Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 bouw TH
Twese Hamwe 2007

Project Twese Hamwe2007

Opvolging van het project

Fotoalbum

 

 

 


Project ‘TWESE HAMWE’* 2007

*’Allen Samen’

Kinderen zijn in grote delen van de wereld genoodzaakt om te werken daar er geen geld is om studies te betalen.

Een kleine groep vrouwen - in Rwanda - probeerde echte kansen te geven aan kinderen en richtten in ‘88 het Socio-Cultureel Centrum ‘Twese Hamwe’ op. Ze komen samen en leren er kinderen spelen, dansen & het alfabet. Eenvoudige dingen die echter nodig zijn in de ontwikkeling van de jeugd.
Het doel is het eventuele sociale conflict te verzachten tussen arme, analfabetische en/of weesjeugd dat  t.o.v. studerende jeugd kan ontstaan. Door hen een functionele alfabetisering & toegang tot een beroepsopleiding te geven  (snit en naad, huishoudelijke economie enz..)

Door deze grote toewijding was ook Evariste getroffen toen hij nà 40 jaar afwezigheid op zoek ging naar zijn ‘roots’.
Daar ‘Twese Hamwe’ niet de nodige middelen had om uit te breiden werd een samenwerking beloofd met Belgische sponsors.
Maar hoe begin je aan zoiets??

In 1998 werd hen door de stad Kigali een terrein toegewezen van +1/2 ha. Dit terrein was niet geschikt om te bebouwen en dus werd gestart met  ontginnen. In 1999, na het terrein te hebben afgesloten, werden een tent (gift van UNICEF) en enkele strohutten geplaatst.
Er werd een speelplein aangelegd met o.a. basket en schommels.

Elke zaterdag komen de kinderen, geholpen door ouders en leden van de vereniging, samen om het terrein te onderhouden en te verfraaien door aanplanting van bloemen en bomen.

De kinderen krijgen les in de tent maar bij hoge buitentemperatuur wordt het ondraagbaar warm. In 2002 is de toestand van de tent erbarmelijk en het  houtgebinte aangetast door termieten.
Een metalen gebinte wordt opgezet en in 2002 wordt het dakzeil vervangen door zinken platen. Dit metalen geraamte diende te worden gesloten met bakstenen.
Er werd contact genomen met een Belgische Coöperatieve die financieel wou helpen op voorwaarde dat er een afdeling ‘Snit en Naad’ werd in ondergebracht. Deze coöperatieve schonk tevens 6 naaimachines en toebehoren.

twese hamweTwese Hamwe 2007

Opvoedsters werden gezocht en gevonden.

Maar door de oprichting van deze afdeling waren de kinderen ‘hun’ klaslokaal kwijt, hetgeen ze ons niet in dank afnamen.
De zaak werd besproken met de betrokken kinderen en een van hen stelt voor om zelf bakstenen te bewerken om de kosten te drukken bij het bouwen van een nieuw lokaal. Hij had dit, net zoals anderen, reeds moeten doen om te kunnen overleven. Al zijn kameraden volgden zijn voorbeeld en dit in een hels kabaal van enthousiasme. De volwassenen konden niets anders dan instemmen en ook de handen uit de mouwen steken. Een maand later liggen de bakstenen te drogen in de zon. Daarna worden de stenen in piramidevorm gestapeld,  twee gaten openlatend om vuur te maken op traditionele manier, onder de stenen, gedurende twee weken, nadat deze toren met klei werd ingesmeerd.

Middelen om het materiaal aan te kopen kwamen van de centrale  Gebouw en Industrie nà gesprekken met Evariste.
Graniet werd in de fundamenten aangebracht door de volwassenen waarop de kinderen de bakstenen één voor één aanbrachten.
Resultaat : een echt klaslokaal!!
Stromend water & elektriciteit dienen aangevoerd  + de sanitaire installaties.

