Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 

 

Gitukura

Gitukura 2009
Opvolging project 2009
Opvolging project 2010
Eindrapport 2011
Fotoreportage


 


INPLANTING VAN EEN MOLEN IN GITUKURA

AANVRAGER:

NAAM VERENIGING: 'DUHARANIR ‘AMAHORO'  'Werken aan de Vrede'
Voorzitter van de vereniging  : NIYONZIMA Aline

Doel van de aanvraag: ZELFONTWIKKELING BEVORDEREN

PLAATS:

Heuvel :Gitukura
Zone : Mabayi
Gemeente : Mabayi
Provincie : CIBITOKE

1.Korte voorstelling

De vereniging 'DUHARANIR AMAHORO', in de provincie CIBITOKE, gemeente/zone Mabayi, heuvel Gitukura is een vereniging die de zelfontwikkeling wil bevorderen door een molen te installeren in Gitukura

2.Initiatiefnemer van het project
Vereniging 'DUHARANIR AMAHORO'

De vereniging 'DUHARANIR AMAHORO' bestaat uit 16 personen, 14 vrouwen en 2 mannen en is gestart in februari 2008 onder het voorzitterschap van Aline NIYONZIMA.

3.Context


- Door ons met z’n 16 te verenigen, hebben we ondervonden dat eenheid inderdaad macht maakt en dat we in het leven maar kunnen slagen, enkel door samen te werken. Onze grootste drijfveer om de vereniging te stichten was dat wij komaf wilden maken met de steeds wederkerende hongersnood die onze gezinnen en die van de buren teistert.  Dankzij onze vereniging zijn we tot het besef gekomen dat we ons lot het best kunnen verbeteren door een molen te plaatsen.

- Natuurlijk zullen de leden van de vereniging de eersten zijn om profijt te halen uit deze molen, maar ook de omwonenden  van de heuvel Gitukura zullen er wel bij varen. De andere partners zijn de verenigingen die actief zijn op het gebied van ontwikkeling, zoals UNÏFEM.... en de plaatselijke ambtenaren.

- De controle over de molen zal uitgeoefend worden door de  begunstigden en hun partners.

- Het perceel grond waarop de molen gebouwd zal worden is nu al beschikbaar en werd aangekocht door de vereniging.

4. Globale doelstelling

Vermits deeg de basisvoeding is in onze streek, wilden wij (vrouwen zijnde) vooral onze taak - enerzijds het manueel vermalen - verlichten door de stamper door een molen te vervangen.
Anderzijds verwachten wij er financiële middelen uit te kunnen halen. 
 
5. Specifieke doelstellingen

  1. De financiële inkomsten van de leden van de vereniging verhogen.
  2. Het werk van de vrouwen  vergemakkelijken.

6. Resultaten van het project

  1. Door de financiële inkomsten van de leden te verhogen en door het gebruik van de molen toegankelijk te maken voor elk lid zal het project bijdragen tot een verbetering van de gezondheid van de bevolking doordat er voortaan bloem van goede kwaliteit beschikbaar zal zijn.
  2. Bovendien zal de gezondheid van de veestapel er ook op vooruitgaan daar ze gevoed zullen worden met het residu van maniok, maïs en andere granen.

7. De contactpersonen

NIYONZIMA Aline
BARUJUNJE Marie

8. Besluit en aanbevelingen

Dit project is van kapitaal belang en verdient zowel technische als financiële steun. Momenteel beschikt onze vereniging over zestig duizend Burundese frank (60.000FrBu) op de rekening 200/00830 bij het COOSPEC agentschap van Mabayi.

