Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Cimpunda

Cimpunda Congo 2017
Opvolging december 2017
Opvolging april 2018
Opvolging januari 2019
FotoalbumCimpunda Congo 2017 Borduurwerk Snit en Naad


Locatie: CIMPUNDA/BUKAVU/ PROVINCIE ZUID KIVU/ RDC
Looptijd: 6 maand
Aanvrager: ACTIONS POUR LA JEUNESSE “apj-asbl”
                    Verantwoordelijke : ANURITE MUPENDA Lucie

Omschrijving van het project:

In R.D.Congo zijn veel meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. Eens zwanger, worden ze aan hun lot overgelaten. Om te overleven belanden ze in de prostitutie, met alle gevaren vandien. Het betreft  jonge meisjes in Bukavu (Nyakaliba en Nkafu). ‘Actions pour la jeunesse’ wil een project opstarten om deze  kindmoeders en hun baby’s een overlevingskans te geven (basis-behoeften).  Bedoeling van dit project is : vorming  geven aan kindmoeders, naaimachines aankopen en een ruimte huren als atelier (om te naaien, te borduren en betalend kleding te herstellen voor particulieren). Het geld moet dienen om de huur van het huis en het onderhoud van de machines te betalen.

Begunstigden:
50 kindmoeders zullen opgeleid worden in snit & naad en borduren.

Doelstellingen:

Aankoop van 10 naaimachines en benodigdheden
2 naaisters  aanwerven om de opleiding te geven
1 huis (atelier) huren
Tafels, stoelen, borden, stof, strijkijzers aankopen
De opleiding snit & naad + borduren (6 maand) opstarten
Snit & naad en borduurcursussen zullen blijvend georganiseerd worden ten behoeve van de bevolking (perimeter van het atelier)

Begunstigden:
50 kindmoeders en hun kinderen

Budget: 8.050 €

Risico’s:

De kindmoeders verlaten de opleiding
Slecht/verkeerd beheer van de fondsen

Top


Opvolging

Datum: Bukavu, 29 december  2017  / 1ste trimester
 
Naam project:  CIMPUNDA / RD Congo  N°78

Algemene status:

Op 29 september '17 hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend van het project "snit & naad en modern borduurwerk". De activiteiten waren:  een huis huren waar de opleiding zal plaatsvinden, machines aankopen, tafels en stoelen laten maken,  aanschaf van stoffen & accessoires, werven trainers. Het project evolueert zeer goed. Het centrum is functioneel en 50 kind-moeders volgen er sinds 20 november les (foto's en documenten in bijlage)

Vooruitgang sinds het laatste verslag:

-Training gestart en de 50 kind-moeders waarderen de opleiding ten zeerste en zijn oprecht geïnteresseerd.
- De klanten komen op « kousevoeten », vragen naar onze dienstverlening.

Financiële status:

Het ontvangen geld werd besteed volgens de begrotingslijnen van elke activiteit, maar we hadden heel wat onvoorziene kosten (o.a. installatiekosten, vervoer,...) die  niet hadden voorzien. Komt daar bovenop  het geld voor de lesgevers (op 20/12/2017 betaalden we hen  $240 i.e. $120 p.p. per maand) (cfr financieel verslag in bijlage)

Problemen:

-Het gehuurde pand, dat dienst doet als klaslokaal is te krap (=onvoldoende plaats voor alle tafels en stoelen, dus ook niet voor alle leerlingen in een keer)
-De naai-service is weinig in trek als gevolg van gebrekkige marketing en sensibilisering.  De borduurmachine ligt stil bij gebrek aan stroom (wij hebben immers geen generator).
-Jonge meisjes komen met hun baby’s maar we voorzagen noch bedjes, noch voeding.  De hamvraag bij deze meisjes is wanneer ze dan wel een startkit krijgen om hun eigen ateliertje op te starten.  Allemaal vragen waar wij geen antwoord op kunnen geven,
Te meer omdat we absoluut geen start-kit voorzagen !
-Meisjes en  werkloze jongeren,  zonder enige kennis noch vorming, van andere districten en gemeenten komen bedelen om zich in onze vorming te registreren.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…): foto’s, financieel verslag