Om ook de volwassenen de kans te geven in de namiddag/hun kinderen in de voormiddag te studeren,  werden ‘microkredieten’ toegestaan.
De 120 inschrijvingen op dit krediet zijn sedertdien meer dan verdubbeld.
De ouders konden lid worden van ‘Hozobana’ = fonds ‘schoolsolidariteit’ en in één of twee jaar de kredieten terugbetalen, daar bovenop kregen ze vijf geiten per groep van vijf dankzij ‘Western Union’

Een sub-pilootproject ‘Groene brigade’ werd gelanceerd in het kader ‘Bescherming van het milieu’.
De ophaling van huisvuil van 80 woningen door een groep van 20 vrouwen is een zelfbedruipend project, met uitbreiding tot tuinieren.
Maandelijks wordt vergaderd en van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt op iedereen te sensibiliseren voor het publiek opleidings-programma, de geboortebeperking, de bestrijding van HIV/AIDS en de seksueel overdraagbare ziekten.

Op 26 juni 2006 trad ‘Wereldsolidariteit’ toe tot het project.
We legden hen de concretisering voor van ons modelproject : sociaal economisch tuinieren en huisvuilophaling in Kigali, project waardoor 20 families zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien (op dit ogenblik aangegroeid tot 50 gezinnen).
Hierdoor worden méér dan 300 personen verenigd en dus drong de noodzaak van een grote polyvalente zaal zich op.

18 juli 2005 waren de funderingen en een groot deel van de voorbereidingswerken een feit. Maar ten gevolge van een verbod op houtontginning konden geen bakstenen meer worden gebakken.
Geen hout = geen bakstenen. Peilers en dakbedekking zijn er , maar de opvulling met bakstenen tussen de peilers, muren, moest nog afgewerkt.
Enkele maanden later werd dit ook waarheid dankzij de Textielcentrale C.S.C.

          Voor ons volgende project vragen we nu speciaal uw aandacht.

Met het oog op hygiëne en milieubescherming willen we eveneens de afvalstoffen laten behandelen door de brigades. Recyclage, compost….
Hiertoe is het nodig om een overdekt, gesloten, maar ook geventileerd gebouw te realiseren. Het geraamte en dak staan reeds overeind.

Het ontbreekt echter aan muren, elektriciteit & water.
Gezien het een hellend terrein betreft is het afvloeiingswater ravijnen beginnen graven en dienen er bijgevolg afwateringswerken te gebeuren.

U kan ons helpen door :
 
Een gift: klein, groot …  op rek. 001-5300141-42

Een doorlopende opdracht aan uw bank te overhandigen

Dankzij Uw giften kunnen we opvoeders fatsoenlijk betalen, materialen aankopen & het onderhoud van het centrum waarborgen.

Top


12.04.2008

Verslag van activiteiten 2007

 

I. Inleiding

De activiteiten van 2006 werden, op uitzondering  van de alfabetisering van –15 jarigen, verlengd. Men mag niet uit het oog verliezen dat het hoofddoel van het Centrum er in bestaat  jeugd te begeleiden,  vooral uit kansarme  middens.
Zo willen wij veel  energie investeren  in  beroepsopleidingen.

II. Activiteiten 2007

1. Alfabetisering van volwassenen

Het Centrum blijft alle volwassenen (ouder dan 15) die het wensen alfabetiseren.
In  2007 hebben wij 15 certificaten afgeleverd.
Wij hebben vastgesteld dat na de alfabetisering bij de begunstigden de drang ontstaat om meer te kennen. Zo vindt  men in   alle opleidingen  (snit & naad, huishoudkunde, textielverven)  personen die in het Centrum leerden lezen & schrijven. De ambitie van deze jongeren, nadat ze het lezen & schrijven onder de knie hebben, is een ware  aanmoediging voor het Centrum om ermee door te gaan.