KALENDER VAN DE WERKEN Te realiseren:


PERIODE

ACTIVITEITEN

JANUARI

Vervoer van blokstenen en zand

FEBRUARI

Effenen van de plaats van inplanting

MAART

Aankoop van bouwmaterialen

APRIL

Wachten op financiering

MEI

Wachten op financiering

JUNI

Aankoop van de molen

JULI

Bouw van de loods

AUGUSTUS

Plaatsen van de molen

SEPTEMBER

Begin van het malen

 

9. BUDGET VAN HET PROJECT

 

FINANCIERING

Beschrijving

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Totaal

Vereniging

Sponsor

Totaal

Perceel

10mx5m

Forfaitaire

100.000

100.000

-

100.000

Egalisatie

20h/d

1500

30.000

30.000

-

  30.000

Bakstenen

6000

20

120.000

120.000

-

 120.000

Metalen deur

1

150.000

150.000

-

150.000

 150.000

Metalen venster

2

70.000

140.000

-

140.000

 140.000

Dakbedekking

6mx4m

Forfaitaire

80.000

80.000

-

   80.000

Aankoop plaatijzer

15

14.000

160.000

-

160.000

  160.000

Metsers

10h/d

3.000

30.000

30.000

-

   30.000

Schrijnwerker

2h/d

3.000

6000

6.000

-

     6.000

Molen

1

1.400.000

1.400.000

-

1.400.000

1.400.000

Transport

1

20.000

20.000

-

20.000

20.000

Totaal

 

 

 

366.000

1.870.000

2.236.000

De totale kostprijs voor de inplanting van een molen=
366.000 + 1.870.000 Fbu + 10% onvoorziene kosten= 2.236.000 + 223.600 = 2.459.600 FBu

Gevraagd bedrag aan sponsoring 2.459.600 -366.000 = 2.093.600 FBu
= ongeveer 1.164,00 euro (1 euro=1800FBu)
Wij zeggen twee miljoen drieennegentig duizend zeshonderd franken zijnde duizend honderdvierenzestig euro.

11. Verhoopte opbrengst

De verhoopte opbrengst, rekening houdend met het feit dat ook de omwonenden gebruik zullen kunnen maken van de molen, bedraagt twee honderd vijftig duizend Burundese Frank (250 000 BuFr) na aftrek van alle werkingskosten

12. Weerslag

Rechtstreeks :

Na de terugbetaling van de aankoopsom van de molen zal een som van honderdduizend Burundese frank gestort worden op de rekening van de vereniging. De rest zal  onder de leden worden verdeeld zodat ze hun familiale behoeften kunnen voldoen.

Onrechtstreeks :

De omwonenden zullen profiteren van de ervaring in het beheer en het gebruik van een molen in hun omgeving.

Voor goedkeuring

Gemeentelijke administrateur van Mabayi             Jean - Marie Vianney HATEGEKIMANA

Top


Opvolging

Molenprojecten ‘Gitukura en Kabere’
Burundi – Mabayi – vrijdag 04 december 2009

Samenkomst met de verantwoordelijken voor de opstart van de twee ‘molenprojecten’ Gitukura en Kabere.
Omwille van een zwaar onweer kwamen we met enige vertraging aan in het atelier van DAB (project 2008). Maar de ontvangst was er zeker niet minder hartelijk om.
De ontwikkeling van projecten in de streek van Mabayi zorgt voor een positieve noot met het heropleven van het vertrouwen in de toekomst als gevolg.
De nodige fondsen voor de realisatie van de projecten werden overhandigd en de
samenwerkingsovereenkomsten ondertekend.
Er heerste een sfeer van vriendschap en het weerzien van gekende gezichten maakte elk moment uniek. Het spreekt voor zich dat heel veel positiefs werd uitgewisseld en we kregen de bevestiging van de verantwoordelijken dat ze er alles aan zullen doen om de projecten te doen slagen.


