Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Mbogora Burundi 2012
Opvolging project 2012
Fotoreportage

 

Varkenskweek ter financiering van de voetbalclub
Opvolging
Fotoreportage
FINANCIERING VAN HET TEAM 'EPERVIERS – JUNIORS FC'

TERMIJN: 12  maanden

PLAATS: MBOGORA

VERANTWOORDELIJKE  PROJECT:   Girakazoza asbl Mbogora Burundi
OPSTELLER PROJECT: MR NESTOR NITUNGA (trainer)

KOSTPRIJS:  1.488€

 •  ONTSTAAN VAN HET TEAM : 'EPERVIERS-JUNIORS FC'

De voetbalploeg van jongeren werd opgericht in 2010 in de streek van Mbogora in Burundi in de provincie Mwaro. Het team bestaat uit 32 jongens, scholieren van de basisscholen Mbogora I, II en III die de leeftijd hebben tussen 9 en 12 jaar. Ze zitten in het 2de en het 3de jaar. De kinderen hebben samen een training achter de rug van 8 maanden onder begeleiding van hun trainer Mr Nestor NITUNGA, leerkracht aan het lyceum van Mbogora.
De naam van de ploeg is 'EPERVIERS–JUNIORS FC'.

 • ALGEMENE DOELSTELLING

Ons doel is in de eerste plaats om de kinderen de liefde voor de sport bij te brengen, de kinderen de vreugde en het plezier van spelen aan te bieden, dan de kinderen te trainen opdat ze in de goede gezondheid zouden zijn, opleiden tot mogelijke toekomstige kampioenen die ons kunnen vertegenwoordigen in de wedstrijden en ten slotte de geest van samenwerking en van gemeenschap te ontwikkelen zonder de vorming naar vrede te vergeten : een waardevol concept in landen als Burundi die uit een oorlog komen.

 • NODEN

Om de kinderen goed te kunnen trainen hebben we onder meer het volgende nodig :

 • Truitjes 
 • Proviand : de spelers hebben suiker en fruit nodig ter verfrissing
 • Zalf en medicijnen in geval van kwetsuren
 • sportschoenen/voetbalschoenen met noppen
 • ballen
 • kousen

VI. BENODIGDHEDEN

Aantal/jaar

Eenheidsprijs FrBu

Totaal

1

32 T-shirts

3 000

96 000

2

Sportschoenen :32 paar

10 000

320 000

3

Kousen :64 paar

1 000

64 000

4

Suiker :96 kg/jaar

8kg/maand x 16 000

192 000

5

Fruit : 96 trossen bananen

8 trossen/maand x 9 600

115 200

6

Zalf :24 stuks

2  /maand x 16 000

192 000

7

2 trainingen voor de trainer 

20 000

40 000

8

2 paar schoenen voor de trainer 

25 000

50 000

9

33 voetbalschoenen met noppen

15 000

495 000

10

Ballen aangepast aan de leeftijd

35 000

175 000

11

32 truitjes

10 000

320 000

Totaal

 

 

2 059 200

2.059.200 FrBu à zijnde 1.202,80 Euro (1712fbu /1euro op 1/2/2012).
De ploeg kreeg een gift van 250€ van een familie in Molenbaix (Doornik)

952,80 € is het gevraagde budget (1202,80€-250€)

                                                                  
PROJECT KWEKEN VAN VARKENS VOOR HET VOETBALTEAM 'EPERVIERS-JUNIORS FC'

 • CONTEXT EN VERANTWOORDING

In het kader van de vorming van de kinderen op verschillende punten: voetbal, maatschappijleer, respect en beleefdheid, lichamelijke conditie, streven wij naar een financiële ondersteuning door het kweken van varkens om zo te kunnen voldoen aan de financiële behoeften van het team. We kunnen immers niet altijd wachten op diegenen die ons ter hulp komen.
Wij willen varkens kweken als autofinanciering voor het team.

 • ALGEMENE DOELSTELLING

De doelstelling van dit project, één keer gefinancierd, is het vergemakkelijken van de aankoop van producten en materialen voor het directe gebruik voor training en wedstrijden.

BEHOEFTEN VOOR DE VOORTGANG VAN HET PROJECT

We wensen aan te kopen : 5 volwassen varkens, 60 planken voor de bouw van de stallen, 1200 tegels, 5 deuren, 5 kg nagels, 12 zakken voedsel die elk 50 kg wegen ; er is ook behoefte aan verzorging in geval van ziekte.

BIJDRAGE VAN DE KINDEREN

De jongeren zullen bijdragen door het aanbrengen van grassen, water en stro voor de varkens.

PLAATS EN VERLOOP VAN HET PROJECT

De trainer van de ploeg 'EPERVIERS-JUNIORS FC' heeft beloofd een plaats ter beschikking te stellen bij hem thuis , dit is in het centrum van Mbogora. De trainer zal ook de opvolging doen van de varkens.

