen betalen. We hebben de varkens voldoende vaccinaties gegeven zoals aangeraden door de dierenarts.
Heden gebruiken wij de mest op een ander deel van het terrein en we hopen daar groenten te telen zodra het terug regent.
De goede vooruitgang is zichtbaar in het feit dat in december 6 zeugen zullen baren. We kijken allemaal uit naar de uitbreiding van het project.
Anderzijds blijven we kampen met het probleem dat de prijzen voor het voeder blijven stijgen. Volgens ons budget was de kost voor voeder 45000 Ugandese Shilling maar deze was in juni al 58000 Ugandese Shilling. Heden is de prijs 86000 Ugandese Shilling wat een grote impact heeft op ons budget. We blijven streven naar een goede progres ondanks de hoge prijzen van materialen en benzine.
Wij wensen nogmaals onze dank te betuigen aan alle leden van uw vereniging. We zijn tevens ook dankbaar voor het kippenproject dat ons toelaat te voorzien in de basisbehoeften van kwetsbare kinderen.

Leonard

Top


Verslag 27 september 2011.

Het varkensproject is een inkomstengenererend project dat gestart werd in april met de hulp van ‘Vleugels van hoop’ vzw.  Dit project beoogt het verbeteren van de leefomstandigheden van de kwetsbare kinderen.
Het project is gestart met 1 beer en 3 zeugen. Einde juli werden 7 extra zeugen bij aangekocht. Einde august werden de eerste 5 biggen geboren. Dit geeft hoop naar verdere uitbreiding en heeft vreugde gebracht onder de kinderen.
De gezondheid van de varkens is goed volgens de dierenarts en dra mogen wij extra biggen verwachten.
Het mest van de varkens wordt gebruikt voor de groenteteelt voor de kinderen. De kinderen worden hierin betrokken en doen zo enkele vaardigheden op. We hebben nu kolen en tomaten als voeding voor de kinderen. Ook in het varkensboerderij helpen de kinderen mee, voornamelijk bij het voederen. Zo leren ze hoe varkens te verzorgen.

Ondanks de zeer goede vooruitgang zoals beschreven worden wij geconfronteerd met enkele uitdagingen:

 1. Toenemende prijzen van het voeder: de huidige prijs voor een zak van 70 kg is 96.000 Ugandese shilling, net het dubbele van de geraamde originele prijs van € 48.000 Ugandese shilling.  Dit heeft een impact op het voederen van de dieren
 2. Ook de transportkosten om het voeder in de varkensboerderij te krijgen zijn zeer sterk toegenomen (benzine)
 3. We hebben een nood aan beveilgingspersoneel om de dieren te beschermen.
 4. Toekomst plannen: voor de kleine kinderen/babies die we krijgen willen wij een kleuterschool starten “Restore hope nursery and primary school”.

Wij wensen jullie nogmaals hartelijk te danken voor de blijvende steun die Vleugels van Hoop vzw ons geeft, om de kwetsbare kinderen hier in Kabale hoop te geven. Thank you!

Zend onze liefde aan al jullie leden,
Leonard voor CRVO

P.S. Wij kijken uit naar jullie ideeën en advies.

11 oktober:

Nieuwe biggen zijn geboren.
Er zijn nieuwe kinderen bijgekomen.


08 januari 2012

Zondag 08 januari 2012 bezoeken we het varkensproject in Kabale.
We ontmoeten de verantwoordelijke van het project, Leonard, in het lokaal van CRVO
(childrens rescue volontary organisation).
Wat we nog niet weten is dat het een dag wordt van grote emotie.
Na een busrit van een half uurtje langs de, ons intussen, bekende hobbelweggetjes worden we ontvangen door een ganse groep kinderen die ons vergezellen tot aan de locatie van de varkenskwekerij en intussen ook groentetuin.
Het terrein is feestelijk versierd en we worden vergast op zang en dansoptredens van de kinderen. Ingestudeerde liedjes, theater, dans….vermaken iedereen! Vooral het liedje: ‘Don’t forget us’ zal iedereen bijblijven!

Toespraken van Leonard worden vertaald naar de lokale taal zodat de kinderen en de vrouwen van de ‘gastgezinnen’ alles mee kunnen volgen.
Allen samen genieten we van een warme maaltijd, mét vlees, hetgeen voor vele kinderen geleden is van lang voor Kerstdag! De ruime, torenhoog gevulde borden verdwijnen in de kleine maagjes met daarbovenop een ‘fanta’, een luxeproduct voor al die kinderen. Geen druppel gaat verloren!!
Een grote verrassing is op komst: Leonard heeft wel degelijk deze dag voorbehouden om de voorziene 22 biggetjes te overhandigen aan de kinderen die verblijven in de gastgezinnen.

Er wordt gejuicht iedere keer een nieuwe naam wordt afgeroepen. De kinderen binden algauw een gekleurd koordje aan de poot van ‘hun’ varkentje om het later te herkennen, want zij zullen verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun dier.

