Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


CRVO Microkredieten 2021
Opvolging 2021
Uitbreiding 2022
Opvolging mei 2022
Opvolging aug. 2022
FotoalbumMicrokredieten

Locatie:                          Kabale - Oeganda

Looptijd:                        1 jaar
                  
Aanvrager:                     Leonard Tumwesigye namens Children Rescue Voluntary
                              Organisation

Omschrijving van het project:

Voor de gezinnen die CRVO-kinderen opnamen, is het een utopie om een lening af te sluiten en bijgevolg kunnen zij onmogelijk financieel zelfvoorzienend worden. Lenen bij een bank is voor mensen met een zeer laag inkomen onhaalbaar omwille van de hypotheek.
De opvoeders zullen, na het bekomen van een klein initieel kapitaal, een aantal inkomsten genererende activiteiten opstarten, inclusief kleinschalige bedrijfjes.
Dit project zal de begunstigden toegang geven tot een kleine lening aan een haalbare rentevoet en wordt gebaseerd op een principe van samen sparen, zodat er op groepsniveau garantie is inzake terugbetalen en er nadien kleine leningen kunnen toegestaan worden aan anderen.

Doelstellingen:

  • Begunstigden toelaten om kleine, inkomsten genererende projecten op te starten
  • Bevorderen van een spaarcultuur bij de deelnemers
  • Toegang tot microkredieten met een betaalbare interest aan opvoeders/gezinnen

Begunstigden:

120 begunstigden, zijnde de gezinnen van de wezen en andere kwetsbare kinderen ondersteund door CRVO. Andere deelnemers zullen ook toegelaten worden om de financiële effecten van de Covid 19 pandemie als ook de armoede in de gemeenschap aan te pakken.

Budget:

40.000.000 Uganda Shillings (+10.000€) is nodig om 120 microkredieten aan te bieden

Risico’s:

Om de risico’s te minimaliseren zal een toezichts-comité, samen met de CRVO-staf, een maandelijkse rapportering doen als ook elk kwartaal een gedetailleerde opvolging van de gestarte initiatieven geven.

Bijgevoegde documenten:

Gedetailleerd projectvoorstel

Top


Opvolging

Datum:                       15 maart 2022
 
Algemene status:

De 130 begunstigden die werden geselecteerd, bekwamen een microkrediet (lening aan lage intrestvoet) om een kleine inkomsten genererende activiteit te starten teneinde te kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Het project is gebaseerd op het sparen in groep en dit wordt opgevolgd door de leider van elke groep. Deze leiders zijn verantwoordelijk voor de individuele terugbetalingen binnen hun groep.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

In oktober werden 4 groepen samengesteld, werden de leiders per groep gekozen en werden er kleine trainingen aangeboden. Na een respijtperiode van 1 maand begon iedereen de intrest terug te betalen en werd er later een 5de groep van alleenstaande vrouwen gevormd.
Het proces van ‘samen sparen op groepsniveau’ blijkt goed te werken en alle begunstigden maakten reeds een kleine winst.

Groepsnaam

# leden

Bedrag lening /pers0on

Totaal per groep

Intrest Nov

Intrest Dec

Intrest Jan

Intrest Feb

Kekubo

20

300.000

6.000.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Kiyora

40

300.000

12.000.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Kaziniro

20

300.000

6.000.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Kitojo

40

300.000

12.000.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Alleenstaande moeders

10

200.000

2.000.000

 

 

20.000

20.000

Totaal

130

 

38.000.000

360.000

360.000

380.000

380.000

Financiële status:

De voorziene fondsen werden verdeeld onder de begunstigden zoals hierboven weergegeven.

Problemen/knelpunten:

De leningen zijn te klein om de begunstigden toe te laten te investeren in hun gestarte activiteiten, om tegemoet te komen aan de sterk stijgende prijzen van de nodige grondstoffen. Een kapitaalsverhoging zou hun opbrengsten verhogen en herinvesteren toelaten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s

Top


Microkredieten - Uitbreiding

Locatie:               Kabale, Oeganda

Looptijd:             1 jaar

Aanvrager:          Leonard Tumwesigye namens Children Resuce Voluntary Organisation (CRVO)

Omschrijving van het project:

De 130 begunstigden van het microkredieten project bewezen reeds dat het sparen per groep goed verloopt en dat alle leden reeds een netto-opbrengst hadden uit de inkomsten genererende activiteiten die ze konden opstarten.

