Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Bukavu Congo
Opvolging december 2017
Opvolging april 2018
Opvolging augustus 2019
FotoalbumKippenkweek Bukavu Congo Uitbreiding project 71

Locatie:               RD Congo – Zuid Kivu – Bukavu – psychiatrisch centrum
                            Sosame

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:          Jean-Jacques Chishibanji voor ANUPF vzw

Omschrijving van het project:

Op 8 februari 2017 tekenden we een overeenkomst inzake gekregen steun van 1.000€ teneinde de, meest behoeftige, patiënten te laten genieten van medische zorgen. Hiermee hebben we kippen, een elektrische broedmachine, eten en een onderdak voor de kippen aangekocht. Het project evolueert positief. De broedmachine bezorgt ons maandelijks kuikens en de kippen geven ons eieren. Een deel ervan wordt verkocht om medicatie aan te kopen voor enkele patiënten en eten voor de kippen (zie maandelijkse verslagen).
Hoofddoel is dat de meest behoeftige patiënten hun eigen kippenkweek zouden kunnen opstarten. Vandaar dat we kuikentjes uitbroeden (momenteel 29), die we willen uitdelen aan de families eens ze 4 maand zijn. Uiteraard vergt dit een en ander: voeding, de families opleiding geven inzake het kweken opdat de kippen goed zouden ontwikkelen en eieren produceren, om nadien te verkopen en zodoende medicamenten en eten aan te kopen. De huidige productie volstaat amper om 4 ambulante patiënten op te vangen, kippeneten te kopen, en elk weekend een maaltijd te verschaffen aan vier internen die van niemand hulp krijgen.
We hopen om dankzij deze uitbreiding meer patiënten te kunnen helpen en families te voorzien van kippen zodat ze hun eigen kweek kunnen opstarten.

Door zelf kippenvoer te kweken zullen we enorm besparen.  Onkosten remmen immers de ontwikkeling van het project (zie onze rapporten).

Dit project omvat:
- De aankoop van een terrein om voedsel te verbouwen voor patiënten en kippen,
- Het aantal kippen verhogen om meer eieren te kunnen verkopen,
- Een groter kippenhok (met omheining) om ze in openlucht  uit te laten,
Na 4 maand en bovenstaande te hebben verwezenlijkt kunnen we aan de families kippen te bezorgen (individueel kweken).

Doelstellingen:

- De productie versnellen en verhogen tot 60 eieren per dag.
- Meer kuikens en kippen kweken in het vooruitzicht medische en andere hulp te verhogen
van 4 naar 25 patiënten.
- Eieren en kippen produceren in de strijd tegen de ondervoeding en het verschaffen van goede voeding (o.a. door ieder weekend een eiergerecht aan te bieden aan alle gehospitaliseerden).
- Iedere trimester drie behoeftige families helpen door kippen (5 kippen per familie) en startvoeding te geven om hun eigen kippenkweek te starten.
- Aankoop van een terrein (1 ha) om voedsel voor kippen én behoeftige patiënten te verbouwen.

Begunstigden:

Anupf-rd congo en hun doelgroep, de patiënten van de psychiatrische afdeling, hun families en de bevolking van zuid-Kivu in het algemeen.

Budget:

5.195 US$, zijnde 4.350 €

Risico’s

Epidemie en een tekort aan eten; onvoldoende onderhoud van de rennen

Bijgevoegde documenten:

Zie bijlagen

Top


Opvolging

Datum:  RD Congo, Bukavu, 26 december 2017
 
Naam project: 76 uitbreiding kippenproject Bukavu

Algemene status:

Op 30 september werden we de gelukkige begunstigden van een financiering ad 4350€ (uitbreiding kippenhok). Het doel is de om de productiviteit te verbeteren en al- doende de hulp aan psychiatrische patiënten te verhogen. We kochten een veld (teelt van bonen en maïs), we bouwden een nieuw ruimer kippenhok en kochten 20 extra kippen. We doen nu een test met 12 cavia 's en 10 konijnen. Al onze kuikens waren slachtoffer van een roofdier. Maar de heropstart heeft weldra plaats in beveiligde kooien. Recent kwamen 11 kuikens uit van de 20 eieren die we geplaatst hadden. In het algemeen verloopt alles goed en de zieken hebben goede hoop.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

-Kippen leggen regelmatig: we verkopen een deel aan het personeel van sosame en een ander deel gaat naar de keuken van het centrum (elk weekend eiermaaltijd). Merk daarbij op dat de nieuwe kippen, cavia's en konijnen nog niet productief zijn.
-We hebben van ons eigen veld reeds 123 kilo bonen. Hiervan schonken we 25kilo aan de sosame-keuken en het resterende deel werd verdeeld aan 33 (dag)patiënten in ruil voor hun medicatie.  Een klein deel behouden we als zaad voor het seizoen B (januari).
-De maisoogst is binnen. We hebben echter nog geen kennis van de opbrengst want er moet nog gepeld en gemalen worden. Wordt dus vervolgd.
-De maniok oogst gebeurt in de loop van de maand Juli
-Half-januari ’18 zaaien we bonen (seizoen B).
-De medicatie voor 5 patiënten is betaald en we maken ons sterk dat we tegen eind januari een groter aantal patiënten kunnen ten laste nemen.
-We betaalden de voeding, de dierenarts en de medicatie voor de kippen en hebben 12 cavia’s en 10 konijnen gekocht (test rendabiliteit).

