Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Bukavu Congo 2019
Opvolging juli 2019
Uitbreiding juni 2019
Opvolging augustus 2019
Opvolging oktober 2019
Opvolging december 2019
Opvolging februari 2020
FotoalbumHeropbouw kleuterschool

Locatie:  Dorp KADUTU, wijk NYAKALIBA, KALERE B, RDC

Duurtijd: 3 maanden

Aanvrager:  JEAN-JACQUES CHISHIBANJI

Voorstelling  project:

Het Nyakaliba district is een sloppenwijk (16495 inwoners) gelegen aan de rand van Bukavu. 
Men werkt er als arbeider en als vuurdrager; de meer welvarende  hebben een winkeltje. De meerderheid van de bevolking is analfabeet. Als gevolg van het systeem ‘loon voor onderwijs’, komen veel kinderen op straat terecht omdat hun ouders de leerkrachten niet kunnen betalen.

Teneinde analfabetisme te bestrijden stelde  de bevolking een perceel ter beschikking en bouwde er een kleuterschool op in hout (elementaire basis gegeven door 3 vrijwilligers). Deze school werkte 14 jaar. In juli 2018 vernietigde een hevige brand (van onbekende oorsprong) de school evenals 20 huizen rondom de kleuterschool.

Om de kinderen een nieuwe kans te geven, wil de wijk de school heropbouwen. 
Helaas is de bevolking arm en de Staat biedt geen ondersteuning aan onderwijs voor de armen. Maar wij willen graag 2 gebouwen, een bureau en latrines (+ inrichting) herbouwen.

Objectieven:

- Wederopbouw van een ruimte voor de ontwikkeling van arme kinderen
- Bestrijden van analfabetisme
- De situatie van straatkinderen aanpakken

Begunstigden: 82 kinderen van 2,5 tot 5 jaar

Budget19.476 €

Risco’s: geen

Top


Opvolging

Datum:  15 juli 2019
 
Naam project:  Bouw kleuterschooltje Bukavu Congo

Algemene status:

Het bouwproject verloopt goed, we zitten in het stadium van de afwerking, die zal afsluiten met de bevloering, plaatsen van deuren en vensters, plaatsen van sanitair, elektriciteit, citernes en lavabo’s.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Er is grote vooruitgang gezien de werken voor 80% voltooid zijn en binnen drie weken zullen de sleutels van de school overhandigd worden.
We hebben 2448 euro ontvangen voor de uitrusting van de klassen en het bureel. We zullen volgende week de bestelling van tafels, stoelen en kasten plaatsen bij het schrijnwerkersatelier. Het contract en de offerte zullen volgende week bezorgd worden.

Financiële status:

Het saldo van het budget werd gestort aan de bouwonderneming voor de afwerking, een som van 8187,3$ confer reçu N°206.

Problemen/knelpunten:

Onze grootste zorg is het gebrek aan plaats om de citernes te plaatsen. Er was voorzien om 4 citernes van 2500 liter te plaatsen, maar gezien de beperkte plaats hebben we de bouwonderneming gevraagd om een tank van 10000 liter aan te kopen.

Bijgevoegde documenten:

Foto's en reçu

Top


Uitbreiding juni 2019

Naam project:    Project 92 – Uitbreiding: Uitrusting klassen                                                    

Locatie:               Kalere, Bukavu - Congo

Duurtijd:              2 maanden

Aanvrager:          Jean-Jacques Chishibanji

Voorstelling van het project:

De uitbreiding van het project omvat de uitrusting van de klasjes.

Objectieven:

Aankoop van stoelen, tafels, kasten als ook hygiënische materialen.

Budget:  2.448 €

Risico’s: Geen

Documenten in bijlage :

Gedetailleerd budget

Top


Opvolging augustus 2019

Datum:19 augustus 2019
 
Naam project: Project 92 Kleuterschool Nyakaliba Kalere B

Algemene status:

De bouw is bijna klaar (realisatie ad 90%).
De metsers gaan hun werk opleveren de 28ste van deze maand.
Het budget voor de uitrusting werd overgemaakt  aan de meubel-producent  (cfr factuur in bijlage). Volgens het atelier worden de meubels geleverd op 29 augustus 2019.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Alles is in het werk gesteld om de kinderen op 2 september in het nieuwe gebouw het schooljaar te laten starten.

