Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Shyorongi Rwanda 2013
Opvolging project
FotoalbumUitrusting klassen  Stella Matutina Shyorongi

Locatie :  Secundaire School Stella Matutina- Shyorongi-Rulindo-Rwanda

Duur : 1 maand nà ontvangst fondsen

Aanvrager  :   Zr. Christine Kankindi, Directrice van de school

Beschrijving van het project :                      

Identiteit van het instituut

Stella Matutina is een meisjesschool, opgericht in 1988. Van April 1994 tot Oktober 2002 lag de werking volledig stil.

Wettelijk statuut

De vrij gesubsidieerde school maakt deel uit van het katholieke net en wordt gehouden door de Zusters van Boetedoening van St Franciscus van Assisië.

Locatie

De school situeert zich in de Noord Provincie, District RULINDO, Sector SHYORONGI, Cel BUGARAGARA. Ze ligt aan de route KIGALI-RUHENGERI op 18 km van Kigali-stad en op  13km van de NYABUGOGO-brug.

Beknopte omschrijving van de school en van haar aktiviteiten

De secundaire school ontstond in 1988 met een bestand van 84 leerlingen, allemaal meisjes verdeeld over twee ‘technische’klassen. In september ’91 werd de lagere afdeling opgestart. In April ‘94, telde de school 315 leerlingen van niveau 1ste tot en met 6de jaar in de technische afdeling en van eerste tot derde jaar lagere graad.
De evenementen van 1994 zorgden voor verwoesting en vernieling der gebouwen ; bovendien werd de ganse inboedel gestolen.
De Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling nam de herstelling voor haar rekening (anno 2001-2002).

Momenteel zijn er 500 leerlingen onderverdeeld in 3 secties : Wiskunde-Fhysica-Chemie ; Wiskunde-Chemie-Biologie en Wiskunde-Fhysica-computer wetenschappen.

De school stelt zich als doel om Rwandese meisjes een wetenschappelijke opleiding te laten genieten teneinde hen in staat te stellen hun parate kennis te verzilveren en dit hun eigen voordeel en in het belang van de natie.

Na de heropstart maakte de school gebruik van klaslokalen die dienst deden als slaapzaal. Nà 5 jaar, dankzij de steun van Zr Germaine Dupont en haar medewerkers, waren we in staat om een slaapzaal te bouwen die onderdak kon bieden aan alle leerlingen.  De inrichting van deze slaapzaal staat op naam van onze vrienden-weldoeners van Vleugels van Hoop. Momenteel, solliciteren wij om hulp om de inrichting van de klaslokalen te realiseren.

Objectief :
Wij solliciteren hulp om de klaslokalen in te richten. Momenteel zijn er zelfs geen schoolbanken. Ook proberen we  de buurtkinderen  een ‘plaatsje’ te bezorgen.

Begunstigden :
De jonge meisjes die genieten van de door ons geboden opleiding + heel in het bijzonder de minderbedeelden uit de onmiddellijke omgeving.

Budget: 3x 1.650.000 = 4.950.000 RwFr

Risico’s:
Waarschijnlijk is dit bedrag niet voldoende om de klassen uit te rusten ; de prijzen zijn enorm opgeslagen. De initiële aanvraag dateert van meer dan een jaar terug en de prijs bleef maar stijgen. Om U een idee te geven, vroeg ik een pro forma aan voor 14 tafels en 28  schoolbanken ; ik stuur u de offerte in bijlage.

Bijlagen :

  • Een  klaslokaal voor 44 leerlingen
  • 1 bank + 2 stoelen= 148,302
  • 22 banken + 44 stoelen= 148,302 x 22 = 3,262,644 rwfr
  • voor 3 klassen = 3,262,644 rwfr x 3  =  9,787,932 rwfr zijnde 11.936,5O Euro

Top


Opvolging van het project

Datum: 27/08/2013
 
Naam project: uitrusting 3 klassen Stella Matutina - Shyorongi

Algemene status:

Zoals ik U meedeelde in mijn laatste bericht, zijn de resterende stoelen en banken afgewerkt en geleverd. Op dit ogenblik worden de klassen gebruikt door de leerlingen.
In bijlage bezorgen wij U een foto.

Vooruitgang sedert vorig rapport:

Wij hebben al het materiaal kunnen in ontvangst nemen doch wachten nog steeds op de factuur van Mw Xavérine om haar het saldo te betalen.

Fianciële status:

De laatste levering gebeurde zonder factuur. Ik probeerde Xavérine te bereiken (zodat ze het resterend tegoed ad 115.000 RwFr zou komen halen) doch zonder succes. Ik stuurde haar ook een sms-bericht dit bleef eveneens zonder antwoord.
 
Problemen/zorgpunten:

Het probleem was dat we lang op de levering hebben moeten wachten.
Anderzijds is er het probleem dat we geen globale factuur hebben doch enkel de pro forma (vanwege Xaverine).
Deze avond (28/8) kwam Xavérine tot bij ons en hebben we de hele zaak kunnen afronden !

Documents en pièce jointe: photos, reçus, ….

In bijlage, de factuur van manumetal & de  facturen van Xavérine

Top


Fotoalbum

Top