Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 

 


Rwanda 2012 Granen

Opvolging project
Fotoreportage

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROJECT VOOR DE UITVOERING VAN EEN VERWERKINGSEENHEID VAN MAIS
IN HET KADER VAN HET VERZEKEREN VAN DE VOEDSELVOORZIENING VOOR DE KINDEREN MET EEN HANDICAP VAN HET OPVANGCENTRUM VAN NYACYONGA

I. KORTE VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE

De initiatiefnemer van het project is de vereniging JYA MUBANDI MWANA met administratieve zetel te Nyacyonga, sectie JABANA, district Gasabo, Kigali.
Deze vzw, zonder enige politieke of religieuze binding, werd opgericht in 2002 met als doel de socio-economische omstandigheden te verbeteren van personen met een handicap. De vereniging JYA MUBANDI MWANA beschikt over rechtspersoonlijkheid en is geregistreerd bij de lokale overheid voor het uitoefenen van haar activiteiten..

Globale voorstelling van deze vereniging: Meer info....

Contactpersoon :
MUKAMUNANA Xaverine, Coordinatrice

II. OMKADERING EN VERANTWOORDING VAN HET PROJECT

Maïsgraan is zeer productief in Rwanda. Het is basisvoedsel met een hoge voedingswaarde, zeer goed bewaarbaar en rijk aan suiker, eiwitten, vitaminen en essentiële mineralen.
Ondanks dit belang en voedingswaarde, wordt dit product als dusdanig, gekookt of rauw verbruikt wat betekent dat de productie van maïs ondergewaardeerd wordt en de toegevoegde waarde bijna onbeduidend is.
1 kg maïsgraan kost ongeveer 300 FrRw terwijl 1 kg maïsbloem 400 FrRw kost. Hierbij dient vermeld te worden dat 1 kg maïs (residu na behandeling) 100 FrRw kost en voornamelijk gebruikt wordt in veevoeder (pluimvee, melkkoeien).
In de menselijke voeding wordt de maïsbloem voornamelijk gebruikt in de bereiding van pap en deeg die zeer energierijk zijn. Met als doel de elementaire voeding te verzekeren van de kinderen in het opvangcentrum van Nyocyangoga, wil de vereniging JYA MUBANDI MWANA  dit project opstarten.

Het project bestaat uit de aankoop en de behandeling van maïsgranen in het opvangcentrum. Zodoende zal de geproduceerde maïsbloem deels gebruikt worden als voedsel voor de kinderen

in het opvangcentrum en deels voor de verkoop ervan om de eigen financiering van het centrum te verzekeren.

III. DOELGROEP VAN HET PROJECT


De directe doelgroep van het project zijn de kinderen van het centrum te Nyacyonga, JYA MU BANDI MWANA, met een totaal van 60 kinderen (38 meisjes en 22 jongens).

IV. SUCCESFACTOREN

  • De wil geuit door de doelgroep ten aanzien van de uitvoering van het project
  • De vereiste basisinfrastructuur binnen de omgeving (elektriciteit, drinkwater en verharde hoofdweg) welke de technische haalbaarheid van het project moet garanderen
  • De markt voor maïsbloem is verzekerd in de omgeving en in de stad Kigali
  • Een beschikbaar terrein voor het uitvoeren van de verwerking van maïs
  • De gevoeligheid van de lokale autoriteiten ten aanzien van de uitvoering van het project
  • De goede samenwerking tussen JYAMUBANDIMWANA en andere partners
  • De rentabiliteit van het project van de verwerking van maïs
  • De capaciteit voor beheer van soortgelijke projecten van JYAMUBANDIMWANA

V. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Specifieke doelstellingen

  Verwachte resultaten

Objectieve meetbare indicatoren

Verhogen van de inkomsten en verzekeren van voeding voor het opvangcentrum

De inkomsten van het centrum en het verzekeren van voeding voor de kinderen verhogen met 35%

De mate van voedselveiligheid op niveau van het centrum
De mate van verhoging van de inkomsten van het centrum

Creëren van werkgelegenheid voor de kinderen van het centrum

De jeugd van het centrum is tewerkgesteld in de behandeling  van maïs

Het aantal begunstigden die werken in de eenheid behandeling van maïs

Verbeteren van de sociale omstandigheden van de kinderen met een handicap in het centrum te Nyacyonga

De voedselvoorziening voor de kinderen van het centrum is verzekerd
De sociale levensomstandigheden van de directe doelgroep worden verbeterd

Het niveau van de voedselverzekering in het hart van het opvangcentrum
Het niveau van verbetering van de sociale omstandigheden van de directe begunstigden

