Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Bweyeye Rwanda 2019
Opvolging september 2019
Bezoek november 2019
Fotoalbum november
Opvolging december 2019
Uitbreiding project 2020
Opvolging juni 2020
FotoalbumOmkadering van kindmoeders in de knip- en naaipraktijk

Locatie: Kiyabo, Bweyeye, Rusizi, Westelijke Provincie

Looptijd: 2 jaar

Aanvrager: Eustache Gatete

Omschrijving van het project:

Jongeren in de regio zijn het slachtoffer van overbevolking en gebrek aan werk. Ze zinken dieper weg in ellende, prostitutie, delinquentie, drugs, landloperij en werkloosheid.
Het geïnitieerde project, training in knippen en naaien, zal een oplossing bieden voor de problemen van de jonge moeder.
Het gaat in wezen om supervisie en training zonder geld te genereren; de exploitatie van de producten die we zullen verkrijgen, zal de zelffinanciering van het project mogelijk maken.

Doelstellingen:

Voor 120 jonge moeders (per jaar):

  • Vorming en begeleiding ter voorkoming van school- en gezinsuitval
  • Voorbereiden op sociaaleconomische en professionele integratie
  • De gevolgen van werkloosheid beperken om een positieve jeugd te bevorderen
  • Bevordering van vrede, veiligheid en ontwikkeling

Begunstigden:

120 jonge meisjes uit Bweyeye en omgeving

Budget: 8.000.850 RwFr

Risico’s:

- Politiek risico (wijziging van normen of technische regels)
- Conflicten tussen begunstigden
- Onvoldoende budget

Bijgevoegde documenten:

Top


Opvolging

Datum:  20 september 2019
 
Naam project:  Omkadering van kindmoeders in de knip- en naaipraktijk

Algemene status:

Bij aanvang van het project waren er 120 begunstigde meisjes. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat het aantal gevallen veel groter is omdat er gezinnen zijn met meer dan één meisje of meisjesmoeders met meer dan één kind. Bweyeye heeft meer dan 600 meisjesmoeders tussen de leeftijd van 16 en 25 jaar, een serieus probleem voor een landelijk gebied! De situatie is pijnlijk en moeilijk. Het project "knippen en naaien" maakte ons wakker.
 
Vorderingen sinds vorig status rapport:

Momenteel zijn 40 meisjes geselecteerd: 30 voor knippen en naaien en 10 voor breien. We hebben 20 gewone naaimachines, 3 breimachines en moderne machines met hoge capaciteit voor borduren, knoopsgaten, ...
Om zich beter te organiseren, kozen de meisjesmoeders hun vertegenwoordigers:
de oudste: DUSABIMANA Berthe, was zwanger in het 5e jaar secundair, ze was in staat om haar studies in wiskunde en informatica te voltooien op 24-jarige leeftijd,
discipline: UWAMAHORO Vestine (21 jaar oud), was zwanger in het 2e jaar secundair, ze had niet de kans om haar studies voort te zetten.

Met de vertegenwoordigers bepaalden de meisjes de lesuren als volgt:

uur

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08h00’ à 10h00’

les

les

les

les

les

10h00’ à 10h15’

PAUZE

10h15’ à 12h00’

les

les

les

les

les

12h00’ à 13h00’

RUST

13h00’ à 15h00’

les

les

les

les

*

* Op vrijdag stoppen de lessen om 13h voor de meisjes die tot 4 uur verplaatsing hebben

Financiële status:

8082 €

Problemen/knelpunten:

- Jonge moeders die kinderen jonger dan 2 jaar hebben;
- Jonge moeders van Murwa- en Rasano die tussen 3-4 uur onderweg zijn naar het centrum;
- Analfabete jonge moeders-meisjes;
- Het gebrek aan maaltijden 's middags (jongeren uit Murwa en Rasano)
- Evenals het avondmaal: overdag volgen de meisjes de lessen terwijl ze eigenlijk voor de avond op zoek moeten naar voedsel.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s, lijst van de meisjes

Top


Bezoek bestuur Vleugels van Hoop November 2019

Datum:                 6 november 2019
 
Naam project:       Bweyeye - Omkadering van kindmoeders in de knip- en naaipraktijk

Nr. project :          98

Algemene status:

Tijdens ons bezoek ter plaatse op 6 november werd het bestuur van Vleugels van Hoop warm onthaald in het naaiatelier.
De machines zijn functioneel en zijn zeer dicht op elkaar geplaatst. De breimachines staan in een kleine, donkere ruimte.

