Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
  

Mbogora Burundi 2013
Opvolging juni 2013
Opvolging december
Fotoalbum
Bouw medische verbrandingsoven met annex werkblok,  labo-materiaal en uitrusting kraaminrichting in het gezondheidscentrum van Mbogora (Burundi)

Financiering door Vleugels van Hoop   : 9.250 Euro

Context

In Juli 2011 kreeg het gezondheidscentrum van Mbogora medisch materiaal van vzw Vleugels van Hoop. Een bijzondere verbetering is merkbaar zowel in  opvang als in  patiëntenzorg vooral wat de gehospitaliseerden betreft.
            
Voorheen haalde het centrum een kwotering van 79%  vanwege het Ministerie van Volksgezondheid en het anti-Aidsprogramma i.v.m. kwaliteit der zorgen. Momenteel (3de trim. 2012), kwoteren we 89%. Dit is dus een verwezelijking dankzij  Vleugels van Hoop.

Niettegenstaande boververnoemde goede kwotering kent het Centrum een nijpend gebrek aan zeer belangrijk materiaal  t.t.z. een medische verbrandingsoven, een aangepast werkblok en materiaal zowel voor het laboratorium als voor de kraaminrichting.

Objectieven

Verbeteren van de gezondheid van elkeen die in het centrum verblijft
Bescherming van het sanitaire milieu van het gezondheidscentrum
Een geschikte plaats hebben voor afvalverwerking van produkten en vervallen medecijnen
Het verbranden en ingraven van allerlei toxisch materiaal
De werkomgeving gezond maken
Het sanitair onderhoud vereenvoudigen
Verbetering van de ziekenverzorging ten gevolge van een goed uitgerust laboratorium
Aan toekomstige moeders de beste kans  bieden op een veilige bevalling

Contactpersonen :

Marie Goreth Nzohabonimana  (titularis van het gezondheidscentrum)      
Ferdinand Kajuju (contact in België)
Désiré Manirakiza, projektverantwoordelijke (contact in Burundi)

 1. BESTEK  bouw medische verbrandingsoven

Omschrijving werken

 

aantal

eenheidsprijs

TOTAAL

 

 I. Installatie werf

BuFr

1

500 000

500 000

 

1
2
3
4

 

1
2

 

1
2
3
4

 

 

1
2
3
4
5

 

 

II. Grondwerken en bevloering

Grondwerken (afgraven en ophogen)
Funderingen
Zavelbedden (5 cm)
Ophoging in bloksteen (20cm)  
en opstap (60 cm)

A.  BETON
Beton (5 cm)
Tegels in gewapend beton

B.  METSELWERK
Funderingen en metselwerk in bloksteen
Polyethyleenfilm tegen vocht
Metselwerk in baksteen
Koppelingen

C. VLOER & BEDEKKING
Tegelbedekking in gewapend beton (10 cm)

D. RAMEN & DEUREN
Deurtje in metaal 44*44 cm
Deurtje in metaal 84*106 cm
Raster in metaal 120*90 cm
Raster in metaal 60* 80 cm
Raster in metaal 40*60 cm

TOTAL II

 

 

m3
m3

m3

m3

 

m3
m3

 

m3

m2
m2
m2

 

m3

 

stuk
  stuk
stuk
stuk
stuk

 

 

 

12
2.24

2.54

6.76

 

0.14
1.44

 

2.24

5.49
12
12

 

0.081

 

1
1
2
1
1

 

 

8 500
8 000

52 500

55 800

 

223 000
800 000

 

427 000

10 000
81 400
8 000

 

910 000

 

82 000
160 000
180 000
100 000
85 000

 

 

102 000
17 920

133 350

377 208
630 478

31 220
1 152 000
1 183 220

 

956 480

54 900
976 800
96 000
2 084 180

 

73 710
73 710

82 000
160 000
360 000
100 000
85 000
787 000

  5 258 588

 

III Transport  van het materiaal

camion

1

600 000

     600 000

 

IV  Werkuren  : 20% van totaal II

 

 

756 560

  1 051 718

TOTAAL

 

 

 

  6 910 306

 1. BESTEK materiaal labo en kraaminrichting + werkblok

omschrijving

eenheid

aantal

eenheidsprijs

TOTAAL

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

1
2
3

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I. Laboratorium materiaal

Zwierder
Hemoglobinemeter
Anse de platine
Fuchsine
Zwavelzuur
Creolyne
Onderdompel olie
Giemsa de travail
Methyleen Blauw
Albumine strookjes
Diabetes strookjes
Gentiaanviolet
Crayon diamat

TOTAAL I

 

II. Materiaal kraaminrichting
Verlostafel
Warmhoudlamp pasgeborenen (ASCO)
Plastic schorten

TOTAAL II

 

III. Werkblok 
Ruiten
Lavabo
Cement
Zavel
Mortel
Bakstenen
Betonijzer ɸ10
Deur
Cellen
Verfwerk
Buizen in staal
Kraantjes
Bijhorigheden water