Het programma voorziet dat een varkentje van de eerste worp terug naar het centrum gaat om dit door te geven aan weer een ander gezin. Zo komen we in een steeds groter wordende cirkel van ‘ontwikkeling’ van het project. We vernemen dat ze gespaard bleven van een ziekte onder de varkens die verschillende kwekers trof. Dankzij  goed onderhoud en hygiëne zijn ze er waarschijnlijk aan ontsnapt. De koten en omgeving liggen er heel proper bij. Geen enkele geur heeft ons gehinderd en wie varkensboerderijen kent weet wel waarover we spreken.
Een van de zeugen had kennelijk zin om onze vrolijke bende te vervoegen en kwam af en toe over de omheining loeren, tot groot jolijt van ons allen.

Onze namiddag werd afgerond met een samenzang met de kinderen en Anne, die dwarsfluit speelt. Zij bezorgde de kinderen  een verrassingsoptreden dat enorm in de smaak viel.
En hoe alles zo mooi kan zijn, dankzij jullie steun aan dit project!!! Dank aan allen die dit mogelijk maken!! Jullie zijn fantastisch, niet (alleen) wij!

Top


05 mei 2012

RAPPORT AANGAANDE HET VARKENSPROJECT OP HUISHOUDNIVEAU VOOR KINDEREN DIE ONDERSTEUNT WORDEN DOOR CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION – 2012 – OPGEMAAKT DOOR JUNIOR TUKWASIBWE, COORDINATOR

Inleiding


Children Rescue Voluntary Organisation wil als organisatie kinderen uitrusten met kennis en vaardigheden in allerlei vormen. Daartoe startte het een varkens-vermenigvuldigings-project voor kwetsbare kinderen die ondersteund worden voor de organisatie.
Dit project startte in januari 2012, dus heden (mei 2012) loopt dit project nu reeds voor 4 maanden.
De organisatie gaf biggen aan kinderen en hun opvoeders en vroeg hen elkaar te helpen om de varkens te verzorgen in hun groei tot geslachtsrijpe dieren. De kinderen en opvoeders zullen 2 (vrouwelijke) biggen terug brengen naar de organisatie en het project zal deze biggen dan weer geven aan andere kinderen zodanig dat het vermenigvuldigen van de varkens zal helpen in de armoede bestrijding op gezinsniveau.
Op 2 mei gingen Junior en Joan op pad en bezochten de kinderen en hun varkens in de gezinnen thuis en deden een status check. Zij gaven ook aanbevelingen en raad aan de kinderen en opvoeders waar nodig. We bezochten 14 van de 20 kinderen met varkens en verder worden alle waarnemingen weergegeven per varken en per kind individueel
Aanbeveling

Gebaseerd op deze waarnemingen is het voorstel om een groep te maken met enkele opvoeders en enkele kinderen om als team deze mensen te bezoeken, als een soort monitoring en een manier om van elkaar te leren. Dit zou 1 maal per maand kunnen gebeuren.
Dit kan ook op een andere wijze gebeuren, door bvb op het einde van de maand enkele kinderen en 4 ouders te selecteren om deze monitoring te doen en de volgende maand een ander team kan worden samengesteld, zodat alle begunstigden kunnen deelnemen en van elkaar kunnen leren.
Mijn aanbeveling gaat naar de organisatie en onze leidinggevenden voor dit wonderbaarlijke project welk helpt in het bestrijden van armoede op huishoudniveau.
Ter conclusie, met de inzet en zorg van iedereen en de nodige focus, als ook natuurlijk met de hulp van God en met gebed zal dit een succes worden.
Ontvangen en bestudeerd op 5 mei 2012.

Dit rapport werd goed ontvangen en volgende aanbevelingen zullen in overweging genomen worden:
1a) Appreciatie voor het goede werk door 'Vleugels van Hoop' welke de start van dit project mogelijk maakte.
1b) Een team van opvoeders en kinderen zal samengesteld worden om de huizen te bezoeken in mei.
1c) We nodigen alle opvoeders en kinderen uit voor een 1-dag sensibilisering, waar dit rapport ook met hen gedeeld zal worden.
1d) Ter motivatie zullen motiverende geschenken gegeven worden aan de kinderen met de beste plaatsen volgens dit rapport voor het goede werk dat ze deden. Dit zal ook de andere kinderen aanzetten om harder te werken.
1e) We zullen de huisbezoeken op maandelijkse basis blijven doen. We zullen ook de 6 huizen bezoeken waarover hier niet gerapporteerd wordt.
1f) Een algemene verbetering werd waargenomen, aangaande bijna alle kinderen.
1g) We danken het CRVO team voor het goede werk in het monitoren van dit project

Top


Fotoreportage

Bezoek aan het project op 08 januari 2012 - Klik hier....

kabale1  kabale2

Top