Top


Opvolging april 2018

Datum:  Bukavu 3 april 2018
 
Naam project:  CIMPUNDA / RD Congo                project 78

Algemene status:

Het project evolueert goed, de groep ‘snit en naad’ wordt bekend en het atelier is operationeel.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

- De opleiding wordt vervolgd en de 50 meisjes zijn zeer toegewijd, ze kunnen uitstekend werken met de naaimachines en de opleiding loopt op zijn eind.
- Het ‘naai-en borduuratelier’ raakt bekend bij de bewoners en omstreken.
- Aankoop van een generator om de machine te doen functioneren; wij betalen de brandstof.
- 6 meisjes hebben ons gecontacteerd voor een betalende opleiding ten koste van 9 dollar per maand/per persoon.

Financiële status:

Geen problemen, de opleidsters ontvangen hun premies. De activiteiten brengen stilaan op (aankoop generator, brandstof, benodigdheden (zie financieel rapport in bijlage)

Problemen/knelpunten:

- De brandstof voor de generator betekent een verlies.
- Probleem om een eigen borduurster op te leiden.
- Probleem om een start uitrusting te vinden voor de kind moeders om hun opleiding te
beëindigen tegen juni.
- Probleem om een ‘Brother’ machine aan te kopen die de mogelijkheid zou bieden om namen aan te brengen, merken of logo’s te plaatsen op kleding, kliniekuniformen en andere stoffen.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Financieel rapport, ontvangstbewijzen en foto’s

Top


Opvolging januari 2019

Datum:             15 januari 2019
 
Naam project:  Project 78 – Cimpunda, Bukavu RD Congo – Naaiatelier
                beroepsvorming voor 50 kind moeders

Algemene status:

Het project begon in september 2017 bij het ondertekenen van een contract voor financiering van 8050 euro voor de aankoop van naaimachines en benodigdheden, de huur van 12 maand van een lokaal en een premie van 12 maanden voor twee opleiders. Alles verloopt zoals voorzien (conform de rapporten te uwer beschikking). Het atelier werkt tot op heden en verwezenlijkt de objectieven om jonge, arme vrouwen snit en naad aan te leren en de bevolking van het atelier de verschillende stoffen en kleding te laten verwerken.

Alle machines zijn er en functioneren. De bevolking kent ons atelier meer en meer en maakt gebruik van onze diensten. Voor het ogenblik volgen 23 meisjes de opvolging snit en naad, 13 betalen hun opleiding en de andere 10 worden ten laste genomen van het atelier. Twee opleiders, een man en een vrouw, geven verdere opleiding.
Voordien waren het twee vrouwen, maar door de verhuis van een van hen ver van het atelier hebben we een man gerekruteerd: met heel goeie resultaten. De 50 arme meisjes die geselecteerd waren zijn met succes geslaagd en hebben nu hun eigen klein naaiatelier.

De grote teleurstelling is dat we de brevetten niet konden uitreiken door de vereisten van de jeugdafdeling die ons verplicht voor de betaling van de homologatie van de certificaten of brevetten voor de vorming daar de meisjes daarvoor niet kunnen betalen. We denken er aan een dag te voorzien van uitreiking van de brevetten zonder homologatie.
Als succes: het atelier heeft een noodgroep kunnen aankopen om de borduurmachine te laten werken en de huur voor 6 maand betaald.

Financiële status:

De opbrengst tot op heden is gebruikt om de huur van 6 maand te betalen zijnde 720$, om de encadreurs te motiveren en sommige pannes aan de machines te herstellen.

Problemen/knelpunten:

Vele aanvragen om een micro krediet om kleine handelsactiviteiten op te starten

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s,…):

Foto’s

Top


Fotos

Klik op de foto om het album te bekijken

Cimpunda

Top