Problemen/knelpunten:

Doordat sommige leerlingen meer dan 4 uur heen en weer moeten stappen om in het centrum te komen, blijven zij weg en wordt er aan een 2de locatie gedacht.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Klik hier. Foto’s bezoek aan het project begin november 2019

Top


Opvolging december 2019

Datum:                 19 december 2019

Algemene status:

Het project is 3 maanden operationeel en ondersteunt 32 kind-moeders (25 in snit & naad en 6 in breien).  Er is echter gebrek aan geld voor coaching en materiaal. Op 11 december was er een vergadering met alle verantwoordelijken. Om te slagen zullen we de leertijd optrekken naar 6 maanden én elke student moet 10.000 FRW inzamelen om materiaal helpen te bekostigen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Het project geeft hoop op een betere toekomst. Het huidige resultaat is onomkeerbaar en getuigt van succes; Vleugels van Hoop realiseerde hier een wonder.  De leerlingen zijn in staat om maten op te nemen, te naaien en te breien. Daarnaast is er de burgerschapsvorming (traditionele dans) en onderwijs inzake hygiëne.  De producten (breiwerk, rokken, shirts,...) zullen worden verkocht in januari ' 20 om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school.

Financiële status:

Financiering : 8.082€
fondsen vanwege : Vleugels van Hoop vzw

Problemen/knelpunten:

- Gebrek middelen voor coaching
- Gebrek materiaal
- De meisjes van Murwa en Rasano hebben afgehaakt omwille van de enorme
  afstand die ze dienen af te leggen naar de school
- Diverse onvoorziene gebeurtenissen in de ontwikkeling van het project
- De graad van analfabetisme


Documenten in bijlage :

Facturen en foto’s

Top


Uitbreiding van het project 2020

Naam project:    Omkadering van kind moeders in opleiding ‘snit & naad’

Locatie:               Kiyabo, Bweyeye, Rusizi, Westelijke Provincie

Looptijd:             2 jaar

Aanvrager:          Eustache Gatete

Omschrijving van het project:

Het project is 3 maanden operationeel en ondersteunt 32 kind-moeders (25 in snit & naad en 6 in breien). Er is echter gebrek aan geld voor coaching en materiaal.

Doelstellingen:

Vorming en begeleiding ter voorkoming van school- en gezinsuitval.

Begunstigden:

Jonge meisjes en kind moeders uit Bweyeye en omgeving.

Budget: 1.321.800 FrRw

Problemen/knelpunten:

Gebrek aan materiaal

Documenten in bijlage :

Budget

Top


Opvolging juni 2020

Datum:                 4 juni 2020

Naam project:       Bweyeye - Omkadering van kindmoeders in de knip- en naaipraktijk

Algemene status:

- We zijn erin geslaagd om 1050 maskers te naaien, ervan uitgaande dat we volgens de preventieve maatregelen voor covid19, klanten zouden vinden. Tot nu toe voorzien we een verlies van ongeveer 400.000 FrRw.
- Conform de overheidsmaatregelen en regels inzake de pandemie hebben we de opleiding van de jonge moeders opgeschort totdat alle scholen in september weer opengaan.
- De helft van de studenten, met een score van meer dan 70%, blijft de workshop bijwonen. Op deze manier kunnen ze blijven werken op de vereiste veiligheidsafstand.
 
Problemen/knelpunten:

- Bweyeye is volledig geïsoleerd van de buitenwereld omdat er geen vervoermiddel is
  vanwege de insluiting van het Rusizi district.
- RRA (The Rwandan Office of Revenue and Taxes), vraagt ons om een handelsregister
  aan te vragen.
- De kosten van de lesgevers voor een periode van drie maanden.
- Het overhandigen van certificaten voor de 1ste promotie (uw suggestie aub).
- De 2de promotie gaat in september van start (te bespreken), maar het district vraagt
  ons om deze kindmoeders te blijven ondersteunen.
  Vraag is of we de lesgevers kunnen betalen.

Documenten in bijlage: foto’s, reçu’s, ….

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top