Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


CRVO 2016
Opvolging augustus 2016
Oktober 2016
FotoalbumCRVO – Opleidingen     

Locatie:               Kabale - Oeganda

Looptijd:             6 maanden

Aanvrager:        Leonard Tumwesigye voor Children Rescue Voluntary Organisation

Omschrijving van het project:

Dit project omvat opleidingen voor jongeren (+12 jaar) van het CRVO en alleenstaande moeders. Deze opleidingen omvatten de vaardigheden om kaarsen, vaseline, zeep te maken als ook opleiding in brood bakken.
Dit laat de jongeren en moeders toe een vaardigheid aan te leren die hen een inkomen kan geven in de toekomst en geeft hen toegang tot basisbehoeften zoals zeep, crème, kaarsen voor verlichting,….
Dit project creëert ook een bijkomend inkomen voor CRVO waardoor andere kosten (bvb. schoolkosten) gedragen kunnen worden.

Doelstellingen:

 • Aanleren van vaardigheden aan jongeren en alleenstaande moeders
 • Creëren van inkomsten voor de families als ook voor CRVO
 • Toegang tot basis behoeften zoals zeep, crème en kaarsen aan geen of zeer lage kost
 • Reduceren van het aantal werkloze jongeren
 • Armoedebestrijding

Begunstigden:

 • Jongeren bij CRVO (+12 jaar)
 • Schoolverlaters bij CRVO
 • Alleenstaande moeders

Budget:

Omschrijving Uganda Shillings
Constructie werkplaats 7.490.000
Zeep productie opleiding 13.110.000
Kaarsen productie opleiding 10.080.000
Crème productie opleiding 10.945.000
Bakkerij 22.929.000
Totaal 64.554.000

Top


Opvolging

Datum: 29 augustus 2016
 
Naam project: Project 64 – CRVO - Opleidingen

Algemene status:

Het doel van dit project is het aanbieden van levensonderhoud vaardigheden aan de kinderen: maken van zeep, maken van kaarsen, bakkerij en het maken van vaseline.
Het doel is dit te implementeren tussen juni en midden december, wanneer alle deelprojecten vlot zouden moeten lopen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

We ontvingen de nodige fondsen om het project op te starten en hebben verschillende vergaderingen gehouden met alle betrokkenen die deelnemen aan de vlotte realisatie van dit project.
We hebben de werkplaats opgebouwd, wat langer duurde dan verwacht. We hebben het servicevoertuig aangekocht. Een team van 3 mensen checkten de machines die verkocht zijn aan het project. De leverancier wacht nog op de machine om kaarsen te maken om ze dan allemaal samen te kunnen transporteren.

Activiteiten van dit kwartaal:

 • Voorbereiding terrein en opbouw werkplaats – voltooid
 • Schilderen van de ruimte
 • Aankoop van de machines – voltooid – wachten op levering
 • Theoretische training door de trainers zijn gaande

Financiële status:

Activiteit

Totaal project budget

Balans

Opbouw werkplaats

63.094.000 Uganda Shillings

23.000.000 Uganda Shillings

Machines (aankoop start materialen)

 

Voor uitgaven nadat de machines toegekomen zijn

Problemen/knelpunten:

 • Probleem om alle machines in 1 ruimte te krijgen
 • Vertraging in de levering van de machines : de leverancier wacht nog op de machine om kaarsen te maken, zodat dan alle machines samen kunnen getransporteerd worden om de transport kosten zo lag mogelijk te houden
 • De opbouw van de werkplaats werd vooraf onderschat
 • Problemen met de elektriciteit creëerden vertraging in het vervaardigen van de metalen box voor de bakkerij.
 • Slecht netwerk en problemen met de laptop leidden tot vertraging in rapportering.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Top


Oktober 2016

Algemene status:

De opleidingen in vaardigheden verlopen zoals gewenst daar alle nodige machines opgesteld zijn. Producten zijn reeds vervaardigd en verdeeld.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De trainingen zijn gestart en verlopen goed; de kinderen zijn actief betrokken in het vervaardigen van de producten.
Onze kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd en producten zijn reeds onder verdeeld.

Financiële status:

Alle fondsen zijn gebruikt en de uitgaven die nog openstonden in de balans van 29 augustus zijn gedaan.

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top