Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Twese Hamwe
Rwanda 2012
Opvolging project 2012
Fotoreportage

 


Computeruitrusting

Verantwoording van het project

Het socio-cultureelcentrum Twese Hamwe, trouw aan zijn missie om een tweede kans te geven aan jongeren die niet de mogelijkheid hadden om verder dan het zesde leerjaar L.O. te studeren, biedt zijn leerlingen voor ze hun beroepsopleiding kunnen aanvatten een 2 maanden durende inhaalcusrsus
(zie verslag 2011) aan.

In deze lessen krijgen de jongeren enkele noties van informatica aangereikt. Vorig jaar beschikten we over 3 afgedankte computers voor één afdeling huishoudkunde van 15 jongeren.
Dit jaar hadden we 3 afdelingen van meer dan 50 leerlingen.
De 3 computers zijn dus ruim onvoldoende.

Computeruitrusting

Met 10 computers, en door de leerlingen in 2 groepen op te splitsen zou 1 computer door 2 tot 3 leerlingen worden gebruikt. Hierdoor zouden we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de leerlingen voldoende laten oefenen.

Meubilair

10 computertafels en 10 stoelen, het paar aan 60.000frw.

De lesgever

We zouden een cursus van 3 lesuren per week gedurende 9 maanden willen aanbieden. De vergoeding voor de lesgever bedraagt 100.000frw / maand.

Begroting voor het project

Artikelen

 Aantal

 Eenheidsprijs

 Totale prijs

Computers

10

270.000

2.700.000

Tafels

10

50.000

500.000

Stoelen

10

10.000

100.000

Lesgever

9 MOIS

100.000/maand

900.000

TOTAAL                                                                                                                    4.200.000

Hetzij vier miljoen twee honderdduizend Rwandese frank = 5.600,00 euro.

Opmerking: In afwachting worden de 3 tweedehands computers dit jaar uitsluitend  gebruikt in de afdeling huishoudkunde (20 jongeren).  Voor de anderen is het wachten op betere tijden.

Vermits onze zalen multifunctioneel zijn, kunnen de tafels na de lessen dienst doen als kasten.

Top


Opvolging

Op 6 maart 2012 kreeg het Socio Cultureel Centrum Twese Hamwe 5.175 Euro van de vzw 'Vleugels van Hoop'. Dit bedrag werd als volgt gebruikt:

1° bestelling PC’s

Op  10/03/2012 plaatsten wij een bestelling. Levering had plaats op 16/03/2012. (zie bewijs N°1)

TH2012
2° betaling voorschot
Op  14/03/12 deden wij een bestelling van 10 tafels een kast en van 10 stoelen.
We betaalden hiervoor een voorschot van  300.000 rwfr
TH2012

TH2012
3° levering van 10 Tafels en 10 stoelen: bijkomende factuur 300.000 rwfr

4° Installatie van  3 computers :

Er werden drie computers geplaatst en op vrijdag 4/5/’12 werd voor de kinderen het startsein gegeven  (3 nieuwe en drie oudere exemplaren).
Wat een vreugde !
De zeven andere (nieuwe) toestellen zullen er komen nà aanpassing van het elektriciteitsnet.

TH2012Beschrijving: C:\Documents and Settings\User\My Documents\My Pictures\101MSDCF\DSC07016.JPG

N.B. het Socio Cultureel Centrum Twese Hamwe grijpt deze gelegenheid te baat om nogmaals Vleugels van Hoop van harte te danken voor hun onophoudelijke ondersteuning aan haar projecten.  

Top


Fotoreportage

under construction

Top