Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Rusizi Rwanda 2013
Opvolging project
FotoalbumInrichting Keuken in centrum voor andersvalide kinderen en jongeren
te Cyangugu/Rusizi -  Rwanda

Centrum St Franciscus van Assisië

Beschrijving: 20120115023.JPG Beschrijving: Rwanda 0501

Juridische staat van de congregatie

De congregatie is door de staat erkend sedert 1952 als een autonome instelling naar diocesaan recht, met moederhuis in België (1819). De orde heeft zich in Mibilizi Cyangugu, Rwanda gevestigd in 1936.

Uitstraling en werken

 • Bijstand aan zieken en mensen die gemarginaliseerd zijn in hun menselijke waardigheid
  (weeskinderen, gehandicapten en bejaarden).
 • Voor omkadering zorgen voor kinderen in het lager, secundair & beroepsonderwijs.
 • Instaan voor opvangtehuizen.
 • 3 secondaire scholen: Nyamasheke (Mataba), Shangi et Shyorongi.
 • 3 naaiateliers: Kitabi, Rusizi en Muganza.
 • 3 opvangtehuizen voor gehandicapte kinderen en jongeren: Rusizi, Kitabi en Karambi.
 • 2 onthaalcentra: Cyangugu Rusizi en  Kicukiro Kigali.

Missie van het Centrum

 • Consultatie, verzorging en onderwijs.
 • Het centrum werd opgericht om gehandicapte kinderen en jongeren te helpen om lichamelijk
  en financieel onafhankelijk te worden.
 • Sociale, educatieve en economische integratie bevorderen.
 • In het centrum leren ze een vak: snit en naad, borduren en kralen rijgen.
 • Gehandicapte kinderen en jongeren worden beter voorbereid op de toekomst.
 • Het centrum stelt ons in staat om gehandicapten, die op ons rekenen, de nodige zorgen te geven.
 • Het centrum stelt ons in staat om mensen, die al vernederd zijn door hun levensomstandigheden, beter bij te staan. We kunnen aldus hun gezondheidstoestand beter opvolgen en evalueren.
 • Het centrum laat ons toe een groter aantal mensen te helpen en hen de nodige zorgen te verstrekken.
 • Door re-educatie trachten we hun mogelijkheid tot maatschappelijke integratie te verbeteren.
 • Hen helpen om hun levenskwaliteit te verbeteren.
 • Affectie en achting van de families voor de gehandicapten bevorderen.
 • De deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen.
 • De ouders sensibiliseren aangaande de rechten van, en het respect voor de gehandicapten.

Diensten die door het centrum worden aangeboden                                        

 • Medisch kader

Consultatie

Postoperatieve opvolging

Kinesitherapie 

Genezen kinderen opvolgen

Doorverwijzing  (naar ziekenhuizen of gespecialiseerde centra)

De oefeningen die ze thuis moeten doen aan de verzorgers aanleren

Correctieve gips

Hospitalisatie en raadgeving

 • Educatief kader

Alfabetisering
Beroepsopleiding :  snit en naad, vlechtwerk (manden, matten), borduren en kralen rijgen                                                                                               

Ziekten die in het centrum behandeld worden

Motorische aandoeningen en hersenaandoeningen

Nazorg van meningitis

Mongolisme (trisomie 21)

Post–traumatische nazorg

Postoperatieve zorgen

Paraplegie of para parese   

Nazorg bij brandwonden

Reumatische aandoeningen (lumbalgie, dorsalgie)

Hemiplegie of hemhemiparese

Arthrogrypose

Activiteiten voorzien in 2012

 • Meer gehandicapte kinderen en jongeren opnemen;
 • Verenigingen en hulpkassen oprichten voor bijstand aan ouders van gehandicapten;
 • De ziekenverzorgers verder opleiden om de thuisverzorging te verzekeren;
 • Het aantal jongeren die een beroep leren verhogen            

Procedure

 • Degene die gehospitaliseerd worden, verblijven gedurende 2 maanden in het centrum. Daarna keren ze naar huis terug en komen, volgens afspraak met de kinesiste,  naar het centrum voor verdere behandeling;
 • De kinesiste komt 2 maal per week naar het centrum om consultatie te houden en om de patiënten te verzorgen;
 • Een kinisiste is permanent aan het centrum verbonden, een andere werkt er deeltijds, omdat het centrum niet de middelen heeft om haar full time in dienst te nemen. De ziekenverzorgers zien er op toe dat de oefeningen thuis worden gedaan.

Vereisten om de zorgen voor de patiënten in het centrum te verzekeren

Keukenuitrusting

Aanschaf fornuis 

784.300 rwfr

Groot wandrek     

80.000 rwfr

Keukentafel 

60.000 rwfr

10 kookpotten 

120.000 rwfr

20 dienbladen 

160.000 rwfr

30 plastieken borden 

15.000 rwfr

30 lepels, 30 vorken, 30 messen 

180.000 rwfr

20 scheplepels 

24.000 rwfr

30 plastieken bekers 

12.000 rwfr

1 kruiwagen 

45.000 rwfr

5 vuilbakken 

17.500 rwfr

15 krabbertjes 

37.500 rwfr

15 borstels 

45.000 rwfr

TOTAAL

1.580.300 rwfr

  1.975 euro

Top


Opvolging project.
Augustus 2013.

Algemene status: Goed, goed uitgerust met al het nodige voor de keuken en de refter.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De opbouw van het moderne kookfornuis ‘Rondeza’ is afgewerkt, de ziekenoppassers bereiden de maaltijden, de refter kan 50 gehandicapten plaatsen.

Financiële status:

Inkomsten: 2000 euro zijnde 1.580.300 FrRw
Uitgaven : 1.580.300 FrRw
Saldo : 0

Problemen/knelpunten:

 • Materiële en intellectuele armoede, ontbreken van ziekteverzekering.
 • Gebrek aan water voor de andersvaliden.
 • Onvoldoende kinesitherapeuten.

Top


Fotoalbum.

Top