Financiële status:
 
We beschikken nog over een saldo van 200 US$ voor de aankoop van sanitair materiaal voor de school: wc-papier, zeep, waskuipjes, dweilen, borstels,...

De rest van uw financiële steun is gebruikt zoals voorzien.

Problemen/knelpunten:

De zorg is om een tank groot volume te vinden in Bukavu!
De ingenieur is van plan om een tank van 10.000 liter aan te kopen in Burundi.

Documenten in bijlage: foto’s,  facturen,

Top


Opvolging oktober 2019

Naam project: Bouw kleuterschooltje Bukavu

Algemene status:

Ten gevolge van een geschil tussen het bouwbedrijf en haar personeel werd de hele zaak opgeschort. Het werk is nu hervat en zal zo snel mogelijk worden afgerond. Wat de overdracht van de schoolbanken betreft, verhinderde de onregelmatige elektrische stroom de voltooiing van de bestelling. We hebben een belofte van levering vóór eind oktober.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Onvoldoende! De kinderen betrekken de lokalen nog steeds niet. Instructeurs en hygiëne functionaris zijn aangesteld maar we hebben geen toegang tot die afspraaknotitie. Zodra deze beschikbaar is laten we het u weten.

Financiële status:

Alle middelen, behalve 200$ voor hygiënisch materiaal, zijn opgebruikt.

Problemen/knelpunten:

De watertank is nog niet aangekomen vanwege het transportprobleem Burundi-Bukavu; de vrachtwagen moet andere goederen vinden die naar Bukavu vervoerd kunnen worden. Het agentschap mobiliseert klanten om goederen te vinden om naar Bukavu te brengen.

Bijgevoegde documenten:

Enkele foto’s in bijlage; andere  beschikbaar eind deze week.

Top


Opvolging december 2019

Datum:                 10 december 2019
 
Naam project:       Kalere – Heropbouw kleuterschool

Nr project:             92

Algemene status:

Het hoofddoel is bereikt: de kinderen van Kalere B beschikken opnieuw over twee klassen, toiletten en meubilair. Er is eveneens een bureel voor de directie. De lessen herbegonnen, weliswaar met vertraging, op 14 november jl. De kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag (van 8u tot 11u30). Er zijn twee onderwijzeressen beschikbaar en de kleuterschool wordt gerund door het hoofd van de Shirika gemeenschap in Kalere B.

Vooruitgang sedert vorig rapport:

De kinderen gaan terug naar school.
De ouders zijn tevreden omdat hun kroost in een veilige omgeving vertoeft.
De kinderen worden goed begeleid en dwalen niet langer rond in de buurt.

Financiële status:

Volgens het laatste verslag was al het geld al verbruikt.

Problemen/knelpunten:

- De tank is nog niet aangekomen; we volgen dit verder op.
- Gebrek aan geld voor een motivatie bonus voor de leerkrachten.
- Gebrek aan middelen voor vernieuwing van hygiënisch materiaal, krijt, ...

Documenten in bijlage: foto's, …

Top


Opvolging februari 2020

Datum:                12 februari 2020
 
Naam project:     Heropbouw kleuterschool

Algemene status:

Sinds de opening in november gaan 67 kinderen elke dag naar school. Er zijn twee leraren en een verantwoordelijke voor de hygiëne. Sommige kinderen komen niet naar school vanwege een gebrek aan minimale middelen (schoenen, broekjes, ...).  Soms is er sprake van voedselgebrek waardoor ze niet naar school komen en blijven zwerven door de buurt.

Vooruitgang sedert vorige rapport:

Tot nu toe is er vooruitgang en de school evolueert aan een normaal tempo; kinderen vinden er vreugde. Het is een plek om zich te ontplooien.

Financiële status:

Niets te melden, het gebudgetteerde bedrag werd verbruikt.

Problemen/knelpunten:

- De citerne is aangekomen op het agentschap; de wegen in de buurt moeten, omwille van het volume, gebruiksklaar gemaakt worden (anarchistische constructie) teneinde de school te kunnen bereiken
- Gebrek aan bonus voor de leerkrachten
- Gebrek aan middelen voor de vernieuwing van verbruiksgoederen zoals krijt, papier en hygiënisch materiaal.

Documenten in bijlage: fotos, ontvangstbewijzen, ….

Foto’s van de kinderen

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top