Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

 

vvh_logo1zwwitzrtekstkopie
Nieuwsbrief

   Speciale extra editie

April 2010

 

1

 

GROOT NIEUWS 

‘Vleugels van Hoop’
bezorgt U
met genoegen
een fiscaal attest voor giften
vanaf 30 euro

1

 

voor alle sponsors,
die in 2009 een bedrag van 30 euro of meer hebben gestort :

U krijgt eerstdaags het fiscaal attest voor 2009
in uw brievenbus.


Goed intern nieuws :

Aan mevrouw Ingrid Temmerman, PR verantwoordelijke, werd tijdens de algemene vergadering gevraagd om bestuurslid te worden. Haar antwoord was positief  en de nodige formaliteiten zijn opgestart.


Start 2010 = goed voor 3 nieuwe projecten:

Dossier 16 :  HOUDEN VAN GEVOGELTE  door ‘CHILDREN RESCUE VOLUNTARY ORGANISATION’ (CRVO) als een inkomstengenererend project

1             1

SAMENVATTING

Wat ? Het houden van gevogelte.  Waar ? Kabale in zuidwest Uganda.  Looptijd ? 2 jaar.  
Doel? Aan de organisatie de nodige financiële armslag bezorgen ter ondersteuning van de kwetsbare straatkinderen onder rehabilitatie en de kinderen aanleren hoe een kleinschalige onderneming te runnen.
Dit project zal de organisatie in staat stellen om de kosten van kleding, schoolmateriaal, voedsel, geneesmiddelen, schoolkosten, alsook  het betalen van de huur van het rehabilitatiecentrum te dragen. Om dit project te doen slagen zullen vele mensen betrokken worden, rechtstreeks en onrechtstreeks.

De totale kost is 17.260.000 Ugandese Shilling = 6.350 Euro.
Het project zal 6 maanden na de opstart zelfredzaam en duurzaam zijn.

ACHTERGROND INFORMATIE

‘CRVO’ een NGO gevestigd in Kabale, heeft als doel het vervullen van de laatste hoop van kwetsbare kinderen, omwille van fysieke, sociale, economische en emotionele martelingen. Hun intentie: 200 leerlingen helpen door hen kennis en vaardigheden aan te leren om hun sociaal economische status te verbeteren. Kabale is dichtbevolkt (40000 inwoners) het merendeel kinderen. De armoede is er extreem wat de kinderen nood-zaakt thuis weg te lopen en op de vuilnisbelten van te stad te overleven. 
Daarom zal dit project een cruciale rol hebben in de sociaal economische ontwikkeling van deze kinderen. Dit is een antwoord  aan al die psychologisch mishandelde kinderen.


Dossier 17 : OPBOUW VAN HET CENTRUM VOOR ANDERSVALIDE KINDEREN ‘JYA MABANDI MWANA’ TE NYACYONGA DISTRICT GASABO – KIGALI.

 

1     1

Doel : Steun verlenen aan een vereniging die een opvangcentrum oprichtte voor kinderen met mentale en/of lichamelijke handicap. Het streven is aan deze  andersvalide kinderen sociale en opvoedende activiteiten aan te bieden.
De omkadering is vnl. in handen van vrijwilligers, met aan de basis ‘moeders’. Steun van openbare instellingen is schaars en wisselvallig. Ondanks de povere externe steun, heeft het centrum tot op heden, opmerkelijke activiteiten gerealiseerd, die zeker verdere aanmoediging verdienen.
De gevraagde hulp : lokalen in eigen beheer krijgen, functioneel en aangepast om de kinderen te laten opgroeien in een stimulerende omgeving.  

1

1

1

Vervaardigen postkaarten

Vervaardigen producten in leder (schoenen, gespen, …)

Kinderen en jonge andersvaliden in gespecialiseerde klas in het centrum te Karuruma

De vereniging wil een bouwproject verwezenlijken; de enige manier om duurzaam te werk te gaan. De coördinator ging aankloppen bij de plaatselijke overheid. Deze laatste  stelde een groot gebouw  (in erbarmelijke staat), op lange termijn ter beschikking. Er werd een plan opgemaakt om iemand te zoeken die de middelen heeft en kinderen een warm hart toedraagt.

De totale kost is  5.120.063 RwFr 6400 €

Op bijgaande foto’s kan u zich vergewissen over de actuele toestand der gebouwen.

SDC14535.JPG

SDC14509.JPG

Heropbouw en aanpassing van wc’s & douches is noodzakelijk tbv personen met een handicap

Zijzicht en erbarmelijke staat der ramen

SDC14521.JPG

SDC14561.JPG

Wandelpaden dienen aangepast tbv personen met een  handicap

Toevoer water & electriciteit zijn voorzien ; enkel de aansluitingen dienen te gebeurenDossier 18
: VARKENSKWEKERIJ – BWEYEYE – RWANDA  

dossier 18 Bweyeye  

Het korte termijnkweekproject (36mnd) heeft als doel de ontwikkeling van de mensen in de landelijke
Bweyeye regio te verbeteren.

