Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Bujumbura Burundi 2022
Opvolging aug. 2022
Opvolging dec. 2022
Fotoalbum


 

Therapeutische hulpmiddelen

Locatie:               Bujumbura, Burundi.

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          Batungwanayo Eric
Organisatie : Association Intervention Thérapeutique contre le Bégaiement, ITB

Omschrijving van het project:

In Burundi hebben kinderen met stotterproblemen te maken met verschillende problemen.
Het project heeft tot doel methoden en technieken te ontwikkelen voor de behandeling van stotteren om bij te dragen aan de verbetering van de taal en om de academische situatie van stotterende leerlingen te verbeteren.

Doelstellingen:

- Stotteren genezen om stigma en afwijzing in scholen en gemeenschappen te doorbreken,
- De academische prestaties van stotterende kinderen verbeteren door middel van therapeutische methoden en technieken.
- Leerkansen bieden aan leerkrachten door hen te laten zorgen voor schoolkinderen die stotteren.

Begunstigden :

- De kinderen van de verschillende scholen van Bujumbura (371 kinderen waarvan 87 meisjes en 284 jongens, 16 scholen)
- Ouders van stotterende kinderen
- De leerkrachten van deze kinderen
- Docenten die zullen deelnemen aan bewustmakingscampagnes.

Budget :

3050 Euro (aankoop materiaal)

Risico’s :

-

Omschrijving van het project:

Budget

Top


Opvolging

Datum:                  19 augustus 2022
 
Naam project:       Therapeutische hulpmiddelen

Algemene status:

Het project startte in de maand juli net na de herkansingsexamens.
De therapieën worden in groepen gedaan: de leerlingen worden onderverdeeld in groepen op basis van hun leeftijd en type stotteren. De sessies beginnen om 8 uur en eindigen om 11 uur, 4 sessies van 45 min per dag.
Tot de gebruikte methoden en technieken behoren counseling, het herstel van het ademhalingsmechanisme, therapieën voor het instellen van lettergrepen, dialoog in een team, hypnose enz.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project blijft zijn doel bereiken als kinderen met stotteren worden genezen en hun taal verbetert. Van de 51 stotteraars die al therapie hebben gevolgd, hebben 38 kinderen hun normale taal teruggekregen en 13 kinderen hebben een aanzienlijke verbetering ondergaan en zullen volledig herstellen dankzij versterkende en ondersteunende oefeningen.

Ons project zal de verschillende betrokken autoriteiten en de ouders bewust maken van de aanpak van deze taalstoornis bij kinderen. Ten tweede zal dankzij ons project het stigma en de discriminatie van mensen die stotteren in het algemeen door onwetendheid afnemen.

Financiële status:

Het toegewezen bedrag is volledig besteed zoals gepland in de begroting.

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Facturen en foto’s

Top


Opvolging december 2022

Datum:                  31 december 2022
 
Naam project:       Therapeutische hulpmiddelen

Algemene status:

In oktober is het tweede kwartaal van het project van start gegaan.
Het project bereikt ook onverwachte doelen, aangezien administratieve en schoolautoriteiten beginnen in te zien dat stotteren een probleem is dat gecorrigeerd kan worden; dat het geen defect of ziekte is. Ook ouders die kinderen hebben in niet-begunstigde instellingen wenden zich tot onze organisatie om dezelfde diensten aan te vragen. Dit vermindert het stigma ten aanzien van deze stotterende kinderen aanzienlijk.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De therapieën vinden plaats in groepen: stotterende leerlingen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en type stotteren.
De sessies beginnen om 15.00 uur na de les en eindigen om 18.00 uur (4 sessies van 45 min per dag).
Onder de gebruikte methoden en technieken zijn er counseling, het herstel van het ademhalingsmechanisme, therapieën van de setting in lettergrepen, dialoog in team, hypnose enz.
Van de 122 stotteraars die al therapie hebben ondergaan, hebben 91 kinderen hun normale taal teruggekregen en 31 kinderen die overblijven hebben een aanzienlijke verbetering doorgemaakt en zullen volledig herstellen dankzij versterkende en ondersteunende oefeningen.

Financiële status:

Het toegewezen bedrag is volledig besteed zoals gepland in de begroting

Problemen/knelpunten:

Geen

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top