Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Bukavu Congo 2022
Opvolging juli 2022
Fotoalbum


 

Opleiding jongeren in biogas en fotovoltaïsche technieken

Locatie:             Medisch centrum ISTM Bukavu/RD Congo

Looptijd:           6 maanden

Aanvrager:        ANUARITE MUPENDA LUCIE/ ACTIONS OUR LA JEUNESSE

Omschrijving van het project:

Door de veroudering van elektrische stroominstallatieapparatuur is stroom een ​​zeldzaam of bijna onbestaand goed geworden. Om energie te hebben, kappen mensen bomen om er sintels van te maken, wat leidt tot vernietiging en vervuiling van het milieu en de biodiversiteit.
Het plaatsen van zonnepanelen zou een goede oplossing zijn, maar het gebrek aan kennis veroorzaakt kortsluitingen en branden.
We willen jongeren een opleiding aanbieden over hernieuwbare energiebronnen. Zo dragen we bij aan de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Het gezondheidscentrum van Bukavu heeft geen stroom, na de training worden er zonnepanelen en een biogaskeuken geplaatst.

Doelstellingen:

Algemeen:

  • Bijdragen aan de bescherming van het milieu en het behoud van de biodiversiteit.

Specifiek:

  • Jongeren opleiden in biogas en milieubescherming
  • Bijdragen aan de bescherming van het milieu door goede praktijken op het gebied van hernieuwbare energie populair te maken
  • Vermindering van het kappen van bomen, verbruik van houtskool, brandstofverbruik en geluidsoverlast door het gebrul van generatoren.
  • Strijd tegen jeugdwerkloosheid

Begunstigden:

20 jonge werklozen en de kraamkliniek van istm Bukavu

Budget: 7333 $ of 6682 Euro’s

Risico’s: geen

Bijgevoegde documenten:

Aangepast budget

Top


Opvolging

Datum:                  19 juli 2022
 
Naam project:       Opleiding in biogas en voltaïsche technieken


Algemene status:

Het project bestond uit het opleiden van 20 jongeren over de nuttige begrippen van biogasinstallatie en fotovoltaïsche techniek. De training duurde 60 dagen gezien de beschikbaarheid van trainers. Er worden een biovergistereenheid en elektrische voedingspanelen geïnstalleerd en 20 jongeren worden opgeleid.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

- 5 van de 20 opgeleide jongeren zijn verantwoordelijk voor het voorzien van de vergister van biologisch afbreekbaar materiaal dat ze overal vandaan halen
- de biovergister produceert gas en levert het keukenfornuis
- de biovergister produceert afval (organische mest dat klaar is voor gebruik op het veld).

Financiële status:

€ 6.682 (US $ 7.333) werd gebruikt; balans 0

Problemen/knelpunten:

- Gebrek aan beschermende uitrusting (handschoenen, enz.)
- Gebrek aan transportmiddelen om biologisch afbreekbare materialen in te zamelen (spade, tang, kruiwagen, karretje, enz.)
- Het geproduceerde gas is niet verfijnd genoeg om het in de gasflessen op te slaan, vandaar de problemen bij het verkrijgen van filters, opslagcilinders, compressoren
- Organische mest is half vloeibaar, vandaar de moeilijkheid om het goed te transporteren, wat de aankoop van een vloeistof/vaste scheidingsmachine vereist om de meststof om te zetten in een vloeistof en vast materiaal dat kan worden opgeslagen in blikken en zakken.

We vragen u nog steeds om ons meer te financieren om de cyclus van dit project wat betreft productie van biogas en organische mest te kunnen bereiken.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Facturen, foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top