Totale kost  4’813’386RWF - 705’808 RWF (eigen middelen) = 6.171 euro

Dit project  is gebaseerd op het kweken van varkens op een geavanceerde manier. Men wil varkens kweken omwille van de achteloosheid in het houden van deze dieren. Dit leidde tot een tekort aan varkens, fijn voedingsmest voor grondbemesting en plaats voor wetenschappelijk onderzoek. De geplande activiteiten : huisvesting dieren, voeding, verzorging, genezing en verkoop van varkensproducten (duurtijd 28 mnd). Men gaat werken met alle mensen rondom de varkenskwekerij, voornamelijk jeugd.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Verbeteren van de bodem vruchtbaarheid en productiviteit.
  2. Verbeteren van landbouw technieken.
  3. Bestrijden van dierenziekten.
  4. Bestrijden van armoede.

Opvolging project ‘Slaapzaaluitrusting Stella Matutina’ - Shyorongi – Rwanda

December 2009:

Enkel vloerbedekking en plafond ontbreken nog in de nieuwe slaapzaal.
De bestelling van stapelbedden, matrassen en dekens werd geplaatst door Zr. Christine.
Dus van zodra de bouw af is kan de inrichting, gesponsord door ‘Vleugels van Hoop’, beginnen. De tot op heden als slaapzaal gebruikte klassen kunnen dan opnieuw als opleidingslokaal in dienst genomen worden, met een uitbreiding van het leerlingenaantal als gevolg.

Februari 2010:

Factuur voor de aankoop van stapelbedden en een foto van een afgewerkt en geschilderd deel van de slaapzalen werden ons doorgestuurd.


1   1


Realisatie mede dankzij de financiële tussenkomst van Provincie Oost-Vlaanderen waarvoor onze oprechte dank.

Opvolging projecten ‘Twese Hamwe’ Kigali – Rwanda

Fragment uit RAPPORT  ACTIVITEITEN  2009  & ACTIEPLAN  2010

Vorming

De opleiding Huishoudkunde  telde 20 inschrijvingen, hiervan behaalden 17 leerlingen hun certificaat. We konden onze aandacht spitsen op praktijklessen (koken, strijken, wassen, …) en dit dankzij de steun die we kregen (3de trimester  2008) van de  vzw « Vleugels van Hoop ».

Kanalisatiewerken

Het centrum trok jaarlijks, en dat sedert  2003,  de alarmbel ivm de doorstroom van regenwater, afkomstig van meer dan 300 huizen in de buurt, over hun perceel. Dit water holde de bodem op vele plaatsen uit met putten van meer dan 2 meter tot gevolg.
Onze speciale dank gaat naar de vereniging  VLEUGELS VAN HOOP die ons, na hun bezoek aan ons Centrum, hielp met de kanalisatie van het regenwater . Onze gebouwen alsmede de speeltuin zijn hierdoor maximaal beveiligd.

BESLUIT

Dankzij  al onze weldoeners, konden we in 2009, 25 certificaten uitreiken aan jongeren tussen 16 en 25 jaar (afdeling snit & naad en afdeling huishoudkunde).
Deze jongeren zullen, net als de vorige groep, onmiddellijk na hun stage aangeworven worden (we hebben het hier over diegenen met een diploma huishoudkunde).

Wij hernieuwen onze dankbetuiging aan alle personen en instellingen die ons hielpen om deze objectieven te bereiken.

ACTIEPLAN 2010

Voorziene Activiteiten

HUISHOUDKUNDE

We werken op dezelfde manier  van vorig jaar, t.t.z.  om de 2 maanden is er een opvol-ging, een controle. Deze werkwijze bestaat er in om 8 tot 10 personen uit te nodigen. De leerlingen staan in voor de bereiding, het onthaal en de bediening. Na afloop van de maaltijd geeft de “jury” een kwotering.
Deze oefening zorgt ervoor dat de kinderen  ‘het noorden niet verliezen’ bij de aanvang van hun stages.


Heikenskermis 2010           Heikens

Hou alvast 21 augustus 2010 vrij
voor het grote zomerfeest te Moerbeke-Waas.

Dank aan de vele mensen die zich, van ver of dichtbij,
in de ideeën
van ‘Vleugels van Hoop’ vzw kunnen vinden en deze ook steunen.

Wilt U 'Vleugels van Hoop' vzw steunen?
Rekeningnummer 001-5300142-41

Van ganser harte: DANK U!Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons je mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top

Naar Nieuwsbrieven