TABEL BENODIGDHEDEN

Benodigde hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totaal

1

5 varkens

75 000

375 000

2

60 planken

3 000

180 000

3

1200 tegels

30

36 000

4

5 deuren

15 000

75 000

5

5 kg nagels

5 000

25 000

6

12 zakken voedsel (van 50 kg)

18 000

216 000

7

Verzorging

9 000

9 000

Totaal

 

 

916 000


916 000 FrBu à zijnde 535 Euro (1712fbu /1euro 1/2/ 2012)

De totaal gevraagde financiering :

 • Uitrusting voetbalploeg : 2.059.200 FrBu (-250€)
 • Varkenskwekerij : 916.000 FrBu
 • Zijnde: 952,80 € + 535 €= 1.488 € (aan de koers van 1712FrBu=1euro)

  NITUNGA Nestor, trainer - Prof . lyceum Mbogora

Top


Opvolging varkenskweek FC.
Januari 2013.

Top


April 2013.

Algemeen:  de kweek verloopt goed, de varkens zijn ok, er is een grote verbetering

Voortgang sinds vorig rapport:

 • Één varken kreeg 10 biggetjes, waarvan één gestorven is bij de geboorte
 • Een ander varken is drachtig

Financiële toestand:

er rest nog slechts 30000 frank (FrBu) voor de aankoop van eten voor één maand, vermoedelijk niet voldoende voor de maand april.

 • 5 varkentjes werden geschonken aan 5 jongeren en 4 andere werden verkocht voor 60000 FBu teneinde de andere varkens te kunnen eten geven. (bericht van Nestor via sms van 22/4). Dit is niet opgenomen in het rapport omdat de overdracht van de varkentjes en de verkoop plaats hadden nadat Nestor zijn rapport had verstuurd naar Ezéchiel in Bujumbura. Nestor en zijn ploeg hebben een probleem om alle varkens te kunnen voederen.

Problemen:

kleine ontmoediging voor de kinderen die stro aanbrengen, er is te weinig aankoop van varkentjes.

Top


Juni 2013.

Algemene status:

De sanitaire situatie voor het kweken van de varkens is goed en hun vermenigvuldiging evolueert goed. Echter, in het huidige droge seizoen zijn er vaak ziekten van varkens.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De vooruitgang is een realiteit: een van de 4 aangekochte varkens heeft 10 kleintjes, 1 is gestorven in eerste kwartaal 2013, 4 van de varkens werden uitgedeeld aan de spelers en de overige 5 werden verkocht. In de maand juni 2013 had een ander varken ook 3 kleintjes. Een van de 3 is helaas gestorven. Als alles goed gaat zullen er in de maand september nog andere varkens biggetjes krijgen en de andere spelers zullen dus ook een varken ontvangen. Alles zal afhangen van het aantal biggetjes.

Financiële status:

We hebben 5 varkens verkocht voor de som van 72 000Fbu. Dit bedrag heeft ons geholpen om 217 kg voedsel aan te kopen. Voor het ogenblik hebben we geen geld meer in kas.

Problemen/knelpunten:

Wij hebben een probleem om voor de maanden juli en augustus 2013 voldoende voedsel te voorzien, de aangekochte 217 kg is slechts voldoende voor de maand juni. Om te vermijden dat de dieren
sterven van honger doen we beroep op het resterende budget (84.300 Fbu) van de uitrusting van de voetbalploeg om het eten van de varkens te kunnen kopen voor de maanden van juli en augustus. In afwachting dat het project kweken van varkens volledig zelfstandig kan functioneren,  vragen we aan Vleugels van Hoop of er mogelijkheid is om ons te helpen.

Top


Fotoalbum

Top


Opvolging project
April 2013.

Algemeen:

de spelers nemen regelmatig deel aan de trainingen zelfs als het regent. Ze hebben een match gespeeld tegen Mbogora II en gewonnen met 3 -0.

Voortgang sedert vorig rapport:

de spelers oefenen het stoppen van de bal,  weten zich te redden met dribbelen.

Financiële toestand:
18800 FBu in kas

Problemen: er is een probleem met één van de spelers  sinds enkele dagen, hij kan niet op zijn been staan, zijn rechterbeen is een groot probleem. Dit is gebeurd op school toen hij aan het spelen was met zijn kameraden.

Top


Juni 2013.

Algemene status:

Het team op zich doet het goed. Alleen, de tijd van de opleiding is onvoldoende vanwege het feit dat de schooljongens van het basisonderwijs dubbele vakantie. We hebben slechts  één training per week.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Voor het ogenblik beheersen de spelers hun positie op het veld.. Ze nemen hun plaats in op het veld en beheersen de manier van communiceren op het terrein. We hebben een vriendschappelijke match gespeeld tegen de scholieren van Mbogora II, score 2-0 voor onze ploeg.

Financiële status: In kas :  84 300 BuF

Problemen/knelpunten:

We hebben een speler,  Cédric die gehospitaliseerd is in het ziekenhuis  Prince Régent Charles (HPRC) in Bujumbura. Zijn gezondheidstoestand verbetert, hij wacht op de operatie van zijn been.
We willen iedereen van harte bedanken die  financieel heeft bijgedragen om het leven te redden van dit kind, ook de leden van de ploeg 'EPERVIERS JUNIORS'.
Cédric is nog steeds in de opvang, hij heeft nog hulp en verzorging nodig.

Top


Fotoreportage

Klik hier.

Top