Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

mars1


Nieuwsbrief

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten
en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

  U schenkt aan zo velen VLEUGELS!!

Maart 2012

 

‘VLEUGELS VAN HOOP’ WORDT 5 JAAR!

Kom samen met ons vieren op 18 augustus
tijdens de Heikenskermis!

 

Hou alvast deze dag vrij als je het feest niet wil missen!
Meer info in een volgende nieuwsbrief eind juni.


Opvolging PROJECTEN

Mbogora – Burundi - Centre de Santé

Beschrijving: 20111229073

Donderdag 29.12.’11: de dag voordien, laat aangekomen en we zijn al op weg naar Mbogora. Désiré, onze contactpersoon, is flink op tijd en het startsein wordt gegeven. Wat een ontvangst alweer door alle verantwoordelijken ter plaatse. Het project ‘kweken van koeien’ loopt vlot. De koeien worden in verschillende gezinnen ondergebracht en het eerste kalfje dient teruggegeven aan het project om het dan opnieuw door te geven in een ander gezin.
Aan het ‘Centre de Santé’ wordt materiaal overhandigd. Het betreft perfuuspompjes en medisch materiaal, dat we als gift ontvingen. Er  is duidelijk grote nood aan dergelijk materiaal.  Zodus blijdschap alom bij het zien van deze pakketten. In de toekomst is verdere hulp hier zeker noodzakelijk.

Mabayi – Burundi – Regenwaterproject

Beschrijving: 20120101042

 

Nieuwjaar 2012 en we bezoeken het regenwaterproject op de lagere school van Mabayi – Noord Burundi. De goten zijn geplaatst. Twee van de vier reservoirs zijn reeds aangesloten. Het worden er vier van 5000 liter ipv twee van 10000 liter. Het transport was niet mogelijk voor de grote containers. Er zijn plannen om douchekraantjes aan te sluiten om voornamelijk in het regenseizoen de voeten te wassen. Verdere uitbreiding/afwerking is voorzien in het voorjaar.

 


Cyangugu – Rwanda - Centre de Santé
Beschrijving: 20120102026
Maandag 02.01.’12:  een kennismaking met de mindervaliden, de materniteit laat ons toe te zien dat hier al veel vooruitgang is, in vergelijking met het ‘Centre’ in Mbogora – Burundi. Maar noden zijn er zeker en de pakketten met medisch materiaal worden ook hier erg geapprecieerd.
We toeven er een moment met Donata, de verantwoordelijke voor het centrum. Het is opvallend dat er ook noden zijn waar we geen weet van hebben. Verbandmateriaal, medicatie en ander medisch materiaal voor kiné ontbreken massaal om een goede werking te verzekeren.


Kabale – Oeganda - ‘Varkensproject’ en het liedje ‘Don’t forget us’

Zondag 08 januari 2012 bezoeken we het varkensproject in Kabale.
We ontmoeten de verantwoordelijke van het project, Leonard, in het lokaal van CRVO (childrens rescue volontary organisation).
Wat we nog niet weten is dat het een dag wordt van grote emotie.
Na een busrit van een half uurtje langs de, ons intussen, bekende hobbelweggetjes worden we ontvangen door een ganse groep kinderen die ons vergezellen tot aan de locatie van de varkenskwekerij en intussen ook groentetuin.

Het terrein is feestelijk versierd en we worden vergast op zang en dansoptredens van de kinderen. Ingestudeerde liedjes, theater, dans….vermaken iedereen! Vooral het liedje: ‘Don’t forget us’ zal iedereen bijblijven!

Toespraken van Leonard worden vertaald naar de lokale taal zodat de kinderen en de vrouwen van de ‘gastgezinnen’ alles mee kunnen volgen.
Allen samen genieten we van een warme maaltijd, mét vlees, hetgeen voor vele kinderen geleden is van lang voor Kerstdag! De ruime, torenhoog gevulde borden verdwijnen in de kleine maagjes met daarbovenop een ‘fanta’, een luxeproduct voor al die kinderen. Geen druppel gaat verloren!!
Een grote verrassing is op komst: Leonard heeft wel degelijk deze dag voorbehouden om de voorziene 22 biggetjes te overhandigen aan de kinderen die verblijven in de gastgezinnen.

Er wordt gejuicht iedere keer een nieuwe naam wordt afgeroepen. De kinderen binden algauw een gekleurd koordje aan de poot van ‘hun’ varkentje om het later te herkennen, want zij zullen verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun dier.

Het programma voorziet dat een varkentje van de eerste worp terug naar het centrum gaat om dit door te geven aan weer een ander gezin. Zo komen we in een steeds groter wordende cirkel van ‘ontwikkeling’ van het project. We vernemen dat ze gespaard bleven van een ziekte onder de varkens die verschillende kwekers trof. Dankzij  goed onderhoud en hygiëne zijn ze er waarschijnlijk aan ontsnapt. De koten en omgeving liggen er heel proper bij. Geen enkele geur heeft ons gehinderd en wie varkensboerderijen kent weet wel waarover we spreken.

Een van de zeugen had kennelijk zin om onze vrolijke bende te vervoegen en kwam af en toe over de omheining loeren, tot groot jolijt van ons allen.

