Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


mars1


Nieuwsbrief

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten
en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

  U schenkt aan zo velen VLEUGELS!!

Maart 2011

BELANGRIJKE MEDEDELING! trommelaar

Het minimumbedrag voor een fiscaal aftrekbare gift stijgt vanaf januari 2011 van 30 naar 40 Euro.
Ons dossier om voor dit en de volgende jaren attesten te mogen uitreiken, is ‘hangende’ bij het ministerie. Vanzelfsprekend, houden we U van het verdere verloop op de hoogte !


NIEUWE PROJECTEN 2011

Landbouwproject - Bweyeye-Rwanda

Een terrein van 2Ha wordt aangelegd om landbouwactiviteiten te herstarten voor de streek van Bweyeye.
Dit wordt een pilootproject door deze regio. Algemeen gezien is de grond zeer verarmd door het gebrek aan meststoffen alsmede door het niet bewerken gedurende de voorbije (onstabiele) jaren. Dit project zal het Varkensproject Bweyeye 2010 aanvullen en voedsel opbrengen voor mens en dier.
(We wachten op de foto’s)

Moeder der Armen – Gikongoro – Rwanda
  
= opleidingscentrum voor alfabetisering & opleiding van jongeren in nood

Analfabetisme bestrijden: door de extreme armoede verlaten veel jongeren vroegtijdig de school, de meesten gaan helemaal niet
Stop aan armoede:  door de extreme armoede leveren de jongeren zich op straat over aan drugs, banditisme, seksueel experimenteren
Beschermen van het milieu: door de extreme armoede gaan de jongeren de omgeving verwoesten door droog hout  en houtskool te stelen  teneinde dit te verkopen

Dit project wordt volledig gedragen door de actie “Compostella-fietsers”
(zie verder en op de site/acties 2011/fietsen t.v.v. Vleugels van Hoop)

Twese Hamwe Recuperatie & Zuivering Regenwater – Rwanda

De enorme hoeveelheid regenwater, afkomstig van de daken van het centrum
zorgt voor grote problemen!   
Enerzijds tast dit water de gebouwen aan, anderzijds zou het perfect  van pas komen  in de moestuin, voor het project ‘kleuren van stoffen’, voor de tuin, de kooklessen,…
Twese Hamwe vraagt om hulp teneinde regenwater op te vangen in twee tanks (2x10.000 liter).
De lijst der benodigdheden is te vinden op onze site /projecten 2011 – T.H. II. Materiaal (A/B/C).
Mede hierdoor zou het centrum haar autonomie verwerven en niet meer afhankelijk zijn van het dure openbare watervoorziening net.

De leerlingen 6TS van Hotelschool ‘Ter Duinen’ Koksijde geven het beste van zichzelf ten voordele
van dit levensnoodzakelijk project
(zie verder en op de site/acties 2011/REVOLUTION:Gastronomie in beweging

LOPENDE PROJECTEN

Veeteelt 2010 – Mbogora – Burundi

Lokale koeien (Inka ndundi) door een herder bij elkaar gedreven. In afwachting van de aankoop van de andere zijn ze met een touw vastgemaakt

NB1
Vooraleer de begunstigden de koeien in ontvangst
mogen nemen, brengt de voorzitter van de
vzw Girakazoza, de voorwaarden voor het
verwerven in herinnering, alsook de verplichting
om zorg te dragen voor de pas verworven
dieren.

 

 


 

NB2          NB3

De vrouwen tekenen een contract voor ze de koeien mee naar huis nemen.
  

