Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


 

mars1


Nieuwsbrief

Graag informeren we U, via mail of post, met deze nieuwsbrief
over de lopende projecten
en willen we van de gelegenheid gebruik maken
om alle sponsors HARTELIJK te danken
die deze projecten mogelijk maken.

  U schenkt aan zo velen VLEUGELS!!

ACTIES

Heikenskermis 2011

Op 20 Augustus 2011 sprong Heikenskermis weer in de bres  ten voordele van één van de projecten van onze vzw . Na de kwakkeldagen van de laatste weken was het bang afwachten of de zon ook van de partij zou zijn. En jawel, mede dankzij menig schietgebedje, werd het een prachtige, warme, zomerse dag!
Al gauw liep het grasplein vol met familie, vrienden en sympathisanten.
Velen van hen zijn trouwe deelnemers aan dit feest, onze welgemeende dank voor jullie jaarlijkse aanwezigheid!
En welk feest begint niet met een aperitief: een frisse Cava of fruitsap met wat chips was het startsein voor de barbecue, terwijl menige kindervoetjes hun best deden op het springkasteel.
Onder de gulle zon, met op de achtergrond enkele luchtballonnen, een fris drankje in de hand was het gezellig keuvelen en vertellen over ons project in Burundi. De opbrengst van het eetfestijn van dit jaar gaat volledig naar de inrichting van het gezondheids-centrum van Mbogora in Burundi. Dit centrum heeft dringend nood aan meer en beter medisch materiaal voor het opvangen van de zieken uit de grote omgeving en het behandelen van ziekten zoals moeraskoorts, longontsteking, diarree.
En dan was het tijd om aan te schuiven  voor de barbecue …  en het mag gezegd en geschreven worden : het was héél  lekker!
En wat nu….  voorzitter en penningmeester op het podium in de tent? Tja, er zijn zo van die sportieve mannen die zich inzetten voor het goede doel! De eerste die het podium mocht beklimmen was Dirk Duquet voor zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen, de sponsoring van deze 265 km ging volledig naar een project van Vleugels van Hoop! Proficiat Dirk en vooral een dikke merci!

En dan Guy van Goubergen en Patrick Vermeulen aan het woord: zij fietsten van Vosselaar naar Compostella en lieten zich sponsoren ten voordele van ons project ‘Moeder der Armen’ in Gikongoro, Rwanda.

Heel fier en vooral heel blij en onder een warm applaus overhandigden zij aan onze voorzitter een cheque van niet minder dan € 15.500,00 Een ongelooflijk bedrag voor Vleugels van Hoop dankzij een geweldige prestatie van deze twee vrienden! Een heel oprechte dankjewel!

Zoals bij vele kermissen en barbecues ontbrak ook nu niet de tombola. Bestuursleden en vrienden brachten de lootjes aan de man en de vrouw! Enkele onschuldige kinderhandjes mochten uit de grote doos van de voorzitter drie nummers vissen, er waren immers drie gastronomische weekends in Houffalize te winnen. Aan de winnaars: proficiat en geniet van jullie weekend.

Zo, Heikenskermis 2011 is weer voorbij en het doet goed te zeggen dat het een succes was!

Aan alle sponsors, aan alle vrienden en sympathisanten, aan alle onbaatzuchtige meewerkende handen en aan alle medewerkers van het Heiken: onze oprechte dank voor jullie inzet, voor jullie aanwezigheid, voor jullie steun!

Graag tot weerzien op zaterdag 18 augustus voor de editie Heikenskermis 2012,  ter gelegenheid van het lustrum van vzw Vleugels van Hoop!

Opvolging PROJECTEN 

Gezondheidscentrum Mbogora - Burundi

De nodige gelden werden overgeschreven en de aankopen van materiaal konden starten.
De projectverantwoordelijke, Ferdinand (links op de foto) was ter plaatse en stuurde enkele foto’s door.

       

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT :   € 7.343,00

OPROEP: trommelaar

Voor de twee gezondheidscentra Mbogora-Burundi en Rusizi-Rwanda zijn we nog op zoek naar klein medisch instrumentarium : pincetten, kochers, naaldvoerders, …


Kabale Oeganda kippenkweek
mail vanwege de verantwoordelijke van het centrum in Kabale

“Beste Vleugels van Hoop-vrienden,

Vele groeten vanwege de vereniging.
Van harte dank voor al het prachtige werk dat jullie doen om de kwetsbare kinderen hier te steunen.
Op dit moment hebben we 750 kippen, en dat ondanks  ziektes die hen blijven treffen. We hebben onze verwachtingen nog niet volledig kunnen vervullen maar toch zeker al een groot gedeelte: dit project ondersteunt op heden 89 kinderen met schoolmateriaal, voeding en medicatie. Dit wil zeggen dat onze doelstellingen gedeeltelijk behaald zijn.
We zijn ervan overtuigd dat indien we een ander project hadden om dit kippenproject te rugsteunen, we onze doelstellingen voor 100% zouden kunnen halen. Dit project zou ons toelaten om voeding te kopen voor alle kippen en zou alle kindernoden inlossen. Indien mogelijk zouden wij een varkensproject willen opstarten om de kippenboerderij te ondersteunen, wat ons zou toelaten om schoolkosten, kleding en rekeningen van water en elektriciteit te betalen. Dit is een ‘gezond’ idee omdat we momenteel nog niet alle kwetsbare kinderen kunnen ondersteunen met het huidige project.
Onze oprechte appreciatie aan alle leden van jullie vereniging, voor het prachtige werk dat jullie doen. Wij hopen dat jullie ons verder zullen blijven steunen tot je ons ziet ‘vliegen naar zelfbedruipzaamheid’. Leonard.”


