Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
Bukavu Congo
Opvolging mei 2017
Juni 2017
Augustus 2017
Augustus 2019
FotoalbumBukavu – Kippenkwekerij

Locatie:               RD Congo – Zuid Kivu – Bukavu – psychiatrisch centrum Sosame

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          Jean-Jacques Chishibanji voor ANUPF vzw

Omschrijving van het project:

Vlees-en legkippen kweken op kleine schaal als ergotherapieproject ten voordele van psychiatrische patiënten en hun familie.
ASBL ANUPF is samengesteld uit werknemers uit het psychiatrisch centrum SOSAME die zich na hun werkuren vrijwillig inzetten om geld in te zamelen voor aankoop van eten en resocialisatie van psychiatrische patiënten die verstoten worden uit de maatschappij. Via verkoop van eieren en kippenvlees, willen zij geld inzamelen om eten en medicatie te kopen voor patiënten en hun familie en aldus armoede te bestrijden. De kippenkwekerij zal verzorgd worden door en voor patiënten onder toezicht van de ergotherapeut van het centrum.

Doelstellingen:

Het uiteindelijke doel is het stigmatiseren van de psychiatrische patiënt te voorkomen. Dit project wordt met de hulp van Vleugels Van Hoop opgestart, maar heeft tot doel om autofinancierend te worden.

Begunstigden:

Psychiatrische patiënten en hun familie van het psychiatrisch ziekenhuis SOSAME in Bukavu.

Budget:

1000 €

Risico’s

- Onervarenheid inzake runnen van grotere projecten
- Het project is afhankelijk van de vrijwilligers van ANUPF
- Gevaar van uitbreken van ziektes onder de kippen
- Gevaar van diefstal
- Er is extreme armoede en hongersnood in de streek
- Onervarenheid mbt opzetten van autofinancierend project

Bijgevoegde documenten:

Financieel plan

Top


Opvolging

Datum: 3 mei 2017
 
Naam project: Project 71 – DC Congo,Bukavu Kippenproject

Algemene status:

Het project evolueert goed, we hebben de sponsoring ontvangen op 27 maart en we zijn direct begonnen met de inrichting van het kippenhok. Ik had de toestemming tot sponsoring en het ondertekende contract van Vleugels van Hoop ontvangen sinds februari maar we moesten de komst van mevrouw Coppin Veronique afwachten die ons de sponsoring zou overhandigen samen met de aankoop en het transport van de broedmachine aangekocht in België. Over het algemeen verloopt alles goed, het kippenhok is ingericht, de kippen aangekocht en gevaccineerd, de broedmachine in werking gesteld. We denken echter dat de eerste broed niet zal slagen door een verkeerde bewerking want vandaag zijn we aan de 23ste dag van de broedperiode.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De kippen beginnen stilaan te leggen, maar nog niet voldoende om de patiënten te ondersteunen bij de aankoop van medicatie en voeding.

Alle gelden werden besteed zoals voorzien. Het programma van de activiteiten en het verslag van de uitgaven kan u hierbij vinden.
We hebben nu een nul saldo.

Problemen/knelpunten:

Voeding van de kippen werd onderschat: we vrezen het tekort aan voeding op het einde van de tweede maand en ook de stijging van de prijzen, want er is een tekort aan maisgranen die de basisvoeding van de kippen is.

Tekort aan ruimte en afspanningsdraad die toelaat de kippen in de vrije natuur te laten of in veiligheid op de binnenkoer.

Het niet bezitten van een eigen terrein waar we onze eigen kippenhokken kunnen installeren.

Schrik om niet te kunnen voldoen aan de vraag van noodlijdende patiënten door een tekort aan productie.

Problemen om de dierenarts te betalen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Financieel rapport

Top


Juni 2017

Algemene status:

Het project evolueert goed. De tegenslag was dat we de 1ste uitbroeding hebben gemist.  De machine werkt naar behoren; de zonne-energie, waar de couveuse staat, is stabiel en beschikbaar. De mislukking is te wijten aan de keuze der, verkeerd geselecteerde eieren, want we hebben opgemerkt dat op 51 eieren :

- 8 stuks 8 kuikens gaven =15.6%
- er 12 dode kuikens in de schelp zaten =23.5%
- er 1 gebroken ei in de couveuse zat (reden?) =1.9%
- er uit couveuse 30 rotte eieren kwamen=58.8%

Een tegenslag: op dag 11 werden alle kuikens vernietigd door wilde ratten. We bekijken  op welke manier we het kuikenhok kunnen beschermen vóór de 2de  cruciale periode om de nodige bescherming te kunnen bieden.

Vooruitgang sedert het vorige rapport:

De kippen beginnen beetje bij beetje te leggen, ze komen stillekes aan in vorm.  Ze kregen medicijnen om de leg te bevorderen.  90 stuks werden verkocht en 51 stuks  in couveuse geplaatst (die weldra kuikens voortbrengen).