TOTAAL III
Werkuren  20%
TOTAAL WERKBLOK

 

stuk
stuk
stuk
      liter
liter
liter
liter
liter
doos
doos
liter
stuk
doos

 

 

stuk
stuk
stuk
 

 

  
  15m2
stuk
zak
korf
korf
stuk
stuk
stuk
stuk
FL
stuk
stuk
stuk

 

2
1
2
2
2
5
2 van 120ml
2 van 500ml
1
2
2
2
2

 

 

1
1
5

 

 

100
1
8
1
1
2000
5
2
2
2
4
2
-

 

905 000
50 000
40 000
40 000
20 000
5 000
50 000
90 000
70 000
30 000
20 000
100 000
95 000

 

 

1 950000
4 350000
15 000

 

 

22 000
1000 000
25 000
45 000
50 000
25
15 000
150 000
30 000
18 000
30 000
25 000
30 000

 

1 810 000
50 000
80 000
80 000
40 000
25 000
100 000
180 000
70 000
60 000
40 000
200 000
190 000

2 925 000

 

   
  1 950 000
4 350 000
           75 000

6 375 000

 

2 200 000
800 000
200 000
45 000
50 000
50 000
75 000
300 000
60 000
36 000
120 000
50 000
30 000

4 016 000
803 200
4 819 200

 

TOTAAL I+II+III

 

 

 

14 119 200

Top


Opvolging van het project
Juni 2013.

Algemene status:

Het gezondheidscentrum Mbogora is trots op de staat van de infrastructuur en de uitrusting van materniteit, laboratorium, … Een positieve waardering van onze positie tegenover de sanitaire omgeving en de hiërarchische medische inspecteurs is niet langer een droom.
 
Vorderingen sinds vorig status rapport:

Kwotering door de Provinciale Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid bedraagt 88.6 procent voor het eerste kwartaal van 2013. We verwachten een nog betere kwotering voor het begin van juli, omdat de verbrandingsoven en de stromatrassen nu beschikbaar zijn. De diensten van het laboratorium, van de medische consultaties en van de materniteit verbeteren van de dag op dag.

Twee putten van 12 m diep werden uitgegraven om er niet-afbreekbare placenta’s en andere medische materialen zoals de flessen van de medicijnen in te gooien. Onze welgemeende dank aan eenieder die van dicht of van ver heeft bijgedragen aan de verbetering van de medische toestand van de patiënten die naar onze hulppost komen, maar ook voor de verbetering van de sanitaire omgeving van het Mbogora gezondheidscentrum.

Financiële status:

Het financieel verslag van het project "41 Mbogora verbrandingsoven", volgt later.

Problemen/knelpunten:

Voor het ogenblik hebben we geen grote problemen, we wachten op de effectieve start van de verbrandingsoven.
Onze zorg : een couveuse voor de premature baby’s.

Top


Fotoalbum

Klik hier voor het fotoalbum van de opbouw.

Top


Opvolging van het project
Brief december 2013 - eindrapport

République du Burundi
Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre SIDA
District sanitaire de Kibumbu
Centre de santé de Mbogora                                                                                                 

In naam van het centrum Mbogora willen we u in de eerste plaats groeten en vervolgens bedanken voor jullie niet-aflatende sympathie.
In de maand juli 2011 heeft het centrum van jullie het medisch materiaal mogen ontvangen, waardoor we de kwaliteit van de verzorging konden verbeteren. Na ontvangst van het materiaal  hebben we een aanvraag gedaan voor labomateriaal, materiaal voor de materniteit en een verbrandingsoven.
Detail van het gevraagde materiaal :
Laboratorium materiaal :

 • Centrifuge
 • Hemoglobinemeter
 • Platina lus
 • Fuchsine
 • Zwavelzuur
 • Creoline
 • Olie
 • Giemsa
 • Methyleenblauw
 • Albumine strookjes
 • Diabetes strookjes
 • Gentiaanviolet
 • Diamant stift

Materiaal materniteit :

 • Verlostafel
 • Warmhoudlamp
 • Plastiek schorten

Op de lokale markt hebben we nagenoeg alle materiaal kunnen bestellen, uitgezonderd zwavelzuur, diabetes strookjes en diamant stift.
Wat de  3 afdelingen betreft (labo, kraaminrichting,  medische verbrandingsoven) ttz de 3 begunstigden qua financiering, kunnen we een merkbare verbetering vaststellen ivm onze kwotatie. Met de hulp van Vleugels van Hoop steken we met kop en schouders boven de andere centra. Hiervoor nogmaals onze oprechte dank.  
Beste weldoeners, niettegenstaande al hetgeen we reeds kregen heeft het centrum verdere steun nodig, meer bepaald een duurzame afsluiting om het centrum en de patiënten te beschermen, een kopieermachine en computer, een microscoop want de andere is stuk, een voertuig dat zou kunnen dienen als ziekenwagen.
Ons personeel wenst te verbroederen met Vleugels van Hoop. Gelieve te
aanvaarden, onze oprechte gevoelens van samenwerking.

Voor het gezondheidscentrum Mbogora,

Mevr. Olive NDAYISHIMIYE