Kabale Oeganda varkenskweek

Het varkensproject is een inkomstengenererend project dat gestart werd in april met de hulp van ‘Vleugels van hoop’ vzw.  Dit project beoogt het verbeteren van de leefomstandigheden van de kwetsbare kinderen.
Het project is gestart met 1 beer en 3 zeugen. Einde juli werden 7 extra zeugen bij aangekocht. Einde august werden de eerste 5 biggen geboren. Dit geeft hoop naar verdere uitbreiding en heeft vreugde gebracht onder de kinderen.
De gezondheid van de varkens is goed volgens de dierenarts en dra mogen wij extra biggen verwachten.
Het mest van de varkens wordt gebruikt voor de groenteteelt voor de kinderen. De kinderen worden hierin betrokken en doen zo enkele vaardigheden op. We hebben nu kolen en tomaten als voeding voor de kinderen. Ook in het varkensboerderij helpen de kinderen mee, voornamelijk bij het voederen. Zo leren ze hoe varkens te verzorgen.

Ondanks de zeer goede vooruitgang zoals beschreven worden wij geconfronteerd met enkele uitdagingen:

  1. Toenemende prijzen van het voeder: de huidige prijs voor een zak van 70 kg is 96.000 Ugandese shilling, net het dubbele van de geraamde originele prijs van 48.000 Ugandese shilling.  Dit heeft een impact op het voederen van de dieren
  2. Ook de transportkosten om het voeder in de varkensboerderij te krijgen zijn zeer sterk toegenomen (benzine)
  3. We hebben een nood aan beveilgingspersoneel om de dieren te beschermen.

Zend onze liefde aan al jullie leden,
Leonard voor CRVO

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT : € 13.675,00Alfabetisering & Opleiding van  Jongeren in Nood
Gikongoro – Rwanda
Gevraagde hulp: € 5.000,00 Gesteund door de Compostella renners.

Gezondheidscentrum Rusizi – Cyangugu - Rwanda
Gevraagde hulp: € 2.900,00


Een legaat of duolegaat voor ‘Vleugels van Hoop’

‘Vleugels van Hoop’ is bijzonder verheugd soms een schenking of legaat te ontvangen voor haar projecten in Centraal Afrika.
De meeste mensen uiten hun laatste wens, hun laatste wil door die neer te schrijven in een testament.
Het is altijd een gelegenheid om hun familie te laten weten dat ze ook een deel van hun vermogen via legaat of schenking willen nalaten aan een vereniging, een vzw.
‘Vleugels van Hoop’ is een vzw die gemachtigd is legaten en schenkingen te ontvangen die gebruikt worden voor haar ontwikkelingsprojecten.

Het volstaat om in het document de volgende regel in te lassen:
‘Ik legateer aan vzw ‘Vleugels van Hoop’ 9600 Ronse, de som van ….. euro of (roerende goederen) …….. en/of  (onroerende goederen op het adres :  straat, nr., postcode + plaats) voor haar projecten  in Centraal Afrika.

Een alternatief: het duolegaat

Een toekomst geven aan Afrika blijft ook na U bestaan en dat zonder uw dierbaren tekort te doen. Zowel uw ‘erfgenamen’ als ‘Vleugels van Hoop’ winnen erbij.
Een duolegaat is een schenking per testament van roerende en/of onroerende goederen aan een of meerdere personen en tegelijkertijd aan een erkende vzw zoals
 ‘Vleugels van Hoop’.
Dankzij deze mogelijkheid zal uw vriend(in) of neef/nicht evenveel (of zelfs meer) krijgen, terwijl u toch een goed doel steunt.
Deze mogelijkheid voorziet dat ‘Vleugels van Hoop’ de erfenisrechten van de persoon die de schenking krijgt zal betalen. Indien deze bestemd is voor een ver familielid of vriend, dan zal die normaal gezien veel successierechten moeten betalen (tot 65%).
‘Vleugels van Hoop’ als vzw betaalt slechts 8,8% (in Wallonië 7% en in het Brussels Gewest 12,5%)

Een duolegaat moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  • Er moet een testament opgesteld zijn
  • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen
  • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (zoals ‘Vleugels van Hoop’) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

Gezien het erfrecht een ingewikkelde materie is, raden wij u aan uw notaris te raadplegen.  Uw notaris kan U aan de hand van een kleine berekening een advies formuleren om aan Uw wensen te voldoen.


Waar, wat, wanneer ???

- Mondiale markt in Lier zondag 20 november

- Alternatieve Kerstmarkt Eksaarde zondag 18 december

- een deel van onze Vleugels vertrekt op missie eind '11 - begin '12  
  we gaan heel wat fotomateriaal meebrengen. Wordt vervolgd …

Onze projecten worden mogelijk gemaakt dank zij de steun van:

U allenWil U 'Vleugels van Hoop' vzw ook steunen?
IBAN BE88 0015 3001 4241  -   BIC : GEBABEBB
       Fiscaal attest vanaf € 40 - Erkenning tot 2014 goedgekeurd

Van ganser harte : DANK U !

Volg alle nieuwtjes opwww.vleugelsvanhoop.be
Mail ons uw mening en ideeën info@vleugelsvanhoop.be

Top