Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Kizibere Rwanda 2013
Opvolging februari 2014
Opvolging april
Opvolging september
Opvolging december
FotoalbumLegkippenkwekerij

Locatie:  District Ruhango-Sector Mbuye-Cel Kizibere-Rwanda

Looptijd: 1 jaar

AanvragerGratien MBIHIMANA

Omschrijving van het project:

In ons dorp, Kizibere evenals in de gehele sector zijn de telers niet geïnteresseerd in het kweken van legkippen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een totale onwetendheid inzake kweken, voedingsgewoonten, veterinaire zorgen, enz…
In deze context groeide mijn idee om een kippenkwekerij op te zetten in onze regio.
Handelaars, gezondheidscentra, marktkramers,… allemaal hebben ze eieren nodig.

Doelstellingen:

Ondervoeding bestrijden
Jobcreatie
Verbeteren van de levensstandaard in mijn directe en indirecte omgeving
Strijd aanbinden tegen armoede en hongersnood

Begunstigden:

De bevolking van Kizibere.
Verschillende families (waaronder mijn familie).
Elkeen werkzaam in en voor dit project.

Budget500.000 RwFr + 170.000 RwFr (veterinaire medicatie) = +/- 780 euro.

Top


Opvolging van het project
Febrauri 2014.

Algemene status:

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat mijn kippenproject sinds november gestart is. De kuikens zijn gegroeid en de kippen leggen dagelijks.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Financiële status:

Uit de tabel hierboven blijkt dat ik tot op vandaag 556 eieren heb kunnen rapen. Een ei kost op de markt 60 RwFr. Dus heb ik tot nu 33.360 RwFr ontvangen.

Ik heb geen bijkomende financiële middelen nodig, aangezien mijn eigen middelen volstaan.

Top


April 2014

Algemene status:

De kippenkwekerij werd gebouwd in december 2013 en 25 kippen en 50 kuikens werden aangekocht. Alles verloopt goed en we zien een goede eieren productie sinds 24 januari.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Eieren per maand en daaraan gekoppelde inkomsten:

Maand

Eieren

Inkomsten (RwFr)

januari

241

14.460

februari

591

35.460

maart

653

39.180

april (tot 27e)

1399

83.940

Totaal

2884

173.040

Financiële status:

Kosten:

1. Constructie van de kippenhokken:

Gebruikte materialen: 315.400 RwFr
Werk: 316.800 RwFr
Totale kost: 632.200 RwFr

2. Aankoop van de kippen:

50 kuikens (1 dag oud): 49.000 RwFr
25 kippen (3 maanden oud): 150.000 RwFr
Totale kost: 199.000 RwFr

3. Voeder: 350.900 RwFr van December 2013 tot heden

4. Medicatie: 60.000 RwFr tot nu toe

Inkomsten:

Verkoop van eieren: 173.040 RwFr tot op heden

Verkoop van mest: 51.350 RwFr tot op heden

De verkregen fondsen werden volledig gebruikt voor de constructiewerken en de aankopen van de kippen. Voeder en medicatie worden betaald vanuit de verkoop van eieren en mest.

De gemiddelde winst per maand is 30.000 RwFr

Top


Opvolging september 2014

Algemene status:

75 kippen met legperiode gedurende 5 maanden

Vooruitgang sedert laatste rapport

Jaar

Maand

Aantal eieren

Opbrengsten (RwFr)

2014

1

325

19500

 

2

591

35460

 

3

653

39180

 

4

1575

94500

 

5

738

44280

TOTAAL

 

3882

232920

Financiële status:

  • Ontoereikend kapitaal
  • Zwakke kwaliteit legkippen, met onvoldoende produktie op langere termijn

T.g.v. cash tekort  besloot ik om de kippen de verkopen. Met de verkoopopbrengst van de kippen, de eieren en het mest kocht ik  high-kwaliteit kippen afkomstig vanuit België. Bij deze kippen is een hogere productiviteit verzekerd.

De kippen werden geboren op 28/5/’14 in België en kwamen dd.29/5 per vliegtuig aan op Kanombe (Kigali). Gezien de noodzaak aan bijkomende vaccinatie bracht ik de lading naar een erkend fokker, hierdoor geniet ik gedurende een maand van een verzekering.

PS : De fokker vaccineert enkel wanneer het een groot aantal betreft. Om deze reden kost één kuiken 2.850 RwFr. Voor mijn bestelling betekende dit een uitgave van 285.000 RwFr.

Problemen/zaken waarover men zich zorgen maakt:

  • Ik zou graag over voldoende kapitaal beschikken om mijn project rendabel te maken
  • Veel kippen kweken die voldoende produceren want de vacinnatiekost blijft dezelfde
  • De hulp aan de begunstigden neemt niet alle problemen weg want de winst is ontoereikend

u  zou ons kunnen verder helpen door uw steun te verhogen zodanig dat de begunstigden een  deel in de winst,afkomstig van de teelt, zouden kunnen bekomen.

Documenten in bijlage : foto’s, ontvangstbewijzen,

Top


Opvolging december 2014

Datum: 05/12/2014
 
Naam project:  Project 45 : Kizibere - Kippenteelt

Algemene status:

Op 5 december bezocht het bestuur van Vleugels van Hoop vzw het project ter plaatse in Kizibere, Rwanda.

Vooruitgang sedert laatste rapport

De 100 gezonde, sterke kippen leggen per dag een 75-tal eieren. Dit is het bewijs van het succes van dit project welke de begunstigden een goede opbrengst geeft.

Financiële status:

De fondsen werden volledig gebruikt.

Problemen/zaken waarover men zich zorgen maakt:

Geen

Documenten in bijlage :

Top


Fotos

12

Top