'JYA MUBANDI MWANA'  (een wereld voor alle kinderen)

De financiering van het project, betekende meteen de start der activiteiten. Op de eerste plaats kwam de afwerking van het gebouw, nadien de aankoop van materiaal en uitrusting ; dit alles vond plaats begin november 2010. 
Enkele herstellingswerken werden uitgesteld tot na de schoolvakantie dit om de veiligheid te garanderen.
Wat de aankoop van materiaal betreft, leverde dit project de broodnodige basisuitrusting aan Jyamubandimwana teneinde de situatie leefbaar te maken voor een 80-tal kinderen.
De financiële inbreng vanwege 'Vleugels van Hoop' bedraagt 8.100 Euro ttz :
2.000 Euro voor de  herstellingswerken en 6.100 Euro voor de aankoop van materiaal/uitrusting.
Buiten enkele kleine wijzigingen werden de activiteiten zoals voorzien uitgevoerd.
Onze vereniging is bijzonder verheugd. De ingebruikname van het aangepaste centrum betekent immers de ontplooiïng van diverse activiteiten en alle gevolgen dat dit met zich meebrengt.

DSC06307 [640x480]NB

AFGEWERKTE  PROJECTEN

‘Stella Matutina’ – Shyorongi – Rwanda

Vroeger werd een klas als slaapzaal gebruikt en nu kunnen extra leerlingen studeren, gezien er een echte slaapzaal werd gebouwd. ‘Vleugels van Hoop’ zorgde voor de uitrusting.
Het project wordt als afgewerkt beschouwd.

Vroeger: NB4


Nu: NB5 NB6 NB7


Childrens rescue – Kippenkwekerij – Kabale – Uganda

De verantwoordelijke van het centrum Leonard mailde:
Vele groeten vanwege de vereniging.
Van harte dank voor al het prachtige werk dat jullie doen om de kwetsbare kinderen te steunen. Op deze moment hebben we 750 kippen, ondanks de ziektes die hen blijven treffen. We hebben nog niet volledig onze verwachtingen kunnen vervullen maar toch zeker al een gedeelte: dit project ondersteunt nu 89 kinderen, in school materiaal, voeding en medicatie. Dit bevestigt dat onze doelstellingen gedeeltelijk behaald zijn.
We voelen aan dat indien we een ander project hadden om dit kippenproject te ondersteunen dat we onze doelstellingen voor 100% zouden kunnen halen. Dit project zou ons toelaten om voeding te kopen voor alle kippen en zou alle kindernoden inlossen. Indien mogelijk zouden wij een varkensproject willen starten om de kippenboerderij te ondersteunen, wat ons zou toelaten om schoolkosten, kleding en rekeningen van water en elektriciteit te betalen. Dit is een ‘gezond’ idee omdat we nog niet all kwetsbare kinderen kunnen ondersteunen met het huidige project.
Onze oprechte appreciatie aan alle leden van jullie vereniging, voor het prachtige werk dat jullie doen om de kinderen te steunen. Wij bidden dat jullie ons verder zullen blijven steunen tot je ons ziet ‘vliegen naar zelfbedruipzaamheid’.

NB8  DSC01924


Molens Gitukura & Kabere – Mabayi - Burundi


Deze twee molens werken naar verluid goed. De dame die de rapporten zou inleveren is afwezig omwille van een moeilijke zwangerschap, dus de rapporten laten op zich wachten. De twee projecten worden als afgewerkt beschouwd.

ACTIES

Kerstmarkten 2010                Lovendegem zaterdag 11 december


NB9 Om 10u naar de Dorpstraat getrokken om de tent op te zetten met de hulp van zoon Kenneth en kleindochter Rhune. Om 10u40 was de klus geklaard.
Om 15u de wagen geladen met onze koopwaar, lichtjes, verlengkabels, kaarsen, thermoskan met chocolademelk, tuintafel & stoel en een behangtafel die
gedurende 30 jaar stof verzameld heeft op de zolder.
Om 16u30 was onze stand klaar. Er was bij momenten veel volk.
Op een kerstmarkt wordt er blijkbaar vooral veel gegeten en gedronken,
afgaande op het aantal eet & drank kraampjes.
Toch af en toe kans gehad om over Vleugels van Hoop te praten, o.a. met de schepen voor ontwikkelingssamenwerking, met de schepen voor cultuur en de pastoor van ons dorp. Om 23u hadden we het gehad en werd alles opgeruimd
met de hulp van familie en vrienden. Om 23u30 waren we thuis.
Groetjes, en veel succes in Latem.
Ambassadeur Jean Paul & fotograaf van dienst Martine

Sint-Martens-Latem  18 & 19 december


NB10Héél veel sneeuw, een kerststal met levende dieren, glühwein, ... en zoveel meer : de ideale omkadering voor een kerstmarkt. Op 18 en 19 december ‘10 was het centrum van Latem omgetoverd in een echt kerstdorp.

