Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Bujumbura Burundi 2022
Opvolging 2022
Uitbreiding
Opvolging febr. 2023
Fotoalbum


 

Oogzorg voor schoolkinderen

Locatie:               Bujumbura, Burundi.

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          NDAYISHIMIYE Liliane - Association Mères des Enfants Handicapés au Burundi (AMEHBU)

Omschrijving van het project:

Kinderen met een visuele beperking hebben veel problemen op school (moeilijkheden met lezen, tranen die vloeien tijdens het lezen, hoofdpijn en gezwollen ogen...).
Bovendien is oogzorg door armoede voor 80% van de bevolking niet toegankelijk, moet men ver reizen voor behandeling en besteden de ouders van deze kinderen te weinig aandacht aan dit probleem.

Doelstellingen:

- De gevolgen van oogziekten aanzienlijk verminderen door een grote gratis campagne te organiseren voor screening, oriëntatie, behandeling en distributie van brillen.
- Zorgen voor bewustwording voor de preventie van oogziekten.
- Bevorderen van het onderwijs aan visueel gehandicapte jongeren.

Begunstigden:

- 450 kinderen waarvan de leeftijd varieert tussen 3 en 15 jaar.
- Ouders, voogden van kinderen en leerkrachten van deze kinderen.

Budget:

3450 Euro (ongeveer een derde van het gevraagde budget, goed voor de behandeling van 150 kinderen)

Risico’s:

- Risico op schooluitval.
- Risico om blind te worden.

Omschrijving van het project:

Budget

Top


Opvolging

Datum:                 27 oktober 2022
 
Naam project:       Oogzorgen voor schoolkinderen – Bujumbura - Burundi

Algemene status:

Het project bood hulp bij oogzorgen, brillen en oogproducten (medicatie) aan 150 schoolgaande kinderen.
De kinderen werden als volgt gediagnosticeerd:
- 39 kinderen hebben een eenvoudige allergie en kregen medicijnen,
- 63 kinderen hebben blefaritis (ontsteking van de oogranden), bilaterale keratocon-
  junctivitis (hoornvlies ontsteking), astigmatisme (kromming van het hoornvlies),
  myopie (bijziendheid) of hypermetropie (verziendheid). Zij hebben allemaal baat gehad    
  bij zowel medicatie als een bril afhankelijk van de ernst van het probleem,
- 4 slechtziende kinderen werden gediagnosticeerd als zeer ernstig. Hun zichtprobleem
  vereist een operatie.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Momenteel studeert 85% van de leerlingen die hulp hebben gekregen in goede omstan-digheden zonder verdere problemen; de anderen bevinden zich nog in de fase van medicijngebruik.

Financiële status:

- Totaal ontvangen bedrag : 3.450,00€
- Uitgaven voor activiteiten: 3.447,87€
- Verschil (saldo):                      2,13€ (valuta devaluatie)
- Wisselkoers: 1€ = 3,050 FBU

Problemen/knelpunten:

Tijdens de uitvoering van de activiteiten ondervonden wij een aantal problemen als gevolg van een gebrek aan middelen, waaronder:

- Het grote aantal visueel gehandicapte kinderen die onze zorg nodig hebben.

- Sommige kinderen, waar we niet voor konden zorgen, hebben vanwege de ernst van
  hun geval een chirurgische ingreep nodig.
 
- Wij hebben de vervoerskosten niet kunnen betalen, maar hebben de ouders gewezen op
  de noodzaak om een bijdrage te leveren. 

Omwille van dit alles verzoeken wij U opnieuw om de nodige hulp te bieden aan deze kinderen die zijn geïdentificeerd maar nog geen kans op hulp hebben gekregen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

- Foto's
- Facturen voor de betaling van alle zorgen (consultatie, medicatie en brillen)

Top


Uitbreiding van het project

Oogzorg voor schoolkinderen - verlenging

Locatie:               Bujumbura, Burundi.

Looptijd:             2 maanden

Aanvrager:          NDAYISHIMIYE Liliane - Association Mères des Enfants Handicapés au Burundi (AMEHBU)

Omschrijving van het project:

Dit project (uitbreiding van project 126) heeft tot doel chirurgische hulp te bieden aan 4 visueel gehandicapte kinderen die zijn geïdentificeerd en geraadpleegd tijdens de uitvoering van de eerste fase van het project om hen te helpen hun gezichtsvermogen te behouden of hun functie terug te krijgen en zo hun schoolintegratie te bevorderen.

Doelstellingen:

- Chirurgie aanbieden aan 4 visueel gehandicapte kinderen in de schoolgaande leeftijd,
- Visueel gehandicapte kinderen helpen om hun normale gezichtsvermogen terug te krijgen om hun scholing te bevorderen.

Begunstigden:

  • 4 kinderen tussen 3 en 15 jaar die geopereerd moeten worden.
  • de ouders, voogden en leerkrachten van de kinderen.

Budget:

1500 Euro (375 Euro per kind)

Risico’s:

- Risico op schooluitval.
- Risico om blind te worden.

Documenten in bijlage:

-

Top


Opvolging februari 2023

Datum:                 26 februari 2023
 
Naam project:       Oogzorgen voor schoolkinderen – Bujumbura - Burundi

Algemene status:

De tweede fase van project 126 voorzag in chirurgische ingrepen voor 4 visueel gehandicapte kinderen. Het doel was om hulp te bieden aan die kinderen bij wie zeer ernstige gevallen van visuele beperking waren vastgesteld en waarvoor operaties nodig waren.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Deze 4 kinderen, waarvan 1 meisje en 3 jongens, werden succesvol geopereerd. Deze ingrepen vonden plaats na een tweede consultatie door de gespecialiseerde oogarts op initiatief van het ziekenhuis, om de evolutie te beoordelen van de huidige toestand van het gezichtsvermogen van de kinderen ten opzichte van de eerste diagnoses.
Alle 4 kinderen stellen het goed en worden verder opgevolgd na hun ontslag uit het ziekenhuis.

Financiële status:

Het ontvangen bedrag van 1500 € werd volledig besteed aan de operatie van de 4 kinderen.

Problemen/knelpunten:

  • Het geld dat op 5 december 2022 was overgemaakt, werd pas op 18 december 2022 ontvangen, wat samenviel met de periode van vertrek met verlof van de dokter-specialist, waardoor de vertraging.
  • De kinderen werden gediagnosticeerd met andere ziekten na de tweede consulten en uitgevoerde laboratoriumtests; dit leidde tot het voorschrijven van medicijnen voor de 4 kinderen en de ziekenhuisopname van het meisje vóór de eigenlijke operatie. Hoewel niet voorzien in deze uitbreiding van het project, zijn AMEHBU en het ziekenhuis overeengekomen dat de beschikbare middelen ook de kosten van medicijnen en ziekenhuisopname van het meisje kunnen dekken.
  • De overige 44 visueel gehandicapte kinderen van de 150 die werden geïdentificeerd maar die niet waren opgevangen tijdens de eerste fase van het project, blijven naar ons kantoor komen om onze hulp te vragen.
    Hiervoor hebben we opnieuw de hulp ingeroepen van Vleugels van Hoop, zodat deze 44 visueel gehandicapte kinderen hulp krijgen in de vorm van medicatie en/of een bril.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

- Foto's.

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top