Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Bujumbura 2012
Opvolging project
Januari 2013
Januari-Maart 2013
December 2014
Fotoalbum 


Water en elektriciteit voor Cibitoke, een sloppenwijk van Bujumbura

Locatie:        Wijk CIBITOKE, Bujumbura, Burundi

Aanvrager:       Vrouwenvereniging 'DUSHIGIKIRANE' - Verantwoordelijke : Moza MIGERE
                        Vertegenwoordigers : César & Nadège NDAGIJIMANA

 

b2

Omschrijving van het project:

De vereniging 'DUSHIGIKIRANE' = ' laten we elkaar helpen' is een vereniging van vrouwen die wonen in de gemeente CIBITOKE. Deze vereniging wil de levensomstandigheden verbeteren van haar leden en hun omgeving.
De gemeente CIBITOKE, één van de sloppenwijken van de Burundese hoofdstad BUJUMBURA, heeft te maken met grote problemen wat betreft het onder controle houden van de hygiëne. Het gebrek aan toiletten in de huishoudens (ze zijn er wel maar door gebrek aan financiële middelen kunnen ze niet onderhouden worden – ledigen van septische put), gebrek aan drinkbaar water zijn enkele schrijnende voorbeelden die men er vaststelt.
De vrouwen van de vereniging « DUSHIGIKIRANE » wensen daarom een project voor te stellen dat enigszins verbetering zou kunnen brengen in deze omstandigheden.

Doelstellingen:

Het doel van dit project is het voorzien in sanitair en elektriciteit voor de huishoudens van (veelal) weduwen en andere inwoners van laan 18 van de gemeente van CIBITOKE.
Door het voorzien in elektriciteit zou er ’s nachts verlichting mogelijk zijn wat de veiligheid ten goede komt.
Het ter beschikking stellen van openbaar sanitair zou een grote verbetering betekenen op gebied van hygiëne, één van de grote problemen in dit woongebied.

Begunstigden:

De leden van de vereniging 'DUSHIGIKIRANE', hun omgeving en de inwoners van de wijk CIBITOKE

Budget:  7.978.651 BuFr  (4.850 Euro)

 • Aansluiting elektriciteit
 • Installatie elektriciteit
 • Aansluiting water
 • Bouw van een sanitaire eenheid voor gemeenschappelijk gebruik, bestaande uit wc’s, douches, wastafels
 • Toezicht uitvoering project en opvolging van de werken

Bijgevoegde documenten:

Plan voor de constructie van het sanitair
Getekend door  UWITEGERTSE Thierry

Top


Opvolging project
Rapport Januari 2013

Algemene status:

Het project is gestart op 09/07/2012. Momenteel werd het sanitair geplaatst zijnde 2 WC’s en 2 douches. Ook werd een septische put en  sterfput geplaatst. De werken zijn voor 95% uitgevoerd.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Sinds het laatste verslag, werd elektriciteit geplaatst op de voorziene plaatsen (elektrische stroom, lampen). Een watermeter en een elektriciteitsmeter zijn eveneens geïnstalleerd..

Werken die nog moeten uitgevoerd worden :
- plaatsen van lavabo’s in de toiletten
- afwerken loodgieterij : watertoevoer in de toiletten.

Financiële status:

1. Financiële middelen : Beschikbaar bedrag (na aftrek bankkosten) : 4850 euro

2. Uitgaven in Rwandese Franken  :

Factuurdatum

Rubriek

Totaal

09 juli 2012

Aankoop startmateriaal

63000

14 juli 2012

Ontwerp en uitwerking plannen en begroting

200000

 

Uitgraven septische put en sterfput

190000

 

Opvullen septische put

30000

16 juli 2012

Bouwmateriaal

2345000

18 juli 2012

Materiaal voor beton

1268500

 

Materiaal voor loodgieterij

714500

20 juli 2012

Betaling metser, metserhulp, waker en ingenieur

268000

 

Opvolging werken

100000

24 juli 2012

Watermeter REGIDESO

254442

 

Elektriciteitsmeter REGIDESO

347669

 

Uitgaven ivm aankoop en installatie van de meters

150000

28 juli 2012

Betaling metser, metserhulp, waker en uitvoerder werken

250000

03 augustus 2012

Betaling metser, metserhulp, waker en uitvoerder werken

230000

 

Opvolging werken

100000

30 oktober 2012

Aankoop elektrisch materiaal

737000

 

Werkuren elektricien

147400

 

Betaling metser, metserhulp, waker en uitvoerder werken

150000

Totaal

 

7 545 511

Problemen/knelpunten:

Het was nodig om een septische tank te bouwen alhoewel dit niet voorzien was. Wat een toename in gewapend beton en een herziening van het afvoerstelsel impliceerde.

Er is een merkbaar probleem aangaande de veiligheid van de lavabo’s en ander sanitair materiaal.

Top


Rapport januari – maart 2013

                Het bouwproject van gemeenschappelijk sanitair in de wijk Cibitoke in Bujumbura is in een vergevorderd stadium. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn :

 • Etape 1
 • Installatie van de werf
 • Graafwerken
 • Installatie elektriciteit
 • Fundering (begin)
 • Etape 2
 • Fundering
 • Optrekken muren
 • Afvoer water (leidingen)
 • Etape 3
 • Schrijnwerk
 • Vloerbedekking
 • Pleisterwerk en keuring
 • Installatie elektriciteit kant sanitair
 • Installatie loodgieterij kant sanitair (nog niet afgewerkt)
 • Etape 4
 • Kanalisatie (nog niet afgewerkt)
 • Hervatten werfwerkzaamheden (opkuis,…)
 • Installatie meters water en elektriciteit

Volgens bovenstaand overzicht kunnen we vaststellen dat het project in een vergevorderd stadium is. De ingenieur die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden is deze dagen voor stage in het binnenland en gaat verder met de uitwerking van het werk van studie. Dit maakt dat de paar resterende taken langzaam vooruit gaan. We onderhandelen over hoe we dit kunnen aanpakken zodat het project kan definitief afgewerkt worden.

De vrouwen van CIBITOKE en de begunstigden van het project bedanken uit de grond van hun hart de organisatie 'Vleugels van Hoop' die hen steunt door hun sanitair aan te bieden in een plaats waar het moeilijk is om sanitair te bouwen.
De officiële in gebruikname is voorzien voor de maand november van dit jaar ter gelegenheid van het bezoek van de groep in Burundi.

N.B : Op de foto’s zie je naast het nieuwe sanitair en bakstenen huisje dat vroeger diende als sanitair.

Top


Opvolging december 2014

Datum: 17 december 2014
 
Naam project: Project 32: Water en elektriciteit voor Cibitoke, een sloppenwijk van Bujumbura

Algemene status:

Nadat in het begin van het jaar de aansluitingen van de waterleidingen op de douches en toiletten werden gestolen kregen we nu het bijgevoegde bestek van de ingenieur. De loodgieterijwerken zullen weldra plaats vinden.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Financiële status:

Een extra steun van 346.100 BuFr is nodig, zijnde € 182.

Problemen/knelpunten:

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…)

Bestek van de herstellingen na diefstal:

Top


Fotoalbum

Klik op de foto om de volledige opbouw te zien!

Top