En ook Vleugels van Hoop was van de partij (met dank aan het gemeentebestuur & de Lions Club van Latem)!

Ons standje, in de raadzaal van het gemeentehuis, was aan de ene zijde geflankeerd door de OCMW-hobbyclub, aan de andere kant door de koffie-met-cake stand van de plaatselijke Lions Club. En het was er ook best gezellig!
Bij ons kon men terecht voor schitterende handgemaakte kerstballen, Rwandese, eveneens handgemaakte kerststalletjes, plaasteren kribbekindjes, wenskaarten.... Alles werd uiteraard verkocht ten voordele van de projecten van onze vzw.
Tussen de verhalen door en het uitwisselen van ervaringen koos een kinderhand een enkele kerstbal, een mama zocht een setje kerstballen uit, nog een ander was verrukt over de Rwandese kerststallen,een pakje wenskaarten kon er ook nog bij. 

Kortom een succes en voor herhaling vatbaar!


Hotelschool ‘Ter Duinen’ – Koksijde 2011  (http://www.banket6t.be/)

Hotelschool Ter DuinenOnder dit thema werken de leerlingen van 6 tso van 'Ter Duinen'
hun initiatief uit,
n.a.v. het beëindigen van hun opleiding.
Ze verwoorden het als volgt:

‘Aan klassieke gerechten zoals in de culinaire bijbel van Auguste Escoffier opgetekend, geven we een eigenzinnige & moderne toets. Sinds vorige eeuw heeft gastronomie een enorme evolutie ondergaan.
Deze culinaire ontwikkeling willen wij op een originele wijze op het bord van onze gasten brengen.
Zaal, decoratie, licht, muziek en wijnselectie staan in het teken van deze evolutie.

Voor het volledige initiatief, van idee tot realisatie, zijn wij zelf verantwoordelijk.

Met ons banket steunen wij tevens ‘Vleugels van Hoop’.
Deze vereniging helpt mensen d.m.v. microprojecten in de regio der Grote Meren (Centraal-Afrika) en kan deze mensen hierdoor  betere toekomstkansen bieden.
Met uw welwillende steun kunnen we dit project tot een onvergetelijke belevenis en een geslaagd einde brengen.’
Het banket vond plaats op 17 februari 2011 om 19u00.

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen


NB11


Op zaterdag 2 april 2011 zal Dirk de uitdaging aangaan om de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen te rijden (265 km met 17 hellingen). Naast het sportieve doel om de aankomst in Meerbeke te bereiken wil hij via sponsoring de projecten van de vereniging ‘Vleugels Van Hoop!’ financieel steunen.


Compostella 2011   http://compostella.skynetblogs.be/


NB12Twee koene kerels, Guy en Patrick, zullen tussen 02 en 21 juli 2011, de afstand Vosselaar-Compostella fietsen en zich laten sponsoren ten voordele van onze projecten.
Er is een blog gestart (zie hierboven) om jullie te laten mee volgen in hoeverre de actie van Patrick en Guy vordert.

 

 

OPROEP

Misschien kent U mensen in Uw familie- en kennissenkring die graag een project willen steunen.
Als U wil, spreek hen over ons.
We verzekeren U dat onze projecten vruchten afwerpen, misschien op kleine schaal, maar ze bereiken een groot aantal mensen voor wie de leefomstandigheden op korte termijn opmerkelijk verbeteren.

 

Dank aan de vele mensen die zich, van ver of dichtbij, in de ideeën van  ‘Vleugels van Hoop’ vzw kunnen vinden en deze ook steunen.
Wil U 'Vleugels van Hoop' vzw steunen?
Rekeningnummer IBAN BE88 0015 3001 4241
BIC : GEBEBEBB
Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be

Mail ons je mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top