Financiële status:  

Activiteiten versus uitgaven in bijlage

Problemen/knelpunten:

- De roofdieren stelen/vernietigen de kuikens
- De verbale bedreiging van de nieuwe directeur om ons op straat te zetten. Volgens hem   kan de ene instelling geen onderdak bieden aan andere... terwijl al wat wij doen ten voordele van de patiënten van het psychiatrische centrum is.
- Het  probleem voor de follow-up van het veld (vervoer oogst naar Bukavu,  het pellen, malen  en de verpakking). Deze kosten hadden we niet gebudgetteerd!
- Gebrek aan financiële middelen  voor de wettelijke registratie (inzake bescherming als privé-eigendom).
- De vragen om hulp worden hoe langer hoe talrijker; bovendien krijgt het Centre Sosame momenteel geen  financiering en verhoogden zij de zorgkostprijs.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Uitgavenstaat en foto’s.

Top


Opvolging april 2018

Datum:  RD Congo Bukavu  1 april 2018
 
Naam project:  Kippenkweek Bukavu RD Congo    project 76

Algemene status:

De kippenkweek (kippen en kuikens) verloopt vlot: met het nieuwe kippenhok verloopt de veiligheid optimaal. De Guineese biggetjes en de konijnen, welke stierven door de kou, voor hen is er verwarming geïnstalleerd in de hokken. Verder is de situatie stabiel wat betreft de temperatuur.
De kweekvelden evolueren ook goed: nà de oogst van boontjes en maïs zullen we in juli de maniok oogsten. (We verwachten een goede oogst)

Vorderingen sinds vorig status rapport:

- De kippen leggen regelmatig. We verkopen een deel aan het personeel en een deel aan de keuken van Sosame voor de maaltijd in het weekend van de patiënten.
- De nieuwe kippen beginnen te leggen.
- voor het ogenblik zijn er: 34 kippen, 3 hanen, 16 kuikens van 3 maand en 4 van een maand.
- 3 pilootfamilies beginnen met een eigen kweek van vijf kippen. De hokken zijn geplaatst en eind april verhuizen de kippen.
- De nieuwe hokken zijn verwarmd.
- Het kippenhok is zelf bedruipend voor wat betreft: kosten eten, de vaccins en medicamenten.
- Gezien de plaats die we nu hebben gaan we kuikens verkopen: 100 kuikens pers week die we een maand voederen en dan verkopen. Resultaat: zie volgend rapport.
- Het aantal begunstigden is verhoogd van 4 naar 9 (zie factuur Sosame)
- We betaalden 25 dollar voor de 2de bewerking van het veld om Manioc te planten.

Financiële status:

Volg dit via planning activiteiten en uitgaven.

Problemen/knelpunten:

- Transport van de kweekopbrengst naar Bukavu, zaaien en verpakken: buiten de budget planning.
- Ontbreken van geld voor het kadaster.
- Aanvragen van hulpbehoevenden verhogen met de dag. Sosame heeft het financieel moeilijk en verhoogd de kosten voor zorg.
- Het misverstand met de nieuwe directeur is opgelost: goede relatie en verstandhouding.
- Er zijn zorgen wat betreft een molen en een pelmachine …. Om de kweek op te voeren en tegemoet te komen aan de vraag naar hulp. Hetgeen ons project zelf bedruipend zal maken.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Planning, activiteiten en uitgaven.

Top


Opvolging augustus 2019

Datum:19 augustus 2019
 
Naam project: Project 76 – Kippen kweken

Algemene status:

Het kippenproject vordert goed. We blijven medicijnen en voedsel kopen voor de kippen alsook geneesmiddelen voor behoeftige, zieke patiënten. De incubator werkt naar behoren. In totaal hebben we 37 leghennen, 17 pre-legkippen, 32 kuikens van twee weken en 8 van een maand oud. Voor het veld in Kabamba, houden we er rekening mee dat het regenseizoen (september gewasseizoen A) begint. We gaan maïs en bonen telen en hopen te oogsten in december.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project is zelfredzaam: de kippen produceren elke maand 29 platen, wat $116/maand opbrengt. Dit laat ons toe om hun voedsel, medicijnen en vaccins te betalen, evenals de hulp aan behoeftige patiënten (voedsel en geneesmiddelen).

Financiële status:

Dit kwartaal bracht het kippenhok ons 348 US$ op.
Van die $348 betaalden we: voedsel voor de kippen $150; bijdrage eendenhok $70, aankoop eend $12 en vaccin $5.

Saldo $110 voor patiëntenmedicijnen (cfr factuur)

Problemen/knelpunten:

- De nieuwe incubator (experimenteel) gaf slechte resultaten = 100% mislukking!
- De families van de patiënten laten ons weten dat ze geen ruimte hebben om kippen te kweken en dat ze niet bekwaam zijn om hun voedsel te betalen. Ze willen enkel kippen om op te eten.
- Te veel verzoeken om assistentie, terwijl de kippen soms tot 30 dagen geen eieren leggen. Vandaar onze wens om het aantal leghennen te verhogen.

Documenten in bijlage: foto’s, facturen, ….

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top