Opvolging MOLENPROJECT HEUVEL GITUKURA

I. Feitelijk verslag

De ganse maand december 2009 werd besteed aan het bijeenbrengen van de bouwmaterialen, de aanschaf van de molens en hun toebehoren.
Door de afwezigheid van een goede technicus om de molen te installeren, zijn de werkzaamheden de eerste 14 dagen van januari 2010 niet kunnen beginnen. We hebben tot eind januari 2010 moeten wachten om in  Kabere te kunnen starten.  In Gitukura was dat pas begin februari 2010.
De bewoners van deze 2 heuvels en van de heuvels in de omgeving zijn tevreden en de verwachte resultaten werden voor 85% bereikt.
Zij staan er dan ook op om de organisatie "Vleugels Van Hoop" nogmaals te danken
We hadden wel enkele problemen aangezien de molens duurder uitvielen dan wij verwacht hadden.

II. Financieel verslag Gitukura

Benaming

Uitgaven

Inkomsten

Aankoop van de molen

3.000.000

 

Aankoop van de benodigdheden voor de inplanting

150.000

 

Inkomsten gerealiseerd door de vereniging

 

253.000

Totaal

3.150.000

253.000

Deze ploeg heeft een klein krediet moeten opnemen om het verlies te dekken, maar dankzij het geïnde maalgeld konden zij de hele schuld aflossen.

Top


Fotoreportage

Foto: Bestuur ‘Vleugels van Hoop’ samen met de verantwoordelijken van de molenprojecten.
Ondertekening van het samenwerkingsakkoord in Mabayi december 2009.

Mabayi molenprojecten


Opvolging project 2010.

Daar de kostprijs van de molens bijna het dubbele was van de opgegeven prijs in de offerte, werd geopteerd voor een houten gebouw i.p.v. een stenen.
Volgens het verslag werken de twee molens optimaal en zijn de gebruikers zeer tevreden.

Foto's van de molen in Gitukura voorjaar 2010.


     molen2


Eindrapport 2011.

GITUKURA-molen

Periode Juli 2010 tot Januari 2011
- Ontvangsten :  278.800 BuFr
- Uitgaven :       241.600 BuFr  (n.a.v. herstellingen a/d machine & maandloon v/d arbeider)
- Winst :              25.000 BuFr  + een groot aardappelveld met goede opbrengst.
- Probleem : de opbrengsten verminderen want de inwoners die het nut van de molen inzien,   
                     hebben ook molens aangekocht (2).

Bij gebrek aan gekwalificeerde techniekers en arbeiders, zijn er dikwijls pannes.  
Bovendien stijgt de prijs voor vervangingsonderdelen voortdurend.

Een man, die beweert lid van de vereniging te zijn, vraagt om de molen te verkopen en de opbrengst  te verdelen. De vrouwen hebben dit geweigerd en de man diende een klacht in bij het tribunaal. We wachten op een uitspraak van de rechter.
Deze vrouwen hebben problemen om hun fondsen te beheren. We moeten dringend opleidingen organiseren in dit verband want ik twijfel er aan of zij hun boekhouding bijhouden.
 
Besluit :
De vrouwen zijn tevreden met de opbrengst van de molen en herhalen hun oprechte dankbetuigingen ten opzichte van uw vereniging.

KABERE-molen

Periode Juli 2010 tot December 2010
- Ontvangsten :  432.190 BuFr
- Uitgaven :       358.190 BuFr  (waarvan 140.000 BuFr Nieuwjaarsfeest)
- Saldo  :              74.000 BuFr  
- Problemen :
op uitzondering van de klacht tegen de Gitukura-vrouwen, zijn de problemen  identiek.
De vereniging van Gitukura  is echter beter georganiseerd dan deze van Kabere.
            Wel hebben  de vrouwen van Kabere, samen  met hun families, gefeest met Nieuwjaar
            dankzij de opbrengst van hun molen.

Momenteel trekken ze zo goed en zo kwaad ze kunnen hun plan om techniekers en arbeiders te vinden zonder de hulp van anderen in te roepen.
Net als de Gitukura-vrouwen, herhalen ze hun oprechte dank ten aanzien van Vleugels van Hoop.

Een  Burundese spreuk zegt :

“Mogen jullie schenken aan anderen en voldoende overhouden voor u zelf“

Top

Terug naar projectenarchief