Doelstellingen:

Het verhogen van de kleine leningen zal de begunstigden toelaten om hun materialen aan te kopen aan de sterk verhoogde prijzen en zal hun winst verhogen zodat ze kunnen investeren in hun kleine zaak.

Begunstigden:

130 gezinshoofden opgedeeld in 5 groepen, waar elke groep geleid wordt door 3 leiders die verkozen werden in de groep.
Ongeveer 650 leden van de gezinnen waaronder kwetsbare kinderen die ondersteund worden door CRVO.

Budget:

40.000.000 Uganda Shillings, zijnde 10.527 euro

Risico’s:

Dit project loopt geen risico’s daar de initiële fase positief verliep en de begunstigden sociaal economisch sterker werden na de moeilijke Covid jaren.
 
Bijgevoegde documenten:

Geen

Top


Opvolging mei 2022

Datum:                       18 mei 2022
 
Naam project:           Mikrokredieten

Algemene status:

Vanaf de start van het project heeft teamwork bewezen de belangrijkste tool te zijn om het programma vlot te laten verlopen. De injectie van bijkomende fondsen heeft het makkelijker gemaakt voor de leden om toegang te hebben tot meer fondsen en zo hun inkomstengenererende activiteiten te kunnen verhogen.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De verdeling van de bijkomende fondsen werd gebaseerd, zoals goedgekeurd door het management en de groepsleiders van de begunstigde groepen, op de cijfers en individuele mogelijkheden om de fondsen te gebruiken.

De verdeling tussen de 5 groepen werd gemaakt als volgt:

Kekubo groep                          6.000.000 Shillings
Kiyor groep                             12.000.000 Shillings
Kaziniro groep                         6.000.000 Shillings
Kitojo groep                            13.000.000 Shillings
Alleenstaande moeders groep  3.000.000 Shillings

Financiële status:

Dit project werd versterkt met 40 miljoen Shillings, welke verdeeld werden over de 5 groepen zoals hierboven vermeld.

Problemen/knelpunten:

De opgestarte kleine inkomsten-genererende activiteiten zijn beïnvloed door torenhoge prijsverhogingen.

Top


Opvolging augustus 2022

Datum:                 8 augustus 2022
 
Naam project:       Microkredieten

Algemene status:

De extra middelen werden verdeeld over de 130 begunstigden om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van extreem stijgende prijzen. Het project loopt op basis van sparen in groep en de opvolging door de groepsleiders werkt prima.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

Zodra de extra middelen waren overgemaakt, werden de leningen voor alle groepen begunstigden als volgt uitgebreid:

Groepsnaam

# leden

Bedrag lening per persoon

      Totaal per groep

Kekubo

20

+300.000

+6.000.000

Kiyora

40

+300.000

+12.000.000

Kaziniro

20

+300.000

+6.000.000

Kitojo

40

+325.000

+13.000.000

Alleenstaande moeders

10

+300.000

+3.000.000

Totaal

130

 

+40.000.000

 

 

 

 

De maandelijkse kredietaflossingen gebeuren groepsgewijs zeer strikt en correct:

naam

# leden

lening p.p.

Totaal per groep

Intrest Mei

Intrest Juni

Intrest Juli

Kekubo

20

600.000

12.000.000

120.000

120.000

120.000

Kiyora

40

600.000

24.000.000

240.000

240.000

240.000

Kaziniro

20

600.000

12.000.000

120.000

120.000

120.000

Kitojo

40

625.000

25.000.000

250.000

250.000

250.000

alleenstaande moeders

10

500.000

  5.000.000

50.000

50.000

50.000

Totaal

130

 

78.000.000

780.000

780.000

780.000

 

 

 

 

 

 

 

Het proces in groep verloopt succesvol en alle begunstigden behaalden reeds een nettowinst.

Tot nu toe ontving CRVO terugbetalingen van leningen voor een totaal bedrag van 4.580.000 UGX, zodat in de komende maanden een extra groep begunstigden kan worden ondersteund.

Financiële status:

De ter beschikking gestelde middelen zijn verdeeld onder de begunstigden zoals hierboven weergegeven.

Problemen/knelpunten:

nihil

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

Foto’s van de begunstigde groepen

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Top