Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

 

Vleugels van Hoop vzw.
Nieuwsbrief

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten
en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

                    U schenkt aan zo velen VLEUGELS!!

Juli 2010


GLS “t Blokje” – Wuustwezel

De school en haar ganse ploeg besloten om de opbrengst van hun jaarthema
“Een venster op de wereld” te schenken aan vzw ‘Vleugels van Hoop’.
De apotheose, op 28 mei, werd een festijn van toneel, zang, muziek en dans in
‘Subundu en de boom’.

De overhandiging van de cheque had plaats op woensdag 23 juni 2010.

Niet minder dan 3000 euro werd bijeen gezameld. Het werd een zeer ontroerend moment, in die mate
dat woorden in de keel bleven steken en her en der een traan werd geveegd. Wat een machtig resultaat!

Dank aan de kinderen en hun ouders,
leden van de Vriendenkring 't Blokje en leerkrachtenteam
die deze droom voor Afrikaanse kinderen waarmaken.

   

Opvolging projecten

‘Stella Matutina’ – Shyorongi – Rwanda (dossier 11)

De inrichting van de diverse slaapzaaltjes (bedden, matrassen, dekens, …) is in orde en de plechtige opening had plaats op 18 juni 2010.
Een van onze volgende uitdagingen : kastjes en een basis pakket toiletgerief voor elk kind.

 

Molens – Mabayi – Burundi  (dossiers 13 & 14)

Daar de kostprijs van  de molens bijna het dubbele was van de opgegeven prijs in de offerte, werd geopteerd voor een houten gebouw i.p.v. een stenen.
Volgens het verslag werken de twee molens optimaal en zijn de gebruikers zeer tevreden.


    

Vervaardigen van verpleegschorten – Cyangugu – Rwanda  (dossier 15)

In een mail van 21 juni liet de verantwoordelijke ons weten dat de 60 schorten vervaardigd zijn.

Rusizi


Childrens rescue – Kippenkwekerij – Kabale – Uganda (dossier 16)

Op 18 maart lieten de verantwoordelijken van het project weten dat de constructie voor het kweken van de kippen opgezet was. De 600 kippen waren besteld en werden verwacht voor 19 juni 2010.

  

Varkenskwekerij – Bweyeye – Rwanda  (dossier 18)

Geruime tijd werden de werken uitgesteld omwille van de niet ophoudende buien (regenseizoen).
Op 22 juni kregen we uiteindelijk het bericht dat het terrein geëffend wordt en de bouw van de hokken is begonnen. Er wordt geopteerd om minder biggetjes aan te kopen die dan ook al iets ouder zijn om op voedermeel en kosten voor de dierenarts te besparen.

 


OPROEP

Beste Vleugel,

U, onze sponsor, helpt ons op meer dan een vlak. Door uw aanwezigheid op een of ander evenement,  maar ook financieel op maandelijkse basis.

Mogen wij even beroep doen op uw medewerking ?
Denk AUB  even met ons mee !

Volgens ‘Wikipedia’ is de vleugel, bestaande uit twee vleugelhelften, dat gedeelte van een vliegtuig dat de liftkracht produceert en mogelijk maakt dat een vliegtuig kan vliegen.

Het ‘vliegtuig’ is hier ‘Vleugels van Hoop’!
Ons logo : de vlinder die vertrekt op de kaart om te landen midden Afrika!

U sponsort: ‘Vleugels van Hoop’ als één vleugelhelft en dat is fantastisch!
Zou het niet nog fantastischer zijn, mocht de tweede vleugelhelft ons vervoegen?

Mogen we enkele minuutjes van uw tijd vragen om een familielid, een vriend, een kennis aan te spreken?
Haar of hem te verzoeken om  maandelijks een kleine bijdrage te storten om de projecten van ‘Vleugels van Hoop’  mogelijk te maken.

Op die manier zorgt U voor  ‘dé vleugels’ die onze vereniging de liftkracht geven om in de toekomst talloze nieuwe projecten aan te pakken.
Projecten in midden Afrika die op hun beurt ‘vleugels’ geven aan mensen die deze hulp broodnodig hebben. Mensen die, dankzij u, opnieuw geloven in een toekomst!

Dit groots plan kunnen wij, als vereniging, niet verwezenlijken zonder U.

Het wordt een echte uitdaging!!!
U kent ons en weet dat deze kleinschalige projecten rechtstreeks uw steun ontvangen.
Kunnen we op U rekenen ?   Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw warm Heikensrekeningnummer 001-5300142-41

'Vleugels van Hoop'vzw
Ninoofsesteenweg 200
9600 Ronse


Staat ‘Heikenskermis 2010’ al genoteerd in uw agenda?

     Heikenskermis 2010    
                                                                                                      
           Steunt opnieuw een project van vzw ‘Vleugels van Hoop’
21 augustus 2010 wordt een dag van solidariteit en medeleven.
We slaan de handen in elkaar en werken aan de ’heropbouw van het centrum voor andersvalide kinderen
“Jya Mubandi Mwana” of “een wereld voor alle kinderen”

Het bestaande centrum heeft nood aan uitbreiding, maar vooral aan verbetering.
‘Vleugels van Hoop’ vzw kreeg de vraag om dit project te steunen.
Terrein en gebouwen worden, van overheidswege, ter beschikking gesteld.
De hele site is echter vervallen en niet aangepast aan de noden van andersvaliden.

Ons streven is dagopvang geven aan mindervalide kinderen, een thuis schenken aan  wees- en verstoten kinderen die door hun handicap nergens gewenst zijn. Aan al deze kinderen sociale en opvoedende activiteiten aanbieden, op weg naar een zelfstandige toekomst.

Wat dient er concreet te gebeuren ?

De gebouwen herstellen qua vensters en deuren want muren en daken zijn in orde.
Verder dient de omgeving geëffend en voorzien van hellingsvlakken waar rijden met rolstoelen mogelijk wordt.
Mede dankzij het inrichten van een kinesitherapieruimte en klaslokalen breidt de droom uit.

Zone de Texte: Schrijft U zich ook in voor het grote zomerfeest op 21 augustus 2010 Heidestraat te 9180 Moerbeke-Waas DOEN!!  via: info@vleugelsvanhoop.be via: giro op rekeningnummer 737 – 0211176 – 50     met vermelding : HEIKEN 2010 c/o project ‘Vleugels van Hoop’ vzw  bij: familie Gacas          		09-346 78 91 Mr Antoniusdreef 24, te Moerbeke        	François 0476/400 651     bij: familie De l’Arbre              09-346 99 23       Mr Antoniusdreef 3, te Moerbeke          	Albert  0472/438 751                

Dank aan de vele mensen die zich, van ver of dichtbij, in de ideeën van  ‘Vleugels van Hoop’ vzw kunnen vinden en deze ook steunen.
Wil U 'Vleugels van Hoop' vzw steunen?
Rekeningnummer 001-5300142-41
Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons je mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top