Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 Gitega Burundi 2022
Opvolging okt. 2022
Fotoalbum


 

AED toestellen voor spoeddiensten

Locatie:               Bujumbura (2 toestellen), N’Gozi (1), Gitega (1) en Sosame (1) : psychiatrische ziekenhuizen van Fracarita, Burundi

Looptijd:             eenmalige aankoop

Aanvragers:        Dr. Marcelin Karubara Kash, Dr. Yves Maniragaba, Veronique Coppin -
Artsen Zonder Vakantie

Omschrijving van het project:

In combinatie met de aankoop van EKG toestellen en een opleiding reanimatie, gegeven en opgevolgd door Artsen Zonder Vakantie, wordt in de spoeddiensten van de psychiatrie (die door AZV worden opgevolgd) een AED toestel (automatische externe defibrillator) voorzien.

Doelstellingen:

Elke spoedopname in de psychiatrische ziekenhuizen van Fracarita moeten in staat zijn om op zelfstandige en professionele wijze een reanimatie te kunnen uitvoeren in afwachting van de komst van de hulpdiensten en transfert naar een somatisch ziekenhuis.

Begunstigden:

Psychiatrische ziekenhuizen in Bujumbura, N’Gozi, Gitega en Sosame.

Budget: 5220.50€

Risico’s:

Geen grote risico’s, gezien Artsen Zonder Vakantie heel frequent missies organiseert in deze ziekenhuisjes.
Dr. Nele Van Gheluwe, spoedartse in Deinze en terreinvrijwilliger bij AZV, die de reanimatietraining in Afrika op zich zal nemen, zal toezien dat de toestellen ter plaatse correct zullen gebruikt worden.

Bijgevoegde documenten:

Prijsofferte Cardio Service voor 5 toestellen

Top


Opvolging

Datum:                       19 oktober 2022
 
Naam project:           AED-toestellen voor spoeddiensten

Verslag Véronique Coppin, Artsen zonder vakantie (AZV)

Algemene status:
Speciale dank voor de bijzondere steun die jullie hier schonken op de verschillende spoedopnames. Ik ben enkele dagen in Bujumbura geweest en herken amper de dienst die wij opgestart hebben! Zo’n vooruitgang! 
Het is fijn om zo te werken.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

In maart ’22 was het confronterend en lastig. Wij hebben toen een aantal belangrijke beslissingen genomen en ook aan de equipe zelf enkele (moeilijke) opdrachten gegeven en zie: we zijn half oktober en ze maakten reuzensprongen vooruit (er is wel nog veel opvolgwerk te doen, maar ik ben blij!) 
Elke patiënt ligt nu in een mooi verzorgd ijzeren bed met muskietennet; de verpleegdossiers maken eindelijk deel uit van het medisch dossier… maar bovenal: elke patiënt die opgenomen wordt krijgt een EKG vooraleer er psychofarmaca opgestart wordt én AZV heeft ook geïnvesteerd in een AED toestel voor elke afdeling! 
Dr Nele is komen opleiding geven.
De lessen waren moeilijk, herhaling was nodig, maar  ik ben trots te kunnen zeggen dat er op elke afdeling minimum één verpleegkundige is die de testen met glans doorstond en de artsen kennen de basisvaardigheden om EKG’s te lezen. Indien een tracé afwijkend is, worden mensen naar de cardioloog van het algemeen ziekenhuis gestuurd. Wat een vooruitgang!

Financiële status:
De geschonken fondsen werden gebruikt zoals voorzien.

Problemen/knelpunten:
Er zijn -zoals we dachten- heel veel mensen die zich verward presenteren op spoed, maar die eigenlijk helemaal niet thuis horen in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Top


Opvolging oktober 2022 aanvulling

Datum:                  23 oktober2022
 
Naam project:       AED-toestellen voor spoeddiensten

Algemene status
:

- Gebrek aan richtlijnen over de cardiale status van patiënten voorafgaand aan de start
 van bepaalde behandelingen.
- Gebrek aan kennis en vaardigheden in het gebruik van de toestellen en de interpretatie
 van de resultaten.
- Onvoldoende kennis van cardiopulmonale reanimatie van patiënten op de
 spoeddiensten.
Vandaar het verzoek om steun voor apparatuur en opleiding voor neuropsychiatrische centra in het gebruik van het elektrocardiogram.

Vorderingen sinds vorig status rapport:

De zorgverleners in de vier centra hebben nieuwe kennis op het gebied van cardiopul-monale reanimatie. Zij kunnen het materiaal gebruiken en de resultaten interpreteren.
Sinds de opleiding gebruiken zij het ECG-apparaat voor de follow-up van de patiënten en de aanpassing van de behandeling van patiënten met psychotrope medicijnen. 

Financiële status:

Het hele budget werd besteed aan de 4 elektrocardiogrammachines.

Problemen/knelpunten:

Wij hebben vertraging opgelopen bij de repatriëring en inklaring van de apparaten.

Bijgevoegde documenten (foto’s, reçu’s…):

- Foto’s tijdens de gebruikersopleiding
- De documenten die de aankoop rechtvaardigen en het uittreksel uit de rekeningen van
 Artsen zonder Vakantie die de betaling van de leverancier rechtvaardigen.
- Het verslag van de opleiding van de gebruikers door de partner

Top


Fotos

Top