2. Opleiding Snit & Naad

In 2007 werden 14 certificaten uitgereikt. Datzelfde jaar had het Centrum moeilijkheden met  de uitbetaling van de lesgever; het AFCD zette immers een eind aan haar hulp. Dit heeft het Centrum ertoe aangezet om een kleine bijdrage aan haar leerlingen (3.000frw/maand) te vragen voor aankoop van klein materiaal (naalden, draad…), elektriciteit (strijk). UTEXRWA blijft wel enkele stoffen leveren  t.b.v. de praktijklessen.

3. Project Groene Brigades

Dit project bestaat  3 jaar. Het begon allemaal met een brigade (10 pers.) en vandaag telt het er 5 (50 personen). Elke brigade werkt zelfstandig:  heeft  eigen klanten, beheert haar inkomsten en tijdsgebruik. Dit alles  met  bijstand van het Centrum  teneinde hen competitief te maken.
In het verslag 2006 dachten we het maandloon van de brigades te kunnen optrekken door aan behandeling van afvalstoffen te doen om aldus te kunnen besparen op de prijs van brandstof, belastingen, onderhoud en reparatie voertuig. We bekwamen  een financiering van “Wereld Solidariteit” om de loods, bestemd voor de behandeling van afvalstoffen, te beëindigen. Deze taak werd afgewerkt, doch de behandeling zal niet in het Centrum gebeuren nav een beslissing van de regering (vanaf heden moet dit soort activiteiten buiten de stad gebeuren).

4. Project textielverven

40 vrouwen volgden bij „Women for Women“ (verslag 2006)  een vorming (1 jaar), en nam een eind  in 09/2007. Onder hen,  12 vrouwen die de cursus textielverven hebben gevolgd. Zoals voor de Brigades, begeleidt het Centrum hen om, hun zaken goed te beheren,  klanten te zoeken,  goed  werk te leveren. Het Centrum drukt  vooral op de geest van solidariteit en het belang van de groep. Uiteraard  heeft dit project nood aan bijkomende fondsen.

5. Seminarie

Het Centrum organiseerde  een seminarie van 15 dagen voor de teelt van paddestoelen. Deze opleiding, door AJADEJAR gegeven,  leverde 12 certificaten op. De 12 personen, afgevaardigd door 5 verenigingen  van de Sector Kacyiru, kozen 'Twese Hamwe' als „projectleider“. Aan de vrouwen die  deelnamen aan het seminarie werd gevraagd deze kennis in hun respectievelijk milieu te  verspreiden.

6. Ontspanning

Het Socio Cultureel Centrum 'Twese Hamwe' blijft een ontmoetingsplaats voor de jeugd van de wijk en  omgeving voor manifestaties en spelen allerhande
(vooral tijdens de vakanties).

III. Werkingskosten  2007

Nr
Rubriek
Voorzien
Ontvangsten-uitgaven

1

Personeel

3.200.000

1.464.000

2

Gemeenschappelijke lasten

720.000

280.000

3

Administratie

1.800.000

100.000

4

Bankkosten

20.000

20.000

5

Bureelbenodigdheden

1.200.000

100.000

6

Water, elektriciteit

240.000

240.000

Totaal

 

7.180.000

1.964.000

IV. Besluit

In vergelijking met de vorige jaren kregen we in 2007 geen steun van buitenaf om de betaling van de lesgever te financieren.  Het district  Kacyiru nam de alfabetisering van volwassenen voor haar rekening, de vrouwelijke kaders voor de ontwikkeling (AFCD) staat deze van de vorming snit & naad.
Dankzij kleine zelfbedruipende projecten kon het  Centrum blijven functioneren (o.a. verschillende manifestaties in de polyvalente zaal).

Het jaar 2007 leverde aan 62 families een maandelijks inkomen. Dat  laat hen  toe om  het schoolgeld en de gezondheidsverzekering voor hun kinderen te bekostigen.
Voor 2008  hoopt men dat nog meer families hiervan zullen kunnen genieten.

Top

Terug naar projectenarchief