Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Nyamasheke Rwanda
Opvolging oktober 2016
Opvolging januari 2017
Opvolging mei 2017
FotoalbumVarkenskwekerij Nyamasheke Rwanda


Locatie:  Instituut Heilige Familie van Nyamasheke

Looptijd: 6 maanden

Aanvrager: Lucie Nagiruwishema, Directrice van de school

Omschrijving van het project:

Dit project kadert in de promotie van ondernemerschap bij de jeugd vanaf jonge leeftijd. Bedoeling van de promotor  is  om  hen theorie en  praktijk bij te brengen inzake  een correcte manier van het kweken van varkens van een verbeterd ras. Dit alles in het kader om de school te ondersteunen daar deze laatste over zeer beperkte middelen beschikt. Deze middelen worden enkel aangereikt door de ouders.Tevens zal het de voeding tbv de leerlingen verbeteren en de keukenresten van het internaat valoriseren.
Volgende activiteiten worden vooropgesteld : inrichting van varkenshok met bijgebouwen, verwerven van voedsel (de maniok teelt, het veevoeder,...), aankoop van 10 biggen van verbeterd ras van 6 maanden oud, de voorzieningen treffen om afval van de varkensstal te recupereren, ...

Doelstellingen:

 • Voorbeeld stellen in de promotie van de ontwikkeling op landelijk vlak dmv een varkenskwekerij met dieren van verbeterd ras
 • De bescherming van het milieu verzekeren
 • Armoedebestrijding
 • Bijdragen aan het sociaal werk binnen de rwandese gemeenschap
 • Promotie van de varkenskwekerij in het Instituut van de Heilige Familie alsmede in het District
 • Jobcreatie voor zowel gekwalificeerden als niet-gekwalificeerden
 • Bijdrage aan het promoveren van kleine zelfbedruipende projecten binnen de school
 • Verbeteren van de kwaliteit  van de voeding van de leerlingen
 • Keukenafval van het internaat herwaarderen

Begunstigden:

 • de gehele schoolgemeenschap van het Instituut
 • het personeel van het project et de arbeiders

Budget

No

Omschrijving

Kost

1

Inrichting varkenshok & bijgebouwen

2.274.200

2

Afvalput

140.600

3

Voedselvoorziening voor dieren (semester)

675.000

4

Veterinaire zorgen (semester)

197.500

5

Aankoop dieren (biggen om te kweken)

400.000

6

Materiaal en werkgereedschap

122.400

8

Administratieve werkingskosten

150.000

9

Canalisatie en recuperatie van water

1.194.750

10

Stock en behuizing nachtwaker

290.000

 

Totaal

5.444.450

Risico’s :

Persoonlijk, zie ik geen risico’s inzake voedsel, er zijn immers altijd keukenresten. Ook kunnen wij rijstzemelen kopen in de rijstkwekerij van Bugarama en dit vervoeren met de wagen van de school. Daarboven zullen wij in staat zijn om veevoeder voor de varkens te produceren. Inzake hygiëne en gezondheidszorgen moet men zich niet ongerust maken. Medicatie is binnen handbereik, de veearts van de kloosterboerderij is beschikbaar indien nodig.  De opvolging zal gebeuren door personeel dat permanent aanwezig is onder de supervisie van de directie.

Top


Opvolging

Datum: 18/10/2016

Naam project : Project 63 - Varkensteelt Nyamasheke

Algemene situatie:

De start van dit project liet even op zich wachten maar momenteel loopt alles vlot.

Evolutie ivglm laatste rapport:

De meeste taken werden inmiddels uitgevoerd en het resterende is in modus afwerking:
   Zoute aardappelen en maniok zijn geplant (zie foto’s)
   Het veevoeder is reeds klaar.
   De inrichting van de site en de constructie om de varkens te herbergen zijn afgewerkt.
   De bouw van het stockoverdak, van de woonst van de bewaker alsook de canalisatie  
   van  afval en de graafwerken der afvalputten zijn aan de gang.
  

Financiële situatie :

Tot op heden hadden we met geen enkel financieel probleem te kampen, de marktprijzen zijn redelijk in vergelijking met de eerder vooropgestelde  uitgaven.

Problemen/aandachtspunten :

Gezien de vooruitgang van het  project, hoeven we ons zeker niet ongerust te maken.

Documenten : foto’s in bijlage

Top


Opvolging januari 2017

Naam project : Project 63 - Varkensteelt Nyamasheke

Algemene status :

De opstart van dit project verliep bijzonder vlot en de vooruitgang ervan is zeer bevredigend.

Evolutie sedert het vorige rapport:

De constructie van het voorraadhuisje en de woning van de bewaker zijn afgewerkt.
De kanalisatie voor het afval en de graafwerken van de beerputten zijn voltooid.
We dienen enkel nog een waterciterne aan te kopen en deze te plaatsen inzake opvang van regenwater. Het onderstel van het waterreservoir is reeds aanwezig.

Financiële situatie :

Het project is op heden nog niet rendabel. We hebben geen, noemenswaardig, financieel probleem want we passen ons aan de nieuwe situatie en aan onvoorziene omstandigheden aan. Om het hoofd te bieden aan mogelijke toekomstige problemen, beperken we de uitgaven.

Problemen :

Klein probleem was de verhoogde aankoopprijs der varkens. Dit resulteerde in minder varkens bij de opstart. Het project voorzag 10 biggen van 4 maanden oud  (40,000 RwFr/big).  Op het moment van aankoop, stelden we vast dat dit bedrag nodig was voor een big van 2 maanden.
We opteerden voor de aankoop van: 6 biggen van 6 maanden, een beer van 8 maanden en een volwassen zeug. Deze laatste zal in maart werpen.
Hier gaven we meer uit dan voorzien (660.000) in plaats van 400.000 RwFr.

Documenten in bijlage :

Foto’s

Top


Opvolging mei 2017

Algemene status  : voldoet aan de verwachtingen

Vooruitgang nà vorig rapport :

Sedert het rapport van 04/01/2017 is er veel veranderd. Vijf zeugen hadden een worp nl. op 2/4/’17, 17/5/’17,  20/5/’17(2) en 2/4/’17 en de twee overige zijn drachtig. Op heden telt de stal 25 biggen en 8 volwassen varkens. Bijkomend voordeel is dat de dieren grotendeels gevoed worden met de tafelresten van de leerlingen en met afval uit de keuken.
 

Financiële staat :

hoewel nog niet in productiefase en er nog geen rendement is, stelt zich geen enkel probleem inzake de uitvoering van dit project 

Problemen :

de tegenslag die zich voordeed was de grote moeilijkheid tijdens de worp met verschillende dode biggen bij de geboorte als gevolg. Mensen met ervaring deelden ons mede dat dit de eerste keer vaak het geval is. We kregen de raad om de zeugen veel te laten bewegen tijdens hun dracht. Ervaring brengt  wijsheid … we hebben dus veel bijgeleerd.
Ons enig zorgpunt, gezien varkens zich snel vermenigvuldigen, is dat de stal al vlug te klein zal zijn (momenteel hebben we reeds 25 biggen).
 
Documenten : foto’s

Wil je het album zien klik hier!

Biggen van 1 maand en 3 weken                            biggen (8 dagen oud)

n1        n2

Biggen (3 dagen oud)                                            biggen (5 dagen oud)

n3        n4

  Verwacht biggen in Juli ’17                            Verwacht biggen in Aug. ‘17

n5       n6

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top