Financiële status:

Financiering opgebruikt zoals voorzien cfr activiteiten en uitgaven in bijlage. Deze maand was er een bijdrage vanwege de leden om continuïteit en verdere research van ons kippenhok te garanderen (justificatiestukken in bijlage)

Problemen/zorgpunten:

- Voeding: we vrezen een tekort.
- Stijging der prijzen tgv een tekort aan maïsmeel (basisvoeding voor kippen).
- Plaatsgebrek en ontbreken omheining om ‘in veiligheid’ te luchten.
- Gebrek aan eigen lapje grond.
- Angst om niet te kunnen voldoen aan de grote vraag van het groot aantal zieken.
- Het probleem om de veearts te kunnen vergoeden.

Documenten in bijlage : foto’s,  bewijzen, …

Foto’s

Top


Opvolging Augustus 2017

Algemene status:

Het project evolueert goed, de kippen leggen, beetje bij beetje, meer eieren. Nu leggen de kippen elke dag een ei en kunnen gevoed worden en daardoor helpen om 3 patiënten van de psychiatrie, die heel arm zijn, medicatie aan te schaffen. Een deel van de eieren dient als supplement bij de voeding van gehospitaliseerde patiënten die geen dichte familie hebben. Een eiermaaltijd wordt voor hen bereid, ieder weekend, in de keuken van het psychiatrisch centrum ‘sosame’.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De kippen leggen goed (een ei per dag). Deze maand hadden we 720 eieren. We hebben 9 kuikens van ongeveer 6 weken, de kuikentjes, 6 van één dag en we wachten op de rest die uitgebroed worden. De kuikentjes die we hebben zijn er van onze eigen eieren in ons kippenhok.

Financiële toestand:

Alle sponsorgelden werden besteed zoals voorzien. De activiteitenplanning en de uitgaven in bijlage. En voor deze maand zijn alle kippen voorzien van voeding, medicatie en vaccins.
Maar er is geen overschot.

Problemen/knelpunten:

  • Altijd de voeding van de kippen : als gevolg van het verhogen van het uitbroeden zal ook de vraag naar voeding toenemen. De kuikens hebben nog niet de vereiste leeftijd om ze door te geven aan de families van de patiënten, de schrik dat ze vroegtijdig sterven of dat ze worden opgegeten voor ze eieren leggen.
  • Onvoldoende plaats en gebrek aan een afsluiting om ze, buiten in de vrije lucht, te laten rondlopen. In veiligheid op de koer en ook in kooien  zal onvoldoende zijn  want iedere maand zullen er kuikens bijkomen naargelang het uitbroeden.
  • Het ontbreken van een perceel waar we onze kippenhokken kunnen bouwen.
  • Schrik om niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de zieken als gevolg van de capaciteit van ons kippenhok. Met 35 legkippen is de productie te laag om tegemoet te komen aan de vraag van de armsten en aan andere activiteiten van de vereniging.
  • Moeilijkheden om de veearts te betalen voor zijn consultaties.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

In bijlage toegevoegd

Top


Opvolging augustus 2019

Datum:19 augustus 2019
 
Naam project: Project 76 – Kippen kweken

Algemene status:

Het kippenproject vordert goed. We blijven medicijnen en voedsel kopen voor de kippen alsook geneesmiddelen voor behoeftige, zieke patiënten. De incubator werkt naar behoren. In totaal hebben we 37 leghennen, 17 pre-legkippen, 32 kuikens van twee weken en 8 van een maand oud. Voor het veld in Kabamba, houden we er rekening mee dat het regenseizoen (september gewasseizoen A) begint. We gaan maïs en bonen telen en hopen te oogsten in december.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project is zelfredzaam: de kippen produceren elke maand 29 platen, wat $116/maand opbrengt. Dit laat ons toe om hun voedsel, medicijnen en vaccins te betalen, evenals de hulp aan behoeftige patiënten (voedsel en geneesmiddelen).

Financiële status:

Dit kwartaal bracht het kippenhok ons 348 US$ op.
Van die $348 betaalden we: voedsel voor de kippen $150; bijdrage eendenhok $70, aankoop eend $12 en vaccin $5.

Saldo $110 voor patiëntenmedicijnen (cfr factuur)

Problemen/knelpunten:

- De nieuwe incubator (experimenteel) gaf slechte resultaten = 100% mislukking!
- De families van de patiënten laten ons weten dat ze geen ruimte hebben om kippen te kweken en dat ze niet bekwaam zijn om hun voedsel te betalen. Ze willen enkel kippen om op te eten.
- Te veel verzoeken om assistentie, terwijl de kippen soms tot 30 dagen geen eieren leggen. Vandaar onze wens om het aantal leghennen te verhogen.

Documenten in bijlage: foto’s, facturen, ….

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het album

Top