 

No

Bestemming

Eenheid

Aantal

Eenheidsprijs
RwFr

Totale prijs RwFr

Gevraagde financiering

Bijdrage vereniging

1

Bouw van hangaar voor machines

 

 

 

 

Terrein
klaarmaken

werkuren/dag

10

5 000

50 000

-

50 000

 

Grondwerken

werkuren/dag

15

10 000

150 000

-

150 000

 

Fundering

werkuren/dag

10

5 000

50 000

-

50 000

 

Ophogen van het terrein

werkuren/dag

10

5 000

50 000

-

50 000

 

Dak

werkuren/dag

5

5 000

25 000

-

25 000

 

Bestrating

werkuren/dag

3

5 000

15 000

-

15 000

 

Deur

stuk

1

30 000

30 000

-

30 000

 

Cement

stuk

30

11 500

345 000

-

345 000

 

Zand

vrachtwagen

4

60 000

240 000

-

240 000

 

Puin

vrachtwagen

4

50 000

200 000

-

200 000

 

Dakpannen

stuk

30

9 500

285 000

-

285 000

 

Nagels

kg

15

3 000

45 000

-

45 000

 

Hout

stuk

66

1 500

99 000

 

99 000

T1

 

 

 

 

1 584 000

0

1 584 000


2

Machines en materialen

 

 

 

 

 

 

 

Ontschors-    
machine

stuk

1

1 500000

1 500 000

1 500 000

-

 

Grondstofver-werkingsmachine

stuk

1

2 000 000

 2 000 000

2 000 000

 

 

Installatie machine

werkuren/dag

1

150 000

150 000

-

150 000

 

Dynamo

stuk

2

1000 000

2 000 000

2000 000

-

 

Balans (klein)

stuk

1

85 000

85 000

-

85 000

 

Zakken 50kg

stuk

1500

300

450 000

200 000

250 000

 

Machine om zakken
te naaien

stuk

1

400 000

400 000

400 000

-

 

Draad

rol

5

10 000

50 000

50 000

-

 

Transport

vrachtwagen

1

200 000

200 000

-

200 000

 

Emmer

stuk

5

1 000

5 000

-

5 000

 

Kruiwagen

stuk

2

50 000

100 000

-

100  000

 

Bezems

stuk

3

2 500

7 500

-

7 500

 

Schrobschuiver

stuk

3

2 000

6 000

-

6 000

 

Overalll

stuk

4

10 000

40 000

-

40 000

T2

 

 

 

 

5 993 500

5 150 000

843 500


3

Werking

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop granen incl. transport

kg

600

3 000

1 800 000

1 800 000

-

 

Loon technieker
productie eenheid

maand

12

85 000

1 020 000

-

1 020 000

 

Werkuren (x 2)
12 maanden

maand

24

35 000

840 000

-

840 000

 

Elektriciteit

dagen

360

2000

720 000

-

720 000

T3

 

 

 

 

4 380 000

1 800 000

2 580 000

TOTAAL

 

 

 

 

11 957 500

6 950 000

5 007 500

Overeenkomstig de tabel budget, totaal bedrag :                       11 957  500 FrRw 
Bijdrage door de vereniging JYA MUBANDI MWANA   :                  5 007 500 FrRw 
Gevraagde financiering :                                                            6 950 000 FrRw
(wisselkoers 26/2/2012 : 811,4 FrRw= 1 euro)  
                                                                                                = 8.565 Euro
Top


Opvolging
October 2012:

Gegroet beste correspondenten,

Hierbij kort rapport maïs-project:
het project in kwestie, gefinancierd voor ongeveer 7.000.000 rwandese franken, werd ingeplant in de nabijheid van het centrum Jya Mubandi Mwana teneinde de jongeren die zich in een andersvalide situatie bevinden een kans te bieden om een vak aan te leren en evenzeer om bij te dragen in de kwaliteit van hun voedselvoorziening.

Zie hier wat de opbrengsten van de atelier o.a. mogelijk maakt in hun dagdagelijkse leven:
- aankoop schoolmateriaal
- aankoop voedzame levensmiddelen
- vervoer in het kader van ontmoetingen met andere andersvalide jongeren voor de olympische spelen
- enz...

Dank voor uw begrip en mocht U over een of ander bezorgd zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren

xavérine
coôrdinatrice

Top


Fotoreportage

Het project werd opgestart in het voorjaar. Op onderstaande foto de verantwoordelijke van het centrum, Xaverine, bij de aangekochte graanmolen. Klik hier voor het fotoalbum.

Top