Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Kigali Rwanda 2013
Opvolging project
augustus 2013
oktober 2013
FotoalbumSchrijnwerkerij voor andersvalide jongeren

Locatie :

Het project zal ingepland worden in de Cel Nyacyonga, Sector Jabana, District Gasabo,
Stad KIGALI, meer bepaald langsheen de route Kigali –Byumba, op 8 km van het station van Nyabugogo en  op 200 m van de hoofdbaan.

Duurtijd :  1 jaar

Aanvrager :  Vereniging JYA MUBANDI MWANA vzw

Omschrijving van het project :

In Rwanda worden andersvalide kinderen weggestopt voor de maatschappij. Ondanks de leerplicht, krijgen gehandicapte kinderen vaak geen toegang tot het onderwijs noch tot een gezondheidszorg die beantwoordt aan hun ontwikkelingsbehoeften en aan noden tot sociale integratie.
Bovendien zijn de families zelf niet in staat om voor hun gehandicapte kinderen te zorgen. Hiervoor hebben zij nood aan hulp, ondersteuning  en een betere omkadering.
Het is belangrijk dat deze kinderen de nodige steun krijgen om uit hun sociaal en familiaal isolement te raken. Hiertoe zijn individuele en collectieve projecten,  aangepast aan hun mogelijkheden en die hen toelaten deel te nemen aan het socio-economische leven in Rwanda, een middel. Het is  in deze optiek dat de vereniging "JYA MU BANDI MWANA" graag een project "meubelmakerij /houtbewerking" wil opstarten.
De belangrijkste doelstelling van dit project is deze mensen te helpen om door middel van een aangepaste socio-economische activiteit uit hun isolement te treden en hen, op langere termijn in staat te stellen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Dit project omvat dus de oprichting van een houtatelier met dubbel doel: enerzijds de professionele vorming van gehandicapte jongeren en anderszijds zorgen  voor een bron van inkomsten.

Objectieven :

Het algemeen objectief dat we voor oog houden bestaat er in de levenswijze van onze jongeren met lichamelijke en mentale handicap te verbeteren.

Specieke objectieven :
- het promoten van een vakkundige vorming en de creatie van jobs
- hun sociale integratie vereenvoudigen
- verminderen van de zorg die deze jongeren teweegbrengt voor hun familie

Begunstigden :

Rechtstreeks :

Een tiental jongens met een lichte lichamelijke en mentale handicap.
In een beginfase spreken we over het aanleren van een beroep  met een duurtijd van 1jaar voor enkele van hen kan dit zelfs meerdere jaren worden.   .Na  de opleiding zullen
sommigen onder hen als loontrekkend kunnen worden ingeschreven.

Indirect :

  • De lokale bevolking zal zich makkelijk kunnen bevoorraden wat uitrusting meubilair van hun woning betreft alsmede een beroep kunnen doen op de dienstverlening eigen aan het
    project.
  • Alle andere kinderen die opgevangen worden in het centrum  JYA MU BANDI MWANA
    vermits de waarneembare opbrengst een verbetering van de aangeboden dienstverlening
    zullen toelaten.
  • Ae ouders waarvoor de te dragen lasten  worden herzien.
  • Het personeel dat zal recht hebben op een maandloon

Budget:  7.901.250 RwFr   (= +/- 10.000 Euro)   

Risico’s :

Dit project geeft een antwoord op de ongerustheid van de omgevende bevolking, aan de andersvalide jongeren die begunstigde zijn alsmede aan hun ouders die vanaf nu niet meer alleen voor de zware taak staan om te voorzien in de noden van hun kinderen.

Bijgevolg houdt het geen enkel negatief risico in ; in tegendeel, het betekent een toegevoegde waarde  voor de  leveranciers van uitrusting en van basismateriaal. Dit is eveneens geldig voor alle andere bedienden die loontrekker worden.

Dit project zal eveneens dienst doen als element tot socio-profressionele reïntegratie en van bewustwording jegens de gemeenschap.

Deze ervaring zal gedeeld worden met andere tussenpersonen die opereren in het domein van de gehandicaptenzorg die worden geconfronteerd met de problematiek betreffende de socio-professionele integratie van personen met een handicap in Rwanda.

Top


Opvolging van het project
Augustus 2013.

Algemeen:

Het project is opgestart. De aankoop van het nodige materiaal is achter de rug. Bijgevolg is de hergroepering van andersvalide jongeren, met het oog op het aanleren van een beroep, realiteit geworden.

Evolutie sedert het laatste rapport:

We kunnen vooruitgang vaststellen. De andersvalide jongeren willen werken. Zodoende integreren zij zich beter zowel in hun familie als in de Rwandese gemeenschap. Zij verzoeken ons om U te bedanken voor uw hulp en interventie.

Financiële status:

Sedert de opstart vertoont de rekening van onze vereniging een winst
van 350.000 RwFr.

Problemen/zorgpunten:

- De ligging van het terrein dat binnenkort door de Staat wordt ingenomen.
- Het te hoog absenteïsme van de andersvalide jongeren (leerjongens).

Top


Oktober 2013

Datum: 14/10/2013
 
Naam project: Schrijnwerkerij project

Algemene status:

Het schrijnwerkerij project van Jyu Mbandi Mwana is over het algemeen in een zeer goede staat want alle belanghebbende partijen zijn gemotiveerd om de andersvalide jongeren een opleiding in houtbewerking te geven.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Meer dan 35 andersvalide jongeren volgen regelmatig de opleiding en zijn zeer geïnteresseerd gezien de voorwerpen die ze vervaardigd zeer gevraagd zijn op de markt. (zie foto’s)

Financiële status:

Sedert het laatste verslag en behoudens elektriciteitspannes die de machines beschadigd en de herstellingen van tijd tot tijd, is onze financiële toestand niet slecht. We maakten een winst van 409.000 RwFr.

Problemen/knelpunten:

Het terrein dat elk moment door de staat kan terug genomen worden.
Sommige ouders die hun kinderen niet altijd laten deelnemen aan de cursussen.

Recente foto's: klik hier.

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken.

Top