Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 CRVO Covid 2020
Opvolging mei 2020
FotoalbumLevens redden (Covid-19)

Locatie:            Kabale, Uganda

Looptijd:          2 weken

Aanvrager:       Leonard Tumwesigye voor Children Rescue Voluntary Organisation (CRVO)

Omschrijving van het project:

Als gevolg van de pandemie heeft de regering maatregelen getroffen die een ernstige impact hebben op het leven van vooral arme en kwetsbare families.
De lockdown dwingt iedereen om binnenshuis te blijven waardoor mensen hun inkomen verliezen, maar evenzeer nog de in hun gezin opgenomen kwetsbare kinderen moeten blijven ondersteunen. Als er nu geen interventie komt, zal hongersnood gevaarlijker worden dan Covid-19 en nog meer slachtoffers maken. Het gebrek aan voedsel leidt ook tot een toename van huiselijk geweld.
Voedsel zal worden verstrekt aan ongeveer 70 gezinnen met minstens vijf leden, waarvan de meeste kwetsbare kinderen zijn.

Doelstellingen:

Voedsel verstrekken teneinde levens te redden
Hoop bieden aan kinderen en hun gezinnen in deze moeilijke tijden
Huiselijk geweld als gevolg van gebrek aan voedsel verminderen

Begunstigden:

De begunstigden zijn de meest behoeftige, kwetsbare kinderen en de families waarin ze verblijven evenals enkele ouderlingen.

Budget:

Totaal budget van 8.560.000 Ugandese Shillings (i.e. 2.200€) voor de aankoop van maïsbloem, bonen, rijst, suiker en zout

Risico’s:

Geen

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerde begrotingscijfers

Top


Opvolging

Datum:                 18 mei 2020
 
Naam project:       Levens redden (Covid-19) - CRVO

Algemene status:

Alle verplaatsingen zijn verboden omwille van Covid-19 gerelateerde restricties die op hun beurt het dagelijkse leven totaal lam leggen. Van de 44 miljoen Oegandezen zijn ook nu weer de kwetsbare kinderen en hun familie de grootste slachtoffers.
Zij overleven immers dankzij de informele economie zonder enig statuut en kunnen op geen enkel sociaal netwerk terugvallen.

De lockdown betekent voor hen huisarrest zonder voedsel, nochtans een basisbehoefte!
Op ons verzoek bezorgde Vleugels van Hoop ons daarom een ondersteuning van 8.560.000 Oegandese Shillings.

Wij hebben dit project opgestart met focus op de kwetsbare kinderen onder CRVO-zorg en op diverse nodlijdende families in Kabale die tevens ouderlingen omvatten.
Door aan de families een voedselpakket aan te reiken werd enige hoop geboden, waardoor hongersnood en huiselijk geweld omwille van gebrek aan basisbenodigdheden worden vermeden.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Dit project laat ons toe om, deur aan deur, voedsel te verdelen aan 70 families met minstens 4 kwetsbare kinderen en/of waar de meeste gezinsleden kinderen zijn.
Ondanks het feit dat er onvoldoende te verdelen was, kregen we blije gezichten te zien, want er was weer een sprankel hoop.

Het aangekocht voedsel dat verdeeld werd onder de families was:

  • 658 kg maïsbloem
  • 675 kg bonen
  • 550 kg rijst
  • 315 kg suiker
  • 100 dozen zout

Financiële status:

De ontvangen fondsen werden cfr. budget aan éénmalige voedselaankopen besteed.

Problemen/knelpunten:

- Omwille van de slechte staat der wegen waren sommige families amper bereikbaar
- Felle regens bemoeilijkten de voedselbedeling
- Het aantal kwetsbare families is veel groter dan diegenen die we konden helpen met
  deze voedselaankoop

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Facturen

Top


Fotos

Klik op de foto en bekijk het ganse album

Top