Onze namiddag werd afgerond met een samenzang met
de kinderen en Anne, die dwarsfluit speelt. Zij bezorgde de kinderen  een verrassingsoptreden dat enorm in de smaak viel.
En hoe alles zo mooi kan zijn, dankzij jullie steun aan dit project!!! Dank aan allen die dit mogelijk maken!! Jullie zijn fantastisch, niet (alleen) wij!

KITABI – GIKONGORO - Rwanda

Zondag 15.01.’12 zijn we te gast bij  ‘Moeder der Armen’ in Kitabi. Het is een pas gestart project en we zijn verwonderd, alweer, van het enthousiasme en het vele dat kan gedaan worden met beperkte middelen. We eten die middag met de zusters die proberen het maximale te doen… Ze zingen en dansen met ons… Anne speelt ook voor hen… Samen zijn we sterk!!


Zingende kinderen, een naaiatelier, een groentetuin, een paar koeien, ….
Maar evenveel vragen voor verdere hulp: het is hier een extreem arme streek….
We ontmoeten een groot aantal mindervaliden waarvoor geen voorzieningen zijn. Ze zijn gekomen om ons te ontmoeten in de hoop dat we iets voor hen kunnen betekenen. Er is maandelijks een dokter, een dag in het ‘centre de santé’ …
Hulp is nodig … Alweer en veel!! We staan machteloos….
Maar we zoeken middelen om, ook hier, iets te doen!!!
Het kan niet dat in 2012 mensen op deze manier moeten leven!!

Stella Matutina - SHYORONGI - Rwanda

Woensdag 18.01.’12: bezoeken we de school waar we in 2009 de inrichting van de slaapzaal steunden. We kregen dit reeds op foto te zien, maar nu waren de leerlingen aanwezig en die dansten en zongen er op los.

Een aanvraag voor een extra slaapzaal werd ons overhandigd. De school is zeer gegeerd in de regio en de inschrijvingen laten niet op zich wachten. We hopen in de toekomst ook hier weer hulp te kunnen bieden.

 

 

TWESE HAMWE – Rwanda


Donderdag 19.01.’12 ontvangt Bernadette, de verantwoordelijke van ‘Twese Hamwe’ ons voor een rondleiding. Dit cultureel centrum doet het bijzonder goed. Ze startten met een opleiding ‘Haartooi’, naast de opleiding ‘Huishoudkunde’ en een groentetuin.
De verwezenlijking van het project ‘Opvang van regenwater’ is 100% voltooid en heel nuttig.
De waterrekening daalde met ¾ van de kosten. Bernadette stelt ons de mevrouw voor, die haar zal opvolgen. Tot onze grote verwondering is Bernadette reeds 69 jaar. Het is haar niet aan te zien. Tijdens het gezamenlijk maal, ons geserveerd door de eerstejaars, laat ons zeggen eerstedaags, want de school begint hier begin januari, vertelt iedereen honderduit! Geschenken worden gewisseld en de leerlingen krijgen een applaus voor de smakelijke maaltijd en de excellente service!!CENTRUM VOOR MINDER-VALIDE KINDEREN:
'JYA MUBANDI MWANA' – Rwanda

Vrijdag, 20.01.2012 zijn Xavérine en haar centrum voor mindervalide kinderen ons bezoekterrein.
Alweer een welkom met dansende kinderen die ons omarmen met een enthousiasme en genegenheid die recht naar het hart gaan.

Het, door ons vernieuwde centrum, lijkt niet meer te kunnen voldoen aan de noden en de aanvragen.
400 kinderen volgen hier kiné en les, in zeer erbarmelijke omstandigheden, die hen moet toelaten het ‘normale’ lager onderwijs te vervoegen. 52 kinderen verblijven hier, gezien de afstand naar huis te ver of te moeilijk te bereiken is. Het atelier voor de productie van schoenen ziet er heel wat beter uit dan de vorige keer en er is ook een atelier waar men kunstvoorwerpen vervaardigd. Alweer komt men aan met geschenkjes die ons elk persoonlijk overhandigd worden door de mindervalide kinderen, doofstom of mongooltje ….. iedereen is er aanvaard met zijn beperkingen en noden…. Geen evident iets voor een land als Rwanda, waar mindervaliden tot nu toe werden verstopt, als een ‘straf’ van bovenuit worden ervaren, of eenvoudigweg ‘niet werden toegelaten te leven!! ….’

In dit centrum blije gezichten van aanvaarding, ‘zich thuis voelen’ …. Maar de noden zijn groter dan de mogelijkheden. We vernemen dat er plannen zijn tot uitbreiding!! Bewonderenswaardig de moed waarmee de partners er tegenaan willen gaan!! We hopen hen te kunnen helpen met een groots plan van uitbreiding! Als dit lukt hoort U er meer over in een volgende nieuwsbrief.


Onze projecten worden mogelijk gemaakt dank zij de steun van:

 

U allen

                                               


Wil U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241  -   BIC : GEBABEBB
       Fiscaal attest vanaf € 40 - Erkenning tot 2014 goedgekeurd

Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes op www.vleugelsvanhoop.be
Mail ons uw mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top