Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Kitabi Rwanda2012
Electriciteit
Opvolging 2012
Fotoreportage

 

 

ELECTRICITEIT IN HET OPVANGCENTRUM
VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP
TE KITABI

ALGEMENE VOORSTELLING

Aanvrager

Zusters Franciscanessen - Orde Sint Franciscus van Assisië

Titel

Opvangcentrum  - installatie elektriciteit -   KITABI

Lokatie

GIKONGORO -  District NYAMAGABE -  Sectie KITABI

Totale kostprijs

1.386  €

Financiering

externe sponsor

Wisselkoers (26/2/2012)

811 frw= 1€

GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET PROJECT

Algemeen

Met als doel bij te dragen tot het terugdringen van de armoede in de regio van Kitabi, heeft de Congregatie van de zusters van Sint-Fransiscus Kitabi een opvangcentrum geopend voor jonge mensen met een handicap.

Omkadering

Rwanda is een van de armste landen van de wereld. Het telt een bevolking van +/- acht miljoen inwoners waarvan de jeugd 63% vertegenwoordigt.  Volgens de volkstelling van 2002, telt het land 308501 personen met een handicap of m.a.w. 3,9% van de bevolking.
Volgens dezelfde bron leven er 14 816 mensen met een mentale handicap.
Kinderen met een mentale handicap zijn slachtoffer van diepgewortelde vooroordelen in de Rwandese samenleving. Ze worden gezien als het resultaat van een vloek die op de familie rust, soms als de wil van God in de verlossing van schuld. In ieder geval, wordt de geboorte van een gehandicapt kind door de familie ervaren als een straf en dus, als iets dat voor de buitenwereld moet verborgen worden.
Het heeft geduurd tot het begin van de jaren negentig vooraleer ouders –merendeels moeders- tegen deze praktijken in opstand kwamen. Ze groepeerden zich en kwamen op voor het recht van kinderen, slachtoffer van een mentale handicap, om te leven en gelukkig te zijn als “kind net zoals elk ander kind”. Begin jaren 2000 zagen diverse verenigingen, met name opvangcentra het licht. Hun doel was om overdag kinderen met mentale handicap op te vangen, hen socio-educatieve activiteiten aan te bieden (gespecialiseerde opvoeding, kinesitherapie, beroepsopleiding…) maar evenzeer onderdak te bieden aan kinderen met een zwaardere handicap, waarvoor een meer uitgebreide tenlasteneming noodzakelijk is.
De Congregatie van de zusters van Sint Franciscus van Assisië waren, ruim vóór alle andere verenigingen, bezorgd over het lot van kinderen met een mentale en/of fysieke handicap.

Begunstigden                                                      

Het project dient ter ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap (grote agglomeratie van Kitabi) door de inrichting van het opvangcentrum (kinéruimte, spreekkamers, polyvalente zaal, slaapzaal, refter, keuken) elektriciteit en voorziening van regenwater.

PROJET VOOR DE INSTALLATIE VAN ELEKTRICTEIT
VORMINGSCENTRUM VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP
'MERE DES PAUVRES' KITABI

Geschatte kosten voor de installatie van elektriciteit :

 

BESTEMMING

PRIJS /FrRw

1.

MATERIAAL VOOR INSTALLATIE EN BENODIGDHEDEN
11 TL-lampen
11 buizen
4 rollen kabel
50m zware kabel

 

 

875.000

2.

 WERKUREN

 250.000

TOTAAL    

 1.125.000

(wisselkoers 26/2/2012 : 811,4 FrRw)                                                          =  1386 euro

Opgemaakt te Kitabi, 18 januari 2012
                                               Benedicte MUKANYANGEZI, lokale verantwoordelijke

Top


Opvolging

Kigali, 27/5/2012

Beste vrienden en weldoeners,

De vrede van Christus zij met u.
Het is met grote vreugde dat ik u deze brief schrijf met mijn zeer hartelijke groeten.
Hoe gaat het met jullie en jullie familie? Laat ons hopen dat het goed gaat met iedereen.
Met deze brief wil ik jullie oprecht bedanken voor alles wat jullie doen voor de armsten van de wereld en in het bijzonder voor Kitabi. Wat kan ik zeggen? Woorden schieten te kort om  mijn oprechte dank uit te drukken. Dat de Heer jullie honderdvoudig teruggeeft. Duizend maal dank.
De installatie van de elektriciteit is klaar, alsook de naaizaal en de schrijnwerkerij. Sinds 3 maanden gebruiken de leerlingen de elektrische machines, de strijkijzers en niet te vergeten ook de manueel te bedienen machines. Ze zijn zeer tevreden. Het doet plezier te zien dat de leerlingen zeer toegewijd en tevreden zijn. Ze hebben reeds vele stukken gemaakt.
De ouders zijn zeer gelukkig en ze zijn jullie heel dankbaar.
Er is ook de installatie van de kleine schrijnwerkerij zodat ook deze leerlingen kunnen verder werken niettegenstaande er veel mist is.
Duizend maal dank voor uw vrijgevigheid. Bijgevoegd een aantal foto's van de twee centra : de installatie van elektriciteit, het materiaal, de waterciternes enz.
Nogmaals van ganser harte dank, hopende om jullie dit jaar terug te zien.
 Moge God u bewaren en zegenen. We omhelzen u!

Zuster Benedicta.


Kitabi, 21/6/2012

Centrum voor andersvaliden Saint-François d'Assise Kitabi - Nyamagabe

Beste weldoeners,

Blij jullie weer te ontmoeten via dit schrijven.
De zusters van Kitabi omhelzen u vriendschappelijk. Wij brengen u onze bedanking over voor alles wat jullie betekenen voor ons en voor het Rwandese volk maar vooral voor de andersvaliden van ons centrum door hen te steunen met materiaal.
Het centrum heeft zijn deuren geopend op 14 april 2012. We hebben 5 kinderen gehospitaliseerd en 32 ambulante kinderen. De nieuwe gevallen zijn er gekomen via een fysiotherapeute van het hospitaal van Kigeme op 25 km die elke zondag kwam. De anderen worden verzorgd in het hospitaal van Gahini. Twee blinde kinderen zijn in een school voor blinden in Kihebo en twee zijn in de school voor doofstomme kinderen in Butare.

Met uw hulp hebben we het volgende kunnen aankopen :
- plastieken waterciternes
- materiaal voor kiné
- stoelen, tafels, banken, kapstokken
- bedden, matrassen, lakens en dekens, rekken
- stof voor gordijnen en schorten
- kookpotten, bassins, emmers, borden en bestekken

Nogmaals dank voor alles, God zegene u.

Zuster Immaculata

Top


Fotoreportage

e2e4

e3e1

Top